Českotřebovský deník 304/2019 (4/11)
V neděli 3. listopadu oslavil českotřebovský evangelický sbor osmdesáté výročí kostela slavnostní bohoslužbou za účasti významných hostů, besedou na aktuální témata, společným obědem a vzpomínkami.
Historie kostela začíná ve třicátých letech tzv. první republiky, kdy měl českotřebovský, tehdy"filiální sbor", již přes 500 členů církve.V roce 1937 byl za tímto účelem vyhlášen stavební fond, o dva roky později již českotřebovský stavitel Adolf Šimek předložil schválené plány a téhož  roku 1. listopadu byl nový kostel slavnostně odevzdán svému účelu.  Proto se slaví výročí založení kostela právě v těchto dnech. Během let se evangelický kostel a evangelický sbor se zde na bohoslužbách scházející stal  trvalou součástí Trávníka. Kostel zde  kupodivu zůstal ( i když se značnými šrámy)  i po zbourání okolních chalup a postavení panelového sídliště. Po celou dlouhou devítiletou dobu stavby  musela evangelíkům postačovat fara v Riegrově ulici, která slouží sborovému životu dodnes. Také část oslav letošního 80. výročí postavení kostela se také odehrávala v prostorách fary. O pohnuté historii stavění kostela, získání fary, jakož i osamostatnění sboru a dalších osudech pojednává publikace J. Nečase, připravená před deseti lety, kdy si kostel na trávníku připomínal "sedmdesátku".
Totalitní doba se jistě podepsala i na stavu a složení členské základny evangelické obce. Faráři v České Třebové byli ale skutečnými osobnostmi. Mnoho pamětníků si jistě připomene faráře Dobrkovského, který byl váženou osobou města i v době totality. Také v posledních letech udělal hodně pro soudržnost ČCE farář J. Nečas a nyní zde velmi aktivně pracuje mladý farář Kamil Vystavěl. Přímo vzorná je ekumenická spolupráce s ostatními křesťanskými církvemi v České Třebové.
Nedělní slavnostní bohoslužby se 3. listopadu zúčastnil jako host kazatel  Ondřej Tintěra, člen synodní rady ČCE. Mimo zajímavé kázání na téma soudržnosti církve a vztahu věřících ke sboru a bohoslužbám besedoval také se členy církve na téma budoucnost ČCE po duchovní stránce a její role v české společnosti. Slavnost pokračovala i po společném obědě v prostorách opraveného sálu v evangelické faře vyprávěním Josefa Gregara.  (mm)Stávka učitelů českotřebovských škol

Stávka se týká i České Třebové. Školní děti dnes přinesly v žákovských knížkách informaci, že ve středu budou školy uzavřeny, také školní jídelny. Požadavky učitelské obce nelze vymoci jinak než tím, že se dá najevo síla celé učitelské komunity a jejich význam pro vzdělání budoucích generací. Tak jako bolí stávka železničářů nebo pracovníků leteckých společností,  musí to být znát také v případě škol, učitelů a všech zde pracujících. Řeči o tom, že si tím berou děti jako rukojmí nejsou na místě. To platí v různé míře ve všech profesích, kde se rozhodli řešit  svoje problémy stávkou. Učitelé budou stávkovat a za svůj prostávkovaný čas žádnou mzdu nedostanou. Je to vlastně zoufalý pokus dát  najevo, že tady učitelé jsou a že je potřebujeme.  Stávku podporuji. Jsem  bývalý učitel.... (mm)


Sportovní hala SŠUP po rekonstrukci slavnostně otevřena

V sobotu 2. listopadu byla sportovní hala SŠUP v Ústí n.O. svědkem slavnostního znovuotevření po „injekci“ v hodnotě více jak 2,5 milionu korun. Je zde nyní především zbrusu nová podlaha, obklady stěn, moderní basketbalové koše a také nová časomíra.
V klubovně sportovní haly se nejprve od 13 hodin uskutečnila úvodní část, které se ujal ředitel SŠUP Zdeněk Salinger. Mezi pozvanými hosty nechyběl radní Pardubického kraje pro oblast školství Bohumil Bernášek, ústecký starosta Petr Hájek i místostarosta Pavel Svatoš, předseda Orlického sportovního sdružení Luboš Baüchel či někdejší ústecký starosta a poslanec Jiří Čepelka . „Hala, ve které se nacházíme, pamatuje mezinárodní zápasy, velké turnaje ligových celků, středoevropskou ligu stolního tenisu a další prestižní podniky. Prošla již dvěma důležitými etapami rekonstrukcí. Po zateplení, výměně oken a vyztužení konstrukce došlo do třetice všeho dobrého k výměně podlahy, která sloužila dlouhých 47 let,“ uvedl ředitel SŠUP.  „Každý sport je závislý na mládežnické základně, právě ta je jeho motorem. Doufám, že naši halu budou ve velkém využívat zdejší sportovní oddíly,“ vyjádřil své přání Zdeněk Salinger, sám dlouholetý aktivní sportovec. Podle radního Bohumila Bernáška je důležité, že Pardubický kraj z pozice zřizovatele středních škol do jejich budov systematicky investuje. „Tato akce se zrodila z návštěvy pana hejtmana, který nejen v této věci jednal s panem starostou.  Podařilo se domluvit také spolupráci se sportovními kluby,“ podotkl radní.
Druhou část slavnostního sobotního odpoledne obstaralo mistrovské utkání Východočeského přeboru minižactva U12 mezi výběry Ústí a Vysokého Mýta. Sportovní hala SŠUP je jedinou ve městě, která disponuje hledištěm.  Foto: Lukáš Prokeš
 

Ceny garáží v Pardubickém kraji meziročně klesly, jejich nabídka je malá

Medián inzertních cen* prodávaných garáží se v Pardubickém kraji za poslední rok snížil na 189 000 Kč, což odpovídá poklesu o více než 5 %. Jedná se o jeden z největších poklesů v rámci Česka, který zároveň patří spíš mezi výjimky. Ceny garáží v Česku totiž plošně rostly téměř o 6 %. Vyplývá to ze statistik webového portálu Sreality.cz.
Mezi roky 2017 a 2018 cena garáží v Pardubickém kraji rostla o více než 42 %, ze 140 000 Kč na loňských 199 500 Kč. Ve většině krajů letos ceny garáží přitom rostly, nejvíce ve Středočeském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. O několik procent naopak klesaly jen ve čtyřech krajích – Zlínském, Jihočeském, Libereckém a právě Pardubickém.
V Pardubickém kraji se letos prodává garáží málo
Nabídka garáží v Pardubickém kraji patří k nejnižším v republice. Za prvních sedm měsíců letošního roku se jich v tomto regionu prodávalo jen 89. Největší nabídka byla v Moravskoslezském kraji, kde se garáží na prodej nabízelo 372. Naopak nejmenší výběr garáží byl na Vysočině, kde jich bylo k mání 36. „Počet nabídek je ale reálně o 15 až 20 procent nižší než uvedená čísla z našeho systému. Zkresluje je totiž chování realitních kanceláří, které neprodané garáže pravidelně stahují a nahrazují je novými inzeráty stejných objektů,“ říká Ondřej Sochůrek, analytik Sreality.cz.

 

V Praze stojí garáž ve srovnání s Pardubickým krajem více než dvojnásobek
Nejlevnější garáže jsou letos k dostání v Moravskoslezském kraji, kde je jejich cena cca 140 000 korun. Z hlediska cen za metr čtvereční jsou pak nejlevnější garáže v Ústí nad Labem (6566 Kč/m2). Naopak nejdražší jsou v Praze, kde je jejich cena v porovnání s Pardubickým krajem více než dvojnásobná, a to 450 000 Kč. Garáže v Praze jsou nejdražší i z pohledu ceny na metr čtvereční, který zde stojí 25 561 Kč.
Poznámka - ceny bytů vers. ceny garáží

Nyní se velmi diskutuje o privatizaci bytů a cenách cenách bytů  za 1m2.   Bylo by dobře porovnat výše uvedené ceny za 1m2 garáží a cenu bytu. Mnozí nájemníci by požadovali cenu bytu ještě nižší než cenu garáží.... Je-li v Pardubickém kraji cena garáže ve výši cca 10000 Kč/m2 je těžké si připustit, že by cena vybudovaného bytu měla být nižší než dvojnásobná.... (mm)


Ocenění hejtmana Netolického za boj proti centralizaci státní správy

V Havlíčkově Brodě se na přelomu října a listopadu uskutečnilo VII. Republikové shromáždění doprovázené tematickou konferencí zabývající se střetem zájmů, budoucím programovým obdobím a dalšími tématy, která se přímo dotýkají starostů měst a obcí. Při této příležitosti byly vyhlášeny výsledky soutěže Počin roku 2019, kde byl jedním z nominovaných hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který nakonec v hlasování členů SMS ČR obsadil druhé místo.
„Velmi si vážím samotné nominace do soutěže Počin roku 2019. Nemohu se totiž smířit s trendy, které se objevují v poslední době na české politické scéně. Stát vyvíjí snahu centralizovat celou řadu agend, které odebírá jak městům, tak i obcím. Matriční úřady, finanční úřady nebo stavební úřady by měly být v některých místech zrušeny čí výrazně omezeny, avšak za všechny mohu říci, že největší úspory v žádném případě nenastanou rušením právě malých úřadů. Snížením počtů by měly projít především ústřední orgány státní správy, a to nejen ministerstva,“ sdělil hejtman Martin Netolický, který patří dlouhodobě mezi zastánce zachování služeb v menších městech a obcích. „Před časem jsem řešil problematiku České pošty, dále rušení malých prodejen, nyní se zabýváme snahou centralizovat některé úřady, což bude znamenat horší dostupnost pro naše občany,“ doplnil hejtman konkrétní příklady. Nejen za tyto aktivity obdržel v hlasování členů Sdružení místních samospráv ČR druhé místo v soutěži Počin roku 2019. Cena se uděluje člověku či obci, jež se zasadí o rozvoj samospráv v zemi, ať už formou prosazování nějakého návrhu či například v uplatňování dobré praxe.
V rámci konference měli zástupci obcí možnost debatovat například na téma střetu zájmů, budoucího programovací období, eGovernmentu, kybernetické bezpečnosti či budoucnosti geoinformačního portálu AGIS.
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.


Poláci si na silničáře připravili v soutěži zručnosti záludné disciplíny

Do metropole Malopolského vojvodství a zároveň druhého největšího města Polska se minulý týden sjeli nejlepší šoféři silničářských vozů ze zemí Visegrádské čtyřky. Na zdejším Moto Parku Kraków porovnávali svou zručnost řidiči posypových vozů z Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Naši republiku tady zastupovali první tři z domácího mistrovství - Milan Rybenský ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Karel Konečný ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a Tomáš Michalec ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
Bude to hodně těžký a hodně zajímavý,“ správně odhadoval před startem soutěže Milan Rybenský. „Je to o dost jiný než naše Cestářské rodeo, ty disciplíny jsou rozdílné.“ Poláci, kteří hostili čtvrtý ročník, skutečně postavili trať s naprosto odlišnými dovednostními úkoly. Zatímco šoféři běžně testují zručnost jízdou na čas po kužely vyznačené dráze, projíždějí úzkými bránami nebo zacouvávají do vymezeného prostoru imitujícího garáž, první disciplínou byla v Krakově jízda se sypačem, který měl před kabinou přidělaný velký talíř, na něm ležel tenisák. Míček přitom nesměl řidiči při jízdě spadnout. „Jsou to úplně nové disciplíny, které vůbec neznáme,“ připojil se s názorem Jihomoravák Karel Konečný obhajující svůj loňský triumf. Ten se přitom moc netěšil ani na druhou část soutěže, při které měl vůz na radlici přimontované „kopí“, na než řidič musel při projíždění trati nabírat pověšené malé kroužky. Přitom jel na čas, takže každý shozený kroužek znamenal zastavení, vyběhnutí z auta, nasazení kroužku zpět a tedy značnou ztrátu cenných vteřin. „Těším se, až to bude za mnou,“ přiznal Konečný.
Jestliže se řidiči sypačů v běžné praxi s navlékáním kroužků na radlici nebo jízdou s tenisákem nesetkají, disciplína třetí přece jenom reálný život cestářských řidičů připomínala. Prověřovala totiž brždění vozidla na kluzkém povrchu.
Výsledky závodu, který na úrovni zemí V4 navázal na Cestářská rodea konaná v jednotlivých státech, byly velmi těsné a hodnotitelům trvalo hodně dlouho, než byli schopni určit vítěze. Na stupních vítězů se nakonec jako nejúspěšnější výprava ukázali překvapivě Maďaři. Jako první se umístil Peter Gueth, druhý skončil Attila Somorai, na třetím místě je pak doplnil domácí Artur Sobrak. Z českých řidičů si nejlépe vedl Tomáš Michalec ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje, který zůstal těsně pod stupni vítězů na čtvrté pozici. Obhájce titulu V4 Karel Konečný ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje obsadil deváté místo, Milan Rybenský ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje byl dvanáctý.