Českotřebovský deník 321/2019 (21/11)
Setkání poskytovatelů sociálních služeb v našem regionu
a komise pro sociálně-právní ochranu dětí.  

Na setkání, které se uskutečnilo na českotřebovské radnici dne 20/11 jednotliví poskytovatelé představili ostatním přítomným sebe a služby, které poskytují.
V diskuzi se  vytříbilo několik požadavků směrem k městu, např.  potřeba zřídit akční skupinu pro komunitní plánování .
Obdobné setkání se bude scházet každoročně.
Pro městský webu byl vypracován katalog poskytovatelů sociálních služeb v našem regionu.

Bourali zámeček českých peciválů v Jablonci nad Nisou - demoliční výměr byl platný stejně jako u naší Zedníkovy vily.
Tam se však město pokusilo o prohlášení za kulturní památku. V případě naší demolice se nic takového nestalo, žádný ze zastánců záchrany vily se o to nepokusil a přitom to byla jediná možnost záchrany.  Řeči o barbarství byly tedy zcela zbytečné.

V Litomyšli slavnostně odhalili náměstí Václava Havla
Oslavy 30. výročí sametové revoluce vyvrcholily 17. listopadu odhalením náměstí Václava Havla na zámeckém návrší. Slavnostní akce se zúčastnilo asi 500 lidí, promluvili k nim starosta Daniel Brýdl, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a architekt Josef Pleskot. Starosta Daniel Brýdl ve svém projevu nejprve zavzpomínal na to, že již před několika lety společně s dalšími Litomyšlany navrhoval přejmenování části zámeckého návrší na náměstí Václava Havla. "Vzniklo zde náměstí, které nemělo jméno. Samozřejmě mohlo být pojmenováno po mnohých historických osobnostech, ale podle našeho názoru je jeden člověk, kterého jsme měli tu čest zažít, a jenž si to opravdu zaslouží - dramatik, disident, první český prezident Václav Havel,“ uvedl v úvodu happeningu Daniel Brýdl a na závěr svého projevu stylizovaného jako dopis Václavu Havlovi dodal: „My Vám, vážený pane prezidente, upřímně a z celého srdce děkujeme za vše, co jste pro nás udělal. Dodnes jste pro nás vzorem a slibujeme, že nikdy nekončící boj za dodržování lidských práv, za svobodu a demokracii, nevzdáme. Dnes již totiž víme, že jenom slavit nestačí.“
Hejtman Martin Netolický v proslovu vyzval k obraně demokracie a jejích hodnot. Následně předal Medaili hejtmana Pardubického kraje emeritnímu starostovi Miroslavu Brýdlovi za jeho přínos při sametové revoluci v Litomyšli.
Architekt Josef Pleskot uvedl, že prostor, kde je dnes náměstí Václava Havla, býval náměstím i v minulosti. Na závěr s dojetím poděkoval za to, že může stát na náměstí Václava Havla ve městě, s nímž spojil 25 let své kariéry.
 
17. listopad v Ústí n.O.: Běh za svobodu  a beseda v Malé scéně

6 desítek běžců se v neděli 17. listopadu účastnilo běžecké akce připomínající 30 let od Sametové revoluce. „Běh za svobodu“, uspořádalo sdružení Rozhoupej město, T.J. Sokol Ústí nad Orlicí, SDH Ústí nad Orlicí I, Konfederace politických vězňů České republiky, oblastní pobočka 66 Ústí nad Orlicí a Město Ústí nad Orlicí. Start a cíl závodu, který měřil 10 km, byl na Kociánce a vedl po celém městě v doprovodu městské policie.  Nejrychlejším závodníkem se s časem 34 minut a 9 sekund stal Jiří Miřejovský. V ženách byla nejrychlejší Anežka Pokorná s časem 45 minut a 19 sekund.

30 let od sametové revoluce připomenuli besedou s aktéry listopadových událostí v Ústí nad Orlicí v Malé scéně. Na listopadové události, vznik Občanského fóra a další důležité revoluční okamžiky zavzpomínali Alexandr Gregar, Václav Felgr a Petr Kulda. V hledišti pak seděli další lidé, kteří měli co dočinění se sametovou revolucí v našem městě. O osobní vzpomínky a zážitky se s ostatními podělil také Vlastimil Bartoš nebo Pavel Sedláček. Součástí improvizovaného programu bylo také promítání několika dobových záznamů z Roškotova divadla a Mírového náměstí.

Na fotografii je  ukázka, jak připomínali 30 let od sametové revoluce žáci škol na náměstí v Humpolci..

 
Základní škola v Hylvátech oslaví 100 let

Na 6. a 7. prosince 2019 chystají v Ústí nad Orlicí oslavu století existence české základní školy v Hylvátech a to ve velkém stylu. Po oba dny bude Den otevřených dveří s bohatým púrogreamem - viz plakát. Bez ohňostroje a ohňové show se neobejde. Zúčastní se spousta absolventů, z nichž někteří jsou opravdu velmi známé osobnosti našeho sportovního nebo společenského života. Za všechny jmenujme alespoň olympijského vítěze bikera Jaroslava Kulhavého, běžce Roberta Krupičku, nebo třeba generálního ředitele SŽDC  Petra Svobodu.  Takových jmen je ovšem více a jde o skutečné osobnosti.
I když mají Hylváty s původním názvem "Krátká Třebová" český původ - vznikly při české kolonizace krajiny ve 13. století, převládl zde německý živel a byly až do roku 1945 německou obcí s českou menšinou. Ke spojení Hylvát s Ústím nad Orlicí došlo až po II. světové válce, tehdy to bylo Ústí nad Orlicí II..
Žáci, učitelé i nepedagogičtí pracovní Základní školy v Hylvátech (správně dnes ZŠ Ústí n.O. Třebovská ulice) oslavili výročí již ve čtvrtek 7. listopadu 2019 netradičním programem v rámci projektového dne
.U příležitosti výročí 100 let existence zdejší české školy vzdali hold různorodým systémům, způsobům a metodám vzdělávání napříč časem i prostorem.  V prvním týdnu měsíce prosince   budou organizačně náročné  "velké oslavy". proto  vyhlásilo  ředitelství školy na den 6. 12. 2019 pro 6. 9. ročník ředitelské volno.
oslavy 100 let od založení české školy v Hylvátech. Tato akce bude organizačně náročná, proto vyhlašujeme na pátek 6. prosince pro žáky 6. až 9. ročníku ředitelské volno.
Po kliknutí se plakát zvětší do nového okna

V Ústí poklepali základní kámen nové budovy DDM

Slavnostním poklepáním na základní kámen zahájena novostavba Domu dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí. Stavbou za více jak 90 miliónů korun je fakticky zahájena revitalizace bývalé textilní továrny Perla. Náklady města budou sníženy třicetimiliónovou dotací Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního programu, který je určen právě na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití.  Novostavba domu dětí a mládeže byla připravována více jak čtyři roky a vyvolala nejednu diskusi zejména s ohledem na finanční náročnost. Novostavba zahrnuje kromě učeben a zázemí domu dětí a mládeže také sportovní plochu s velkým množstvím sportovního vybavení včetně vnitřní i vnější horolezecké stěny. V obou nadzemních podlažích se budou nacházet výukové a zájmové klubovny, jako například taneční sál a keramická dílna. Na střeše je navržena malá relaxační plocha. Objekt bude částečně podsklepen s tím, že je zde místo pro hudební zkušebnu a technické zázemí. Podzemní podlaží bude kromě vnitřních komunikací přístupné také z terénu, konkrétně ze snížené úrovně na západní straně objektu, kde bude situován amfiteátr, jehož součástí bude venkovní, 19 metrů vysoká horolezecká stěna.
Výjimka pro chvaletickou elektrárnu neplatí

Ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o částečné a časově omezené emisní výjimce pro Elektrárnu Chvaletice a vyzvalo jej k odstranění formálních a faktických nedostatků. Společnost Sev.en EC musí doplnit další dokumenty týkající se vstupních hodnot oxidů dusíku a měření rtuti. Následně krajský úřad rozhodne o výjimce znovu. Technici Elektrárny Chvaletice mezitím ladí technologické a výrobní procesy, aby elektrárna co nejdříve splnila nové evropské emisní limity. Výjimku z emisních limitů již nedávno úřady udělily Teplárně Olomouc a v příštím roce o ni chce požádat několik dalších energetických zdrojů v Česku.    
Podstatné je pro nás to, že podle ministerstva krajský úřad nepochybil, když nám v červenci udělil výjimku. Ministerstvo pouze konstatovalo, že naše žádost měla některé nedostatky. Při této příležitosti považuji za vhodné uvést na pravou míru aktivisty šířenou dezinformaci, že udělení výjimky by mělo negativní dopad na životní prostředí. Životní prostředí se uvedením nových technologií v elektrárně každopádně zlepší, a to nejen na Pardubicku. Výjimka nám pak poskytne čas na to, abychom našli cestu, jak splnit emisní limity, které dosud vůbec neplatily. Ostatně ze stejných důvodů o ni žádají i ostatní. Historie ukazuje, že k pokroku nevedou zbrklé zákazy a omezení, ale dlouhodobě rozvíjené nápady a inovace,“ říká generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.
„V jednom metru krychlovém spalin musíme najít a zachytit mikrogramy rtuti. To poměrově odpovídá úkolu najít a zachytit několik pingpongových míčků z prostoru, který je stejně velký jako O2 arena v Praze. Hodně si slibujeme od tzv. látkových filtrů. Naši kolegové z Teplárny Kladno s nimi dosahují skvělých výsledků, a to nejen v případě zachytávání prachových částic, ale právě také rtuti a dalších znečišťujících látek. Co se týče oxidů dusíku, tam se již pohybujeme velmi těsně nad hranicí nových emisních limitů a jejich splnění už je jen otázkou správného nastavení,“ říká Aleš Pánek, zástupce útvaru pro životní prostředí Elektrárny Chvaletice.
Elektrárna Chvaletice pokračuje v rozsáhlé modernizaci, jejímž výsledkem bude největší snížení emisí od 90. let a také splnění nové směrnice BREF platné od poloviny srpna 2021. Projekt za několik miliard korun reprezentuje jednu z největších ekologických investic soukromého sektoru. V současnosti vrcholí oprava a ekologizace bloků 3 a 4, díky níž se sníží emisní koncentrace všech významných znečišťujících látek zhruba na polovinu. Následovat bude optimalizace a doplňování technologií tak, aby elektrárna splnila i nové emisní limity dle BAT. Provozovatel již splňuje 23 z 25 požadavků, o výjimku požádal pouze v případě emisí oxidů dusíku a zbytkové rtuti.
Z rozptylové studie vyplývá, že podíl emisí z elektrárny na celkové úrovni znečištění v regionu je již v současnosti velmi nízký. V letech 2012-2016 dosáhly maximální hodnoty ročního podílu elektrárny jen cca 1 % celkové úrovně znečištění imisemi NOX v blízkosti elektrárny a 0,25 % v Pardubicích. Podíl příspěvku elektrárny na ročním průměru koncentrace rtuti činí maximálně
0,002 % imisního limitu doporučeného Světovou zdravotnickou organizací (
WHO).
Český červený kříž ve spolupráci s krajem ocenil pravidelné dárce krve

V sále Jana Kašpara Krajského úřadu se uskutečnilo slavnostní ocenění pravidelných dárců krve, kteří v uplynulém roce dosáhli 120 bezpříspěvkových odběrů krve. Z rukou radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra a předsedkyně Oblastního spolku Českého červeného kříže Pardubice Vladimíry Hanákové převzali Zlaté kříže 2. třídy. Na ten v letošním roce v Pardubickém kraji dosáhlo 71 dobrovolných dárců.
 Každý z dárců s více než 120 odběry už daroval minimálně 54 litrů, celkem tak letošní ocenění darovali téměř 4 tisíce litrů této nejcennější tekutiny. Dobrovolní dárci krve jsou u nás oceňováni od roku 1964. Nejprve se udělovaly Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského do 40 odběrů. Zlaté kříže dárci dostávají od roku 1993. Za 80 odběrů Zlatý kříž 3. třídy, za 120 odběrů Zlatý kříž 2. třídy a za 160 odběrů Zlatý kříž 1. třídy. Ten dárcům uděluje Český červený kříž na celostátním slavnostním shromáždění.
Vězni z Mírova vyrobí nábytek pro novou budovu u tvrze Bouda

Rozvoj tvrze Bouda a další investiční akce kraje na této významné vojenské památce. Témata jednání hejtmana Martina Netolického s Martinem Ráboněm ze Společnosti přátel čs. opevnění. Krajští radní na svém pondělním jednání schválil zadání výběrového řízení na dodavatele stavebních úprav vstupního objektu, což je nezbytný předpoklad pro rozvoj dalších expozic. Tato investice by měla kraj vyjít na 7,7 milionu korun včetně daně. V souvislosti s dokončováním provozní budovy řeší kraj také její vybavení, které by mohli zajistit vězni z Věznice Mírov.
„Do konce letošního roku bude stavba provozní budovy předána do předčasného užívání. Našim cílem je, aby byl kompletně připravená na začátku dubna, aby mohla sloužit nejen provozu Boudy, ale také návštěvníkům. V této souvislosti řešíme vybavení nábytkem a po dohodě s provozovateli tvrze oslovíme mírovskou věznici, která má velmi kvalitní truhlářskou dílnu. Nábytek by navíc měl jednoznačnou přidanou hodnotu v podobě zaměstnání vězňů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Ten s Martinem Ráboněm řešil také stavební úpravy na vstupním objektu a další provozní otázky a přípravy na novou turistickou sezonu. Stavební práce na vstupním objektu budou po výběru dodavatele probíhat tak, aby nebyl pokud možno ovlivněn provoz pro návštěvníky. Nicméně tato etapa je nezbytnou pro další rozvoj památky a vybudování muzejních expozic. 


Kraj investoval na učilišti v Žamberku

Kraj v letošním roce pokračoval s investicemi na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Škola sídlí v historických prostorách zámku, kde jsou opravy velmi náročné vzhledem k charakteru stavby i požadavkům památkářů. Budova zámku se dočkala nové střechy a stropu. V domově mládeže kraj opravil sociální zařízení, pokoje vybavil novými postelemi a lůžkovinami a s přispěním evropské dotace zateplil budovu. Zcela nová je počítačová učebna, na kterou škola čerpala prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu.
„Na domově mládeže jsme v rámci úspor energií zateplili fasádu a střechu a vyměnili okna a dveře. Celkové náklady byly téměř 12,5 milionu korun, z toho se 2,9 milionu uhradilo z evropských fondů.  Dále jsme zde opravili sociální zařízení a částečně obnovili podlahy a vybavili pokoje novými postelemi a lůžkovinami. Nahrazen byl 30 let starý nábytek,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
Podle radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hany Štěpánové budou investice na zateplení budov pokračovat. „V příštím roce se dočká objekt dílen. Celkové náklady předpokládáme ve výši téměř 23 milionů korun. Z evropských fondů bude hrazeno 5,5 milionu korun,“ uvedla radní Hana Štěpánová.
„Velkou radost máme z nové počítačové učebny, která je hrazena z finančních prostředků Evropské unie. Součástí modernizace je nové vybavení, nábytek, podlahy, tapety a samozřejmě výpočetní technika,“ řekla Zuzana Pecháčková, ředitelka Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk.
Střední škola v Žamberku v současnosti vyučuje obory kuchař – číšník, cukrář, podnikání, obráběč kovů, instalatér, prodavač a truhlář. V letošním školním roce zde studuje 185 žáků. Škola spolupracuje s několika zaměstnavateli v regionu. Žáci si tak už při studiu osvojují správné pracovní návyky a jsou součástí firemní kultury.
Letošní dotace kraje na kulturu a památky jsou vyčerpány, další v lednu 

Rada Pardubického kraje se tento týden zabývala návrhem na rozdělení posledních prostředků letošního roku v dotačním titulu na kulturu a památkovou péči.  Celkem schválila návrhy za více jak 800 tisíc korun. Závěrečné slovo bude mít ve většině případů Zastupitelstvo Pardubického kraje v prosinci.
Mezi posledními letošními příjemci dotací bude několik farností s významnými památkami a město Skuteč. „Dotace 200 tisíc korun pomůže s obnovou věží a západního průčelí na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi anebo s pořízením odborných průzkumů pro kostel sv. Jiří ve Voleticích, což je část města Luže. Dotace 150 tisíc korun je projednána pro opravu střechy, stropu a odpadlé římsy sakristie v kostele sv. Václava v Jezbořicích a na opravu elektroinstalace v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti,“ uvedl příklady největších renovací s krajskou dotací v tomto termínu Roman Línek.
Program podpory kultury a památkové péče má celkem šest podprogramů. Jeden je určen pro podporu takzvané živé kultury, druhý pro preventivní péči o sbírky muzeí a galerií a třetí pro památkovou péči. Na tyto aktivity je možné žádat příspěvky od 2. 1. do 31. 1. 2020. Čtvrtý podprogram má kraj pro podporu subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče a bude otevřený zájemcům od ledna do října příštího roku. Z něj je možné čerpat například na krajské postupové a národní přehlídky v oblasti kultury, na popularizaci kulturního dědictví a tradičních hodnot kraje a podobně. Zbylé dva podprogramy jsou určeny konkrétním profesionálním kulturním institucím v kraji. Kraj například celkovou částkou 8,5 milionu korun podporuje každoročně Východočeské divadlo, Komorní filharmonii Pardubice a soubor Barocco sempre giovane.


Východní Čechy Němce zajímají 

Až do neděle se bude konat na výstavišti v Lipsku veletrh Touristik & Caravaning. Mezi více jak 500 vystavovateli nechybí se svojí prezentací ani Pardubický kraj.
Po loňském úspěšném ročníku jsme se rozhodli opět využít této možnosti, jak se představit německému trhu, který je pro náš kraj v počtu návštěv a přenocování turistů významný,“ uvádí René Živný, radní pro cestovní ruch a sport Pardubického kraje.
Prostřednictvím Destinační společnosti Východní Čechy, která účast organizuje, jsou návštěvníci informováni o aktivní dovolené u nás, ať už je to cykloturistika, pěší turistika, camping, lyžování nebo také kulturní turistické cíle a významné akce.
Moderní veletržní areál, bohatý doprovodný program a různorodost vystavovatelů jsou hlavními důvody každoroční vysoké návštěvnosti této akce. V loňském roce prošlo branami čtyř veletržních hal více jak 60 000 návštěvníků.
„Informovanost německých návštěvníků o České republice i konkrétních místech je neuvěřitelně vysoká. Naše země je pro ně tradičním turistickým cílem, a proto v současné době hledají u nás to nové, neokoukané, bez davů a stresu. Dotazy jsou často velice detailní, někdy i na místě sestavujeme přímo itinerář jejich dovolené,“ říká René Živný.
Prezentace Pardubického kraje je součástí expozice České republiky, organizované agenturou CzechTourism.