Českotřebovský deník 242/2019 (3/9) 
Kulturní centrum má přepracované a aktuální webové stránky

Novému vedení Kulturního centra  se podařilo do startu nové kulturní sezóny splnit slib - aktualizovat a doplnit webové stránky, tak, aby zde byly opravdu živé informace o dění v  českotřebovském Kulturním centru. Informace o programu jsou zde zveřejněny s velkým předstihem, jsou zde také fotoreportáže z řady dříve realizovaných akcí. Samostatnou záložku má jarní festival Bennewitz, věřím, že ji získá brzy i podzimní Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka. Také plakáty na připravované akce ale i ty co byly v minulých letech. Je to opravdu velmi pěkná sbírka s jednotným stylem Michala Horáka. Proti  stavu např. z jarního období letošního roku se každý na webu KC zaznamená velký pokrok. Z toho je patrné, že práce Kulturního centra v minulých letech měla své rezervy. Myslím, že si českotřebovská veřejnost zaslouží, aby dostávala aktuální a přehledné informace přímo ze zdroje, tedy samotného organizátora většiny kulturních akcí ve městě. Budou-li tyto stránky takto vedeny i nadále, podstatně se tím jistě také zvýší jejich návštěvnost na také zájem o kulturní dění ve městě. Přitom, takováto vlastní propagace je vlastně zadarmo, na malém městě není třeba platit za velké propagační billboardy s nízkou účinností tak, jak tomu bylo třeba v roce 2017. Při dobře vedených stránkách přestane platit dříve uváděné, že webové stránky jsou v podstatě zbytečné, ale protože jsou povinné, tak je nelze zrušit. Hitem doby je možná "fejzbuk" či instagram, ale to se je zase jen pro určitou cílovou skupinu. Nový přehledný, graficky dobře připravený a aktuální web Kulturního centra bude jistě navštěvován velmi dobře. Protože návštěvnost webu je měřena, bude možné tuto skutečnost ověřit i kvantitativně.  (www.ktct.cz)
Nejedná se o jedinou změnu v Kulturním centru. Za důležité považují také zřízení pracovní pozice technika KC na plný úvazek, která byla letos nově zřízena. Přitom neznamená automaticky navýšení mzdového fondu, ale změnu organizace práce. Jevištní, scénická, osvětlovací, promítací i zvuková technika je stále složitější, vyžaduje odbornou obsluhu a převzetí odpovědnosti za její správné používání. Dosud tuto práci vykonávala řada externích spolupracovníků na dílčí smlouvy. Po zřízení nové pozice technika je tento počet externistů omezen. (mm)
Sbírka pro čp. 177/L a 178/L uzavřena: na kontě téměř 400 tisíc korun

Vážení občané, dne 31. srpna 2019 byla ukončena veřejná sbírka na pomoc obyvatelům bytového domu, který poničil požár 3. června 2019.  Celkem se vybralo 394 402,60 Kč.  Rádi bychom tímto poděkovali za podporu všem, kteří do sbírky přispěli.
VIII. ročník Dopravní konference v Pardubicích bude 5. září

Stěžejními tématy konference budou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích.Konference je určena představitelům státní správy a samosprávy, zástupcům zainteresované veřejnosti z oboru dopravy a dalším zájemcům z podnikatelské sféry.


Nálezce tři tisíce let staré nádoby dostane od kraje odměnu

Před dvěma lety objevil náhodný nálezce u obce Kladina u Sezemic velkou nádobu z bronzové slitiny. Archeologové ji datovali do období kolem roku 900 před naším letopočtem. Radní Pardubického kraje dnes vzali na vědomí stanovenou odměnu pro nálezce.
„Nálezce se zachoval správně a na místo zavolal archeologa z Vysokého Mýta. Celá mimořádně velká nádoba tak byla odborně vyzvednuta, posouzena a převezena do Východočeského muzea v Pardubicích. Její stáří bylo určeno na přibližně tři tisíce let,“ připomněl průběh významného nálezu 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Znalecký posudek zpracoval Archeologický ústav Akademie věd České republiky. „Vzhledem k výjimečnosti tohoto předmětu určil znalec jeho kulturně historickou hodnotu na 3 405 000 korun. My pak vycházíme ze zákona o památkové péči, který umožňuje vyplatit nálezci až do výše deseti procent kulturně historické ceny a přiklonili jsme se k nejvyšší možné variantě. Nálezce tedy dostane 340 500 korun,“ vysvětlil Línek.
Nalezená situla z pozdní doby bronzové je v českém prostředí naprostým unikátem. Kromě jiného dokládá kulturní vazby, které v této době fungovaly ve střední Evropě. Nádoba bude po rekonstrukci zámku Pardubice vystavena ve stálé expozici.
Kraj podpoří další památky
Radní Pardubického kraje dnes projednali podporu dalším památkám na území kraje. „Jedná se o 90 tisíc na závěrečnou etapu opravy hřbitova v Dolní Lipce v rámci kofinancování česko-německé spolupráce a desetitisícový příspěvek spolku přátel Studnic na Dožínky na Vysočině. Zastupitelům budeme předkládat návrh na 70tisícovou dotaci pro stavební obnovu kaple sv. Anny na Čiháku v katastru obce Klášterec nad Orlicí,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana Roman Línek.


Škola v Dašicích se může pochlubit novým hřištěm

První školní den byl pro Základní školu Dašice výjimečným, neboť před samotným uvítáním žáků se uskutečnilo slavnostní otevření nového víceúčelového hřiště s běžeckým oválem za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, radní Hany Štěpánové a starosty města Petra Zikmunda. Hřiště za 6,5 milionu bylo postaveno během dvou měsíců.
„Vybudování tohoto víceúčelového hřiště je pro školu i město jednoznačně krokem kupředu. Sportovní plocha se stane nezbytnou součástí jak pro samotnou výuku, tak i pro některé kroužky či další sportovní činnosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Nové hřiště s umělým povrchem, tartanovým oválem a doskočištěm se nachází v areálu základní školy. Jedná se o multifunkční sportovní plochu, která je využitelná i v zimě. Povrch je uzpůsoben i pro postavení kluziště. Na investici za 6,5 milionu obdrželo město Dašice čtyřmilionovou dotaci ze státního rozpočtu.

 

TAKOVÝ BYL PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN Hejtmana Pardubického kraje

8.00 h. Začátek školního roku a první zvonění jsem strávil na Základní škole Dašice. Měli jsme s kolegyní Hanou Štěpánovou možnost pozdravit všechny školáky a popřát úspěšný školní rok 2019/2020.
10.00 h. Slavnostní uvedení primánů a studentů prvního ročníku na Gymnázium Moravská Třebová, která od 1.9. nese nový název Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová. Právě nový obor "Letectví" si zaslouží velkou pozornost. Jedná se o unikátní obor v rámci technického lycea, na kterém spolupracuje také Aeroklub České republiky a Letiště Moravská Třebová ve Starém Městě.
12.00 h. Rada kraje na Krajském úřadě v Pardubicích
15.00 h. Imatrikulace studentů prvního ročníku Gymnázium Česká Třebová a o hodinu později i žáků primy.
Všem dětem přeji dobrý start a učitelům hodně sil a energie v jejich nelehkém poslání!Svůj první školní rok zahájilo Letecké technické lyceum Moravská Třebová

S novým názvem Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová začal školní rok na jedné z krajských středních škol na východě kraje. Slavnostního přijetí nových studentů se zúčastnili také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, starosta Moravské Třebové Tomáš Kolkop a také prezident Aeroklubu ČR Vladimír Machula.
„Těším se na start nové epochy, etapy, která právě začíná. Gymnázium je doplněno o obor letectví, o který projevilo zájem mnoho studentů nejen z Pardubického kraje, ale z celé České republiky. Pevně věřím a přál bych si, aby letošní zájem právě o tento obor byl i v letech nadcházejících,“ řekl hejtman Netolický na úvodním ceremoniálu. „Věřím, že zažijete zajímavé školní i mimoškolní aktivity. Přeji vám úspěšné studium, fajn kolektiv a přátelství, která budou trvat po celý život.“
Prezident Aeroklubu ČR Vladimír Machula byl potěšen z velkého zájmu o tento obor, který se podařilo po dvou letech jednání dotáhnout do současné podoby. Ředitelka školy Alena Plocová představila studentům a jejich rodinným příslušníkům celý pedagogický sbor a sdělila, že studenty čeká mnoho projektů, exkurzí, zahraničních výjezdů a také odborné praxe.
Obor Letecké technické lyceum je čtyřletý a je ukončen maturitní zkouškou. Po úspěšném splnění prvních dvou ročníků se studenti rozhodují, jaké povinně volitelné předměty si vyberou. Ty jsou zaměřeny na letecký provoz či na leteckou techniku. Hlavní uplatnění mohou absolventi nalézt v provozních, technických a ekonomických službách v oblasti civilního letectví a v letecké dopravě. Student tak získá skvělou výchozí pozici pro další návazné studium na VOŠ nebo VŠ se stejným či podobným zaměřením.


 V PONDĚLÍ 7. října 2019 vás srdečně zveme na Den otevřených dveří:
KDE:
 
Domácí Hospic Alfa – Omega  17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí  sídlo Charity – 1.patro

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT: Prohlídka prostor Charity a zázemí Domácího Hospice, informace o poskytované péči, setkání se sestřičkami.  V KOLIK : 10:00h  – 16:00h
Tento den je i dnem Papučovým, kdy začíná týdenní kampaň pro mobilní hospice.
Přijďte nás podpořit, těšíme se na vás.


Vjezd do garáže není veřejným prostranstvím

Úřad požadoval zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství po vlastníkovi domu, který si na svůj sjezd do garáže složil stavební materiál pro rekonstrukci. Úřad to považoval za zábor veřejného prostranství.
Vlastník s tím nesouhlasil, ale poplatek nakonec zaplatil poté, co ho úřad varoval, že mu ho může vyměřit až v trojnásobné výši. Zástupce ombudsmanky úřadu vytkl pochybení jak v pokládání sjezdu do garáže za veřejné prostranství, tak i v procesním postupu. Úřad sice na svém názoru trvá, zaplacený místní poplatek ale vlastníkovi vrátil.
Stěžovatel prováděl rekonstrukci svého rodinného domu a na sjezdu do garáže před domem měl proto složený stavební materiál. Obecní úřad v Prace ho kvůli tomu vyzval k zaplacení místního poplatku za zábor veřejného prostranství o ploše 10 m2 po dobu 31 dnů. Stěžovatel s tím nesouhlasil a namítal, že materiál má na svém soukromém pozemku a pouze štěrk mu dodavatel složil i na část sjezdu ve vlastnictví obce, ovšem stěžovatel ho odtud do druhého dne odstranil. Úřad trval na tom, že veřejným prostranství je i soukromý pozemek, když je veřejně přístupný, a upozornil stěžovatele, že pokud poplatek neuhradí, přistoupí úřad k vydání platebního výměru, v němž může poplatek zvýšit až na trojnásobek. Stěžovatel tedy poplatek zaplatil, ale protože s ním nesouhlasil, žádal úřad o vydání platebního výměru, proti němuž by se pak mohl bránit. Úřad ho odmítl vydat.
Zástupce ombudsmanky, který se podnětem zabýval, dospěl k závěru, že obecní úřad pochybil. „Využití vlastního pozemku ke složení stavebního materiálu při rekonstrukci přilehlého domu je běžným výkonem vlastnického práva. Sjezd do garáže navíc není veřejným prostranstvím, protože neslouží obecnému užívání, takže na něj poplatek vůbec nedopadá a složení stavebního materiálu nebylo možné zpoplatnit jako zábor veřejného prostranství, hodnotí věc zástupce ombudsmanky. Vytkl úřadu i nedostatky v procesním postupu, když úřad odmítnutím vydat stěžovateli platební výměr ztížil (ne-li vyloučil) jeho možnost další obrany.
Obecní úřad svůj názor na to, že šlo o veřejné prostranství, po šetření zástupce ombudsmanky nezměnil, přesto stěžovateli zaplacený místní poplatek vrátil. (Podle Svazu měst a obcí)

ÚOOÚ zveřejnil překlad pokynů Evropského sboru
ke kamerám a kamerovým systémům

 • Nové pokyny detailně popisují požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) kladené na zpracování osobních údajů v rámci technologií sledování osob prostřednictvím videozařízení. V dokumentu je uvedena řada praktických situací s příklady rozpoznávání obličejů, cílené reklamy, dopravního provozu či předcházení kriminalitě.
  Pokyny uvádějí jak konkrétní povinnosti odpovědných subjektů, tak i práva zaznamenávaných osob, včetně práva na přístup k údajům (poskytnutím kopie videozáznamu). Ze zmíněného stojí za to upozornit právě na oblast sledování dopravního provozu pomocí tzv. autokamer. Z uveřejněných pokynů totiž vyplývá, že by kamera neměla zaznamenávat provoz nepřetržitě.
  V rámci veřejné konzultace mohou laická i odborná veřejnost, občané, sdružení či jiné subjekty zasílat Sboru své názory a připomínky, které budu posouzeny a případně zapracovány.
  Neoficiální překlad pokynů Sboru ke kamerám a kamerovým systémům naleznete ZDE.


  Blíží se konec výzvy na podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem

  Ještě měsíc mohou kraje, města a obce žádat o dotace na nákup automobilů s alternativním pohonem.  Ze 100 milionů korun určených na rozvoj elektromobility je ještě k dispozici 40 procent prostředků, a to do 30. září, kdy výzva č.11/2018 Národního programu Životní prostředí skončí. Příspěvek na pořízení elektromobilů, vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) a plug-in či klasických hybridů mohou kromě municipalit a krajů využít také příspěvkové organizace. Nově podpora zahrnuje také financování dobíjecí infrastruktury do výše 20 tisíc korun. Výzva je národní a nesoutěžní a příprava projektu není administrativně náročná. Celkově ze dvou minulých výzev evidujeme žádosti na více než 500 vozidel.
  Vedle podpory MŽP na rozvoji čisté mobility spolupracují i ostatní rezorty. Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje nákup vozidel a alternativním pohonem pro podnikatele, Ministerstvo dopravy podporuje rozvoj infrastruktury dobíjecích a plnících stanic a Ministerstvo pro místní rozvoj přispívá k rozvoji ekologické hromadné dopravy ve městech. 

  Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

  • CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy i pro kombinaci s ostatními palivy);
  • plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;
  • hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;
  • elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:
   • BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
   • EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).

  V případě, že bude podpořen nákup nebo pronájem elektromobilu nebo plu-in hybridu, bude možné podpořit i náklady na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (tzv. smart wallboxy).

  Předmětem podpory nejsou alternativní pohony, které využívají hlavní trakční baterii na bázi olova nebo kadmia.

  Oprávněnými příjemci jsou následující subjekty:

  • státní příspěvkové organizace,

  • veřejné výzkumné instituce,

  • územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy,

  • svazky obcí,

  • příspěvkové organizace územních samosprávných celků,

  • společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % územními samosprávnými celky, spolky, v jejichž nejvyšším orgánu mají rozhodovací většinu územní samosprávné celky, obecně prospěšné společnosti, jejichž zakladatelé z řad územně samosprávných celků jmenují nadpoloviční rozhodovací většinu členů správní rady, a ústavy, ve kterých je rozhodovací většina členů správní rady jmenována územními samosprávnými celky.

  Alokace: 100 mil. Kč (z toho 10 mil. Kč pro vozidla s pohonem CNG a hybrid, 90 mil. Kč pro vozidla s pohonem plug-in hybrid a elektromobil) 


  O titul strom roku zápolí v kraji lípa a vrba 

  V anketě Strom roku má Pardubický kraj dva zástupce. Jedním z nich je lípa v Lukavici a vrba ve Volči. Veřejnost může podpořit svého favorita na stránkách www.stromroku.cz .
    
  „Letošní rok je unikátní, neboť má Pardubický kraj dvě želízka v ohni, a proto chceme veřejnost upozornit na hlasování v anketě Strom roku. V té dokonce v minulosti soutěžila lípa v Lipce v evropské konkurenci,“ řekl Václav Kroutil, radní pro oblast zemědělství, životní prostředí a venkov.  Podpořit některý ze stromů je jednoduché. Stačí navštívit stránku ankety a hlasovat zadáním e-mailové adresy. Hlasovat lze do 25. září. 
  Muchova lípa (vlevo)  Jen málokterý strom se může pochlubit tím, že stál jako model takovému malíři. Nyní asi 400 let starou lípu můžete obdivovat nejen naproti lukavskému dvoru, ale také na jednom z pláten slavné Slovanské epopeje. Alfons Mucha její korunu zachytil na obraze Přísaha omladiny pod slovanskou lípou, pod níž má být pochována matka všech Slovanů Slávie. Jisté je, že nyní slouží jako úkryt pro populární hledače kešek. O návrh do soutěže se postarali žáci mateřské a základní školy v Lukavici. Lípa je místem, kde se setkávají obyvatelé obce k nejrůznějším příležitostem.
  Strážkyně hranice (vpravo)  Celé stromořadí vrb sloužilo na počátku 20. století jako živé hraniční kameny mezi pozemky ve Volči. Dnes je vykotlaný kmen Babiččiny vrby jen dávnou připomínkou těchto němých strážců. Vrba manželů Strnadových si ale našla nové využití. V jejím středu si hrály celé generace volečských dětí, byla skrýší učících se maturantů i milenců a dodnes je středobodem setkávání pro celou vesnici. Navrhovatelé  do soutěže jsou Jiří Strnad a občané a přátelé obce Voleč.