Českotřebovský deník 257/2019 (17/9)
Na radnici jednali o trasách koridoru Dunaj - Odra - Labe

Starostka města Mgr. Magdaléna Peterková si k jednání pozvala hvězdnou sestavu z krajského úřadu Pardubického kraje ve složení  JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, Mgr. Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace,  Ing. Ladislav Umbraum, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství,  Ing. Zdena Loumanová, vedoucí oddělení územního plánování. Škoda, že se jednání nemohli pro nemoc zúčastnit starostově obcí Rybník Aleš Procházka a Třebovice  (Libor Gremlica), také místostarosta Ing. Dalibor Zelený se nyní bohužel nachází ve stavu nemocných.
Tématem setkání byla problematika územní rezervy, kterou musí obce vytvořit na základě vládního usnesení o určené trase koridoru plavebního kanálu Dunaj - Odra - Labe a možnosti její změny v souvislosti s tím, že v rámci Studie proveditelnosti byla v loňském roce vytvořena nová alternativní trasa tzv. tunelové varianty, která město Česká Třebová, ale ani obce Rybník a Třebovice v jejich rozvoji nijak neomezuje. Od roku 2006 je však v územních plánech zapracován koridor, který však  zmíněné obce naopak omezuje velmi podstatně. Bylo by nelogické, kdyby toto omezení mělo dále pokračovat,  když odborníci dávají přednost jinému řešení. Tunelová varianta je ovšem extrémně drahá. "To je právě důvodem pro to, že Ministerstvo dopravy  vládě ČR doporučilo labskou větev  koridoru vypustit a dále nesledovat, důvodem je zejména ekonomika. Věc se dala nyní rychle do pohybu, do 30.9. bude o tomto problému jednat vláda," řekl Ladislav Umbraum.
Iniciativa k jednání vzešla z červencové schůzky s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Garantem stavby plavebního díla by ovšem bylo ministerstvo dopravy, proto doporučení vládě vychází odtud.  "Současný stav, kdy je velká rozloha pozemků významná pro rozvoj města blokována, nám nevyhovuje, proto se snažíme zjistit, můžeme-li také z naší strany jako samospráva  proti tomu něco udělat," řekla starostka města Magdaléna Peterková. "Vnímáme to zvlášť intenzivně právě v souvislosti s tím, že se mění odborný názor na volbu varianty, ta původní a dosud územně chráněná je opouštěna. Je proti zdravému rozumu, abychom v územní rezervě drželi zbytečně cenné pozemky a současně se připravovalo řešení jiné", dodala starostka.
Martin Netolický musel omluvit nepřítomnost ministra Tomana, pro schůzku se hledá další termín. Jeho hlas jako hlas ministra vlády, která bude o budoucnosti koridoru brzo rozhodovat však potřebujeme. "S ministrem Tomanem na téma dalšího rozhodnutí ohledně plavebního koridoru bude určitě jednat," řekl Martin Netolický. "Současně však vnímám iniciativu  Pardubického kraje a města Pardubic ohledně splavnění Labe až do Pardubic, které máme dlouhodobě v našich cílech a jsem si vědom, že  více argumentů pro prosazení této investice bude v případě, když bude prosazen koridor Dunaj - Odra - Labe jako celek. Potom by měla investice do přípravy plavební cesty do Pardubic větší efektivitu," dodal hejtman.
Radní Hana Štěpánková se zajímala právě o velikost omezení, které současná blokovaná územní rezerva pro město přináší, o možnosti  alternativního rozvoje. Přítomní pak společně posoudili na mapách dosavadní a nově prosazovanou tunelovou variantu, jejich vliv na území a využití katastru. Ing. Zdena Loumanová vysvětlila, že v případě realizace plavební cesty si jen stěží můžeme představit rozsah prací na tomto díle, které by nezůstaly omezené jen na popisovanou trasu kanálu, ale zasáhly by  např. i stávající řečiště a okolí Labe v celém Polabí, muselo by dojít k narovnání toku, dosud vedeného v meandrech řeky. Vysvětlila také postup, který by bylo třeba dodržet v případě, kdyby vládní usnesení skutečně změnilo nebo zrušilo trasu koridoru. "Než by se tato změna projevila v územních plánech, uplynuly by možná 3 i 4 roky," řekla Ing. Loumanová.
Jednání vlády o popisované dalším postupu po zpracování Studie proveditelnosti  bude již velmi brzy.  (mm)
Více informací včetně mapových podkladů k problematice najdete na tomto odkazu ZDE

Sociální služby Česká Třebová hledají pomocnou kuchařku do Domova pro seniory. Nástup ihned, podmínkou dobrý zdravotní stav. Informace u vedoucí stravovacího úseku p. Valentové:  tel. 465 503 453 , e-mail: kuchyn@socialnisluzbyct.cz

JÍDLO JAKO LÉK, NEBO TAKY JED 

Oblíbené kurzy v České Třebové  pod názvem "JÍDLO JAKO LÉK, NEBO TAKY JED" nabízí řadu možností jak jídelníček zpestřit, umět si poradit při sestavě jídelníčku, který podporuje vitalitu, metabolismus i naše myšleníMísto konání - SALONEK V PIVOVARU FALTUS. Přihlásit se:  https://www.studiotana.cz/kurzy , nebo na telefonu 776 793 552
17.říjen -     Seznámení s potravinami, které podporují zdravotní stav 
                    Nadváha, prevence nadváhy dětí 
                    Možnosti dietní stravy a čemu říkáme dieta
                    Co je to ketonová dieta 
                    Redukce hmotnosti 
                    Ochutnávka 
                    Na přání osobní konzultace, měření tlaku a tuku v těle
BONUS NAVÍC - PRO ZÁJEMCE ZÁVĚREM PŘEDVEDENÍ A OCHUTNÁVKA KETOMIX PRODUKTŮ, OCHUTNÁVKA ČEKANKOVÝCH SIRUPŮ A SLADKOSTÍ PRO DĚTI, PŘÍRODNÍ CUKRY VHODNÉ I PRO DIA. 
21. listopad - Seznámení s potravinami, které podporují náš zdravotní stav 
                     Nadváha, prevence nadváhy dětí 
                     Co je ketonová dieta
                     Orientace v sacharidech a cukrech
                     Redukce hmotnosti 
                     Ochutnávka cukroví bez mouky a cukru
                     Vánoce a Sivestr bez zbytečných kilogramů
                     Na přání osobní konzultace, měření tlaku a tuku v těle
BONUS NAVÍC - PRO ZÁJEMCE ZÁVĚREM PŘEDVEDENÍ A OCHUTNÁVKA KETOMIX PRODUKTŮ, OCHUTNÁVKA ČEKANKOVÝCH SIRUPŮ A SLADKOSTÍ PRO DĚTI, PŘÍRODNÍ PRODUKTY I PRO DIA BEZ PŘIDANÝCH SLADIDEL
Chcete vypadat lépe, cítit se zdravější a začít s programem hubnutí? V tom případě máte poradenství a kurzy automaticky ZDARMA ! Kurzy tak využijete pro udržení váhy a předcházení jojo efektu. I tak prosím svoji účast na kurzu nahlaste!  Od počtu účastníků se odvíjí příprava občerstvení. Děkuji ! Těším se na vás ! Táňa
Pronajmu garáž v Benátkách, volná od října 2019. Tel.: 731583495 po 18:00.

Letní tábor judistů byl opět v Rokytnici

Poslední srpnový týden patřil již tradičně letnímu judistickému soustředění, kdy jsme se po roce vrátili do velmi příjemného prostředí a kvalitního zázemí v Rokytnici v Orlických horách. Spolu s judisty z Judo Choceň, Judoklubu Pardubice a Sokola Heřmanův Městec potilo našich 39 svěřenců „krev“, a to jak na judistickém tatami, tak i na přilehlých sportovištích. A samozřejmě jsme si udělali čas i na příjemné zápolení v ringu či relax v aquaparku v nedalekém Žamberku. Věříme, že natrénované hodiny zúročí naši judisté na závodním tatami v nadcházející druhé půlce kalendářní sezony 2019.

Koupím garáž V Lukách, telefon  603 720 832                  


Kemp s olympioniky v Belgii

Ve dnech 6.-8.9.2019 jsme poprvé odcestovali na judo kemp do Belgie. Této akce se účastnili závodníci v kategoriích U15 – senioři ze šesti zemí (Belgie, Nizozemí, Francie, Anglie, Německo a Česko). Byla to skvělá zkušenost a určitě se tam opět rádi vrátíme.

Sociální služby Česká Třebová hledají do Domova pro seniory uklízečku. Nástup možný ihned, možnost zkráceného úvazku. Podmínkou dobrý zdravotní stav.
Informace u p. Škeříka: tel.739 344 577, e-mail:
provozni@socialnisluzbyct.cz

Den (pro) pěstounství letos hostily choceňské Peliny

Den (pro) pěstounství, který pořádá Pardubický kraj spolu s neziskovými organizacemi, se stal už potřetí oslavou rodiny, poděkováním dosavadním pěstounům a snad i inspirací těm, kteří o pěstounství uvažují. Letos jeho program hostil choceňský park Peliny a organizace se ujala nezisková organizace Amalthea.
„Přálo nám počasí a organizátoři připravili moc pěkný rodinný program pro širokou veřejnost, který si přišlo užít několik stovek lidí, hlavně rodin s dětmi,“ konstatoval patron celého projektu radní Pardubického kraje Pavel Šotola a pokračoval: „Sešli jsme se tam také na besedě s pěstouny. Radili jsme se, jak hledat nové pěstouny, a také jak předcházet obtížím, se kterými se musejí pěstouni potýkat během péče o svěřené děti.“
V Pardubickém kraji žije nyní mimo svou rodinu (bez započítání osvojení) více než tisícovka dětí a mladých lidí do 18 let. Téměř tři čtvrtiny jsou u pěstounů, 290 je jich v dětských domovech a dalších zařízeních.  Minimálně pro 50 dětí do 10 let, ale i stovku o málo starších dětí hledají Pardubický kraj a neziskové organizace dlouhodobé pěstouny.
„Právě Den (pro) pěstounství završil rozsáhlou kampaň na podporu pěstounské péče v Pardubickém kraji, kterou byl letos poprvé Týden (pro) pěstounství. Během týdne od 9. do 15. září se uskutečnilo mnoho akcí, které měly za cíl zvýšit povědomí o pěstounské péči a motivovat potenciální zájemce k tomu, aby se stali pěstouny. Věříme tomu, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině, a proto potřebujeme více rodin, které budou otevřené tomu, přijmout mezi sebe dítě, které nemůže vyrůstat ve své rodině“, uvedl radní pro sociální péči Pavel Šotola.
„Kromě již tradiční Velké hry pro celé rodiny, do jejíž přípravy a realizace se zapojilo 11 neziskových organizací pracujících s pěstouny, byl pro všechny návštěvníky Dne (pro) pěstounství v Chocni připraven i pestrý doprovodný program.  Děti si užily výtvarné dílničky a zaujala je i půjčovna koloběžek. Starší děti možná nejvíce oslovilo vystoupení mistrů světa ve footbagu, kdy si ti odvážnější mohli sami vyzkoušet, jak „snadné“ je udržet malý míček zvaný hakysak ve vzduchu. Návštěvníky všech věkových kategorií nakonec rozhýbalo závěrečné vystoupení kapely Mixle v piksle,“ informovala za organizátory Hana Slezáková Kadlecová.
Velké poděkování patří městu Choceň za vstřícnost a podporu, všem dobrovolníkům, kteří neúnavně po celý den pomáhali, kde bylo potřeba, a také neziskovým organizacím, díky nimž bylo možné již třetí ročník tohoto sekání uskutečnit.  Odměny pro soutěžící děti věnovaly Choceňská mlékárna a KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj.Skuteč nebude hrát krajskou ligu !

Krajskou hokejovou ligu Pardubického kraje a Kraje Vysočina bude hrát v nadcházející sezoně devět mužstev, na poslední chvíli se odhlásil tým HC Skuteč. Důvod? Zpožděná revitalizace zimního stadionu.
Sportovně-technická komise zpracovala změnu herního systému, přičemž vycházela z nutnosti co nejméně zasáhnout do původního rozlosování a termínové listiny, neboť odhlášení Skutče přišlo těsně před zahájením vlastní soutěže. Rozlosování utkání a termíny jsou totožné, jen soupeři Skutče budou mít v příslušných kolech volno.
ZMĚNY:
a) základní část se bude hrát tříkolově (celkem 24 utkání, ale 27 termínů)
b) nasazení týmů zůstalo dle umístění v minulé sezóně, zvýhodněny budou lépe umístěné týmy
c) v základní části byly vynechány dva středeční termíny: 18. prosince 2019 a 8. ledna 2020 (možno využít po dohrávky, či předehrávky)
d) tým na 9. místě po 1. části v soutěži končí
e) play off o Přeborníka kraje zůstalo stejné, vč. termínů
f) play off o Pohár Vladimíra Martince - změna: semifinále a finále na tři vítězná utkání (kompenzace nižšího počtu utkání v 1. části a větší možnost konfrontace vyrovnaných týmů).