Českotřebovský  deník 33/2020 (31/1)  

Pobočka Komerční banky v České Třebové bude koncem března zrušena


Všichni klienti Komerční banky v České Třebové dostali elektronickou poštou tuto zprávu. "Chtěli bychom Vás v dostatečném předstihu informovat, že provoz Vaší stávající pobočky Česká Třebová, Staré náměstí 33, Česká Třebová bude k datu 31.03.2020 ukončen. Nově Vám bude plně k dispozici pobočka Komerční banky Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 418, Ústí nad Orlicí, která se stává Vaší domovskou pobočkou s nabídkou komplexních služeb, produktů a finančního poradenství. V případě, že byste si chtěl/a zvolit jako domovskou jinou pobočku Komerční banky, kontaktujte svého bankovního poradce prosím."   Přesně po 30 letech od svého zřízení tak bude českotřebovská pobočka na náměstí zrušena. Uvolnění budovy pro banku bylo tehdy předmětem nejvyšší důležitosti, ze Třebové za předchozího režimu všechny banky rozhodnutím shora zmizely. Proto se musela městská knihovna přestěhovat do provizoria v objektu bývalé Koventy, aby tam zůstala dodnes. Letos tedy může důstojně oslavit 30 let v novém (provizoriu). Závady jsou jasné: malé prostory, které neumožňují v knihovně umístit ani 40% knihovního fondu, není bezbariérový přístup, i když sem chodí z velké části starší lidé, do ctihodné městské příspěvkové organizace chodíme vlastně zadním vchodem. Na stěhování do nového (do svářečské školy či dopravní fakulty) to však nevypadá, naděje na dotaci je slabá.
Rušení pobočky KB v České Třebové zapadá do politiky Komerční banky, která ruší  současně nyní 20 poboček a říká se, že to je jenom první vlna. Postupně budou opět jen velké okresní pobočky.  Důvod je jasný elektronizace a digitalizace dosáhla takového stupně, že  kamenné pobočky jsou méně potřeba. A komerční banka má klientů z řad "obyčejných občanů" poměrně málo. Pokud jsou, tak většinou proto, že máme  snadno dostupnou pobočku na hlavním náměstí.  Už tam dlouho nebude.
Je pouze otázkou, jak bude tato budova čp. 33 na Starém náměstí využita, protože majitelem není Komerční banka, ale soukromá osoba z České Třebové. Banka zde bývala i za první republiky...

Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí n. O. M. R. Štefánika 234
telefon: 606 748 616   www.agenturacam.cz
q     Zveme vás na 4-denní relaxační výlet do termálních lázní v Maďarsku, Bűkfűrdó, hotel Répce Gold 4* s polopenzí
jedeme ve čtvrtek 16.4. - 19.4.2020 autobusem z ÚO a ČT
cena Kč 6 290,-/osoba v ceně je 3x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní a zážitkové části, zapůjčení županu, pobytová taxa, doprava autobusem z ÚO a ČT
q Zahájili jsme prodej 12-denního zájezdu do Chorvatska, pobyt ve městech Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi
jedeme ve středu 24.6. - 5.7.2020 z ÚO a ČT (odjezd ve středu 24.6. v 19,00 hod., příjezd v neděli 5.7. v 11,00 hod.)
ubytování 9 nocí v apartmánech, možnost polopenze
cena Kč  7 390,-/osoba v ceně je 9x ubytování, povlečení, pobytová taxa, doprava autobusem z ÚO a ČT
možnost polopenze v blízkosti apartmánů za příplatek Kč 3 700,-/osoba

Suché větve  vysokých stromů v Sadové ulici odstraněny

 
Chodci i motoristé v Sadové ulici museli být dnes opatrní. Specializovaná firma pro rizikové kácení zde vysoko na stromech odstraňovala  nebezpečné větve, které ohrožovaly provoz. Doba která uplynula od zjištění problému po zásah odborníka byla tedy velmi krátká práci zajistila firma Ing. Radek Link. Docela jsem se divil v uplynulých dnech motoristům, kteří zde v nebezpečné zóně parkovali nejen na ulici, ale i na trávníku přilehlého soukromého pozemku.  Fotografie byly pořízeny kolem poledne. (mm)
 
Smutná zpráva

Právě dnes večer 31. ledna 2020 večer jsem dostal smutnou zprávu o úmrtí Ing. Jiřího Vencla, absolventa  českotřebovské průmyslovky a Vysoké školy dopravní, železničního odborníka, ale především českotřebovského patriota, nadšeného esperantisty, jabkancového umělce, sokola, loutkáře, aktivního účastníka sokolských sletů, ale i spartakiád,  člena Klubu českých turistů,  pravidelného návštěvníka českotřebovských kulturních pořadů všeho druhu a také zakládajícího člena redakční rady Českotřebovského zpravodaje. A to jistě není výčet zdaleka úplný.
Zemřel ve věku 83 let. Celý svůj život prožil aktivně a nezahálel. Jistě nezahálí ani tam nahoře, odkud na nás shlíží spolu s dalšímu patrioty z Českotřebovského nebe. Škoda že se  jej již nepodaří uchovat třeba na videu  jako osobnost, která si zaslouží, aby byla zařazena do Galerie osobností našeho města a byla uchována pro další generace.
K jeho bohatému životu se určitě vrátím, těmito řádky se chci jen rychle podělit o tuto smutnou novinku. Čest jeho památce!  Milan Mikolecký
 
Reportáž ze lhotecké kovárny Františka Bečky na Českém rozhlase Pardubice

Redaktorka Víta Balcerová natočila s uměleckým Kovářem Františkem Bečkou v jeho kovárně na Lhotce novou reportáž, kterou si můžeme vyslechnout v Českém rozhlase Pardubice v sobotu ve 14.25.
Dotaci na zimní tábor poskytlo město přesně dle požadavku

Na Město Česká Třebová, odbor školství, kultur a vzdělávání, byla v lednu 2019 doručena žádost Klubu českých turistů, odbor Česká Třebová, o poskytnutí finančních prostředků formou dotace na sportovní akci pod názvem "Zimní táboření Kozlovský kopec 2019". Požadovaná dotace byla ve výši 6.000 Kč. Žádost byla po kontrole povinných náležitostí vyplývajících z Programu na podporu sportovních akcí pro rok 2019 předána k projednání sportovní komisi. Sportovní komise žádost posoudila dle kritérií stanovených v programu. Akce zimní táboření byla ohodnocena plným počtem bodů, tj. sportovní komise doporučila radě města poskytnout dotaci v plném rozsahu dle žádosti. Rada města žádost  včetně doporučení sportovní komise posoudila a usnesením č. 600 ze dne 27.05.2019 schválila poskytnutí dotace v požadované částce 6.000 Kč.
Jak vyplývá z výše uvedeného, dotace nebyla v žádném případě krácena. Žadateli byla poskytnuta dotace v takové výši, jakou požadoval.  Město Česká Třebová se v oblasti dotací snaží vyhovět všem žadatelům v rámci schválených programů města pro poskytování dotací a rozpočtových možnost. A. Hudečeková, odbor kultury, sportu a tělovýchovy.

 

A PŘIŠEL ČAS NA SVITAVSKOU NEMOCNICI

Není to tak dlouho, co Pardubický kraj musel ze svého rozpočtu každý rok krýt hluboké ztráty jednotlivých nemocnic, aby nekrachly. Ročně tak do provozu tehdejších akciovek šlo 150 až 200 milionů korun. A na úkor čeho jiného mohly peníze jít nežli investic. Stát předal krajům podinvestované nemocnice a řekl: vyřešte si to. Provedli jsme transformační kroky, proběhla fúze do jedné nové akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje a už pět let se provoz z rozpočtu kraje nehradí a naopak se nám otevřel prostor pro rozsáhlé přestavby stávajících objektů a výstavbu nových. Fúzi proto považuji za úspěšnou.
Po Orlickoústecké nemocnici, kde již probíhá výstavba urgentního příjmu za přibližně 450 milionů korun, a Pardubické krajské nemocnici, kde letos zahájíme dlouho připravovanou výstavbu pavilonu urgentních oborů za téměř 2 miliardy korun, můžeme zahájit přípravné práce na přestavbu Svitavské nemocnice. Tato nemocnice na první pohled vypadá moderně. Pouze ale vstupní objekt, který vznikl před necelými dvaceti lety a jsou v něm umístěny jednotlivé JIP, ARO a operační sály. Lůžková část nemocnice ovšem bohužel odpovídá standardu 19. století. Pokoje bez sociálního zařízení s více lůžky, apod. Proto jsme se rozhodli připravit velký projekt, který bude znamenat demolici několika stávajících objektů, ale především výstavbu nového monobloku s vysokým komfortem pro pacienty na jednotlivých odděleních.
Níže přikládám obrázky ze schváleného generelu rozvoje Svitavské nemocnice. Akce přijde na předpokládaných 650 milionů korun. Nemocnice se tak změní k nepoznání. A kdy se začne stavět? Akce bude navazovat na nyní probíhající investice. Nyní budou probíhat veškeré projekční práce. Myslím, že jde o dobrou zprávu nejen pro město Svitavy, ale i spádový region.
 FB Martin Netolický 

Vestavba v podkroví svitavské nemocnice umožní sloučení lůžkového fondu

Radní rozhodli o záměru vytvoření a kancelářských a provozních prostorů v části půdního prostoru interního křídla lůžkového pavilonu svitavské nemocnice. Díky tomu se uvolní prostory, které zvýší lůžkový fond. Jedná se o první stavební úpravu, která naplňuje generel Svitavské nemocnice.  „Cílem projektu je efektivnější využití prostorů v lůžkových pavilonech a realizace záměru sloučení JIP. Realizací dojde k optimalizaci provozu, možnosti operativního sdílení zaměstnanců, přístrojů a společných prostor mezi jednotlivými JIP. Bez realizace vestavby osmi podkrovních místností nelze sloučení těchto pracovišť provést,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
V rámci rekonstrukce projekt počítá s výměnou stávajícího zateplení stropní konstrukce a opravou střešního pláště. Dále se počítá s napojením na stávající kanalizaci, vodovod a vytápění. Navrhnuto je sedm kanceláří vč. hygienického zázemí. Nově řešený prostor nebyl nikdy využíván, jedná se o stávající půdní prostory.
Přestavba půdních prostor umožní úpravu zázemí a vytvoření JIP pro chirurgické obory s částečným využitím společných prostor.
„Navržené dispoziční řešení předpokládá, že počet lůžek na stávajícím JIP ARO zůstane zachován. Rozšíří se kapacita JIP chirurgických provozů o 4 lůžka. Dále bude navýšena kapacita JIP pro interní lůžka, a to celkem o 3 lůžka. Zázemí JIP pro interní obory se předpokládá beze změny,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Kromě navýšení počtu lůžek je v projektu počítáno se zlepšením šatnového zázemí a úpravou sociálního zařízení.
„Předpokládané náklady na úpravu půdních prostor jsou 6,5 milionu korun s DPH. Následná úprava stávajícího zázemí je pak vyčíslena na 24,9 milionů korun s DPH,“ informoval náměstek hejtmana Roman Línek, odpovědný za investice.

  

Nová strana Levice chce spojovat lidi v boji proti miliardářům

V sobotu 25. 1. proběhl v Praze slučovací sjezd Strany demokratického socialismu a iniciativy Skutečná levice. Byl zvolen nový Celostátní výbor a schválen nový program, stanovy, logo a nový název strany – Levice. Večer 28. 1. se konalo ustavující zasedání Celostátního výboru, na kterém byl zvolen kolektivní statutární orgán – předsednictvo Celostátního výboru ve složení: Milan Neubert, Petr Pávek, Vladimír Farana, Markéta Juřicová, Lubomír Ledl, Vojtěch Roček, Andrej Bóna a Mikuláš Falber.
Ve svém programu se proto Levice zaměřuje především na zastropování nájemného a cen za energie či mobilní tarify, na dostupnost zdravotní péče, na zvýšení minimální mzdy, na zrušení soukromých exekutorů a zastavení probíhajících exekucí. Chce také omezit výdaje na zbrojení a snížit platy poslancům.

Podpora roty aktivních záloh 

V sídle Krajského vojenského velitelství v Pardubicích bylo v pátek hejtmanem Martinem Netolickým předáno dopravní vozidlo pro potřeby Roty Aktivních záloh. Na pořízení automobilu přispěl již v loňském roce Pardubický kraj částkou jednoho milionu korun. Obdobná částka je připravena i pro letošní rok.
„Dlouhodobě podporujeme nákup techniky pro Krajské ředitelství policie či profesionální hasiče, a proto jsme se nyní na základě žádost ředitele Krajského vojenského velitelství v Pardubicích rozhodli uvolnit milion korun na nákup vozidla pro přepravu aktivních záložníků v regionu, a to jak na různá cvičení, tak prezentační akci či různá pietní shromáždění. Pro letošní rok jsme se předběžně domluvili na pořízení druhého vozu, který by tentokrát sloužil pro přepravu techniky a materiálu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Spolupráce s Armádou České republiky je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni, a to nejen v rámci pořádání vojensko-historické akce Cihelna nedaleko města Králíky, ale společně také pořádáme Den armády přímo v centru Pardubic, kde je prezentována jak moderní, tak historická technika,“ sdělil hejtman Netolický.
V Pardubickém kraji je celkem evidováno 193 příslušníků aktivních záloh. Pěší rota AZ KVV Pardubice, která čítá téměř sto příslušníků, je předurčena ke střežení objektů důležitých k obraně státu v Pardubickém kraji a k posílení Policie ČR při vyhlášených krizových stavech. Jednotku je možno použít také pro řešení živelných, průmyslových  a ekologických katastrof v součinnosti se složkami IZS. V letošním roce se uskuteční tři rotní cvičení. Celkem vojáci pěší roty AZ KVV Pardubice odcvičí v roce 2020 v průměru 37 dnů. Pro podporu POKOS se příslušníci jednotky AZ KVV Pardubice zúčastní též memoriálu četaře Arnošta Hrada, organizovaného pro žáky základních a středních škol, jehož 5. ročník se uskuteční na konci září 2020 v Králíkách.
 
Sportovní gymnázium Pardubice má novou tělocvičnu

Mezi absolventy této školy najdeme hokejové či basketbalové reprezentanty, úspěšné atlety, veslaře či fotbalisty. Počátkem roku 2020 získalo Sportovní gymnázium Pardubice upravenou tělocvičnu, která byla slavnostně otevřena v rámci tradičního oceňování nejlepších studentů školy. Společně s hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro oblast školství Bohumilem Bernáškem pozdravil studenty jeden z nejslavnějších absolventů. Druhý Čech v basketbalové NBA, dlouholetý reprezentant a rodák z Holic Jiří Welsch.
„Naše sportovní gymnázium vyslalo do světa celou řadu vynikajících sportovců a reprezentantů, mezi které jednoznačně patří také rodák z Holic a druhý Čech v basketbalové NBA Jiří Welsch. Je velmi důležité, že mají úspěšní sportovci zájem motivovat mladé naděje a hovořit s nimi o tom, co je nutné pro úspěch udělat,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že škola ukazuje ideální propojení sportovních, ale i studijních výsledků. „Našim cílem je, abychom studentům vytvořili maximální možné podmínky, aby mohli svůj talent, a to jak sportovní, tak studijní, rozvíjet. V případě sportovního gymnázia jsme se v minulosti věnovali především opravám samotné budovy včetně zateplení. Nyní přišla na řadu tělocvična, ze které se právě až do slavné NBA odrazil i Jiří Welsch,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Studenty ocenil také radní pro školství Bohumil Bernášek. „Vnímám v tělocvičně velký posun, a to nejen v rámci úspory energií, ale především pro komfort samotných studentů. Velkou změnou prošla podlaha, ale důležité je také zabezpečení obvodových zdí, které jsou v případě nárazu vyztužené, aby chránili sportovce před zraněním,“ sdělil radní Bernášek s tím, že celá investice vyšla na přibližně 3,5 milionu korun.