Českotřebovský deník 67/2020 (4/3)     
Regionální soutěž odborných dovedností – obor Strojní mechanik

Dne 3. a 4. března se konala regionální soutěž odborných dovedností oboru Strojní mechanik. Pořadatelem soutěže se stala Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová. Účastnilo se jí celkem 7 družstev z Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje. Průběh soutěže byl rozdělen do dvou částí. První den proběhla praktická část, ve které žáci vyráběli kovovou skládačku na základě výkresové dokumentace. Časový limit na výrobek byl 6 hodin. Druhý den následovala teoretická část ve formě písemné práce. V celkovém pořadí se na třetí pozici umístila SPŠ, SOŠ A SOU Hradec Králové, na druhém místě skončila PSŠ Letohrad a vítěznou školou se stala ISŠ technická Vysoké Mýto. Věcné ceny do soutěže věnovaly firmy LDM, Schaeffler a město Česká Třebová. Vítězové z každého kraje postupují do celostátního kola soutěže České ručičky, které se uskuteční 7. a 8. 4. ve středním odborném učilišti v Domažlicích.    

Rieter CZ opět podpořila Orlickoústeckou nemocnici

Rieter CZ s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je předním světovým výrobcem strojních zařízení pro textilní průmysl. Vedení orlickoústecké společnosti v čele s Ing. Janem Lustykem, generálním ředitelem se také v roce 2020 opět rozhodlo podpořit nadační fond při Orlickoústecké nemocnici.     
Orlickoústecká strojírenská firma, která aktuálně zaměstnává okolo 550 pracovníků a patří tak k významným zaměstnavatelům regionu je jedním z pravidelných donátorů nadačního fondu. Na chod nemocnice v Ústí nad Orlicí firma ve své novodobé historii přispěla již celkem jedenáctkrát.  
Finanční dar ve výši 100.000 Kč byl předán v rámci pracovního oběda uspořádaného v prostorách Hotelu UNO v Ústí nad Orlicí dne 3. 3. 2020. Z rukou Jana Lustyka šek přijal Josef Hájek, primář ORL a člen představenstva nadačního fondu „S námi je tu lépe!“ Slavnostního předání šeku se zúčastnili také Petr Hájek, starosta města Ústí nad Orlicí,  Karel Kohoutek, náměstek léčebné péče, Hana Maršíková, náměstkyně ošetřovatelské péče   a další zástupci nadačního fondu a Orlickoústecké nemocnice.
Jan Lustyk v rámci svého vystoupení sdělil důvody, které vedou orlickoústeckého výrobce textilních strojů k dlouhodobé podpoře místního zdravotnického zařízení. Také Josef Hájek ocenil především vytrvalou podporu ze strany Rieter CZ. Jan Lustyk zakončil setkání probíhající ve velmi příjemné atmosféře sdělením, že společnost hodlá i v budoucích obdobích v této důležité části sponzorských aktivit společnosti Rieter CZ pokračovat
O Rieter CZ s.r.o.
Společnost Rieter CZ s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je předním světovým výrobcem strojních zařízení a ucelených systémových řešení pro textilní průmysl.
Společnost Rieter CZ s.r.o. charakterizuje silný důraz na inovace, které jsou realizovány ve vlastním vývojovém centru. Dalšími charakteristickými rysy jsou zaměření na přesnou strojírenskou výrobu textilních strojů a strojírenských komponentů při použití moderních technologií a procesů.  Společnost klade důraz na vysoký stupeň zákaznické orientace a budování dlouhodobých vztahů se svými zákazníky. Plná integrace do struktur koncernu Rieter, využití zahraničního know-how a zaměření na stabilní růst dávají Rieter CZ s.r.o. velmi dobrou perspektivu dalšího rozvoje.
MOLDEX/METRIC - VÝROBCE ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ.

MOC DĚKUJI ZA VSTŘÍCNÉ JEDNÁNÍ A NÁSLEDNOU NABÍDKU POMOCI.
Celý den od rána jsem v osobním kontaktu s obchodním zástupcem regionálního výrobce roušek, respirátorů a dalších osobních ochranných pomůcek, které budou potřeba, pokud bude výskyt nového koronaviru až ve výši epidemie. Majitel je připraven jednat o dodávkách pro stát, Pardubický kraj, veřejný sektor, aby pomohl zásobování i pro ambulance praktických lékařů,... Velmi děkuji. Když toho není schopen stát, kraje tu jsou od toho. Zítra proběhnou další jednání. Budu informovat. Zodpovědný přístup firmy je opravdu úctyhodný. FB. Martin Netolický
 
Piknik a promítání vzpomínek na Svinnou výtvarnou ...  bude 11. července na místě samém!


Pronájem tří volných sociálních bytů na Semanínské ulici


Město Česká Třebová  podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny  vyhlašuje k pronájmu 3 volné byty na Semanínské ulici České Třebové: - byt č. 17 (1+1) v čp. 2084 - byt č. 20 (1+1) v čp. 2086 - byt č. 11 (1+2) v čp. 2085
Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději ve středu 15.04.2020.
V České Třebové dne 4. března 2020 Ing. Jiří Smrčka v. r. vedoucí odboru majetku města


Hrajeme doma 


Tradiční koncert na podporu soužití českotřebovské ZUŠ a rodičovské veřejnosti byl i letos úspěšný. Zatím uvedu alespoň společnou fotografii všech aktérů tohoto mimořádného koncertu, který se konal ve středu 4.3. v Malé scéně. Z koncertu bude videoreportáž.


Konec dočasnosti s Michalem Kocábem  ve Vysokém Mýtě


Beseda na téma odchodu sovětských vojsk z ČSFR r. 1991 s jedním z jeho hlavních aktérů, členem tehdejší parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk, Michaelem KOCÁBEM.

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 5.3. od 17:30 hod v M-Klubu ve Vysokém Mýtě (Litomyšlská 72)
Pořádá politický institut Topaz a Česká křesťanská akademie ve spolupráci s Regionálním muzeem Vysoké Mýto.
Moderuje Zdenka Hanyšová Celá. Vstupné dobrovolné.