Českotřebovský deník 155/2020 (28.5.)


Rada města nedoporučila privatizaci  obytného souboru Čtverec

V posledních měsících se Rada města opakovaně zabývala možnostmi privatizace městských bytů. Největším bytovým komplexem, kde se privatizace zvažovala, je tzv. čtverec. Po dlouhém a poctivém zvažování všech pro a proti se Rada města nakonec rozhodla jeho privatizaci Zastupitelstvu města nedoporučit. Tomuto nedoporučení předcházelo samozřejmě také jednání se současnými nájemníky.

Rada města si je vědoma toho, že se toto její rozhodnutí týká velkého množství našich občanů, a proto se rozhodla pro širokou veřejnost zveřejnit kompletní podkladový materiál, jenž ji k nedoporučení privatizace vedl. 
Vzhledem k tomu, že se jednání Zastupitelstva města v pondělí 15. června bude nejspíše konat s omezeními, která vyplývají z vládních nařízení zabraňujících šíření koronaviru, a jelikož očekáváme, že občané mohou chtít zastupitele oslovit s případnými dalšími materiály, nabízíme všem, kteří by tak chtěli učinit, aby své materiály či připomínky podali na sekretariát Městského úřadu do pátku 5. června – abychom je mohli předat zastupitelům společně s dnes zde zveřejňovanými materiály. 
Chceme ubezpečit všechny občany, že k našemu rozhodnutí doporučit Zastupitelstvu města nezahájení privatizace čtverce, jsme došli po zodpovědném zvážení situace. Za všechny další případné argumenty budeme nicméně vděčni.  (Sdělení vedení města)


Anketa OIKTV - napište co si myslíte

Na dále uvedeném odkaze, který najdete ZDE je anketa k vysílání OIKTV. Je taková, jaká je, podle mého názoru poněkud úzce zaměřená, ale i tak anketu vnímám. Považuji za potřebné k vysílání OIKTV podat současně některé informace, které možná nejsou občanům města dobře známy a které by mohly problematiku vysílání více osvětlit.  
Společnost OIK TV není pro město Česká Třebová smluvním partnerem
OIKTV je regionální televize se sídlem v České Třebové, funguje jako společnost s ručením omezeným od roku 1999, jednatelem společnosti je Martin Vašíček. OIKTV zajišťuje televizní vysílání pro Českou Třebovou, ale není jejím smluvním partnerem, protože od 1. ledna t.r. má město Česká Třebová uzavřenou smlouvu o zajištění televizního vysílání s jiným subjektem, zapsaným spolkem Orlická mediální skupina. Tento spolek vznikl před několika lety, ale žádnou činnost nevyvíjel.
Město tomuto spolku nedává dotaci tak, jak dříve schvalovalo zastupitelstvo města pro OIKTV, ale zajišťuje pro město mediální služby v částce 918 tisíc korun/rok, tedy ve stejné částce jako město platilo loni (pomocí dotace v režimu de minimis) tehdy ještě pro OIKTV. Stejnou částku za zajištění  televizního vysílání také platí přímo pro OIKTV město Ústí nad Orlicí (prostřednictvím své dceřinné společnosti Kabelová televize UO).
Spolek "Orlická mediální skupina", jeho předsedou je Martin Vašíček, je však podle všech dosažitelných informací pouze "prázdná skořápka", která mediální služby neposkytuje a zadává je společnosti OIK TV. Tedy Martin Vašíček, jako předseda zmíněného zapsaného spolku je zadává Martinu Vašíčkovi, jako jednateli a majiteli OIKTV.
OIK TV, s.r.o. tedy vysílání sice realizuje, ale není pro město smluvním partnerem a město na této společnosti nemůže vymáhat plnění smlouvy. Lze se o tom přesvědčit, uzavřená smlouva s Orlickou mediální skupinou, z.s. je veřejná a je k dispozici ve veřejném registru smluv. Veřejné jsou také stanovy zmíněného spolku Orlická mediální skupina. OIKTV s.r.o. zajišťuje vysílání také pro Ústí, Lanškroun i Letohrad, ovšem přímo, s Orlickou mediální skupinou, z.s. uzavřela smlouvu jen Česká Třebová.
Tento způsob má nějaký důvod, účel.  Je nejen  zbytečně složitý, ale jak si ukážeme v dalších textech, jde o způsob, jak OIKTV nebude muset platit odpovídající hodnotu DPH. Jde tedy "jen o peníze", nikoliv ovšem pro město. Partnerem pro město je tedy jen příslušný "tajemný" spolek v pozadí a zejména tedy především jeho předseda Martin Vašíček a další dva poměrně neznámí členové rady spolku. Máme-li tedy (alespoň letos) požadavky na změnu televizního vysílání, je třeba je směřovat na Orlickou mediální skupinu, nikoliv na OIKTV. V tom smyslu by bylo třeba zmíněnou anketu upravit.
Tato změna nastala od letošního roku.  Nepovažuji ji za  správnou. Veřejnost byla s tímto krokem seznámena na webové stránce města dne  20.12.2019  v článku v sousedním odstavci, připomeňme si  jej.  (mm)
 
Město Česká Třebová prodlužuje svoji dvacetiletou spolupráci s OIK TV

Na jednání rady města dne 16. prosince 2019 byla schválena rámcová smlouva o zajištění výroby a vysílání televizních zpravodajských reportáží v roce 2020.
  V dřívějších letech se tato práce, kterou pro město OIK TV vykonává, financovala formou dotace, která však neumožňovala využít obdržené peníze na potřebné investice. Smlouva je nyní sepsána se zapsaným spolkem Orlická mediální skupina, který nesmí vykazovat zisk.
Rozsah plnění zůstává obdobný, poskytovatel navíc bezplatně zajistí zařazení a vysílání budoucích akcí objednavatele a jeho příspěvkových organizací do pořadu Kam v regionu. Dále zajistí slevu 20% z ceníkové ceny pro výrobu a vysílání reklamy a reklamního sdělení ve vysílání OIK TV pro potřeby objednavatele a jeho příspěvkových organizací. OIK TV podobným způsobem spolupracuje také s městy Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Letohrad. V roce 2019 tato regionální televize pro město Česká Třebová vyrobila a odvysílala celkem 189 reportáží s průměrnou délkou 1 minuta a 45 vteřin.
Reportáže jsou zároveň zveřejňovány na webových stránkách OIK TV, kanálu youtube a facebookové stránce. Díky tomu, že město Česká Třebová v letošním roce vstoupilo do světa sociálních sítí, je nyní možné tyto příspěvky sdílet a zvyšovat tímto způsobem povědomí občanů o společenském, kulturním a sportovním dění v našem městě. Smlouva bude v brzké době zveřejněna v registru smluv. 
Tisková zpráva města z
20.12.2019

Příměstský tábor VESELÁ VĚDA


Rodiče nyní po uvolnění opatření a potvrzení od vlády, že se tábory budou konat, ve velkém řeší prázdniny pro svoje děti a hledají možnosti, jak jim prázdniny zpříjemnit.

Letos na školách pořádáme pro děti přírodovědné kroužky Veselé vědy a nyní přicházíme také s příměstskými tábory. Budeme rádi za jakoukoli podporu pří šíření informace o táborech, např. zveřejnění na webových stránkách, publikace informace v městském zpravodaji, či vyvěšení letáku na veřejném místě.

Naše tábory jsou určeny pro malé badatele předškolního věku a 1. stupně ZŠ, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme se jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti chemie, biologie i fyziky.

S jakými tématy pracovaly děti v minulých letech? Například při zkoumání vody jsme měřili nejen pH a určovali tvrdost, ale také zkoumali, kteří živočichové v okolí vody žijí a stavěli vodní mlýnky, abychom si vyzkoušeli sílu, jakou voda má i způsoby, jak ji využít v náš prospěch. Při práci s rostlinami si děti založily herbář, vyráběly léčivou mast i tinkturu, barvily látky rostlinnými barvivy. Letos nás čeká dobrodružná cesta plná pokusů a informací. Prozkoumáme, jak funguje lidské tělo, co se dá zkoumat v kuchyni a budeme se věnovat i neživé přírodě. A na konci, kdo ví, třeba dostaneme i největší odměnu vědce, Nobelovku!

Kromě pokusů, které provádíme uvnitř i v terénu je čas i na hry, odpočinek, prostě užívání léta a prázdnin.

Kde: ZO ČSOP Ekocentrum Podorlicko,Podbranská 959, Česká Třebová

Kdy: 24.-28.8.2020
Další informace: Tábor se koná od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00. Je zajištěn teplý oběd, svačina a pitný režim. Součástí programu je celodenní výlet.  Cena tábora 1950,- / týden. Je možné hlásit se na jednotlivé dny, poté cena

jednoho dne je  490 Kč. Registrace : https://registrace.veselaveda.cz/tabor/?region=&city=&camp=Silnice ze Skuhrova na Lanškroun bude jako nová

Fotografie z exkurzí po našem regionu posílá Luboš Kozel pravidelně. Pokouším se je dávkovat a postupně zveřejňovat. Nyní uvádím popis dění na úseku silnice Ostrov - Lanškroun, navazující na předevčírem uvedený lení úsek vedený  ze Skuhrova dolů lesem ke křižovatce Ostrov.  Tyto obrázky najdete ZDE.
Z Ústí na Lanškroun se nyní musí nejlépe po "jedničkách" I/14 a I/43  přes Českou Třebovou a Rudoltice nebo pak po "dvojkách" oklikou  přes Lanšperk, Dolní a Horní Dobrouč do Ostrova, po krátkém úseku po II/315 musíte odbočit do Rudoltic a teprve odtud do Lanškrouna.  Velmi komplikované. Oprava, jak se zdá, však bude stát za to, dělá se z gruntu nová širší a bezpečnější silnice.Směrové vedení se však nemění.  Jsem jen zvědav, zda po opravě a otevření úseků bude stejně jako dnes zachováno omezení vjezdu vozidel s délkou nad deset metrů, které tu je dosud. Nová silnice by to již měla vydržet.... Snímky byly vyfoceny 26. května.  Jde o projekt s dotací EU, celková délka modernizovaného úseku od křižovatky se silnici III/31512 na Českou Třebovou ve Skuhrově na kruhák do Lanškrouna je 8816 metrů, minimální šířka vozovky je 6 metrů, provádí se výměna živičných  i podkladových vrstev vozovky. Fotoreportáž Luboše Kozla najdete ZDE
 
PROGRAM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 15.6. v 15 HODIN
V PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLE MĚSTSKÉHO MUZEA

1.     Schválení celoročního hospodaření města v r. 2019
2.     Rozpočtová změna č. 2 v r. 2020
3.     Majetkové záležitosti
4.     Privatizace obytného souboru „čtverec“
5.     Územní plán Česká Třebová
6.     Investiční projekty, žádosti, dotace, finance
7.     Začlenění města do území působnosti MAS ORLICKO
8.     OZV č. 1/2020 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
9.     Různé

 
Nemocnice v Moravské Třebové se bude stavět v létě... 

Druhou zastávkou hejtmana Martina Netolického v rámci cesty po Moravskotřebovsku a Jevíčsku byla obec Chornice. V místním kulturním domě se hejtman společně se starostou obce Jiřím Smékalem setkali s občany, kteří se zajímali především o aktuální dění v Pardubickém kraji, stavbu nové nemocnice následné péče v Moravské Třebové či oblast dopravy.
„I vzhledem k aktuálnímu dění mají lidé obavu, zda budeme pokračovat v investicích včetně zdravotnictví. Bohužel se čas od času objeví ve veřejném prostoru informace, že tato stavba nebude. Chci proto všechny občany na Moravskotřebovsku uklidnit, že v tuto chvíli probíhá výběrové řízení na stavitele nemocnice. Ani stávající situace a výpadky v příjmech tuto důležitou stavbu nemocnice následné péče včetně nové výjezdové stanice krajských záchranářů v Moravské Třebové neohrozí,“ řekl hejtman Netolický s tím, že stavba by měla začít v letních měsících letošního roku.
Starostu, ale i místní obyvatele zajímaly také krajské investice do silnic v nejbližším okolí. „Nyní pracujeme na modernizaci silnice z Městečka Trnávka směrem na Moravskou Třebovou. Průběžně také máme v plánu opravu celé trasy z Jevíčka až do Svitav. Co je důležité pro místní, tak je plánovaná kompletní modernizace silnice z Chornic na hranici s Olomouckým krajem, kde jsou v tuto chvíli předpokládané náklady projektu 212 milionů korun. Jedná se o jeden z projektů, které chceme uplatňovat v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s pravděpodobným zahájením stavby v průběhu příštího roku,“ řekl hejtman Netolický, který odpovídal také na dotazy spojené s železniční dopravou či výstavbou dálnice D35.


Rozvojové projekty nemocnic běží podle plánu

Rada Pardubického kraje schválila zprávu o stavu plnění „Programu rozvoje Nemocnice Pardubického kraje a.s.“ za rok 2019.  Tento strategický dokument vznikl v roce 2017 na požadavek Pardubického kraje, který je majitelem akciové společnosti. Jsou v něm popsány směry rozvoje a popisy rozvojových aktivit celé organizace i jednotlivých zdravotnických zařízení.
 „Realizace klíčových projektů probíhá podle časového plánu, jak je máme definované v programu rozvoje. Ať už se jedná o zavádění nových a sjednocování současných IT systémů nebo optimalizaci procesů, které mají za cíl snížit provozní náklady v jednotlivých zařízeních. Důležité také je, že navzdory ekonomickým omezením jsme nezastavili žádnou svatební investici ve zdravotnictví,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr dále konstatoval, že je vhodný čas pro zahájení aktualizace tohoto strategického dokumentu na několik dalších let dopředu.
„Každá firemní strategie musí být živý dokument se schopností reagovat na změny podmínek v čase. Proto považujeme za vhodné také Plán rozvoje našich nemocnic společně s lékaři a garanty jednotlivých oborů aktualizovat a zpřesnit opět pro další střednědobý horizont. Nové vlivy a změny mimochodem přineslo i nedávné koronavirové dění. Ve výsledku tedy dneškem nastartovaný proces přinese odhadem ke konci roku celkově zaktualizovaný dokument pro další směřování nemocnic, který bude pokračováním dosavadní cesty a postaven na již úspěšně zrealizovaných projektech a přitom s reflexí nových podmínek okolí i zdrojových možnosti,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.


Kraj pokračuje v investicích do silnic na Jevíčsku 

Hejtman Martin Netolický navštívil ve čtvrtek ráno obec Biskupice u Jevíčka. Se starostou Daliborem Šebkem hovořil o plánovaných krajských investicích v celé lokalitě Jevíčska, a to jak do oblasti dopravy, tak v rámci dalších dotačních titulů. Hejtman se zajímal také situaci v okolních lesích. Společně také navštívili místní obchod.
„Celé Moravskotřebovsko a Jevíčsko patří v rámci přípravy investic do silnic mezi prioritní oblasti i v rámci našich žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. V minulosti se nám například podařilo ve dvou etapách za přibližně 20 milionů korun opravit průtah obcí a budeme pokračovat například úsekem ze Zadního Arnoštova do Křenova. Pravděpodobně v příštím roce budeme chtít pokračovat přes Pohledy až do Svitav,“ řekl hejtman Martin Netolický, který navštívil také obecní obchod či školku. Se starostou Šebkem probírali také konání tradičního festivalu Biskupické kaléšek, který se uskuteční první říjnovou sobotu, či situaci v okolních lesích. „Jevíčsko patří mezi postiženější oblasti v našem kraji, a proto také Biskupice žádají v rámci našich dotačních titulů na oplocenky a výsadbu lesních porostů. Jedná se o dotační titul, který jsme naopak finančně posílili, jelikož zájem o ně byl velký,“ uvedl hejtman.
Starosta Dalibor Šebek kvituje, že Pardubický kraj v rámci plánování investic nezapomíná ani na okrajové oblasti. „Jsem ve funkci starosty od roku 1998 a za sebe mohu hodnotit, že spolupráce s krajem je velmi dobrá především ve druhé polovině existence kraje, tedy po nástupu Radko Martínka a následně Martina Netolického. Ať se jedná o krajský Program obnovy venkova nebo dotace pro dobrovolné hasiče, které jsou pro nás velmi důležité a především po stránce zpracování velmi jednoduché, což je pro malé obce důležité,“ řekl starosta Biskupic u Jevíčka Dalibor Šebek.