Českotřebovský deník 319/2019 (19/11)
Jabkancová pouť 2019:  Pořadatelé děkují

Letošní 59. ročník Jabkancové pouti byl opět povedený a to díky všem, kteří nás podpořili – sponzoři, vedení města Česká Třebová, Městská policie, Eko-Bi a zejména dobrovolnící, kteří pomáhali s výrobou jabkanců a umělci, kteří se postarali o zábavu.
A především děkujeme lidem, kterým naše jabkance chutnají a neváhají vystát dlouhé fronty. Děkujeme!      
Za Spolek od sv. Kateřiny  Jitka Hanzlíčková
 
Vážení spoluobčané,

rekonstrukce silnic 1/14 a v ulici Litomyšlská znamenala velké omezení provozu osobní i autobusové dopravy a celou řadu dalších problémů, které byly spojeny se zásobováním, parkováním apod. Děkuji Vám všem za pochopení a trpělivost a věřím, že rekonstruované silnice přispějí k Vaší spokojenosti. S úctou Magdaléna Peterková.


30 let od sametové revoluce v České Třebové: Maturita v listopadu

V rámci cyklu textů a postřehů k letošnímu kulatému výročí sametové revoluce nelze zapomenout na tragické události které se udály s určitým odstupem v závěru ledna 1990. Byly ovšem důsledkem dění z doby těsně po listopadové samotové revoluci, událostí, kterou citlivě vnímali  i českotřebovští gymnazisté.
Tato zlomová doba byla doprovázena  nesouhlasem s postupem ředitele školy, důsledkem byl dopis s požadavky podpořený peticí (tehdy se to tak ještě neříkalo).
Všechno bylo ovšem mnohem složitější a těžko vše dobře bez zkreslení popsat. Vyvrcholením byla návštěva režiséra Jiřího Krejčíka a natáčení tehdy podkladů pro budoucí film, snad "Vyšší princip 2" v aule školy.
Režisér ovšem na realizaci filmu nesehnal peníze a tak autentické záběry z tehdejšího natáčení byly nakonec sestříhány do dokumentu "Maturita v listopadu", který  je k dispozici na webu zde: https://www.youtube.com/watch?v=XAjt8oVeMiY
Dokument z roku 2013  má délku 83 minut a je pro nás v České Třebové záznamem dění po 17. listopadu, jaký má málokteré město. Můžeme se tedy vrátit o 30 let zpátky a podívat se.... Určitě nutí k zamyšlení. Dokument najdete také v našem Videoarchivu stejně jako další dokumenty se vztahem k našemu regionu.  (mm) 

Zavedení  autobusových spojů na Křib nebude tak jednoduché (jak se zdálo).

Zavedení autobusového spojení pro sídliště Křib  je v požadavcích zde bydlících občanů záležitostí  několika posledních let. Občané zde zorganizovali petici za obnovení původních zastávek  na hlavní silnici I/14, kterou podepsalo 360 občanů.  Při prosazování požadavku se ukázalo, že předpisy pro zřízení autobusových zastávek  jejich umístění v blízkosti sídliště neumožňují, ani nyní realizovaný projekt rekonstrukce silnice I/14, chodníků a veřejného osvětlení  to neumožnil.  nezbylo hledat jiné řešení, tedy zřídit zastávku mimo hlavní silnici. Vznikla možnost prodloužit linku 700900  jedoucí do Ústí nad Orlicí  tak, aby některé dopolední a odpolední spoje začínali u sídliště Křib a vyjížděly z ulice bratří Čapků.
Taková varianta by byla výhodnější jak pro město, tak pro cestující veřejnost. Město by nemuselo zřizovat linku MHD (na kterou nedostane žádnou dotaci) a občané by mohli využívat slevy pro žáky na seniory tak jako na jiných spojích. Navíc by nešlo jen o místní linku, ale vznikla by přímá možnost cestovat odtud bez přesedání až do Ústí nad Orlicí. Takto by bylo možné linku zavést již např. od nejbližší změny jízdního řádu. 
V čem je tedy "zakopaný pes"?  Problém je v tom, že šířka komunikace v ulici Bří Čapků neumožňuje provoz "velkého" autobusu při zachování parkování vozidel tak, jak  je to zde povoleno dosud. Přišli bychom tak o významný počet parkovacích míst. Zatímco ulice Zapského má šířku 6,20 metru, tak jednosměrná ulice bratří Čapků má šířku pouze 5,40 metru. Malé autobusy provozovatel nemá a na linku směr Ústí by nebyly vhodné. Nakonec nám nezbude, než skutečně v nějaké podobě linku městské dopravy (s malým autobusem vhodným pro městské komunikace) zřídit, zadání záměru již bylo provedeno. Je správné o problémech otevřeně hovořit, aby bylo zřejmé, jak se věci mají, ale současně sdělit, že problém nespí s že se na něm dále pracuje. (mm)

 

Zen harmony - nová STUDENTSKÁ Firma

Jsme skupinka devíti studentů z VOŠ a SŠT Česká Třebová a založili jsme si studentskou firmu s názvem Zen Harmony v rámci programu JA Czech. Našim výrobkem jsou japonské zahrádky, které slouží k uvolnění se a zbavení se stresu.


Kraj nabízel ruským touroperátorům zajímavý program kousek od Prahy

Specializovaný workshop pro ruské cestovní kanceláře připravilo v minulých dnech zahraniční zastoupení agentury CzechTourism v Moskvě ve spolupráci s generálním konzulátem v Petrohradě. Pardubický kraj zastupovala na tomto jednání Destinační společnost Východní Čechy, která představila nejen turistické cíle našeho kraje, ale především konkrétní programy pro cestovní kanceláře. Radní pro cestovní ruch a sport René Živný se na místě sešel i s naším generálním konzulem v Petrohradě Karlem Kühnlem.
„Nabídkové informační balíčky jsme sestavovali i s ohledem na to, že většina ruských turistů chce navštívit Prahu. Na to jsme pak navázali další program u nás v kraji“, řekl René Živný a pokračoval: „Tato forma prezentace kraje mi přijde opravdu efektivní a smysluplná, chceme v ní i nadále pokračovat.“
Workshopu se zúčastnilo více jak 40 ruských touroperátorů. Většina z nich má zatím v nabídce pouze Prahu a Karlovy Vary. „Projevovali opravdu velký zájem o náš kraj, nejen o kategorie hotelů a lůžkovou kapacitu, ale i o turistické atraktivity. Nejvíce byl jejich zájem zaměřen na hrady a zámky. Od několika touroperátorů jsme dostali dotaz na možnosti lyžování u nás. Většina z nich si odnesla nejen propagační materiály a konkrétní programy pro skupiny, ale i základní povědomí o tom, že hodinu od Prahy je destinace, kterou by mohli zařadit do svých katalogů,“ dodal Živný.


K nové provozní budově přibude i autentický vchod do tvrze Bouda

Na kulturní památce Dělostřelecká tvrz Bouda, která patří Pardubickému kraji, vrcholí stavební úpravy. V nové sezoně tak na návštěvníky bude čekat mnoho vylepšení. Radní kraje v pondělí projednali některé stavební změny na provozní budově a také vyhlásili soutěž na dodavatele stavebních úprav historického vchodu tvrze.
 „Po přivedení elektrické přípojky na Boudu se nám otevřela možnost výstavby provozní budovy. Její stavba nyní vrcholí a s některými úpravami, které jsme nyní projednali, by měla být stavebně hotová do konce letošního roku.  Zázemí pro návštěvníky, ale dobrovolníky, kteří nyní museli spát přímo v objektu tvrze, přišlo na 25 milionů korun včetně daně. Zkraje příštího roku chceme vybavit interiéry a na jaře předáme budovu do užívání Společnosti přátel čs. opevnění, o.p.s., jejíž členové ji budou provozovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také nastínil další úpravy objektu. „Podle plánu chceme nyní připravit úpravy vstupního objektu podle historické dokumentace tak, aby Bouda dostala svůj původní vzhled. Předpokládaná investice podle zadávací dokumentace činí 7,7 milionu korun včetně daně,“ sdělil hejtman Netolický. 
 Objekt bude zároveň zabezpečen proti vlhkosti zatékáním dešťových vod a proti kondenzaci vzdušné vlhkosti v letních měsících. „Znamená to opravu hydroizolace, odvedení dešťových vod od objektu, celkovou obnovu fasády, výrobu a osazení repliky střílny těžkého kulometu, dvou zvonů pro lehké kulomety, plechových silnostěnných dveří u vstupů pro pěší, posuvných silnostěnných vrat nákladního vjezdu a doplnění betonového ostění a klenebního pasu s lokálním vyztužením.“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
 Dělostřelecká tvrz Bouda je jednou z největších pevnostních staveb z 30. let 20. století, které jsou na území naší republiky přístupné veřejnosti. Je zároveň součástí Králické pevnostní oblasti, kde je postupně realizován největší projekt na záchranu a zpřístupnění těchto unikátních vojensko-technických a historických památek v České republice. Leží na značené turistické stezce i na upravované lyžařské stopě ze Suchého vrchu.

AUTOGRAMIÁDA V KNIHKUPECTVÍ KOSMAS

 

K odstoupení Marka Výborného z čela KDU - ČSL

Předseda lidovců Marek Výborný končí z osobních důvodů v čele strany. V září mu náhle zemřela manželka na srdeční selhání. Marek Výborný má tři děti, které potřebují péči. Navíc byl zvolen poslancem a od března je i předsedou strany. Situací ve vedení strany se v úterý zabýval celostátní výbor KDU-ČSL. Ještě den před tím v pondělí přijel na oficiální návštěvu našeho města a podvečer absolvoval v Kulturním centru besedu k odkazu letošního kulatého výročí Sametové revoluce. 
Marka Výborného  jsme poznali v České Třebové při jeho několika návštěvách jako charakterního člověka, který ví, na které straně stojí. Podporoval v činnosti také Koalici pro Českou Třebovou. Tak jako on podporoval nás, také z našich řad vychází podpora k jeho současné rodinné situaci, rodinný život považuje KDU-ČSL za prioritní a je správné, že tímto krédem řídí i předseda této strany. Rodinná tragedie zasáhla také členy sboru Bendl, kteří  mají mezi svými partnery také sbor Vlastislav Heřmanův Městec, kde rodina Výborných žije. Právě manželka byla sbormistryní sboru a Marek Výborný se angažoval jako manažer.  (mm,  Foto Jiří Holý)