Českotřebovský deník 320/2019 (20/11)
Upozornění pro abonenty Českotřebovského zpravodaje

Mnoho dosavadních abonentů Českotřebovského zpravodaje se ptá na  předplatné pro další rok 2020 nebo dokonce se snaží zpravodaj na nový rok již předplatit v prodejně Probit elektro v Nádražní ulici. Od nového roku nastane změna vydavatele, vydavatelem Českotřebovského zpravodaje bude Město Česká Třebová a předplatiteli se stanou automaticky všichni občané města Česká Třebová, kteří tedy budou dostávat Českotřebovský zpravodaj do svých schránek zdarma místo dosud zasílaných Českotřebovských novin.
Nový vydavatel však nebude doručovat časopis na adresy v okolních obcích tak, jak to bylo dosud. Týká se to obcí Rybník, Třebovice, Semanín, Zhoř, Němčice, Přívrat, Řetová a Dlouhá Třebová de bude možnost si zakoupit Českotřebovský zpravodaj v prodejnách sítě Konzum případně Minimarket Přívrat. Na pultech českotřebovských prodejen se tedy od ledna 2020 (poprvé po padesáti letech a tedy 600 měsících) již Českotřebovský zpravodaj neobjeví. Pro návštěvníky města bude k dispozici na infocentru v Městském muzeu v Klácelově ulici. 
Pro předplatitele z celé ČR, případně zahraničí, kterým se dosud časopis zasílal poštou je přislíbeno, že zasílání bude pokračovat, k ceně časopisu bude nutné jako dosud uhradit poštovné.  Tito abonenti dostanou lednové číslo časopisu se složenkou či pokyny k platbě, na jejich základě pak po úhradě předplatného bude distribuce pokračovat podobě jako dosud. Prosincové číslo Českotřebovského zpravodaje, které vyjde v závěru příštího týdne, bude jubilejní 600. číslo časopisu, kterým se dovrší 50. ročník vydávání tohoto titulu. Současně bude posledním vydáním v tradičně dodržovaném sešitovém formátu A5 (a bude mít tedy sběratelský význam). Nový formát časopisu bude dvojnásobný (A4) a bude barevný, tisk časopisu v tomto formátu vychází levnější.  Další informace budou zveřejněny v nejbližší době, včetně pokynů jak objednávat inzerci nebo sdělení do společenské kroniky apod.  (mm)

Město Česká Třebová vyhlásilo dotační programy na rok 2020                         

Na úřední desce Města Česká Třebová a také na webové stránce města www.ceska-trebova.cz jsou v předstihu vyhlášeny nové dotační programy na příští kalendářní rok 2020. Tituly vyhlášených programů jsou obdobné jako v minulých letech a nemění se ani předpokládané finanční položky s jednotlivými granty spojené. Přesná hodnota těchto finančních položek ovšem bude zřejmá až po schválení rozpočtu města na rok 2020. Jde o tyto dotační programy
Dotační program na podporu kultury a vzdělávání  
Dotační program na podporu vrcholového sportu  
Dotační program na podporu mezinárodních akcí v rámci EU a Norska
Dotační program na podporu sportovní činnosti mládeže a odměn trenérům mládeže
Dotační program na podporu sportovních akcí
Dotační program na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení

Kohouti na  Vysočině vyhráli  a dotáhli se  již na 2. místo v tabulce

Krajská hokejová liga 2019/20

# Tým Z Body
1 Choceň 14 28
2 Česká Třebová 14 27
3 Chrudim 14 25
4 Mor. Třebová 13 24
5 Hlinsko 13 21
6 Litomyšl 13 19
7 Chotěboř 13 17
8 Světlá n. S. 13 14
9 Lanškroun 13 5
  Světlá n.Sáz. - Kohouti Česká Třebová 6 : 8

Zápasy Krajské hokejová liga 2019/20 v 15. kole

20. 11. 2019
Litomyšl HC Litomyšl 6  -  4 HC Choceň Choceň
Hlinsko HC Hlinsko 1  -  4 HC Chrudim Chrudim
Světlá n. S. Světlá n. Sázavou 6  -  8 HC Česká Třebová Česká Třebová
Mor. Třebová HC Moravská Třebová 6  -  3 HC Chotěboř Chotěboř


Česká Třebová je zapojena do mezinárodního projektu o sociálních problémech a migraci

Ve dnech 12. až 15. listopadu 2019 se konalo ve španělském městě Laracha 1. kolo mezinárodního setkání zástupců z dvaceti evropských měst včetně města Česká Třebová.  Na setkání zástupci jednotlivých měst, úřadů či dobrovolných organizací prezentovali své země nebo města a své zkušenosti s migrací. Veškeré prezentace probíhaly v anglickém jazyce. Součástí programu bylo také diskuzní vystoupení několika migrantů z jižní Ameriky a Afriky. Na závěr byl slavnostně podepsán dokument o mezinárodním projektu a poté byla pro účastníky připravena návštěva galicijského parlamentu v Santiagu de Compostela. Město Česká Třebová oficiálně zastupovala tajemnice městského úřadu Ing. Věra Pirklová. Podrobnou prezentaci připravila a představila Ing. Jaromíra Žáčková.  (Zdroj: www.ceska-trebova.cz)

Karta IREDO bude za symbolických 30 Kč. Umožní přestupy

Od 15. prosince letošního roku začnou nejen na území Pardubického kraje platit nové železniční jízdní řády. V této souvislosti vstupuje v platnost nová smlouva o zajišťování železniční dopravní obslužnosti. Příštích deset let budou na území kraje zajišťovat tento druh dopravy dva dopravci. Vedle Českých drah, které budou mít i nadále na starosti valnou většinu území, vstoupí do regionu soukromý dopravce LeoExpress. Ten vyjede na tratích 024 a 025 na Orlickoústecku a Králicku. Pardubický kraj pro usnadnění přestupů mezi dvěma dopravci, ale také v návaznosti na autobusy, zavádí slevu na pořízení karty IREDO. Počínaje 1. prosincem bude stát karta symbolických 30 korun namísto dosavadních 150 korun.
„Kartu IREDO, která platí v rámci cestování v našem a Královéhradeckém kraji, využívají především pravidelní cestující do práce, školy či k lékaři. Chceme v rámci nového jízdního řádu a fungování dvou dopravců co nejvíce usnadnit cestování především v rámci přestupu z Českých drah na LeoExpress a obráceně, ke kterému bude docházet v Ústí nad Orlicí. Namísto současných 150 korun zavádíme akční cenu 30 korun, což je de facto jedno pivo. Díky této kartě si cestující v nástupní stanici zakoupí jízdenku i mezi dopravci, a to jak železničními, tak autobusovými bez jakýchkoliv dalších povinností,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že sleva bude platná od 1. prosince do 31. ledna na všech výdejních místech v Pardubickém kraji.
V průběhu příštího roku by měla být snazší cesta také s klasickou papírovou jízdenkou pro občasné cestující. „Pracujeme nyní na zavedení přestupní papírové jízdenky, která bude opatřena takzvaným QR kódem, který si na svém úseku načte ten či onen dopravce. Pracovní termín jsme si stanovili na jaro příštího roku,“ řekl radní pro oblast dopravy Michal Kortyš.
 
Bezkontaktní čipová karta IREDO je výhradním nosičem vícedenního jízdného, tzn., že při koupi výše uvedených typů jízdenek nebude jízdenka vydána v papírové podobě, ale bude nahrána na Vaši osobní bezkontaktní čipovou kartu IREDO.
Přestupní jízdenky jsou pouze v elektronické podobě nahrané na bezkontaktní čipové kartě IREDO.
Nákup vícedenních a přestupních jízdenek
Při nákupu vícedenní nebo přestupní jízdenky IREDO u řidičů autobusů, u vlakového personálu ve vlaku nebo v osobní pokladně národního dopravce České dráhy a.s. 
v obsazené železniční stanici Vám současně s nahráním jízdenky na bezkontaktní čipovou kartu IREDO bude vydán Doklad o zaplacení jízdného, sloužící ke kontrole platnosti nahrané jízdenky, resp. k případné reklamaci.
Kontrola jízdenek v autobusech a vlacích
Kontrola platnosti vícedenní, síťové nebo přestupní jízdenky probíhá přiložením (přiblížením) bezkontaktní čipové karty IREDO k odbavovacímu zařízení řidiče autobusu nebo k přenosné pokladně vlakového personálu ve vlaku, případně ke čtečce revizora.


Centrální urgentní příjem v Orlickoústecké nemocnici dle plánu

Jedna z největších krajských investic v oblasti zdravotnictví. To je stavba centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Zatímco v areálu nemocnice panuje čilý stavební ruch v rámci přípravy celého území, vybrali krajští radní stavební firmu, která bude mít na starosti výstavbu samotné budovy. Vítězná stavební firma pavilon postaví během 570 dní od předání staveniště za zhruba 377 milionů korun včetně DPH.
„Výběr stavební firmy před koncem letošního roku je jasným důkazem toho, že stavba úspěšně pokračuje a po dokončení první etapy zahájíme co nejdříve etapu druhou. Předání staveniště je v plánu po dílčí kolaudaci staveb z první etapy. Celkové náklady obou etap přesáhnou 449 milionů korun včetně DPH. I v rámci této investice jsme v rámci výběrového řízení zahrnuli také kritérium délky realizace stavby. Vítězný subjekt nám navrhl 570 dní s tím, že rozmezí účastníků činilo od 570 dní do 665 dní,“ řekl hejtman Martin Netolický, který tento princip v rámci krajských výběrových řízení dlouhodobě prosazuje. I v rámci jiných, a to především dopravních staveb se ukázalo, že rozpětí mezi nabídkami je často velké.
Ačkoliv hlavní etapa ještě nezačala, panuje v Orlickoústecké nemocnici čilý stavební ruch. „V rámci první etapy připravujeme celé území včetně stavby energobloku, skladů medicinálních plynů, tlakových nádob a kyslíku, demolice stávajících objektů a nové kabelové sítě. Dokončení této etapy je plánováno na prosinec,“ sdělil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Nový pavilon je plánován jako čtyřpatrový, s tím, že jedno podlaží bude podzemní. Zde bude provozní zázemí budovy s technologickým zařízením a zázemí pro personál. V přízemí budou odborné vyšetřovny a v dalších dvou patrech bude umístěno oddělení intenzivní péče a jednotka intenzivní péče. Nový objekt bude propojen se stávající budovou pavilonu B proskleným spojovacím koridorem v úrovni všech podlaží. Součástí stavby je také nové parkoviště, komunikace, venkovní osvětlení, oplocení, terénní a sadové úpravy a kanalizace.


Na Kralicko povede nová linka VVN 

Posílení kapacity energetické sítě v oblasti Králicka bylo předmětem setkání hejtmana Martina Netolického se starosty mikroregionu a společností ČEZ Distribuce, která v tuto chvíli připravuje projekt pro vedení 110 kV. Ten by měl být hotov v roce 2025. Hejtman se starosty hovořil také o dotačních programech kraje či investiční činnosti do silnic v této oblasti.
„Poté co se podařilo dokončit první etapu vedení mezi Hlinskem a Poličkou a bude se pokračovat dál směrem na Svitavy, tak musíme jednat také o problematice Králicka, které již nyní začíná pociťovat podobný problém z důvodu velkého rozvoje celé oblasti, a to jak v rámci cestovního ruchu, tak dalších podnikatelských aktivit. Po zkušenosti právě z Hlinecka a Poličska jsme se domluvili se společností ČEZ Distribuce, že je dobré všechny velké investice s předstihem komunikovat s obcemi, aby bylo možné případně předejít problémům,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Samotné vedení o délce 13 kilometrů by mělo být budováno dva roky s plánovaným dokončením v roce 2025. Předpokladem je, že se žádná z etap plánování nezdrží. V mezidobí bude ČEZ pracovat na posílení stávajícího systému tak, aby nedošlo k omezení připojování do sítě, “ doplnil hejtman Netolický.
Zástupci ČEZ Distribuce informovali, že oblast Králicka je specifická pro energetiky z geografického hlediska, ale také co se týká charakteru odběru, který je velmi spojen s turistickým ruchem. Výrazné odběry jsou spojeny s lyžařskými areály v rámci provozu vleků a lanovek nebo v rámci zasněžování sjezdovek při poklesu teplot.
Hejtman se starosty mikroregionu hovořil také o opravách a modernizacích silnic v příštích letech i s přispěním evropských fondů. Kraj již nyní myslí na projekty, které bude možné realizovat v rámci příštího programového období. Řeč byla také o struktuře krajských dotací na rok 2020, které zůstaly minimálně ve stejné finanční výši jako v letošním roce.
  
Pro likvidaci kůrovcového dřeva bude nová krajská dotace

Avizovaný dotační titul Pardubického kraje pro vlastníky lesů a obce jakožto zřizovatele jednotek dobrovolných hasičů schválila na svém pondělním jednání krajská rada. Návrh této dotace vznikl na základě jednání krajského kůrovcového štábu. V návrhu rozpočtu je v tuto chvíli připraveno prvních deset milionů korun.
„Vytvoření dotačního titulu, který je rozdělen na dva podtituly pro drobné vlastníky lesa s majetkem do 50 hektarů a pro obce jako zřizovatele jednotek požární ochrany obcí, je výsledkem jednání krajského kůrovcového štábu, ve kterém jsou zastoupeni jak vlastníci lesů, tak představitelé Ministerstva zemědělství ČR, Lesů ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, dopravců a zpracovatelů. V tuto chvíli máme v rámci krajského rozpočtu připravenou částku deset milionů korun s tím, že budeme čekat, jaký bude mezi žadateli reálný zájem. V obou dotačních podtitulech se pohybujeme na příspěvku ve výši 200 korun za kubík, což je částka, která je podle členů kůrovcového štábu optimální,“ doplnil hejtman Netolický s tím, že očekává výraznější a koncepční aktivitu ze strany státu.
Kdo a kdy může o krajskou dotaci žádat, doplnil krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Dotační program je určen drobným vlastníkům lesa, jehož výměra nepřesahuje 50 hektarů. Je poskytována na kácení, přiblížení, manipulaci a zpracování kůrovcového dřeva sazbou na technickou jednotku. Minimální výše dotace je stanovena na dva tisíce korun. Žádosti na příští rok je možné podávat od 15. ledna do 30. září,“ sdělil Kroutil.
Kompletní podmínky dotačního titulu budou zveřejněny na webových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz v sekci Dotace po schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje, kterému bude materiál předložen 10. prosince 2019.