Českotřebovský deník 335/2019 (6/12)

Advent je tady, ještě nějaký ten sníh.... . Foto Martin Rinkashichikito Herman, FB Josef Kopecký

Vánoční strom na Července

Také máme svůj vánoční strom

Ve čtvrtek 5. prosince jsme za účasti žáků, pedagogů a rodičů slavnostně rozsvítili borovici před školou. Náš vánoční strom je ozdobený krásnými sněhovými vločkami za peníze, které jsme získali na Jarmarku.
Poděkování náleží všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu a výsledku předvánoční akce, a tedy všem, kteří tak pomohli strom rozsvítit. Přejeme Vám poklidný adventní čas a věříme, že naše borovice přispěje ke kouzelné atmosféře Vánoc.

Pracovníci ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice
 
Adventní koncert v Dlouhé Třebové

Schola u sv. Prokopa v Dlouhé Třebové
vás zve na  29. Adventní koncert v kostele sv. Prokopa  v Dlouhé Třebové  15. prosince od 16 hodin
Účinkují Schola u sv. Prokopa  Komorní orchestr bývalých žáků ZUŠ Č. Třebová.  Vstupné dobrovolné
 
Úvaha vyplývající z podzimní vycházky

Fotografie jsou z parku na Zámostí, ale také ještě ze starého hřbitova u rotundy sv. Kateřiny. Ukazují, že park na Zámostí má ke skutečnému parku ještě stále hodně daleko a že je třeba zajistit zásadní obrat, zejména pak vytvořit ideu, k čemu má tato oblast, umístěná velmi blízko centra a současně na prestižním směru k rotundě sv. Kateřiny, sloužit.  Zda má či nemá fungovat  také jako cyklostezka, nebo zda zde mají být jasně informující značky "Cyklisto sesedni z kola". Zda a jak zde upravit koryto Třebovky, zda zde skutečně vytvořit možnost procházky "dole"  po vydlážděné náplavce, i když letní průtok vody bývá velmi mizerný a kolísavý, zda zadržet vodu u mostu na Chmelnici jezem, který zde býval.... A dát pak návrh posoudit občanům (i s odhadem toko kolik by to stálo). Nebo, pokud to nebude zatím na řadě, alespoň doplnit pár laviček jako "nahoře" u Kateřiny  a dát tomuto prostoru jasná pravidla co se zde smí a co nesmí. Z parku na Zámostí jsou krásné pohledy např. na kostel sv. Jakuba, zůstaly zde vzrostlé stromy. nemusí zde být jen lavičky u cesty. Bývalo zde již v sedmdesátých letech také jednoduché hřiště. Hlavně bránit sprejařům v jejich řádění, neboť již dle dalšího snímku rozšířili svoje umění i na Starý hřbitov.  (FotoVV)

Leoexpress bude od 20. prosince jezdit i do Wroclawi - smluvně potvrzeno

Zástupci Pardubického kraje a Dolnoslezského vojvodství z Polska podepsali vzájemné memorandum o spolupráci v rámci přeshraniční železniční dopravy v souvislosti s novou desetiletou smlouvou. Nově na trati, která míří do Polska, bude od 15. prosince jezdit dopravce Leo Express. Jeho zástupci také ve stejný den podepsali smlouvu se svým polským partnerem, kterým jsou Koleje Dolnośląskie. „V rámci nového železničního jízdního řádu je plánováno přímé víkendové spojení Prahy a polské Vratislavi. Abychom dostáli všech potřebných legislativních úkonů, tak jsou nutné podpisy smluv jak mezi regiony, tak mezi dopravci, tedy společnostmi Leo Express a Koleje Dolnośląskie. V minulosti, kdy nás dělil hraniční přechod, tak tato linka existovala, avšak postupně byla zrušena. Dnes není žádný časový problém v rámci zdlouhavých kontrol na hranici, a proto si myslím, že linka může být dobrou konkurencí silniční dopravě. Hlavní podmínkou však je, aby vlak nezastavoval na polské straně ve všech zastávkách.
Přímé spojení je pozitivně vnímáno také na polské straně. „Na spojení se velmi těšíme, protože celé řada našich obyvatel chce jezdit do České republiky, jelikož nejen v Praze je celá řada památek, které stojí za návštěvu,“ řekl maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski, který pochválil také dlouholetou vzájemnou spolupráci mezi oběma kraji, která se datuje od roku 2003.
Náměstek hejtmana Michal Kortyš zmínil, že po zahájení provozu je nutné nechat prostor na zhodnocení fungování. „Osobně bych byl rád, aby se nám postupně podařilo navyšovat počty spojů a zrychlili jsme pohyb vlaku na polské straně. Je však nutné nechat prostor na zhodnocení obsazenosti vlaků. Samozřejmě věřím, že bude spoj využíván turisty na obou stranách,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast dopravy a dopravní obslužnosti Michal Kortyš, který má jednání s dopravci ve své gesci.
Jízdenky od 99 korun jsou již v prodeji.
Vlaky na této trase poprvé vyjedou 20. prosince. Z Prahy spoje vyrazí každý pátek, sobotu a neděli vždy v 18:08. Z Polska se poté vrátí každou sobotu a neděli v 10:27.  Provoz na lince zajistí elektrické jednotky Leo Express Flirt, které cestující znají z komerčního provozu Leo Express mezi Prahou, Ostravou, Košicemi, Krakovem nebo Starým Městem u Uherského Hradiště.
 
Přechod k novému dopravci  na Letohradsku:
ČD budou vracet poměrnou část ceny nevyužité In karty ČD

ČD uzavřely pokladny ve stanicích Jablonné a Králíky
Hejtman Martin Netolický svolal další z řady kontrolních dnů v rámci příprav na zavedení nového železničního jízdního řádu od 15. prosince. Se zástupci Českých drah a společnosti Leo Express řešil především bezproblémové předávání informací směrem k cestujícím na tratích 024 a 025. České dráhy potvrdily, že budou cestujícím s platnou slevovou aplikací na In Kartě, kteří již dále nebudou chtít využívat vlaky ČD na ostatních tratích,  vracet poměrnou část do vypršení její platnosti dle Smluvních přepravních podmínek.
„Je pro mne důležité, aby byl přechod mezi dopravci bezproblémový. Bohužel však došlo v rámci předávání informací k uzavření pokladen a stanic Českých drah v Jablonném nad Orlicí a Králíkách ke konci listopadu s odůvodněním, aby měl nový dopravce možnost se připravit na spuštění provozu. Na základě našeho požadavku byly s okamžitou platností otevřeny alespoň čekárny, protože není možné, aby cestující neměli v zimních měsících možnost čekat v teple,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Ten s dopravci hovořil také o konkrétních dotazech občanů s vazbou na odchod Českých drah z oblasti. „Pro cestující, kteří mají In Kartu se zakoupenou platnou aplikací, bude možné získat poměrnou částku vynaložených prostředků zpět, v případě traťových jízdenek dokonce bez srážky, takže o peníze nepřijdou. Očekávám, že v co nejkratší době bude tato informace distribuována k cestujícím skrze pokladny a vlakové čety. Leo Express navíc bude cestujícím do konce letošního roku odpouštět příplatek k jízdnému, pokud cestující nekoupí jízdenku na pokladně a nastoupí do vlaku.
Příplatek k jízdnému, zakoupenému ve vlaku dopravce Leo express nebude uplatňován, pokud se cestující prokáže platným jízdním dokladem z předchozího vlakového spoje Českých drah při přestupu v Ústí nad Orlicí
 
Nový grafikon železniční dopravy

Největší změna v regionální dopravě na železnici  je v úseku Česká Třebová  - Letovice:

- Zůstávají zachovány oblíbené spěšné vlaky Česká Třebová Brno, a to s výjimkou prvního ranního spoje, z něhož se stane rychlík R 861 Česká Třebová (4:56) Brno hl.n. (6:13) s omezeným rozsahem zastavování.
- Rozšiřuje se však nabídka osobních vlaků Česká Třebová (někdy jen Březová nad Svitavou) Letovice. Ty budou z Č. Třebové zpravidla odjíždět krátce po celé každé 2 hodiny, čímž zde budou mít zajištěnu návaznost od vlaků z většiny směrů a opačně budou přijíždět do Č. Třebové krátce před celou lichou hodinou opět s návaznostmi do většiny směrů.
- Stejně tak v Letovicích bude po několika minutách po příjezdu vlaku z České. Třebové zajištěna návaznost na osobní vlak směrem do Brna a opačně.

 

Přehled adventních akcí v České Třebové a okolí

7. 12. v 16 hodin  Adventní koncert Dechové hudby Řetůvanka v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové
8. 12. v 17 hodin  Adventní koncert v modlitebně CASD ve Smetanově ulici
9. 12. Vánoční koncert ZUŠ Česká Třebová v Kulturním centru , začátek v 18 hodin
10. 12. v 19 hodin  Czech - Canadian Collusion (Česko-kanadská jazzová kapela) - vánoční písničky
11. 12. v 18 hodin Česko zpívá koledy akce na Starém náměstí
12. 12. v 15:30 a 17 hodin A proto tančím a zpívám - Velký sál KC
15. 12. Adventní betlém + Vánoční trhy v České Třebové - Nádražní ulice od 9 hodin
15. 12. v 16 hodin Adventní koncert v D.Třebové v kostele sv. Prokopa: Schola sv. Prokopa + Orchestr bývalých žáků ZUŠ
16. 12. Akademie Českotřebovského gymnázia v Kulturním centru
19. 12. v 19 hodin Koncert KPH:  Dva tenoři Miloslav Dvorský + Jakub Pustina
21. 12. v 19 hodin, Česká mše vánoční J. J. Ryby v kostele sv. Jakuba (KOJK + Bendl)
24. 12. v 16 hodin - Půlnoční nejen pro děti v kostele sv. Jakuba

Už jste viděli Unzeitigův pohyblivý betlém? 

Unzeitigův betlém je součástí výstavy "Dva pohledy na jeden svět" litomyšlských výtvarnic Míly Gloserové a Zdeňky Kudrnové, která byla otevřena ve středu 3. prosince podvečer v Kulturním centru.
Slavnostní otevření nové výstavní expozice s Unzeitigovým betlémem v Kulturním centru se konalo před sedmi lety v pondělí 17. prosince 2012. Unzeitigům pohyblivý betlém byl postaven kolem roku 1920 pekařem Unzeitigem a postupně rozšiřován. Naposledy byl postaven ještě před zbouráním Unzeitigovy pekárny  na svém původním místě v roce 1976. Poté byl v bednách  přemísťován, ale podařilo se jej zachránit do sbírek zdejšího Městského muzea. Díky nadšencům spolupracujícím s tehdejším správcem  a později ředitelem muzea Jiřím Pištorou byl  opět sestaven a fungoval také jako výstavní exponát v depozitáři muzea v Borku. Obnovení expozice v Kulturním centru se podařilo díky dohodě s městským muzeem a také díky Ing. Zdeňku Preislerovi, který tento betlém  ve svých studentských letech u svého dědečka pekaře Č. Unzeitiga na Trávníku opakovaně stavěl, a p. Vopařilovi.