Českotřebovský deník 345/2019 (16/12)

KPH ruší čtvrteční koncert 2 tenoři


Z důvodu nemoci Jaroslava Dvorského se koncert KPH 

ve čtvrtek dne dne 19.12. neuskuteční.

Přesun termínu (zřejmě na leden) bude brzy oznámen.

Jaroslav Plocek, předseda Kruhu přátel hudby


Zpívání koled
u kaple sv. Barbory na Lhotce 

V pátek 27.12.2019
v 17 hodin.
Přijdte se podívat,
poslechnout si
či zazpívat koledy
a zažít sváteční atmosféru. 
Těšíme se na Vás.  
Vyměním družstevní byt velikosti 3+1 M, na Lhotce, v České Třebové,
za družstevní byt 1+1 v centru České  Třebové,  nebo poblíž, vyjma Semanínské a Lhotky.
Byt je před rekonstrukcí, má plastová okna, zasklenou lodžii a zděný sklep. Kontakt: 723 504 824

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020 Vám přejí
Kamila a Josef Tomášovi z Austrálie
P.S. Pojďte s námi do Betléma

Jaká bude první výstava roku 2020 v městském muzeu (zahájí v lednu)
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat

Vernisáž výstavy s názvem Rekordy a kuriozity ze světa zvířat - savci proběhne ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 17 hodin. Úvodní slovo pronese Bc. Pavla Šedivá, vystoupí děti z DDM Kamarád. Výstava potrvá do neděle 15. března 2020. Interaktivní putovní výstava Centra pro rodinu a sociální péči z. s. je zaměřena na zajímavosti ze života savců a zážitkovým způsobem přibližuje dovednosti, které jsou jim vlastní.
Pro školy je možné objednat doprovodný program.
Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu se uskuteční 8. února 2020 od 15 do 16:30 hodin.  
Volný sociální byt na Semanínské ulici 

 • Město Česká Třebová  podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 1 volný byt č. 11 o velikosti 1+2 na Semanínské ulici v čp. 2085 v České Třebové:
  Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději v pátek 17.01.2020.
   
 • Kohouti bilancují před vánoční přestávkou

  Kohouti odehráli devatenáct utkání, v nichž vybojovali 42 bodů. Tým nastřílel 110 gólů, o které se podělilo sedmnáct hráčů.
  Střelci: 20 - Korhoň, 15 – Hemský, 13 – Fúzik, 11 – Křečan, 10 – Vaňo, 10 – Prachař, 6 – Holík, 5 – Filip, 4 - Veverka, 3 – O. Poul, Král, Velinský, 2 - M. Poul, Jemelka, 1 – Daněk, Pažourek, Žouželka.
  Asistence:  32 – Filip, 23 – Prachař, 22 – Korhoň, 19 – Hemský, 18 – Holík, 14 - Fúzik, 11 – Vaňo, 9 – Křečan, 8 – Veverka, 7 – Král, 6 – Pažourek, 4 – Žouželka, Velinský, 3 - Daněk,  2 - Pirkl, O. Poul, Jemelka, Plášek, 1 – Kolařík.
  Kanadské bodování: 42 - Korhoň (20+22), 37 – Filip (5+32), 34 - Hemský (15+19), 33 – Prachař (10+23), 27 – Fúzik (13+14), 24 – Holík (6+18), 21 – Vaňo (10+11), 20 - Křečan (11+9), 12 - Veverka (4+8), 10 – Král (3+7), 7 – Pažourek (1+6), 7 - Velinský (3+4), 5 - Žouželka (1+4), 4 – O. Poul (3+1), 4 – Daněk (1+3), 4 - Jemelka (2+2), 2 - M. Poul (2+0), 2 – Pirkl (0+2), 2 – Plášek (0+2), 1 – Kolařík (0+1).

  Před 10 lety v prosinci 2009 byl vybrán vítězný návrh sochy Jana Pernera
  Rada města v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a čl. 18 Soutěžních podmínek ze dne 20.7.2009,  rozhodla ve veřejné zakázce - výtvarné soutěži o návrh na ztvárnění „Sochy Jana Pernera v České Třebové“ o výběru vítězného návrhu č.1 autora Ing. Jaromíra Garguláka a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Jaromírem Gargulákem, Čápkova 36/33, Brno, PSČ 602 00, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 2,011.000,- Kč včetně DPH.     
    Porovnání modelu a skutečnosti
  Porovnání modelu a skutečnosti ještě se sochou Jana Pernera v Pardubicích. Dole: socha měla být uprostřed kruháče....

  TRADING CENTRE má nového zahraničního partnera

  Díky projektům Evropské unie mohou čeští středoškoláci získávat cenné zkušenosti během zahraničních stáží. Litomyšlská střední škola TRADING CENTRE vyslala do ciziny již více než padesát studentů. Skupina deseti dalších se na jaře chystá na čtrnáctidenní stáž do Itálie a jednoho studenta vysílá škola tamtéž dokonce na čtvrt roku.
  Plánování stáží předchází téměř roční příprava.  Prvním úkolem je najít vhodnou firmu - pro tentokrát hledáme ve Španělsku. Zahraniční partner se vyptává na naše žáky a na činnosti, které by mohli vykonávat, zajímá se rovněž o zkušenosti s předchozími mobilitami. Španělé jsou ve výběru škol opravdu velmi pečliví, proto chtějí případné partnerství předem pořádně promyslet.
  Právě v těchto dnech přišla zpráva z Barcelony a výsledek je, že se těší na spolupráci s naší školou a velmi rádi přijmou dva naše žáky na dlouhodobou mobilitu a deset žáků na mobilitu krátkodobou.
  Jsme nadšeni a už předem víme, že o krátkodobé mobility bude velký zájem. A doufáme, že nebude problém najít dva odvážlivce, kteří na 3 měsíce vymění školní povinnosti za praxi v zahraniční firmě.  Ing. Ivana Zemanová


  Oprava silnice V Litomyšli na Českou Třebovou se komplikuje 
  Rekonstrukce komunikace II/358 je jednou největších investičních akcí, kraj na modernizaci silnice dá zhruba 180 milionů korun. Práce na úseku od světelné křižovatky po výjezd z města začaly 28. srpna a měly trvat do 30. listopadu. V Zámecké ulici došlo ke zpoždění, hotovo má být 20. prosince.
  Podle aktuálních informací dodavatelská firma letos nestihne dokončit některé finální práce na povrchu silnice II/358 (položení gumoasfaltové obrusné vrstvy). Týkat se to má ulice V. K. Jeřábka a napojení místních komunikací na tuto silnici. Stejně tak nebylo silničnímu správnímu úřadu hlášeno usazování kanálových vpustí na již zprůjezdněných částech silnice. Vzniklou situaci budou zástupci města a silničního správního úřadu řešit na kontrolním dnu a urgovat co nejrychlejší dokončení prací.
   Zároveň budou požadovat informace, proč nedošlo k dokončení prací v několikrát avizovaném termínu. Ke zpoždění došlo i v Zámecké ulici v části kolem Klášterních zahrad. Tato část by měla být podle současných odhadů opravena do 20. prosince. (www.litomysl.cz)

  Problémy v Litomyšli - aktualizace 16. 12. 2019

  Na dnešním jednání k opravě silnice II/358 byly potvrzeny následující věci:
  - Dělníci budou v Litomyšli pracovat ještě tento týden a dokončovat povrchy silnice a chodníků. Pokud něco nestihnou dodělat, zasypou nerovnosti drtí, aby byly chodníky přes zimu použitelné. Průjezd ulicí Zámecká kolem Klášterních zahrad bude zprovozněn.
  - Pokud bude v lednu příznivé klima, budou pokračovat. Jinak stále platí, že na jaře mají práce dokončit.
  - Objízdná trasa pro transit na Českou Třebovou bude přes zimu i nadále platit. Ze strany příjezdu od křižovatky silnic v obci Němčice bude nadále zachován zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t mimo dopravní obsluhu až po část Vlkov. Nákladní doprava směřující až do území Litomyšle musí v tomto směru nuceně užít objízdnou trasu. Od světelné křižovatky bude platit standardní omezení pro tranzit nad 12 t. Autobusy budou jezdit po standardních trasách včetně zastávky Zámecká. Osobní vozidla, která se nebudou řídit značením objízdných tras, projedou stavbou.
  - V ulici Jiráskova bude obnoven jednosměrný provoz


  ZŠ Ústí nad Orlicí Třebovská oslavila 100 let české školy v Hylvátech

  Při této příležitosti otevřela své brány veřejnosti a v rámci oslav se zapojila i do takzvaného batůžkového projektu.
  Z pamětní knihy k oslavám 100 let české školy v Hylvátech:
  Tímto bychom Vám rádi velmi poděkovali za Vaše nasazení při sběru batůžků pro Afriku. 232 ks batůžků z jedné školy se dosud v ČR ještě nevybralo. Jste úžasní. Vaše batůžky poputují hned v příštím roce do Afriky, s největší pravděpodobnosti do Malawi, kde budou distribuovány do jednotlivých škol. Za Mary´s Meals CZ  Pavel Petřík, Marek Mokrosz
   
  Děkujeme všem – žákům a jejich rodinám, zaměstnancům školy, farníkům z kostela ve Vysokém Mýtě a v Ústí nad Orlicí i jejich filiálek, Holmes jazykové škole a dalším přátelům, že se do naši sbírky aktivně zapojili. Za ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147  Jolana Morávková
   
  Při náledí by měl být rozestup mezi vozy alespoň tři vteřiny

  Právě brzdná dráha se při náledí mnohonásobně prodlužuje. Jestliže při devadesátikilometrové rychlosti automobil zastaví na suché vozovce na sedmdesáti metrech, na mokru zabrzdí na metrech devadesáti. Pokud je však vozovka namrzlá, prodlužuje se brzdná dráha téměř na čtvrt kilometru. „Proto je zvlášť důležité snížit v rizikových úsecích rychlost a zvětšit rozestup mezi vaším a před vámi jedoucím vozidlem ze dvou alespoň na tři vteřiny,“ radí Lukáš Hutta, z Asociace Záchranný kruh, která kampaň Ty to zvládneš realizuje.
  Obzvláště nebezpečným jevem, který při teplotách okolo nuly vzniká, je takzvaný černý led. „Černý led je tenoučká průsvitná vrstvička ledu na asfaltu, který vypadá, jako by byl jen mokrý nebo dokonce suchý. Řidič si jej velmi často nevšimne a auto na černém ledu je prakticky neovladatelné,“ říká Jiří Markusek z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a přidává radu, jak se chovat, když řidič zjistí, že se jeho vozidlo nachází na ledu. „Řidič by měl zapomenout na prudké manévry s volantem a prudké brzdění. Musí jet plynule, bez náhlých změn směru či rychlosti. Plynule, opatrně,
  a hlavně s předvídavostí, kde by mohlo náledí být nebo vzniknout.“
  Při teplotách kolem nuly je zapotřebí uzpůsobit jízdu, být maximálně obezřetný a především nepanikařit. „Pokud vás auto v zatáčce přestane poslouchat a míří ke krajnici, nezrychlujte ani nebrzděte a jen ještě více jemně pootočte volantem. Pokud jedete dost pomalu, kola se chytí a auto se srovná. Pokud vás v zatáčce předbíhá zadní část vozu, kola naopak jemně srovnejte. Všímejte si stavu vozovky a ani v moderních autech nespoléhejte jen na stabilizační systémy. Na ledu vás ani tyto systémy nemusí zachránit,“ konstatuje Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce, s nimiž vyvíjí a realizuje projekty týkající se informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí.  Bližší informace o projektu naleznete na realita.tytozvladnes.cz.