Českotřebovský deník 349/2019 (20/12)
Dálniční exit "Litomyšl sever"  je opět nejspíš v říši snů                                     

Usnesení rady města Litomyšl, kterým město Litomyšl požaduje obnovit  dálniční exit Litomyšl - sever (ze kterého jsme měli velkou radost) skutečně přišlo až po dvanácté, tedy pozdě. Teoreticky je sice možné, ale v praxi taková možnost nenastane. Znamenalo by to zdržení v přípravě a pod takové rozhodnutí se nikdo nechce podepsat. je to jasné po návštěvě místostarosty Dalibora Zeleného u ředitele ŘSD Pardubice Ing. Bohumila Vebra. Zřídit tento exit je samozřejmě správné, ale   měli jsme to prosazovat před pěti lety. jenže právě v této době vedení našeho města usilovalo o jeho zrušení. Nyní jen sklízíme ovoce ze stromu, který jsme tenkrát zasadili. Prosadit se to dalo, nyní by se již jednalo o zázrak.....
Přesto se můžeme na usnesení litomyšlské rady města odvolávat a ukazovat na to, že rozhodnutí o nutném projíždění  třebovských vozidel  na dálnici je zbytečné a že že to vadí i Litomyšlským, přináší větší nebezpečí nehod, hluk i exhalace a lze to vyřešit jen zajištěním přímého nájezdu na dálnici před Litomyšlí.  A musíme pro to udělat co nejvíc... Celý příspěvek k této problematice najdete ZDE

Betlémské světlo  2019                                              


Letos se bude rozvážet Betlémské světlo už po třicáté.  Rozvoz začne již 21. prosince. Letošní cesta skautů pro Betlémské světlo do Vídně se uskutečnila v sobotu 14. 12. 2019 a následující sobotu, 21. 12. 2019, bude Betlémské světlo rozvezeno skautskými kurýry vlaky po republice. V letošním roce skauti Betlémské světlo rozvezou 66 vlaky a vy si pro něj můžete přijít na 636 místních akcí a 784 vlakových stanic.
 
PLAMÍNEK AŽ DOMŮ – Roznášení Betlémského světla
23.12.2019 17.00 – 21.00 v České Třebové
Českotřebovští skauti se letošní Vánoce budou opět snažit rozzářit Betlémským světlem řadu domovů. Již tradičně budou roznášet Betlémské světlo obyvatelům České Třebové. Plamínek je možné si objednat zasláním SMS ve tvaru "BS adresa nápis na zvonku" na číslo 604 678 604 nebo na webu http://betlemske-svetlo.javorct.cz/ a my Vám světýlko v podvečerních hodinách doneseme.
 
ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA NA STARÉM NÁMĚSTÍ
24.12.2019 9.30 – 11.30 na Starém náměstí v České Třebové
Rozdávání Betlémského světla symbolizujícího pohodu, klid, mír a víru budou skauti opět po roce rozdávat na Starém náměstí. Rádi Vás uvidíme u vánočního stromu s lucernou na betlémské světlo. Rozdávat ho budeme od 9.30 do 11.30.

Vyměním družstevní byt velikosti 3+1 M, na Lhotce, v České Třebové,
za družstevní byt 1+1 v centru České  Třebové,  nebo poblíž, vyjma Semanínské a Lhotky.
Byt je před rekonstrukcí, má plastová okna, zasklenou lodžii a zděný sklep. Kontakt: 723 504 824

Přehled poskytnutých dotací odborem školství, kultury a tělovýchovy v r. 2019

Přehled je součástí informací zveřejněných v tabulce na webové stránce města a najdete jej na tomto odkaze ZDE
 
Dražba pronájmu volného bytu 1 + 3 v tzv. "Čtverci" v domě čp. 1105

Karta bytu je k dispozici na webu města na tomto odkaze:  ZDE.  Dražba bytu se bude konat 27. ledna 2020.
https://www.ceska-trebova.cz/assets/File.ashx?id_org=2175&id_dokumenty=29974

  


Z obsahu Českotřebovského videoměsíčníku na prosinec  2019 

Dokončovací práce na rekonstrukci Litomyšlské ulice
Mikulášská jízda parním vlakem z České Třebové
Adventní výstava ve Svinné
Požár domu čp. 661  na Skalce  vznikl od provizorního topidla
Vánoční koncert ZUŠ dne 9. prosince v KC
Vánoční trhy v Nádražní ulici dne 15.12. 2019
Autor projektu: Libor Vašina

 

Vánoční dárek v Ústí nad Orlicí: nová budova stacionáře pod nemocnicí

V pátek 20. prosince dostalo město Ústí nad Orlicí v předstihu vánoční dárek - komplexně rekonstruovanou budovu stacionáře, který vznikl přestavbou bývalého internátu střední zdravotnické školy pod nemocnicí v ulici Čs. armády 262. Ten po poklesu zájmu o ubytování škola nepotřebovala a předala jej městu. Po řadě let, kdy byla budova nevyužitá a prázdná se podařilo získat  grant, pomocí kterého byla budova přestavěna pro účely Orlickoústeckého stacionáře. Ten dosavadní vznikl před 27  lety 2. března 1992 v ulici T.G. Masaryka z bývalé mateřské školy (vedle prodejny Elektro Franc) a plně vyhovující zde nikdy nebyl.
Celá stavební akce má hodnotu 35 milionů korun, město Ústí se na této částce podílí čtyřmi miliony. Slavnostní náladu podtrhla přítomnost významných hostů. mimo kompletního vedení města Ústí nad Orlicí  nechyběl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, radní pro oblast sociální činnosti Pavel Šotola a přijela také starostka České Třebové Magdaléna Peterková. V budově je zřízen jednak denní stacionář Človíček (po-pá 6:30 - 17 hodin), ale především týdenní stacionář, pro ubytování klientů od pondělí do pátku, bez kterého by nebyl provoz objektu rentabilní. Zaměřením je na aktivní prožívání života uživatelů tohoto zařízení.

Pro klienty týdenního stacionáře vznikly zcela nové prostory, které kromě bezbariérového ubytování se sociálním zázemím nabízí tělocvičnu, relaxační místnost, jídelnu, dílny, cvičnou kuchyňku a zahradu.Po slavnostním otevření následoval den otevřených dveří, během kterého si nové prostory prohlédlo na dvě stovky návštěvníků. Co se týká původní budovy stacionáře v ulici T. G. Masaryka, město nemá pro prostory využití a záměrem je její prodej formou veřejného záměru. Foto Luboš Kozel.


Z lednového programu městské knihovny

  • promítání dokumentu Rekonstrukce Utøi - v pondělí 13. ledna od 18 hodin
  • muzikoterapie Tibetské mísy a zvonkohry - úterý 21. ledna, max. 12 osob, přihlašování předem přes e-mail info@moderniknihovna.cz
  • Jak se rodí zprávy - ve čtvrtek 30. ledna od 17 hodin. Setkání s novinářkou Terezou Engelovou.
  • Počítačový kurz pro začátečníky a mírně pokročilé
  • do Robokroužku přijímáme další zájemce
  • Úhel pohledu - nová výstava fotografií Kamily Šefcové


Místní poplatek z pobytu město Česká Třebová nezavádí

Novela zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, mimo jiné ruší dřívější poplatek z ubytovací kapacity a nahrazuje jej poplatkem z pobytu s novými pravidly. Město tak může zavést  vyhláškou místní poplatek z pobytu vyhláškou již s účinností od 1. 1. 2020. a zrušit místní poplatek z ubytovací kapacity, pokud byl stanoven. Česká Třebová přijala na prosincovém jednání nové městské vyhlášky, které se týkají např. poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a vyhlášku týkající se poplatku za využívání systému likvidace komunálního odpadu. Poplatek za pobyt však v České Třebové, např. na rozdíl od Litomyšle není stanoven. Sazba poplatku je v Litomyšli stanovena ve výši 10 Kč/ den, plátcem jsou poskytovatelé pobytu, vedou evidenci a platí jednou ročně