Českotřebovský deník 66/2020 (3/3)     

Buldozery řádí na Třebovce


Jarní stavební sezóna na Třebovce byla zahájena i na katastru města, konkrétně na Třebovce od Rambouskova mostu až na Podhorku. Práce byly zahájeny v závěru měsíce února a mohou znamenat odvoz materiálů po komunikacích a místy dočasně i zablácení vozovky. Třebovka bude omezena pomocí ochranných zdí, které zamezí vylévání a ochrání stavby a obyvatele zejména v Bezděkově před povodněmi.  Postupně budeme stavbu sledovat a zaznamenávat trvalé změny v krajině které přináší. Především zmizí definitivně zbytky dosavadního jezu u Domova důchodců, kde bylo tzv. "Staré koupadlo". Na fotografiích Luboše Kozla pak máme zaznamenaný současný stav Třebovky od rybníka Hvězda po Českou Třebovou. Fotografie zveřejním ve zvláštním třídílném seriálu: 1.část Česká Třebová  2. část Rybník a 3. část Třebovice.  Výše uvádím jen první dvě motivační fotografie....(mm)
 

Ve finále  se utkají Kohouti versus Skláři


Ve finálové sérii Poháru Vladimíra Martince se hokejisté České Třebové střetnou s týmem Světlé nad Sázavou. Začíná se v neděli 8. března, výhodu domácího prostředí budou mít Kohouti. Hraje se na tři vítězné zápasy.
 
PROGRAM FINÁLE:

Neděle 8. března:  Česká Třebová – Světlá nad Sázavou (17.00).
Středa 11. března: Světlá nad Sázavou - Česká Třebová (19.00).
Neděle 15. března: Česká Třebová – Světlá nad Sázavou (17.00).
Středa 18. března (případné čtvrté utkání)Světlá nad Sázavou - Česká Třebová (19.00).
Neděle 22. března (případné páté utkání):   Česká Třebová – Světlá nad Sázavou (17.00).
O třetí místo:  Litomyšl – Hlinsko, hraje se na dvě vítězná utkání.
 
Gymnazisté v preventivní karanténě

POKUD MAJÍ BÝT OCHRANNÉ POMŮCKY ŘÍZENĚ PŘEROZDĚLOVÁNY, OČEKÁVÁM VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU. POMŮCKY A PROSTŘEDKY PŘEDNOSTNĚ PRO ZDRAVOTNÍKY MUSÍ CENTRÁLNĚ ZAJISTIT STÁT.
Pokud bude váznout zásobování nějakého druhů osobních ochranných pomůcek, lze očekávat, že vláda ve středu vyhlásí nouzový stav (mimochodem dnes jsem se naučil druhý význam zkratky OOP - dříve ve zprávách Organizace pro osvobození Palestiny, dnes také osobní ochranné pomůcky). Je k tomu důvod či není? Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky a krizový zákon znají způsob, jak zajistit mimořádné zásobování tzv. kritické infrastruktury a obyvatelstva nedostatkovým zbožím. Vyhlášením nouzového stavu senestane nic jiného, než co nyní považujeme za rozumné, tedy ke kaskádovitému přidělování rezerv a státních prostředků pro zajištění vybavení účinnými pomůckami. Naše Nemocnice Pardubického kraje, a.s. jsou zásobeny prozatím dostatečně, stejně jako Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Ostatně jsou to organizace tzv. primárního kontaktu s pacienty.
Po dnešních schůzkách se upřesňují postupy odběru vzorků, otevření druhé laboratoře pro jejich přijímání, posílení linek na hygienických stanicích,... Musíme ale vyslyšet požadavky ambulantní přednemocniční péče (praktičtí lékaři, praktičtí zubní lékaři, ambulantní specialisté) a zajistit jim dostatek osobních ochranných prostředků. A k tomu je možné využít institutu vyhlášení nouzového stavu vládou na omezenou dobu a zajistit fungování orgánů krizového řízení včetně krajů a obcí. Mimořádná distribuce je za dané situace žádoucí.
Jen na časté dotazy médií podám ještě jednu informaci. Prozatím na jedné střední škole a to na Gymnáziu Česká Třebová byli navrátivší žáci ze zahraničního lyžařského zájezdu (a jeden pedagog) byli preventivně umístěni do domácí karantény. Prozatím bez jakýchkoliv příznaků.  Sledujte další informace.
 
Smetanova Litomyšl
2020
vstupenky prodáváme
od středy 4.3.2020


Epidemiologická komise kraje apeluje na Vládu ČR ohledně zásobování ochrannými prostředky

Ke svému prvnímu jednání se v úterý sešla obnovená krajská epidemiologická komise pod vedením ředitele Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Antonína Vykydala za účasti hejtmana Martina Netolického. Komise v jednohlasné shodě apeluje na Vládu České republiky, aby zajistila zásobování osobních ochranných prostředků jak do nemocnic akutní péče, tak pro praktické lékaře v péči přednemocniční.
„Opakovaně jsme se shodli, že přestože se nejedná o vysoce nakažlivou chorobu, ale o nový typ virózy, je potřeba, aby stát zajistil zásobování osobními ochrannými prostředky nejen pro nemocnice akutní péče, ale pro všechna ambulantní zdravotnická zařízení. Jde sice o mimořádné opatření, které by za normálních okolností pravděpodobně nebylo přijímáno, musíme ale vnímat požadavky přednemocniční péče takzvaného primárního kontaktu. Jde o praktické lékaře, zubní lékaře, dětské lékaře a další ambulantní specialisty, kteří mají opodstatněné obavy z nedodržování doporučených hygienických pravidel a možného rozšíření na ně samotné i jejich zdravotnický personál. Je jednoznačnou povinností státu zabezpečit, aby tato primární péče byla zajištěna stejně jako v období chřipkových epidemií, tedy aby obavy z neznámého nezpůsobily preventivní uzavírání ordinací. Takové signály se objevují, a proto epidemiologická komise kraje jednohlasně naléhá na Vládu České republiky, aby urychleně konala v oblasti zásobování,“ řekl hejtman Netolický.
Hejtman také zdůraznil, že Pardubický kraj je připraven konat a plnit pokyny státu, avšak je nutné, aby ty byly jasně definované. Není možné, aby zápisy z jednání Bezpečnostní rady státu chodily se zpožděním, a to zvláště za situace, kdy by z tohoto jednání měly plynout nějaké úkoly. V tuto chvíli máme informaci, že zápis z pondělního jednání bude připraven v pátek, což není pravda rychlá reakce,“ sdělil hejtman.
Generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje a.s. Tomáš Gottvald informoval o přípravě na  vyhlášení zákazu návštěv v areálech všech pěti nemocnic akutní péče. „Plán na uzavření areálů pěti nemocnic jsou dle informace od pana generálního ředitele právě z nedostatku ochranných prostředků. Jde tedy o ochranu dominantně zdravotnického personálu, který bude zajišťovat odebírání vzorků potenciálních pacientů, jejich případný transport do zdravotnických zařízení, a také transport materiálu do laboratoří,“ dodal hejtman Martin Netolický.
Začínáme, začněte s námi!

Slavnostní zahájení 17. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč se rychle blíží. Proč byste si ho v neděli 22. března rozhodně neměli nechat ujít? Protože jsme jeho program „ušili na míru“ skutečskému festivalu. Splňuje všechny tři podmínky k tomu, aby byl koncert umělecky hodnotný a současně velmi atraktivní.
Prvním aspektem, na který jsme kladli důraz, je připomenutí alespoň jednoho ze skladatelů se Skutčí a tedy i s festivalem spjatých. Vítězslav Novák strávil ve Skutči podstatnou část svého života a jistě zde i tvořil. Díky uvedenému koncertu máme možnost seznámit se s jeho dílem. Předehra k dramatu Maryša od bratří Mrštíků pochází z prvního, ještě zcela romantického období skladatelovy tvorby (rok 1898).
Druhou podmínkou úspěšnosti koncertu je známá tvář, uznávaný umělec, který je něčím výjimečný. Naše volba padla na jednoho z nejvýznamnějších a nejvyhledávanějších houslistů – Jiřího Vodičku. Ve spojení s vyhledávaným a náročným dílem, jsme nemohli sáhnout vedle. Virtuózní houslový koncert, který Čajkovskij složil na jaře roku 1878 ve Švýcarsku, je dodnes považován za jedno z nejobtížnějších děl houslové literatury.
Posledním, třetím kritériem je volba všeobecně známého a atraktivního titulu.  V rámci zahajovacích koncertů již zazněla významná díla A. Dvořáka i B. Smetany, ze zahraničních skladatelů pak P. I. Čajkovského, W. A Mozarta či L. v. Beethowena. Z pera posledně jmenovaného to v roce 2013 byl Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur a v r. 2014 Symfonie č. 9 d moll. Doposud však na festivalu nezazněly tóny jeho „Osudové symfonie“, která je jednou z nejslavnějších symfonií světové klasické hudby.
Věříme, že spojení těchto tří částí přinese všem návštěvníkům zahajovacího koncertu skutečně výjimečný zážitek. Proto vás co nejsrdečněji zveme: začínáme 22. března, začněte s námi!

Ostrava má nový klavír
za 4,6 milionu  

Do sídla Janáčkovy filharmonie Ostrava dorazil nový klavír za 4,6 milionu korun. Nástroj značky Steinway posluchači poprvé uslyší 30. března. Prvním umělcem, který mistrovský nástroj v Ostravě rozezní, bude v Domě kultury města Ostravy britský pianista Paul Lewis.
Foto: Ivo Kahánek, Jan Žemla, Lukáš Vondráček 
Filharmonie klavír značky Steinway koupila v Německu. Řediteli orchestru Janu Žemlovi jej pomáhali vybírat dva světoví klavíristé Lukáš Vondráček a Ivo Kahánek.

Pozvánky pro politicky angažované  


10.3. Pardubice – Štafeta pro demokracii - Milion chvilek pro demokracii

Veřejný protest a diskuse na téma doprava v Pardubickém kraji.

Více informací brzy na stránkách Milionu chvilek a nebo na facebooku.

 

19.3. Lanškroun – Na pivo s Mirkem Kalouskem

Tradiční akce na pivo, debata veřejnosti s Miroslavem Kalouskem, tentokrát v Music Baru Forea od 19:00 hod.

facebook události