O Metransu a hlavně o silnicích okolo  
Dopis čtenáře: Silnice Semanín –Třebovice

Tato silnice v posledním týdnu vzbudila ohlas v médiích, ale jen proto, že zde poblíž rybníku Hvězda došlo k propadu kamiónu. Jinak do té doby se zde nic nedělo a panoval nezájem.
Jezdím po této silnici skoro každý den, tak vidím, jak postupně přichází do kritického stavu a pochybuji, že po dobu rekonstrukce tunelů vydrží. Bohužel my jsme si zvolili politiky, kteří by za nás občany, kteří je zvolili, měli jednat. Vždyť si přece platíme daně, aby se např. tato silnice udržovala alespoň v rozumné míře ve sjízdném stavu. Lidem, kteří musí tudy jezdit asi nikdo nepřispěje na to, že bude mít na autě zničené tlumiče, nemluvě o podvozku, nutnosti si nechat seřídit geometrii.
Silničáři to vyřešili tím svým nejlepším řešením, osazením značkami Nerovnost vozovky a snížením rychlosti na 30 km/h.
A bledulkáři, kteří jezdíte na Královskou zahradu, kde to začíná kvést, jeďte radši jinam. Nejenže riskujete poškození auta od rozbité silnice, ale i od projíždějících nákladních aut.   Tomáš Hýbl 11/3 2017
 
Tunely mohly být už dávno po rekonstrukci, kdyby...

Připomeňme si léto 2015, není to tak dávno. Tunely byly od 1. června 2015 také uzavřeny, probíhala rekonstrukce silnice III/35847  od křižovatky u tunelů do Semanína. V tunelech se tehdy ale nepracovalo. Proč?
Situace v tunelech nebyla dobrá ani před otevřením Metransu na přelomu let 2012/13. Slavnostní otevření se konalo až 4.5. 2013. kdy již bylo jasné, že to bude znamenat pro okolní silnice pohromu. Připomněl to tehdy hejtman Martin Netolický ve svém projevu.  (Článek k tomu je zde)  Pardubický kraj proto musel začít jednat. V červnu 2013 (tedy již měsíc po slavnostním otevření terminálu Metrans) zahájil Pardubický kraj práce na přípravě rekonstrukce komunikace Korado - Semanín  (viz zde)  Záměr byl takový, že se rychle provede rekonstrukce celého úseku Semanín - nový závod Korado, tedy včetně tunelů, aby bylo na tuto investici možné využít evropskou dotaci z ROP DOPRAVA, tehdy se dobíraly poslední  prostředky z elokačního období 2007 - 2013 a financí na rekonstrukci z tohoto zdroje bylo dostatek. Jednání v zasedací síni naší radnice se konalo 25. 6. 2013. Zde se investice prezentovala za účasti investora - Pardubického kraje, Metransu a dalších subjektů. Jednání jsem se tehdy osobně zúčastnil. Bylo zřejmé, že to je reálná a potřebná investice, protože kamionová kontejnerová přeprava z terminálu Metrans bude stále intenzivnější, navíc se počítá s dalším rozvojem průmyslové zóny, pro kterou jsou "tunely" jediným příjezdovým úsekem.. Jenže ještě během roku 2013 se rozsah rekonstrukce, zajišťovaný Pardubickým krajem, zmenšil na úsek "tunely" - Semanín. (Investice pak proběhla v dubnu - říjnu 2015 za cca 58 milionů Kč)  Hejtman Martin Netolický mě potvrdí, že změna, tedy rozdělení investice na dvě části, nastala na podnět vedení českotřebovské radnice, kdy starosta Jaroslav Zedník měl podle jeho vyjádření zajištěno financování 1. části, tedy rekonstrukce tunelů z prostředků státní organizace SŽDC. Tunely jsou přece součástí tělesa dráhy a to na hlavním koridoru..
Chvíli to vypadalo, že to klapne, že to bude zejména "drážní záležitost", ale nakonec se peníze na železnici utratily jinde, tunely musely čekat. A tak se složitá jednání o financování rekonstrukce tunelů zahájila znovu, tentokrát již s potřebou využít vícezdrojové financování. Bylo to již v době, kdy evropské peníze byly pro rekonstrukci nedosažitelné. Zachránil to nakonec Pardubický kraj, ta rozbitá silnice v tunelech je totiž silnice krajská. Nepodařilo se získat spolufinancování Českých lesů, kterým patří Semanínský potok, jehož trasu je třeba v tunelech přeložit (přeložka se nedělá v zájmu Českých lesů, ale z jiných důvodů) a na stavební investici se nakonec nepodílel ani sám dopravce Metrans, a.s, (přispěl jen na financování projektu). SŽDC financuje jen zajištění konstrukce tunelů, (správně mostů).
"Černý Petr" tak zbyl  Pardubickému kraji, který musí nákladnou rekonstrukci tunelů zajišťovat z vlastních krajských prostředků nebo těch, které se podařilo nasmlouvat na Státním fondu dopravní infrastruktury Vzhledem k potřebě financovat i opravu trasy nutné objížďky, bylo třeba zajistit téměř 100 milionů korun. Tím se oprava tunelů prakticky o dva roky odložila a z krajského pohledu i prodražila. Tunely díky tomu musí být uzavřeny dvakrát, což současně znamená dvojí zatížení používané objížďkové trasy Semanín - Zádulka - Hvězda - Třebovice, která je nyní ve stádiu "klinické smrti". Nyní navíc v předjarním období změklé krajnice zničené cesty  neumožňují ani bezpečné vyhnutí těžkých vozidel. Dříve byla silnice na Zádulku Třebováky využívaná jako vhodná cyklostezka s minimální dopravou a rovinatým profilem, dnes se na tuto cestu vydat zvláště ve všední dny na kole je sebevražda. 
Tento text nechce nijak hodnotit užitečnost logistického terminálu Metrans pro českotřebovský železniční uzel a Město Česká Třebová, kde je určitě mnoho pozitivních vlivů, které není třeba podrobněji rozebírat. Nicméně vliv projektu na silniční síť regionu i místní komunikace je nesporný. Škoda, že nebyl řešen např. v rámci hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, jak je běžné  pro daleko menší stavby. Rekonstrukce komunikací nebyla součástí projektu  např. tak, jako u investice do rozšíření automobilky Kvasiny, zde ovšem podporované vládou ČR. Investice Metransu byla pojata  jako "revitalizace vlečky a jeřábové dráhy" s tím, že jde o přesuny kontejnerů vlak - vlak. Jak ukazuje praxe, je to všechno trochu jinak. 
Milan Mikolecký   11/3 2017
Prohlédněte si také další texty k této poblematice:

Slavnostní otevření logistického terminálu Metrans Česká Třebová 4.5. 2013
Příprava rekonstrukce silnice III/35847 Korado - Metrans - Semanín (25.6. 2013)
Z diskuzního fóra obce Semanín (1.8. 2013)
Rekonstrukce  silnice do Semanína bude mít dvě etapy  (facebook 4/9 2013)
Metrans přivede další investory (Záměr stavby logistického centra Wakestone, nyní CFS) 17/8 2013
Zamyšlení nad vznikající průmyslovou zónou (18/8 2013)
Realizovaný projekt silnice ČT - Semanín stál více než 58 milionů Kč, hl. z dotace EU  (Z webu Pardubického kraje)
Odkaz: https://www.pardubickykraj.cz/realizovane-projekty-eu/82047
Opraví silnici vedoucí k překladišti Metrans  (Orlický deník 10.4. 2015)
Semanín už nemusí být nespokojený - článek viz Parlamentní listy duben 2015 ZDE
 
Fotografie z roku 2015, z rekonstrukce úseku "tunely" - Semanín. (Škoda, že se to tehdy nemohlo udělat celé najednou)

Majoritním vlastníkem a.s. Metrans je německá skupina Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) s podílem 86,5 %, druhým největším akcionářem je management společnosti s podílem 13,5 %.V roce 2014 společnost přepravila 853 259 kontejnerů, což je o 17,2 % více než v roce 2013.