Českotřebovský deník 22/2020 (20/1) 
Prvním nositelem Medaile hejtmana Pardubického kraje v roce 2020
se stal Milan Mikolecký

Ten ocenění převzal v pondělí z rukou hejtmana Martina Netolického, a to především za svoji novinářskou činnost, kdy od roku 1976 vydával Českotřebovský zpravodaj, ale také za aktivity v rámci revolučního roku 1989. Milan Mikolecký se tak zařadil po bok Miroslava Brýdla, Ondřeje Moravce, Pavla Stary či Davida Šimka.
„Osoba Milana Mikoleckého je pro mne významná především pro zcela unikátní novinářskou činnost při vydávání městského zpravodaje po dobu 44 let, a to při zaměstnání jako koníček. Neznám v regionu jiný podobný příklad, kdy by celý zpravodaj po tak dlouhou dobu stál jen a pouze na jedné osobě,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který však ocenil také působení Milana Mikoleckého v době sametové revoluce. „Nezpochybnitelná je jeho role v rámci revolučních dní, kdy byl velmi aktivní i v rámci generální stávky a setkáních s občany. V loňském roce jsme si připomněli 30 let od revoluce a na tento rok připadá 30 let od prvních svobodných voleb. Proto beru jeho ocenění i jako velmi symbolické,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
Milan Mikolecký je absolvent SVVŠ a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, aprobace fyzika – chemie. Pracoval na střední odborné škole pro studující při zaměstnání v České Třebové, poté přešel na nově zřízenou Střední zdravotnickou školu v Ústí nad Orlicí. Českotřebovský zpravodaj převzal v roce 1976 a od roku 1991 jej vydával jako soukromý vydavatel. Dlouhodobě působí jako zastupitel v České Třebové.

Virtuální prohlídka města

Krásné snad jako pohádkové obrázky České Třebové z ptačí perspektivy, ale také některých turisticky atraktivních partií  najdete na odkaze https://www.ceska-trebova.cz/html/vprohlidka/ceska-trebova2/index.htm. Vše je zakomponováno do webové stránky města Najdete zde pohledy jak části za Třebovou, tak  např. z druhé strany od Hor,  park Javorka, interiér kostela sv. Jakuba, areál rotundy sv. Kateřiny, chaloupku Maxe Švabinského  nebo i pohledy z rozhledny n a Kozlovském kopci. Zatím jsem registroval jen pozitivní ohlasy a chválu. Myslím, že zveřejnění takové virtuální prohlídky znamená mnohem víc, než čtyřdenní výstavní expozice na veletrhu cestovního ruchu. 


Leo Express odstranila nedostatky, ale kraj bude sankce uplatňovat

Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a náměstkem pro oblast dopravy Michalem Kortyšem jednali v pondělí s vedením společnosti LeoExpress Tenders, která od 15. prosince loňského roku provozuje železniční dopravu na tratích 024 a 025. Společnost ve stanoveném termínu dle kontrol odstranila definované nedostatky. Informační systém bude dle dohody v provozu po ukončení výluky. Sankce za chyby budou vyčísleny do konce března. Prostředky společnost na základě požadavku kraje investuje zpět do cestujících. „V tuto chvíli lze říci, že dopravce dodržuje jízdní časy, což je samozřejmě základ všeho. Do konce minulého týdne měly být odstraněny problémy s topením, byl doplněn personální stav stevardů, takže by nemělo docházet k tomu, že by byly jednotky neobsazené. Nutno dodat, že pokud není cestující odbaven, tak o tržby přichází dopravce, nikoliv kraj. I přesto, že zásadní problémy jsou odstraněné, tak budeme uplatňovat na konci zúčtovacího období sankce. Na jejich vyčíslení musíme počkat po uplynutí 90 dní od počátku platnosti smlouvy. V tuto chvíli jsme domluveni, že objem sankce bude investován do dalšího zlepšování služeb pro cestující. Stejný princip budeme uplatňovat také v případě Českých drah, pokud se v rámci šetření prokáže nějaké pochybení,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Průběžné a nehlášené kontroly budou pokračovat i nadále. „Kolegové z oddělení dopravní obslužnosti zcela nehlášeně projížděli ve čtvrtek a v pátek různé spoje napříč regionem a kontrolovali kvalitu poskytovaných služeb. Tyto kontroly budou samozřejmě pokračovat i nadále, a to nejen v rámci provozu společnosti LeoExpress, ale také u Českých drah,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. „Po řadě jednání je patrný posun v myšlení vedení společnosti, která začala k naší spolupráci přistupovat s velkým důrazem a vědomím toho, že skutečně je výrazný rozdíl mezi komerčním rizikem a závazkovou smlouvou s krajem,“ uvedl Kortyš.  Dominik Barták

¨

Leoexpress: Nedostatky ze zahájení provozu jsme odstranili 

Leo Express vyjel se svými vlaky na závazkových tratích na Orlicku v loňském roce podle jízdního řádu. Během prvních dnů se objevily provozní nedostatky, které se již podařilo odstranit. 
„Nedostatky, které se vyskytly pro začátku provozu, jsme odstranili, případně jsme se s krajem dohodli na jejich řešení. Kontroly provedené krajem na našich vlacích proběhly bez problémů. Leo Express jezdí dle jízdního řádu a od začátku provozu se nestalo, že bychom nebyli schopni přepravit cestující. Zároveň jsme se s krajem dohodli na kompenzaci za nedostatky formou dalších investic a zkvalitnění služeb pro cestující, jejichž konkrétní podobu budeme s krajem řešit po vyhodnocení prvního kvartálu provozu,“ říká Jakub Svoboda, ředitel Leo Express pro Českou republiku a Slovensko.
Všechny vlaky Leo Express na Orlicku jezdí načas. Dochází-li aktuálně ke zpožděním, jsou v drtivé většině případů zapříčiněna čekáním na přípojné spoje nebo křižováním na trati, a nikoliv dopravcem Leo Express. Odbavovaní karet IREDO na vlacích Leo Express je plně funkční. Karty byly odbavovány i v předešlých týdnech a pouze v ojedinělých případech, kdy bylo například nutno restartovat odbavovací zařízení, mohli jet jednotky cestujících zdarma na náklady dopravce. Zároveň byl doškolen další palubní personál. Směny na všech vlacích jsou nyní obsazeny. Zobrazovací systém bude dodán po výluce, která je na trati plánována do konce měsíce dubna. Nyní se pracuje na variantě dočasného řešení, kdy by byly zastávky hlášeny pomocí reproduktorů, které je ovšem nutno do vlaků nově umístit.
Součástí informačního systému je také Wi-Fi připojení. To je nyní dočasně řešené pomocí routerů, jejichž počet byl na jednotkách navýšen, čímž se na nich posílil signál i pokrytí. Po ukončení výluky a instalaci informačního systému již nebudou dočasné routery třeba.
Během měsíčního provozu se nestalo, že by Leo Express nepřepravil cestující. Podle výsledků průzkumu mezi zákazníky jsou s cestováním s Leo Express spokojeny nebo spíše spokojeny téměř tři čtvrtiny cestujících, nespokojeno bylo pro první dílčí potíže pouze 9 % cestujících.  Emil Sedlařík
 
Tříkrálový průvod s velbloudy v Ústí nad Orlicí - VIDEO - najdete ZDE


Stravenkový paušál nemusí být pro zaměstnance přínosem 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal v pátek v Praze s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou o problematice zavedení stravenkového paušálu, stavebním zákonu či aktuálním tématům ve vztahu k zaměstnancům v regionu. „Debaty o zavedení takzvaného stravenkového paušálu sleduji, a proto jsem požádal pana předsedu o bližší seznámení s touto problematikou. Po našem setkání plně rozumím tomu, proč odbory tento návrh kategoricky odmítají. Pro zaměstnance jako takového se tímto návrhem velmi pravděpodobně nic nezlepší a navíc se sníží příjmy do státního rozpočtu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Stravenkový paušál se má stát alternativou ke stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek, v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.
Na základě prosincového setkání se zástupci velkých zaměstnavatelů v regionu přišla řeč i na aktuální problematiku trhu práce. „V tuto chvíli máme avízo zaměstnavatele z Králíků, který informoval částečně o útlumu výroby a částečně o přesunu některých kapacit do Letohradu. Samozřejmě budu chtít znát, jakým způsobem bude zaměstnavatel komunikovat tyto změny se samotnými zaměstnanci. Zároveň jsem v úzkém kontaktu se zástupci krajských odborů, a to nejen v rámci jednání tripartity, jelikož jsou naším partnerem,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Hejtman s předsedou odborů hovořil také o problematice stavebního zákona. „S panem předsedou se shodujeme, že stávající návrh zákona nemá budoucnost a bylo by nejlepší začít zcela znovu se zapojením odborníků, akademiků, obcí a regionů. Názor sdílíme také na silnou roli Hospodářské komory, která zastupuje pouze jednu stranu stavebního řízení, a to stavební firmy,“ řekl hejtman Netolický.


Poslední otevřené dveře byly určeny průmyslovým oborům SŠUP


V sobotu 18. ledna byla prezentační akce na Střední škole umělecko průmyslové, která je nástupcem dřívější školy textilní nebo tkalcovské, zaměřena především na ty, kdo zvažují studium jednoho ze tří průmyslových oborů. Do uměleckých vzdělávacích programů  již proběhly talentové zkoušky.

Nyní se pozornost školy zaměřuje na celostátně organizované zkoušky. Ty se týkají dvou maturitních oborů: Reklama a propagace a Mechanik-seřizovač. „Zájemci o tyto perspektivní obory si mohli prohlédnout veškeré odborné učebny včetně nově pořízeného vybavení, naši pedagogové a žáci jim poskytli všechny potřebné informace. S podáváním přihlášek není vhodné příliš otálet, termín doručení je do 2. března,“ hovoří o důležitém termínu ředitel SŠUP Zdeněk Salinger a doplňuje další důležitou informaci: „První termín přijímacího řízení byl stanoven na úterý 14. dubna, druhý o den později.“ V rámci sobotního dne otevřených dveří byly v plném provozu také dílny, které využívají jak žáci čtyřletého maturitního oboru Mechanik-seřizovač, tak žáci tříletého učebního oboru Nástrojař. Tyto obory nabízí možnost kvalitního budoucího uplatnění. Průběžně se nám daří rozšiřovat spolupráci s firmami a využívat jejich možností v rámci odborných praxí. Nástrojař navíc patří k oborům, které jsou podporovány krajským stipendiem, což je jeho nesporná výhoda.