Českotřebovský deník 15/2020 (14/1)  
Vychází Českotřebovský videodeník - leden  2020

Videopořad o celkové délce 17 minut  zahrnuje celkem 6 příspěvků - reportáží ze závěru prosince a začátku ledna - viz ZDE
 
1) Betlémské světlo v České Třebové
2) Vánoční turnaj v bendy v Benátkách
3) Otužilci nechali v Javorce odplavat rok 2019
4) Mezinárodní hokejový zápas
    HC Kohouti Č. Třebová - China Golden Dragons
5) Silvestrovský ohňostroj
6) Tříkrálový koncert
 
Charita děkuje, pro koledníky připravila pohádku

Letošní jubilejní 20. Tříkrálová sbírka přinesla nejen radost a požehnání do našich domovů, ale především konkrétní pomoc pro lidi z našeho okolí, kteří ji potřebují. Sbírka je také krásnou ukázkou toho, že dokážeme i v dnešním světě spolupracovat na společném díle: Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí vidí v TS smysluplnou akci, do které se obětavě zapojují. „Naše dobré skutky jsou jako malinké hořčičné zrnko, jež se vůbec nepodobá nádhernému stromu, který z něho jednou vyroste. Přesto mají sílu a schopnost, aby přinesly trvalý užitek.“ Basil Veliký
Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem vám, kteří jste se na Tříkrálové sbírce podíleli buď jako dobrovolníci nebo přispěvatelé.
Všichni koledníci a organizátoři jsou zváni 26.2.2020 na divadelní představení „Zapomenutá pohádka“ v 17 h. v Klubu Na Střelnici, Karla Čapka 374, Králíky.  Markéta Drmotová
 
Zemřel Rudolf Fluksa

Smutná zpráva o nenadálém úmrtí Rudolfa Fluksy, dlouholetého učitele českotřebovské základní umělecké školy zarmoutila Českou Třebovou.  Vždyť jsme jej mohli vídat snad i denně jezdit po zdejších ulicích na kole a to i nyní před Vánoci.
Rudolf Fluksa zemřel náhle po krátké hospitalizaci v orlickoústecké nemocnici ve věku 75 let. Několik generací  žáků hudební školy jej zná jako zkušeného a oblíbeného učitele hry na kytaru, také jako kytaristu v českotřebovských hudebních souborech. V mnoha případech se také ujal role moderátora hudebních besídek a koncertů. Byl také spolehlivým hubníkem a spolupracovníkem v českotřebovském kostele sv. Jakuba a dobře jej znají farníci i v okolních obcích.  Na českotřebovské základní umělecké škole  ukončil svoje působení před 5 lety. Čest jeho památce! (mm) 
 
Náklady města spojené s likvidací odpadu rostou, poplatek zůstává

Na webové stránce města Česká Třebová je uveden příspěvek (viz ZDE), ze kterého je zřejmé, jak rostou náklady na likvidaci komunálního odpadu a jak je důležité třídění a plného využívání možností, které  město nabízí. Zarážející je např. uvedená tabulka, ze které vyplývá, jak rostou náklady na likvidaci černých skládek. Do kontejnerů v chatových oblastech (a také kolem nich se ukládá také jiný odpad, který sem vůbec nepatří. Rychle roste také objem černých skládek. Zmíněný článek však uvádí náklady na likvidaci odpadu ve výši cca 17 milionů korun a nijak nezapočítává, že v příjmovém rozpočtu města je k dobru částka cca 8,5 milionu z poplatku za odpady a cca 1,5 mil Kč za tříděný odpad. Tyto částky výše uvedené náklady podstatně snižují. I tak ovšem zůstává částka snad 7 milionů k dofinancování z městského rozpočtu.
Místo 17 milionů jde tedy "jen" o sedm, vidím v tom však dost velký rozdíl !
Zefektivnit systém je proto jeden z významných úkolů města, protože skládkování bude stále dražší a bude i legislativně omezeno. To je nyní řešeno koncepčně, připravuje se třídírna odpadu a kompostárna. Do kontejnerových hnízd ve městě jsou umísťovány další kontejnery, nyní také na drobný kovový odpad.
Další rezerva je v odkládání stavebního odpadu, za který platí jen málokdo.
Na jedné straně se hovoří o rostoucích nákladech na likvidaci odpadu a na druhé straně je však Česká Třebová snad jediným městem v regionu, kde je možné na každého občana odkládat ve sběrném dvoře také zdarma stavební odpad do výše 0,5 tuny na osobu. Toto povolení se snadno zneužívá a obchází. Přitom se nejedná o komunální odpad,  jehož likvidaci má řešit město z povinnosti, ale o jiný druh odpadu, jehož odkládání je běžně všude zpoplatněno.  Jde také vlastně o odpad spojený se stavební činností firem. A firmy přece svůj odpad ve sběrném dvoře odkládat nesmí.  Touto benevolencí si zbytečně sami díky dříve přijaté vyhlášce náklady za odpad zdražujeme a přitom se odkládání stavebního odpadu týká jen menší části  občanů. Většina na to vlastně doplácí.
Půjdeme-li  pátrat po tom,  proč bylo takové nařízení přijato, dojdeme k podmínkám dotace, která byla před lety na stavbu sběrného dvora využita. Aby byla větší dotace, bylo "naplánováno" odkládání velkého množství odpadu. Kdybychom pak plánované hodnoty (zejména v pětileté lhůtě po dokončení)  nenaplnili, bylo by nutné dotaci vracet. A tak jsme si k odpadu komunálnímu raději "přisypali" i odpad stavební. V prvních letech dokonce žádné omezení nebylo a tak se  vozil do sběrného dvora odpad o sto šest. Rekordman odvezl tehdy 42,5 tuny stavebního odpadu. Potom bylo stanoveno přece jen nějaké omezení na zmíněných 500 kg na osobu. Ve vyhlášce to tak zůstalo do letoška. A tak každý rok jen díky tomuto opatření přicházíme o dost peněz, které bychom mohli využít jinde. Takže mimo naznačené cestě k intenzivnějšímu třídění vidím ještě další možnost šetření v legislativní úpravě vyhlášky o systém hospodaření s odpadem, kde bude prostě uvedeno že odkládání stavebního odpadu se bude prostě platit a že k tomu jsou určeny odborné firmy, sběrný dvůr je jen pro občany a ne pro likvidaci odpadu ze stavební činnost firem a podnikatelů. Tato cesta byla již také diskutována na posledním jednání finančního výboru. Nic by nemělo bránit tomu, aby se v průběhu roku příslušná "odpadová vyhláška" změnila.  Jen důsledným plněním by se daly ušetřit velké peníze.
Mám také dojem, že se přes sběrný dvůr "prožene" i mnohý odpad, který tam nepatří. Jako příklad uvádím odpad, který vznikl po nešťastném požáru domů na sídlišti Lhotka v hodnotě 188 tisíc korun. Odpad sem odložilo stavební bytové družstvo a měl být hrazen z pojistky. Pojišťovna to zaplatit odmítla. Nikdo se k úhradě neměl a tak nakonec to vyřešilo město formou daru ve zmíněné výši, sám jsem pro to hlasoval. Nešťastní obyvatelé zmíněných domů si zasloužili ovšem větší péči SBD. Za likvidaci komunálního odpadu si platili a stavební odpad, který byl způsoben stavební činností firmy do sběrného dvora vůbec neměl přijít.... (mm)


Zajímavost

Město Uherské Hradiště od nového roku město zrušilo poplatky za psy. Po 1. lednu 2020 lidé v Uherském Hradišti za své psy nezaplatí ani korunu. Papírové sáčky na úklid nečistot po psech budou do stojanů ve městě doplňovány i dále.
 
ZŠ Parník hledá nového kolegu – kolegyni

Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice 
Ústecká 160, 560 03 Česká Třebová 
ZŠ Parník  Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice přijme:
→ ihned učitele/-ku I. stupně na celý nebo částečný úvazek
(záskok za nemoc) s nástupem ihned nebo dle domluvy
Nabídky životopisů posílejte na reditel@zs-ustecka.cz nebo volejte na tel. 465 531054 nebo 605 717350.
 
Akce ZUŠ OPEN na českotřebovském terminálu

ZUŠ OPEN bude letos opět  v osvědčeném prostoru před vlakovým nádražím. bude však o dva týdny dříve než v loňském roce, uskuteční se již v pátek 15. května 2020, t.j.  den před vyhlášením nových nositelů cen města za rok 2019, které proběhne v sobotu 16.5. v Kulturním centru.


Pozvánka na ochutnávku hub (ve sladkokyselém nálevu)

ČSOP Podorlicko pořádá  soutěž pro veřejnost o nejlepší houby v sladkokyselém nálevu.
KDY: 7.2.2020 v 17:00 hod
KDE: Ekocentrum Podorlicko Podbranská 959, Č. Třebová
Máte rádi houby v sladkokyselém nálevu? Myslíte si, že máte ty nejlepší? Přineste je a společně je ochutnáme! Vstupenkou je alespoň jedna sklenka naložených hub. Pro nejlepší jsou připraveny odměny.
Bližší informace: Jiří Grund tel 725 734 870, Martin Mička tel 605 964 832.
 

Kraj začíná připravovat návrat Pernštejnů na pardubický zámek

Historicky nejslavnější etapa nynějšího krajského města Pardubice byla nerozlučně spojená s šlechtickým rodem Pernštejnů, trvala necelých 70 let, a odehrála se zhruba před půl tisíciletím. V roce 2021 se na Zámku Pardubice, který je nejviditelnějším otiskem této doby ve městě, sejdou dvě významné události: připomeneme si 500. výročí od smrti Viléma z Pernštejna a v rekonstruovaných prostorách zámku bude otevřena nová expozice s názvem Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Na tuto mimořádnou událost se připravují jak muzejníci, tak i jejich zřizovatel a nynější vlastník historického sídla – Pardubický kraj. 
Národní památkový ústav pořádal takzvaný Pernštejnský rok před osmi lety zejména na významných místech v Praze a také na dalších sídlech tohoto rodu v Čechách a na Moravě. Pardubic se ale akce dotkly jen okrajově. „Pro Pardubický kraj je tento původem moravský rod zcela zásadní v období od roku 1490 na Pardubicku až do roku 1646 na Litomyšlsku. V té době se jeho představitelům otevřely možnosti na českém královském dvoře a na českých državách. Vilém z Pernštejna se stal nejvyšším hofmistrem Království českého a z pardubického zámku učinil nové diplomatické a hospodářské centrum rodu. Později dostal díky Vratislavu z Pernštejna svou krásnou podobu zámek Litomyšl, ale vzmohla se také řada měst, hradů a zámků včetně Kunětické hory,“ uvedl přední pernštejnský historik a prorektor Univerzity Pardubice Petr Vorel.
Na pardubickém zámku se přímo z doby Pernštejnů dochovaly hlavně nádherné malby na zdech a stropech, důmyslná fortifikace a dubová truhla ve sklepě, která je tak velká, že ji nikdo nemohl vytáhnout. Návštěvníci proto nemohou očekávat, že tu po otevření uvidí původní nábytek a vybavení. Přesto bude zámek nabitý příběhy Pernštejnů. „V současné době vznikají ve výtvarném ateliéru akademického malíře Petra Nikla portréty jedenácti pro náš kraj nejvýznamnějších představitelů rodu. Rádi bychom veřejnost přístupnou a srozumitelnou formou seznámili s jejich neobyčejnými osudy. Je mezi nimi i pět pernštejnských žen, z čehož je vidět, že i ženy hrály v tomto rodu velmi důležitou roli, a to nejen jako nositelky dalších dědiců. K tomu se bude vázat i připravovaná mezinárodní putovní výstava s názvem Pernštejnské ženy a Evropa. Ta naváže na náš projekt Od stříbrného českého tolaru ke světovému dolaru,“ sdělil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.
 Protože se vliv Pernštejnů projevil v Pardubickém kraji v celé řadě oblastí od stavitelské, umělecké po vojenskou, rybníkářskou, duchovní i další, je ambicí Pardubického kraje zapojit do plánovaných aktivit i další subjekty. „Teprve je začínáme s touto myšlenkou oslovovat, do června bychom měli mít jasno, kdo se do celé akce zapojí. Už nyní máme v přípravném týmu třeba kastelána hradu Kunětická hora Miloše Jirouška, ale chceme přizvat i další. Podle mého názoru tím nejen otevřeme Pernštejnské téma pro příští rok, ale vytvoříme základ nové moderní prezentace těchto památek pro širokou veřejnost v našem kraji i pro příští léta. Máme zkušenost, že pro odbornou veřejnost je informací dost, ale zaujmout rodiny s dětmi, školáky, ale i turisty nebo aktivní seniory je pro nás nová výzva,“ dodal Roman Línek.

Dlouhodobě pronajmu zrekonstruovaný, částečně zařízený a zateplený byt 2+1 (55m2) v prvním patře (výtah) na Novém náměstí v ČT. Zahrada u domu, sklep, plastová okna. Klidná a bezpečná lokalita. Cena 8 000,- (nájem, topení, voda) + cca 500,- (elektřina, plyn). Vratná kauce 8 000,- (jeden nájem dopředu). Ideální pro dva nekuřáky. Bez velkých zvířat. Tel.: 737 866 423.

Kraj pomáhá unikátní jezdecké škole v Kladrubech nad Labem

Radní Pardubického kraje na svém historicky šestistém zasedání rozhodli o podpoře SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem. Škola by se v letních měsících mohla dočkat rekonstrukce kotelny.
„Oprava kotelny je dalším projektem, kterým chceme vylepšit podmínky pro studium na unikátní škole v Kladrubech nad Labem. Již se nám podařilo podpořit rekonstrukci demonstrační učebny nebo stravovacího zařízení. V plánu máme také výstavbu nové jízdárny a rekonstrukci stávajícího domova mládeže,“ řekl hejtman Martin Netolický. 
„Chceme rekonstruovat stávající prostory kotelny. Po dokončení prací bude pět kotlů na zemní plyn zásobovat teplem a teplou vodou celý areál střední školy.  Součástí stavby je i oprava otopné soustavy bytové jednotky školníka tak, aby byla nezávislá na otopné soustavě internátu školy,“ sdělil Roman Línek, náměstek hejtmana zodpovědný za majetek a investice.
S ohledem na provozní možnosti školy by měly být provedeny práce v období letních prázdnin.  „Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou 2,44 milionu bez DPH,“ dodal Roman Línek.

Sociální služby Česká Třebová , Domov pro seniory přijmou do nepřetržitého provozu všeobecnou sestru. Nástup k 1.4.2020. Informace podá Drvoštěpová D. 739 344 576, nebo  zdravotni@socialnisluzbyct.cz

 


  •