Českotřebovský deník 29/2020 (27/1) 


Peklák rozjíždí lyžařskou sezónu v úterý 28. ledna v 9:00 


Českotřebovský deník má od 27. ledna také svou facebookovou stránku

Zřízení FB stránky pro Českotřebovský deník jsem dlouho nepovažoval za nutné, neboť se jedná o síť do které je třeba se přihlásit, a to je pro řadu lidí komplikace. Sdílení na síti také vyžaduje aktivní uživatele. FB není také pro uživatele tak přehledný, je třeba se podřizovat tomu, co nabízí. Ono toho nakonec není tak málo. Nyní, kdy se na webové stránce Českotřebovského deníku často objevují videoreportáže z aktuálních událostí ve městě, bude dobře, vznikne-li možnost jejich sdílení také na sociálních sítich. Mohou zde být také upoutávky na příspěvky aktuálně zařazené  na web Českotřebovského deníku. Je skutečností že zájem číst delší texty není velký, podobně má málokdo trpělivost shlédnout např. celé zprávy OIK TV, obsahující většinu zpráv odjinud. Život se prostě zrychluje.  Pomocí zřízené FB stránky vzniká také např. možnost realizovat také přímé videopřenosy některých významných akcí se záznamem nebo i bez něho a zpřístupnit tak události, kam se jinak dostane jen omezený počet návštěvníků.  Všechno ovšem nebude najednou, ale vyzkoušet by se to mělo.
Jde také o to, aby se práce věnovaná (zdarma a ve volném čase) dokumentaci vybraných událostí ve městě více vyplatila a pomocí sociálních sítí se dostala dál. Tak funguje např. Orlický.net, který ovšem působí v široké oblasti od Náchoda po Moravskou Třebovou. Nám nejde o to působení rozšiřovat, v centru zájmu je Česká Třebová a události v blízkém regionu, případně události s děním v našem městě spojené. Na facebokovou stránku Čt. deníku se dostanete na odkazu zde: https://www.facebook.com/Českotřebovský-DENÍK-114228763457779
Připravuje se městský rozpočet na rok 2020

Příprava rozpočtu města je dlouhodobá, nyní se vše blíží stavu, ve kterém bude předložen ke schválení radě města a po té projednán se zastupiteli. Uvádět tedy jednotlivé položky je zcela zavádějící. Spíše připomeňme,. že stále je ve hře hodně neznámých a nejistit. Spočívají např. v tom, že nedávno došlo k odvolání a jmenování nového ministra dopravy a  to v souvislosti se zjištěním některých rozpočtových nešetrností . Následně lze tedy očekávat určité korekce v investicích a opatrnost v dotační politice. Vzniklo přitom určité zpochybnění Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), od kterého Česká Třebová očekává dotace.
Už rok čekáme na schválení dotací do chodníků podél I/14. A nejde o malé peníze, je to vypočteno na 24 milionů korun. Práci přitom nelze už dále odkládat, bude třeba ji realizovat ať dotace bude či nebude. Současný stav nedokončeného díla je třeba dořešit. Naopak jistá je dotace na výstavbu parku s dětským hřištěm na sídlišti Trávník, je vybrán i zhotovitel, práce budou provedeny. Věřme, že bude potvrzena i dotace na výstavbu šaten a tribuny pro atletický stadion  na Skalce. Bez dotace bychom se do této investice nemohli pustit. Významné budou investice do řešení odpadového hospodářství, jsou opravdu nezbytné. V úpravách městských komunikací se počítá s úpravou Smetanovy ulice, v řadě ulic bude díky kabelizaci sítě NN nově řešeno veřejné osvětlení. Generální rekonstrukcí projde Podbranská ulice od mostu ke světelné křižovatce (jako akce Pardubikcého kraje) a současně zde bude nový chodník a veřejné osvětlení (akce města). Pardubický kraj zbourá a znovu postaví most přes Třebovku v Lidické ulici. Naproti tomu jsou zase akce, které snesou odklad. Zde lze uvést např. montáž nové spalovací pece pro městské krematorium, neboť stávající pec při současném omezeném provozu jistě dva roky vydrží. Návrh rozpočtu bude před veřejným projednáním v zastupitelstvu města (připravuje se na 17. února) zveřejněn na úřední desce města a tedy i na internetu. Tomu bude předcházet 3. února projednání v radě města a 5. února neveřejné projednání návrhu  se zastupiteli.  (mm)

 

Jaká byla Velká cena České Třebové v judu před 5 lety

Ve dnech 24. a 25.1.2015 jsme v tělocvičně základní školy nádražní pořádali 4.ročník velké ceny České Třebové. Máme velikou radost z neustálého nárůstu účastníků a to i ze zahraničí.
V r. 2015 k nám přijelo 357 závodníků z 50 oddílů, z toho 2 ze Slovenska a 1 z Bosny a Hercegoviny. Náš oddíl v celkovém hodnocení získal 19 medailí a v mezioddílové soutěži družstev pak – 2. místo v kategorii mláďat, 1.místa v kategoriích mladšího žactva a dorostu. Skvěle připravený turnaj proběhl bez problémů  (mm)

V Litomyšli budou stavět sociální byty, LIDL pak novou prodejnu

I v letošním roce se chystá řada investičních akcí a oprav. Mezi největší bude patřit rozšíření sběrného dvora na Mařákově ulici s odhadovanou cenou 26 milionů korun, na projekt město má přislíbenou dotaci 20 milionů ze Státního fondu životního prostředí.
Rozšířením by se měla roční kapacita provozu zvýšit až na 2764 tun odpadů ze současných 1349 tun a současně by mělo dojít k modernizaci celého vybavení. Pro občany by to znamenalo snazší možnost, jak se zbavit starých a nepotřebných věcí.
Dalším důležitým projektem je výstavba sociálního bydlení na Zahájské ulici, kde má vyrůst šest bytů pro osoby v nouzi, i zde město bude stavět za pomoci dotace. Na projekt, který má pomoci lidem v sociální tísni, město získalo desetimilionovou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, celkem má výstavba stát 15 milionů korun.
Dále se například chystá další etapa revitalizace Černé hory, jejíž první část se dokončila letos na podzim. I v tomto případě má dojít k úpravě běžeckých cest a doplnění drobného mobiliáře, jako jsou lavičky a odpadkové koše do areálu lesoparku. Lesní cesty se budou upravovat i v dalších částech Litomyšle a okolních obcích, stejně tak se má začít na konci roku s odbahněním Panských rybníků na Budislavi.
Z hlediska ochrany životního prostředí je důležitým plánem odstrojení hydrogeologického vrtu Na Řetízku, který oficiálně nemá majitele a je v havarijním stavu. Mohl by tak ohrozit kvalitu pitné vody.
Kromě nových projektů se také připravují další opravy městského majetku, jako jsou například chodníky. Vedení města plánuje také další fázi rekonstrukce oken Smetanova domu za 400 tisíc korun. Za čtyři miliony korun má ve spolupráci s ČEZ dojít k vybudování nového veřejného osvětlení na Pohodlí a ve Fügnerově čtvrti. V roce 2020 mají pokračovat i investice do škol a školek. Přes léto budou dělníci pokračovat v rekonstrukci vnitřních prostor III. mateřské školy za více jak dva miliony korun, na I. mateřské škole se chystají úpravy vnitřních prostor za zhruba 1,5 milionu.
Velkým soukromým investičním projektem je výstavba obchodního domu Lidl v areálu Pernštýn, která by mohla podle současných odhadů začít letos. V prosinci se zástupci města zúčastnili jednání odborné komise, která vybírala ze čtyř návrhů. Vedení města ocenilo, že soukromý investor prokazuje seriózní přístup a zabývá se nejenom výstavbou prodejny, ale i kvalitou veřejného prostoru a úpravou nábřeží.

Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí n. O. M. R. Štefánika 234
telefon: 606 748 616   www.agenturacam.cz
q     Zveme vás na 4-denní relaxační výlet do termálních lázní v Maďarsku, Bűkfűrdó, hotel Répce Gold 4* s polopenzí
jedeme ve čtvrtek 16.4. - 19.4.2020 autobusem z ÚO a ČT
cena Kč 6 290,-/osoba v ceně je 3x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní a zážitkové části, zapůjčení županu, pobytová taxa, doprava autobusem z ÚO a ČT
q Zahájili jsme prodej 12-denního zájezdu do Chorvatska, pobyt ve městech Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi
jedeme ve středu 24.6. - 5.7.2020 z ÚO a ČT (odjezd ve středu 24.6. v 19,00 hod., příjezd v neděli 5.7. v 11,00 hod.)
ubytování 9 nocí v apartmánech, možnost polopenze
cena Kč  7 390,-/osoba v ceně je 9x ubytování, povlečení, pobytová taxa, doprava autobusem z ÚO a ČT
možnost polopenze v blízkosti apartmánů za příplatek Kč 3 700,-/osoba

 ¨

Kraj opravil tělocvičnu na litomyšlském gymnáziu 

Litomyšl – Na slavnostním otevření rekonstruované tělocvičny na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli se v pátek sešli náměstek hejtmana Michal Kortyš, radní pro školství Bohumil Bernášek a radní pro evropské fondy Hana Štěpánová. Kromě této investice se zajímali o projekt realizace úspor energie, který se v současné době na škole probíhá.  
„Gymnázium v Litomyšli je příkladem toho, jak se Pardubický kraj stará o své střední školy. Za posledních několik let bylo do údržby historické budovy a do vybavení laboratoří a učeben investováno přibližně 60 milionů Kč. Oprava tělocvičny včetně sociálního zařízení za 496 tisíc korun, je zatím poslední dokončenou akcí. Navštívili jsme hodinu tělesné výuky a bylo vidět, že sport žáky gymnázia baví,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro oblast školství. 
Tělocvična je hotová, ale v blízkosti budovy lze stále pozorovat čilý pracovní ruch. 
„V současné době je realizován projekt na úsporu energií. Jedná se o zateplování a výměnu oken za 45,9 milionů korun. Z této částky je hrazeno 6,5 milionů korun z evropských peněz. Není to však jediný projekt podpořený Evropskou unií. Modernizaci laboratoří za 15,57 milionů korun podpořila v rámci projektu IROP částkou 12,8 milionů korun,“ informovala Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
„Jsem rád, že se podařilo realizovat projekt, který zpočátku nebyl tak jednoduchý. Samotné realizaci předcházela složitá jednání, neboť  budova je památkově chráněná. Ředitelce školy paní Hynkové se ale společně s krajem a městem podařilo řešení najít a dovést celý projekt ke zdárnému konci a za to ji patří díky,“ dodal náměstek hejtmana Michal Kortyš.Pardubický kraj podpoří podnikatelský inkubátor

Radní Pardubického kraje schválili dva návrhy na poskytnutí dotace pro rok 2020. Sdružení místních samospráv (SMS ČR) požádalo o neinvestiční dotaci ve výši 240 tisíc. Dalším subjektem, jenž se obrátil s požadavkem o dotaci je Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. (P-PINK). Zde se jedná o částku 1,5 milionu.
„Sdružení místních samospráv ČR sdružuje a hájí zájmy obcí a měst, což považuji za velmi důležité. Samotná dotace by byla použita na část nákladů spojených s činností krajského manažera venkova, jehož hlavní činností je průběžná asistence starostům našeho kraje,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Samozřejmě SMS ČR nabízí několik služeb, na které by byla dotace dále využita. Kupříkladu podpora při aplikaci obecného nařízení na ochranu osobních údajů, pořádání akcí pro obce našeho kraje či rozvíjení spolupráce obcí, měst mezi sebou, ale také s krajským vedením,“ dodal.
Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. (P-PINK) požádal o neinvestiční dotaci ve výši 1,5 milionu na zajištění základního provozu. Ten zahrnuje zejména provozní náklady a náklady na základní vybavení, personální zajištění a externí služby. P-PINK je organizace, která cílí na podporu zejména začínajícího podnikání. Nabízí zázemí ve formě sdílených kanceláří, zasedacích místností či virtuálního sídla. Připravuje i programy pro samotný rozvoj podnikání. Nabízí konzultace jednoduchého rázu, ale je také otevřena i kontinuální práci.
„Shodli jsme se na poskytnutí dotace pro SMS ČR a P-PINK, jejichž návrhy předložíme Zastupitelstvu Pardubického kraje pro definitivní rozhodnutí,“ uvedla radní Pardubického kraje Hana Štěpánová, zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. „V případě Sdružení místních samospráv se jedná o neinvestiční dotaci 240 tisíc. Pokud je řeč o Pardubickém podnikatelském inkubátoru, zde hovoříme o částce 1,5 milionu,“ doplnila.
Rozhodnutí o poskytnutí dotací je v kompetenci Zastupitelstva Pardubického kraje a bude mu předloženo na jeho jednání dne 18. února 2020.

Krajští hasiči a policisté získají tři miliony na nákup defibrilátorů 

Společný projekt složek integrovaného záchranného systému, jehož cílem je pořízení automatických externích defibrilátorů s příslušenstvím a tréninkových figurín, podpoří Pardubický kraj částkou tří milionů korun. Dva miliony získají policisté a jeden milion hasiči. Defibrilátory a figuríny budou svými parametry kompatibilní s přístroji Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, která je odborným garantem celého projektu.
„Složky integrovaného záchranného systému podporujeme dlouhodobě v rámci pořízení různé techniky, která zlepšuje jejich práci. V letošním roce se jedná o první společný projekt všech složek IZS, jehož cílem je dovybavení výjezdových vozidel hasičů a hlídkových vozidel policie defibrilátory, které využívají naše výjezdové jednotky zdravotnické záchranné služby. Ta bude v rámci celého projektu působit jako odborný garant, který bude zajišťovat školení hasičů a policistů tak, aby byli schopni zcela odborně tato zařízení ovládat,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Pozvánka na ochutnávku hub (ve sladkokyselém nálevu)

ČSOP Podorlicko pořádá  soutěž pro veřejnost o nejlepší houby v sladkokyselém nálevu.
KDY: 7.2.2020 v 17:00 hod
KDE: Ekocentrum Podorlicko Podbranská 959, Č. Třebová
Máte rádi houby v sladkokyselém nálevu? Myslíte si, že máte ty nejlepší? Přineste je a společně je ochutnáme! Vstupenkou je alespoň jedna sklenka naložených hub. Pro nejlepší jsou připraveny odměny.
Bližší informace: Jiří Grund tel 725 734 870, Martin Mička tel 605 964 832.

Dlouhodobě pronajmu zrekonstruovaný, částečně zařízený a zateplený byt 2+1 (55m2) v prvním patře (výtah) na Novém náměstí v ČT. Zahrada u domu, sklep, plastová okna. Klidná a bezpečná lokalita. Cena 8 000,- (nájem, topení, voda) + cca 500,- (elektřina, plyn). Vratná kauce 8 000,- (jeden nájem dopředu). Ideální pro dva nekuřáky. Bez velkých zvířat. Tel.: 737 866 423.