Českotřebovský deník 32/2020 (30/1)  

Na Zámosti se pracuje - chybí osvětlovací stožár - pro chodce je velká tma!   


Pracovníci firmy MADOS  pracují jednak na statickém zajištěno domu čp. 242 na rohu Lidické ulice a Nábřeží Míru a na přípravě "akce most". Bourat se má od 15. března, možná i dříve. Vzhledem k odstranění stožáru veřejného osvětlení chybí významný osvětlovací bod určený pro rozlehlý prostor. Náhrada není a je to chyba.  Velmi se přimlouvám aby zde byly využity všechny možnosti na  zabezpečení schůdnosti chodníků a komunikací. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem  zde bude po celou dobu stavby velký nedostatek místa, vozidla budou jezdit přes provizorium, k tomu zde bude velká frekvence chodců . proto by zde mělo být řádné veřejné osvětlení neprodleně zřízeno. Situaci zachycují některé fotografie.

Tříkrálová sbírka spočítána na 100% 

Vše už je spočítáno také na našem okrese. Celý výtěžek sbírky je letos opravdu rekordní a činí 3 194 346 Kč. Celkem  sbírku zajišťovalo 618 skupinek, nejvíce v Ústí nad Orlicí, kde jich bylo 67. Zde také sebrali největší výtěžek ve výši 268 088, jen o 114 korun méně pak činil výtěžek v Letohradě, kde je tradičně vždycky velká štědrost občanů. V České Třebové zajistilo 50 skupinek výtěžek ve výši 258 271 Kč, tolik jsme u nás také ještě  neměli. Je to třetí největší  výtěžek v našem okrese. Nejede o závody, ale ukázku, jak lze pomáhat potřebným. Tříkrálová sbírka má mezi ostatními akcemi tohoto druhu snad největší kredit a nejlepší výsledky. Jistě i proto, že jde o sbírku, ze které zůstává velká část na podporu užitečných aktivit v našem regionu. 
 
Vysvědčení a krátké prázdniny

Pololetní prázdniny bývaly a mělo to svou logiku. Rozdělovaly školní rok uprostřed zimy a umožnily užít si odpočinek, i když tolik rekreačních možností, jako dnes nebylo. Zato bývala jistější zima, se kterou každý počítal a nebylo třeba v zimě oznamovat varování, že bude mrznout nebo foukat. Vysvědčení jsme nosili zpátky do školy, aby tam na konci roku připsali další sloupeček známek za celý rok. Dnes počítače ovládly všechno a také i volný čas dětí, takže se za pohybem venku a rekreací ani nehrnou. Vždyť mohou sedět u počítače.... 
 
Tabule s odjezdy a příjezdy vlaků žst. Česká Třebová

Aktuální situaci najdete na tomto odkaze: https://provoz.szdc.cz/tabule/Pages/StationTable.aspx?Key=699
 
Začaly v  Lidické ulici pod náměstím tolik potřebné úpravy? 

Přítomnost techniky firmy RYDO dává tušit, že se zde dočkáme tolik potřebné změny prostoru, který je zatím velkou ostudou města a vyžaduje úpravu a nové využití. Je třeba také pochválit, že se na zimu podařilo dodláždit protější chodník, který byl delší dobu "rozebraný" a problematický. Nyní je v pořádku. 

"Bývalý okres"

"Sportovci z bývalého okresu mají svou královnu", píše jedno z regionálních médií. Jen nevím co je "bývalý okres". Vypadá to, jako by byly okresy zrušeny!  Okresy ale stále existují, nikdo je nezrušil. Zrušil jen okresní úřady a okresní instituce takto pojmenované. Místo nich se staly "územní pracoviště" krajských organizaci či úřadů.  Jako by se nic nezměnilo.  Ale přece jen - "okresy" už nejsou rozdělovníkem peněz, investic, dotací apod. Nemusíme jezdit na "okres" něco vyřizovat, od reformy veřejné správy vyřídíme  veškeré náležitosti u nás doma na městském úřadě.  Česká Třebová se stala sama sobě a okolním čtyřem obcím takovým "malým okresem", neboli "obcí s rozšířenou působností" (ORP).  Krajský úřad je pak odvolacím stupněm. Okresy zůstaly jako územní jednotky, vyznačené v mapách, ale třeba i na silnicích.  Jedete-li do Litomyšle, přejíždíte na Zhořském kopci do okresu Svitavy, nikoliv do "bývalého okresu Svitavy"!
Přesto na názvu "bývalý okres" něco přece jenom je.  Bývalé okresy byly do roku 1960, jejich sídla byla např. v Lanškrouně, v Litomyšli, Poličce, Moravské Třebové, Žamberku, Vysokém Mýtě  atd., po reformě v tomto roce zanikly nejen tamní okresní úřady, ale také územní jednotky takto označené.  Vznikly velké okresy, které jsou až do dnešního dne jako územní a statistické jednotky stále platné. Pouze díky rozhodnutí samospráv některých obcí došlo k přesunům katastrů mezi okresy. Díky rozhodnutí obcí Němčice, Vlčkov nebo Sloupnice, které přešly na Litomyšlsko, se orlickoústecký okres do statistik zmenšil a svitavský okres zvětšil. To může dělat potíže při porovnávání statistik vztažených k okresům např. v r. 1990 a v současnosti. I v této souvislosti by tak bylo možné hovořit o "bývalých okresech", ten "bývalý velký orlickoústecký okres" byl o několik katastrů větší.
V souvislosti s okresní anketou o nejlepšího sportovce okresu  se stále používá stará "okresní terminologie", však anketu také vyhlašuje "okresní sportovní sdružení", které však není žádnou okresní pobočkou obdobné krajské instituce. (mm)
 
Žáci základních škol mají o strojírenské a technické obory zájem 

Žáci osmých a devátých tříd zamířili na konci minulého týdne do kulturního domu v Ústí nad Orlicí, kde se uskutečnila pravidelná přehlídka strojírenských firem. Tu pořádá Krajská hospodářská komora ve spolupráci s Pardubickým krajem. Součástí přehlídky byla i soutěž žáků nazvaná T – PROFI. 
„Přehlídka strojírenských firem je součástí krajské podpory studia technických oborů a jsem proto rád, že se jí zúčastnilo zhruba 700 žáků základních škol z širokého okolí. Na akci se vedle regionálních firem prezentují i naše technické střední školy. Mnohé průmyslové podniky nabízejí žákům stipendia, zajímavé praxe, stáže či brigády. Firma Bühler ze Žamberka a firma ISOLITBravo z Jablonného nad Orlicí mají otevřená samostatná pracoviště pro učně,“ sdělil radní pro školství Bohumil Bernášek. 
Součástí přehlídky byla i soutěž T-PROFI – Talenty pro firmy. Jejím cílem je podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ i SŠ. Za Pardubický kraj se zúčastnily čtyři tým, které byly složené ze žáku středních a základních škol a zástupců zaměstnavatelů a pedagogů v podobě poradců a vedoucích týmů.  
„Úkolem soutěžního týmu bylo v daném časovém limitu sestavit řiditelný model jeřábu dle montážní dokumentace. Soutěž postupně probíhá ve všech krajích naší republiky. Vítězný tým z Pardubic dosáhl prozatím nejlepšího výsledku, nebyla mu vytknuta žádná konstrukční chyba a byl dodržen časový limit na stavbu,“ řekl Bohumil Bernášek. Vítězný tým z Pardubic byl tvořen žáky 5. třídy ze Základní školy Polabiny, žáci 2. ročníku SPŠE a VOŠ Pardubice pod vedením Michala Horníka, vedoucího učitele odborného výcviku a zástupce společnosti ERA.
 
Milan Mikolecký bude v pondělí hostem Českého rozhlasu Pardubice

V pondělí 3. února po půl deváté  dopoledne si pozval redaktor Českého rozhlasu Pardubice do rádia jako svého dalšího hosta redaktora Českotřebovského deníku Mgr. Milana Mikoleckého, čerstvého nositele Ceny hejtmana Pardubického kraje. 
V plánovaném půlhodinovém vstupu se budeme věnovat jak práci oceněného jak učitele, tak i redaktora a vydavatele Českotřebovského zpravodaje, jak se měnily a změnily podmínky pro práci novinářů během let 1976 - 2020, jak vypadá současná mediální scéna  apod.  Vzpomeneme i na to, jak před 30 lety přicházel do České Třebové "samet", tedy na působení městského Občanského fóra v letech 1989 - 90. 
 
Jana Poncarová: Eugenie 
Když ve svém srdci uzamkneme pocity, osud s našimi životy dříve či později zatřese, abychom se znovu nadechli. Román je inspirovaný skutečnými osudy Eugenie Egertové Janečkové a plzeňského hotelu Continental, v němž se za první republiky setkávala smetánka. Eugenii jako většinu žen té doby čeká smluvený sňatek. Půvabná tmavovláska se provdá za hoteliéra Ledeckého a své skutečné pocity uzamkne ve svém srdci. Společně se starají o chod hotelu, jímž prochází dějiny. V předvečer okupace tady přenocuje Marlene Dietrichová, později si sem přichází vypít kávu gestapo i odbojáři. Na konci války hotelem prolétne bomba a v krytu zahyne Eugeniin manžel i otec. Osvobození americkou armádou přináší do života mladé hoteliérky novou naději i lásku, která ji postaví před osudové rozhodnutí.  Více ZDE
 
Červený kříž zakončil v Ústí nad Orlicí oslavy 100 let od svého vzniku

V kongresovém sále Měšťanského pivovaru v Ústí nad Orlicí se ve středu konal slavnostní večer k ukončení oslav 100 let od založení Československého červeného kříže. V rámci večera byla předána poděkování a ocenění jejím členům, dobrovolníkům a institucím. K tomuto výročí pogratulovali také hejtman Martin Netolický a radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
„Červený kříž neodmyslitelně patří vedle legionářů, sokolů a skautů k základu naší státnosti. Se založením této organizace je neodmyslitelně spjato jméno Alice Masarykové, která byla skutečně mimořádnou personou. Velmi skromná a moudrá osobnost, která chtěla Červený kříž zpřístupnit lidem. Vzpomínám na její slova: „Věřím v anonymní práci,“ která definují činnost všech zástupců Červeného kříže, kteří pracují bez nároku na jakýkoliv honorář a bez nároku na publicitu,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Chtěl bych především poděkovat všem současným, ale i bývalým členům za to, jakou mírou přispívají k fungování této organizace. Těším se na další spolupráci a jsem velmi rád, že jako kraj můžeme pomáhat a přispívat na aktivity Českého červeného kříže,“ dodal Martin Netolický.
Ladislav Valtr, radní pro zdravotnictví sdělil: „Celý minulý rok jsme si mohli na mnoha akcích připomínat významné výročí 100 let založení červeného kříže v Československu. Mezi ně patřily především přednášky, výstavy, ale také ukázky první pomoci. Velmi si cením práce všech členů organizace, protože se na první pohled může zdát neviditelná, ale jednoznačně přináší výsledky. Ocenění nebo alespoň vzpomínku si jednoznačně zaslouží všichni, kteří kdy v Červeném kříži působili či jinak pomohli.“
Mezi významnými hosty byl i starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek nebo starostka města Česká Třebová Magdalena Peterková. O kulturní program se postaral ženský vokální seskupení GENERACE.  V rámci oslav 100 let Českého červeného kříže se v roce 2019 konalo mnoho akcí. Jednalo se například o výstavy, přednášky na různá témata včetně první pomoci, dále akce pro děti nebo seniory.  Český červený křiž Ústí nad Orlicí zajišťuje jak v našem městě, tak v okolních městech SENIOR dopravu, kurzy první pomoci, zdravotnické dozory, zastřešuje dárcovství krve, nabízí společenské centrum, ošacovací středisko a řadu dalších sociálních a humanitárních aktivit. 


Plán rozvoje svitavské nemocnice zpracován

Radní Pardubického kraje byli na svém pondělním zasedání informováni o Plánu rozvoje areálu Svitavské nemocnice. Jedná se o dokument, který je zpracován v návaznosti na platný plán rozvoje Nemocnice Pardubického kraje v období let 2017 – 2025.
„Vzali jsme na vědomí generel Svitavské nemocnice, který klade důraz na dostupnost včasné a kvalitní zdravotní péče v běžném a příjemném prostředí.  Zohledňuje demografický vývoj v regionu, personální situaci a vývoj v metodách léčby. Zachovává možnost poskytovat dosavadní zdravotní výkony a umožňuje koncentrovat speciální a nákladné výkony v rámci NPK. Svitavská nemocnice bude profilována jako menší nemocnice s akutními lůžky, zabezpečující lůžkovou a ambulantní zdravotní péči ve svém regionu,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Pro naplnění rozvoje nemocnice v medicínské oblasti jsou nevyhnutelné změny v dispozičním uspořádání areálu a objektů tak, aby budoucí prostory vyhovovaly legislativním požadavkům, splňovaly požadavek bezpečnosti a optimálnosti vzájemných provozních vazeb. Dále aby usnadnily pohyb pacientů, personálu nebo zásobování. Celkový urbanistický a architektonický rozvoj areálu Svitavské nemocnice zpracoval architekt Jaromír Homolka. „ V současné chvíli pracujeme na vymístění klíčových provozů pro výstavbu multioborové JIP a vytvoření nových laboratoří PAO a dobudování vestavby podkrovních místností pavilonu C. Náklady na tuto etapu jsou ve výši 32,8 milionů korun s DPH,“ sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
V hlavní realizační etapě jsou zpracovatelem studie zvažovány rekonstrukce pavilonu A, výstavba nového pavilonu B (akutní medicíny), rekonstrukce energocentra F, přesun ZZS mimo areál nemocnice a zrušení části prosektury a laboratoří, chirurgické JIP a kaple a provedení přeložek inženýrských sítí a komunikace.
„Dále je plánována výstavba nového lůžkového pavilonu D, odstranění zastaralých objektů radiologie a přilehlého lůžkového pavilonu, kompletní renovace kanalizace, vodovodu a části komunikací. Předpokládané náklady této klíčové etapy jsou odhadovány na částku 573 milionů korun včetně DPH. Další upřesnění řešení nákladů i harmonogramu realizace jednotlivých kroků, dle studie rozvoje areálu Svitavské nemocnice, se předpokládá již v roce 2020. Jednotlivé akce budou následně postupně realizovány během dalších několika let,“ dodal Ladislav Valtr.

  

Dotace pro regionální knihovny
Rada Pardubického kraje navrhla dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v okresech Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí a Muzeu K-S 14 na Králicku. Konečné slovo bude mít únorové zastupitelstvo.
„Dotace putují do 420 místních knihoven prostřednictvím bývalých okresních měst, pro okres Pardubice pak přímo prostřednictvím Krajské knihovny v Pardubicích.  Prostředky jsou určené na nákup, zpracování a tvorbu výměnných knihovních fondů a na zlepšení s tím spojených služeb knihoven,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
Navržená výše dotace pro knihovny činí 1,4 milionu korun pro Chrudim, 1,6 pro Svitavy a 1,9 pro Ústí nad Orlicí.
„Další krajská dotace je určena Vojensko-historickému klubu ERIKA Brno, který dlouhodobě buduje a ochraňuje odkaz našich předků a národních dějin v kraji. Postupně se mu podařilo vytvořit několik důstojných expozic, a to jak v objektu pěchotního srubu K-S 14 U Cihelny, tak na náměstí v Králíkách, kde vznikl Východočeský památník celnictví. Dotace navržená ve výši 200 tisíc korun bude využitá na materiál a služby spojené s ochranou propagací a údržbou tohoto kulturního dědictví,“ dodal Línek.
Na památník celnictví přispěl Pardubický kraj opakovaně už několika dotacemi. „Vojensko-historický klub ERIKA přispívá k zatraktivnění celého regionu Králicka a výborně doplňuje již existující aktivity věnované vojenské historii," uvedl hejtman Martin Netolický, který dlouhodobě aktivity vojenských historiků v regionu podporuje. „Již samotné vybudování památníku celnictví byla podpořeno z krajského rozpočtu a jsem rád, že se nám v rámci tohoto projektu podařilo využít budovu přímo na náměstí, která dlouho čekala na svoji náplň,“ doplnil hejtman k projektu Východočeského památníku celnictví.  
 
Skiinterkritérium se v Říčkách vydařilo
Konalo se ve dnech 24. a 25. ledna v areálu ústeckého Skiklubu v Říčkách v Orlických horách za účasti 214 závodníků z rekordních 21 zemí. Kromě tradičních zastoupení, kterými je řada evropských zemí nechyběli závodníci z Nového Zélandu, Taiwanu nebo Austrálie. Samotným závodům předcházelo slavnostní zahájení již ve čtvrtek 23. ledna za účasti zástupců všech zemí. V pátek ráno se rozjel závod v obřím slalomu, tradičně na černé sjezdovce z vrcholu Zakletý. Páteční závod provázelo zatažené počasí spojené s mlhou. V sobotu se počasí obrátilo a závodu ve slalomu přálo krásné slunečné počasí. Z pohledu sněhových podmínek se podařilo zasněžit černou sjezdovku na přibližně 70 cm, do toho připadlo víkend před závodem okolo 15 cm přírodního sněhu a díky tomu byla závodní sjezdovka v perfektní kondici.
  Do Austrálie!
Začátkem února odjíždí studenti ústeckého Gymnázia na návštěvu spřátelené školy poblíž australského Melbourne. Každé tři roky navštěvují naše město studenti z této australské školy s programem věnovaným australské historii a tradicím.
Letos je řada na našich studentech, kteří si pro přátele v Austrálii připravili hudebně, scénicky a tanečně pojatý program o historii i současnosti našeho národa. Toto přestavení hráli poslední lednové úterý pro žáky škol a večer také pro širokou veřejnost v Roškotově divadle. V rámci více jak hodinu trvající koláže představili gymnazisté jednotlivé kraje a významná místa a události, které se k nim váží. Diváci tak měli možnost nahlédnout pod horu Říp, kam přivedl Praotec Čech svůj lid, s vodáky vyrazili na Sázavu, navštívili barokní hospitál KUKS nebo vzpomenuli na vyhlazení obce Lidice nacisty za druhé světové války. Koláž nazvanou „Na skok do Čech“ připravovalo 29 studentů společně s pedagogy od začátku školního roku.
Z jednání výboru Regionální rady regionu soudružnosti Severovýchod

V pátek 24.1. se uskutečnilo první zasedání Výboru Regionální rady regionu soudružnosti Severovýchod v letošním roce. Při videokonferenci členové Pardubického, Královehradeckého a Libereckého kraje projednali deset bodů, které byly stanoveny na programu 80. zasedání.
„Cílem Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod je především zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, které vede ke zvýšení atraktivnosti, a to jak pro investice, tak i pro podnikání či život obyvatel,“ sdělila Hana Štěpánová, radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. „Ze strany Evropské komise je již program díky vyčerpání poskytnutých dotací uzavřen, avšak v rámci pětileté doby udržitelnosti jednotlivých projektů dohlížíme nad správným využitím a prací se získanými dotacemi. Podařilo se nám díky tomuto programu podpořit více než 750 projektů. Ty dopomohly k rozvoji obcí a měst, ať už v oboru školství, zdravotnictví či dalších oblastech. Nemohu opomenout modernizaci krajských silnic II. a III. třídy,“ dodala.
Při jubilejním 80. zasedání byl v jednotlivých bodech programu rozebírán rozpočet minulého a letošního roku. Dále proběhla diskuse týkající se stavu uzavírání programového období či informací o rizikových projektech. Účastníci videokonference byli obeznámeni i o postupech při externích kontrolách a auditech. V roce 2020 jsou plánovány další tři videokonference a jedno prezenční jednání, ty se uskuteční v březnu, červnu, září a prosinci.

Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí n. O. M. R. Štefánika 234
telefon: 606 748 616   www.agenturacam.cz
q     Zveme vás na 4-denní relaxační výlet do termálních lázní v Maďarsku, Bűkfűrdó, hotel Répce Gold 4* s polopenzí
jedeme ve čtvrtek 16.4. - 19.4.2020 autobusem z ÚO a ČT
cena Kč 6 290,-/osoba v ceně je 3x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní a zážitkové části, zapůjčení županu, pobytová taxa, doprava autobusem z ÚO a ČT
q Zahájili jsme prodej 12-denního zájezdu do Chorvatska, pobyt ve městech Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi
jedeme ve středu 24.6. - 5.7.2020 z ÚO a ČT (odjezd ve středu 24.6. v 19,00 hod., příjezd v neděli 5.7. v 11,00 hod.)
ubytování 9 nocí v apartmánech, možnost polopenze
cena Kč  7 390,-/osoba v ceně je 9x ubytování, povlečení, pobytová taxa, doprava autobusem z ÚO a ČT
možnost polopenze v blízkosti apartmánů za příplatek Kč 3 700,-/osoba


  •