Českotřebovský deník 18/2020 (17/1)  
O jarních prázdninách bude opět filmový minifestival Pohádková výhra

POHÁDKOVÁ VÝHRA - filmový festival pro děti
Každý návštěvník si musí zakoupit alespoň jeden los za 20 Kč, který je zároveň i vstupenkou. Po každém představení budou vylosovány zajímavé ceny.  Akci pořádá Kulturní centrum a DDM Kamarád Česká Třebová.
Program:
10.2. Velké dobrodružství Čtyřlístku
11.2. Jak vycvičit draka 3 
12.2. Pat a Mat ve filmu 
13.2. Lví král 
14.2. Asterix a tajemství kouzelného lektvaru  
datum: 10. 02. - 14. 02. -  Otevřeno od 9.00 hod.
místo: Velký sál KC Česká Třebová  začátek v 10.00 hodin vstupné: 20 Kč na místě.


Přijede návštěva z Chocně

V pátek dne 31. ledna přijede do České Třebové vedení města Choceň. V plánu je přijetí na naší radnici a samozřejmě také prohlídka městských zařízení ať již sportovních, kulturních nebo sociálních. Vedení Chocně se zajímá o naše zkušenosti, nakonec v Chocni je situace na radnici podobná té českotřebovské alespoň v tom, že se zde kompletně vyměnilo vedení města.  Nyní je v sedmičlenné radě města  5 zástupců sdružení Živá Choceň, 1x zástupce volební strany Choceň pro lidi a jednoho zástupce v radě města má ještě volební strana Otevřená radnice. Proti předchozím letům jde o velkou změnu, podobně jako v České Třebové. Návštěvna  vedení Chocně může být tedy velmi zajímavá. Pro nás třeba i tím, že všichni členové rady města  mají určeny své gesce ve vyjmenovaných oblastech, kdežto v našem případě se tak dosud vždy stanovilo pouze pro uvolněné zastupitele, tedy na funkcích starosty a místostarostů.

Cestovatelské veletrhy GO a Regiontour na brněnském výstavišti se rozjely.


Velká jízda pokračuje  až do neděle. Nechte se k návštěvě nalákat také prvními fotografiemi z dění. Dnes ve čtvrtek 16/1 byl program zaměřený na odborníky a pracovníky v cestovním ruchu, od pátku se plně otevírá i laikům a zájemcům o cestování po České republice i celém světě. Možností a tipů je nepřeberně, přijďte se přesvědčit. Odpoledne začne také festival GO Kamera. A pozor - od pátku se přidává monstrózní foodpark v pavilonu F. Slavnostní zahájení se uskutečnilo symbolickým přestřižením velmi dlouhé pásky za účasti VIP hostů, mezi kterými byla např. ministryně Klára Dostálová, ministr kultury Lubomír Zaorálek, místopředseda Senátu Milan Štech, nechyběl ani hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, také ve funkci zástupce Asociace krajů a také emeritní hejtman kraje a senátor Radko Martínek. Na fotografiích Luboše Kozla se můžeme podívat také na stánek Pardubického kraje, zařazený do komplexu Asociace krajů..Česká Třebová svůj vlastní stánek nemá, je to především veletrh regionů.
V letošním roce se prezentujeme v rámci společné expozice s Královéhradeckým, Středočeským, Karlovarským krajem a Vysočinou pod hlavičkou Asociace krajů ČR. Náš kraj má jednoznačně co nabídnout v rámci cykloturistiky, ale také díky celé řadě nádherných hradů a zámků či nové památky UNESCO v Kladrubech nad Labem,“ uvedl hejtman Martin Netolický, podle kterého se kraj aktivně prezentuje nejen na domácí půdě, ale také v zahraničí. „V blízké době nás čeká velký veletrh v Praze, ale také například v Bratislavě, jelikož ve slovenských turistech vidíme velký potenciál. V loňském roce se náš kraj prezentoval mimo jiné na českém festivalu v Moskvě či ve francouzské metropoli Paříži,“ doplnil Netolický.
Návštěvníci z řad odborné, ale i laické veřejnosti si kromě informací od pracovníku Destinační společnosti Východní Čechy mohou odnést také aktuální propagační materiály a vyzkoušet kvíz o zajímavé ceny. Novinkou je společná prezentace několika krajů na jednom prostoru. „Letos zkoušíme tuto novou efektivní formu prezentace na společné expozici pěti krajů. Z minulých let máme tu zkušenost, že návštěvníci veletrhu jsou především návštěvníci z Moravy a těm chceme představit turistické novinky roku 2020. Máme pro ně připravenu například i zcela novou cyklomapu, protože Pardubický kraj je pro cykloturistiku ideální,“ řekl René Živný radní zodpovědný za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku. Veletržní expozici východních Čech navštívila ministryně Klára Dostálová  (ANO) nejen pro své  působení  na ministerstvu pro místní rozvoj, ale i proto, že pochází z Hořic v Královéhradeckém kraji. S hejtmanem Martinem Netolickým se dobře zná. Na postu ministryně pro místní rozvoj byla v první i druhé Babišově vládě.


CHL před koncem druhé části: Proplast se dost do čela

O nastávajícím víkendu budou sehrány poslední zápasy 2. části, uzavřou se tabulky zhodnotí pořadí, po sestupech a postupech se velmi rychle vše připraví ke startu poslední třetí části soutěže, která bude ihned, tedy v pondělí 20. ledna rozlosována.  Po víkendu bude tedy jasné kdo vytvoří první, druhou a kdo třetí ligu v závěru letošního ročníku CHL. Během letošní soutěže došlo již ke čtyřem kontumacím zápasů (viníci 1x Osík a 3x TEPI), vždy pod pokutou 500 Kč. Za tresty bylo hráčům uloženo 20 pokut v celkové výši 5800 Kč a pětkrát byl pro hráče uložen trest stop na 1 zápas.
   
   
   


Sociální služby Česká Třebová, Domov pro seniory přijmou do nepřetržitého provozu všeobecnou sestru. Nástup k 1.4.2020. Informace podá Drvoštěpová D. 739 344 576, nebo zdravotni@socialnisluzbyct.cz

Chceme, aby terénní sociální služby umožnily ŽÍT DOMA všem potřebným


Možnost ŽÍT DOMA lidé považují většinou za samozřejmost, mnozí lidé ale mohou být doma jen s přispěním druhých – senioři, zdravotně postižení, nebo chronicky nemocní. Aby i tito lidé mohli co nejdéle zůstávat tam, kde se cítí nejlépe, v kruhu svých blízkých, nevytržení z místních komunit, na tom Pardubický kraj usilovně pracuje. Zajištění dostupných terénních služeb sociální péče je jednou z jeho priorit. Řada pečovatelských služeb v Pardubickém kraji již dnes dokazuje, že je možné poskytnout účinnou pomoc v domácím prostředí. Například i uživatelům upoutaným na lůžko vyžadující podporu opakovaně během dne. O tématu ŽÍT DOMA hovoří radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Proč jste se pro podporu vize ŽÍT DOMA rozhodli? Co to pro Vás znamená?

Ne nadarmo se říká, že doma je doma. Jsem přesvědčen, že naprostá většina lidí nechce žít ve stáří mimo domov a sdílet jeden společný pokoj s cizí osobou. A právě proto chceme vytvářet podmínky pro to, aby senioři či osoby se zdravotním postižením mohli i přes svůj zdravotní stav žít doma. K tomu je potřeba rozvíjet terénní sociální služby vč. služby ošetřovatelské a zajistit jejich dostupnost. Velkým potenciálem jsou v tomto směru pečovatelské služby, osobní asistence, ale i služby odlehčovací. Praxe ukazuje, že při dobrém nastavení těchto služeb je možné pečovat v domácím prostředí i o osoby s potřebou vysoké míry podpory.

Můžete uvést konkrétní příklady toho, co jste pro její naplnění udělali?

V první řadě avizujeme myšlenku vize Žít doma v nejdůležitějším strategickém dokumentu, který v sociální oblasti zpracováváme a to ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb. Zde uvádíme vize rozvoje a cíle na období tří let. Terénní služby péče vnímáme jako prioritní a nezbytné a již řadu let zvyšujeme jejich kapacitu v Síti sociálních služeb v našem kraji. Abychom zajistili co největší podporu poskytovatelům pečovatelských služeb či služeb osobní asistence, nabízíme jim tzv. „metodické návštěvy“.

Co si pod tím máme představit?

Jedná se o praktickou metodickou podporu, kdy odborní pracovníci odboru sociálních věcí jedou k poskytovateli sociálních služeb a probírají s ním nastavení dané služby, a zároveň pomáhají poskytovatelům v tom, aby jejich služby byly poskytovány v souladu se strategií a vizí kraje. Současně podporujeme poskytovatele v tom, aby čerpali znalosti a zkušenosti v projektech jako je „ŽÍT DOMA“ či „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“. Tyto projekty se mimo jiné zaměřují prostřednictvím řady workshopů na vzdělávání jak pracovníků v přímé péči, tak sociálních i vedoucích pracovníků.

Co z toho vyplývá pro obyvatele, respektive čeho byste chtěli dosáhnout?

Do roku 2021 bychom chtěli mít zajištěny na území Pardubického kraje v dostatečné kapacitě dostupné terénní služby sociální péče. Svou časovou dostupností a mírou podpory tak umožnit seniorům žít v přirozeném prostředí s tím, že dostupnost služby by měla odpovídat potřebám klientů, tedy včetně večerních hodin, víkendů a svátků.

Mnohé pečovatelské služby tak již prodloužily provozní dobu, aby jejich pomoc nebyla limitována koncem pracovní doby v brzkém odpoledni. Uživatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje podporu např. při večerní hygieně, s přesunem na lůžko, tak mohou dál žít doma a nemusejí se kvůli tomu stěhovat do pobytového zařízení.

Jaké další změny fungování pečovatelské služby zavádějí?

Omezují suplování běžně dostupných služeb: rozvážku stravy, velké úklidy, praní prádla, nebo třeba pedikúry (zájemcům předávají kontakty na prověřené komerční firmy). Pečovatelkám se tak uvolňují ruce pro odbornou péči, v níž jsou nenahraditelné: pomoc s hygienou, oblékáním, přesun z lůžka na vozík, pomoc s najedením, nebo např. manipulace se špatně pohyblivým, nebo zcela nepohyblivým uživatelem. Zaměřují se na podporu samostatnosti uživatelů služeb, dopomáhají jim s tím, co už sami nezvládnou.

Pečovatelské služby také kladou větší důraz na zvyšování kvalifikace pečovatelek, aby byly schopné pracovat s lidmi s různými onemocněními. Ve spolupráci s dalšími návaznými službami doprovázejí až do úplného konce života v domácím prostředí.

Co pro Vás znamená, nebo co se vybaví Vám, když se řekne „žít doma“?

Především se mi vybaví prostředí a atmosféra, kterou znám, vybaví se mi pocit bezpečí a společenství rodiny a blízkých. K tomu patří projevování zájmu o potřeby druhých a vzájemná pomoc, když je potřeba. Žít doma znamená být někde zakotven s vědomím, že někam patřím.Dlouhodobě pronajmu zrekonstruovaný, částečně zařízený a zateplený byt 2+1 (55m2) v prvním patře (výtah) na Novém náměstí v ČT. Zahrada u domu, sklep, plastová okna. Klidná a bezpečná lokalita. Cena 8 000,- (nájem, topení, voda) + cca 500,- (elektřina, plyn). Vratná kauce 8 000,- (jeden nájem dopředu). Ideální pro dva nekuřáky. Bez velkých zvířat. Tel.: 737 866 423.