Českotřebovský deník 6/2020 (5/1)      

Před 15 lety 6. ledna 2005 otevřeli novou tělocvičnu ZŠ Nádražní


Již den před slavnostním otevřením se nová tělocvična na ZŠ v Nádražní ulici otevřela pro veřejnost. Ve středu 5. ledna 2005 od 14 - 17 hodin sen našly cestu stovky zvědavých občanů, kteří zaplnili obě  galerie. Během této doby zde mohli shlédnout připravený program, ve kterém vystoupily mažoretky, své umění předvedli členové Školního sportovního klubu gymnázia pod vedením Lenky Slavíkové ve vybraných gymnastických disciplínách a další sportovci. S parametry nové haly seznámil přítomné PaedDr. František Doležal a předvedl také obsluhu některých zařízení v hale instalovaných tak, aby provoz v hale mohl být dobře přizpůsoben jak pro basketbal nebo volejbal, florbal, další sporty  nebo školní tělesnou výchovu.
Škola získala novou tělocvičnu, vlastně sportovní halu, kterou dávno potřebovala. Postavení této haly je třeba považovat za jednu z nejvýznamnějších událostí pro školu a jejich 550 žáků a také pro sportovní oddíly z našeho města. Postavením tělocvičny se tak zmenšil dluh, který mělo naše město vůči sportovcům v uplynulých letech. Ředitelství školy připravilo pro návštěvníky přehled fotografií, na kterých byly zachyceny jednotlivé okamžiky výstavky a to jak na nástěnkách, tak i  prezentaci na počítači.
Oficiálně byla potom hala otevřena další den 6. ledna.

 

Výstava realizací, studí a projektů městského architekta Ing. Jiřího Jandery, CSc. (2005)

Výstavní síň se v sobotu 15. ledna 2005 zaplnila nejen známými tvářemi, sledující výstavní činnost v našem městě, ale  přišla i řada  dalších osobností spojená s investiční a projekční činností v našem městě, místostarostové  Ing. Jaromíra Žáčková a  Dobromil Keprt,  také náměstek ministra dopravy Ing. Jiří Kubínek,  ředitel Tezy Gustav Doleček, ředitel ZUŠ MgA Bohuslav Mimra, předseda kulturní komise Mgr. Josef Menšík.  Na výstavu přišli také bývalí starostové a spolupracovníci Lubomír Hýbl a Josef Pásek. Výstavu zahájil ředitel Kulturního centra doc. Mgr. František Preisler, který krátce pohovořil jak o záměru Kulturního centra zajistit co nejširší spektrum výstavních akcí, tak i o působení Ing. Jiřího Jandery  na své dráze projektanta.  Také o samotné výstavě, kde byl  rozsah omezen daným počtem výstavních panelů. Ten pak určil i formáty vystavovaných fotografií. Na výstavních panelech je prezentováno  42 realizací, 22 studií nebo fotografií jejich modelů, celkem 140 fotografií a tabulek. Výstava je retrospektivní jen z části. Asi devadesát procent objektů bylo realizováno v posledních deseti letech. Krátce pohovořil také přímo sám Ing. Jiří Jandera. "V České Třebové jsem trvale bydlel do roku 1957, otec byl strojvedoucím, děda a strýc také. Na gymnáziu jsem maturoval v roce 1952. Manželka je také ze Třebové, přímo z náměstí, i když téměř padesát let žijeme mimo Českou Třebovou - v Rábech pod Kunětickou Horou - do Třebové se často vracíme. Pracovně, ale i pro vzpomínky. Vážím si možnosti externí spolupráce při řešení konkrétních úkolů výstavby města. Mohu tak, pokud to je ještě považováno za přínos, využít svých dlouholetých odborných zkušeností v místě, na kterém mi záleží." Vernisáž doplnilo vynikající vystoupení žaček Základní umělecké školy pod vedením p. uč. Milady Hamplové.

Slavnostní předání bytů v obytném souboru Moravská ulice 28. ledna 2005
V pátek 28. ledna po obědě se kolem nově dokončených bytů obytného souboru Moravská ulice  sešli pozvaní hosté, zástupci města, investora a vytvořeného bytového družstva,a také noví  budoucí obyvatelé dokončovaného objektu.  Mezi pozvanými hosty byl krajský radní Miroslav Brýdl z Litomyšle, starostové okolních měst a obcí, bývalí starostové České Třebové Pásek a Hýbl, odborní zaměstnanci MěÚ.   Zástupce dodavatele pak pochválil jak spolupráci s českotřebovskou radnicí, tak i s bytovým družstvem. Díky ní bylo možné dokončit stavbu  v krátkém termínu, 2 roky a dva měsíce od první schůzky, na které se  vytyčil záměr této výstavby.   Po projevech pak  zástupce města, dodavatele a bytového družstva slavnostně přestřihli pásku a uvedli 29 nově dokončených bytů do užívání. Starosta města pak ještě předal předsedovi bytového družstva p. Horáčkovi symbolický klíč od nových bytů.  Po slavnostním úvodu pak došlo na podrobnou prohlídku nově otevřeného objektu.
Nově dokončené a předávané byty byly součástí investiční akce „Obytný soubor Moravská ul. v České Třebové“. Obytný soubor se skládá ze dvou bytových domů A, B o celkovém počtu 45 bytových jednotek. S výjimkou půdních vestaveb na Masarykově ulici, ulici J. Drobného, Truby a Habrmanova a střešních nástaveb na sídlišti Trávník se od roku 1990 jedná o první nově vybudované byty pro občany z České Třebové a okolí. Projektantem bytových domů byla  vybrána projekční kancelář INTES-PRO spol. s r.o., Liberec pod vedením Ing. Miloše Pazoura, která zvolila panelovou prefabrikovanou technologii výstavby v kombinaci s tradiční technologií.
V rámci obchodní veřejné soutěže byla zhotovitelem stavby vybrána stavební firma INTERMA a.s., Liberec, která v říjnu 2003 zahájila stavbu prvního bytového domu B. Investorem stavby je Město Česká Třebová, které na stavbu získalo investiční dotaci Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 18,1 mil. Kč a spoluinvestorem je  Bytové družstvo CENTRAL. Bytový dům B, který byl dokončen v listopadu 2004 a slavnostně předán dne 22. listopadu 2004 s více jak měsíčním předstihem, obsahuje 16 bytových jednotek, z toho jeden byt je pro imobilního občana. Bytový dům A, který obsahuje 29 bytových jednotek, byl dokončen na přelomu roku 2004 a 2005. Současně byly dokončeny venkovní komunikace.


Marta Pelikánová píše z Austrálie: Nás požáry nezasáhly

Text jejího dopisu  poslaného nám do České Třebové uvádím zvlášť jako pdf soubor ZDE a navíc přidávám nějaké fotografie: