Českotřebovský deník 340/2019 (11/12)
Pomůžeme majiteli požárem postiženého domu na Skalce?

Na časté dotazy spoluobčanů zveřejňujeme č.ú. pana Ondřeje Buřívala, kterého postihl  požár střechy a který touto cestou děkuje všem případným dárcům.
Přispět můžete na účet 216 666 768/0600.
Nejedná se o veřejnou evidovanou sbírku, ale zaručuji se svým jménem, že se jedná o ověřené číslo účtu zřízené pro účel pomoci této nešťastné požárem postižené rodině. Rozsah neštěstí je opravdu mimořádný a proto věřím, že občané nezůstanou lhostejní. Zde se problém netýká velkého bytového družstva vybaveného rezervním fondem a možnostmi výhodných úvěrů, ale konkrétní rodiny. Budou Vánoce, radostný čas, přispějme v tento okamžik těm, kteří to opravdu potřebují!
Na tomto webu budeme k této věci přinášet další informace. Milan Mikolecký


Bílá pastelka

V průběhu října 2019 se naše škola již tradičně zapojila do celonárodního projektu Bílá pastelka.
Zástupci školního parlamentu se ujali zorganizování sbírky, při které žáci a zaměstnanci zakoupením bílé pastelky pomohli částkou 5952 Kč zrakově postiženým. Vybrané finanční prostředky budou použity na výcvik vodicích psů, vytváření nových pracovních míst nebo nákup pomůcek potřebných pro běžný život.
Děkujeme, že jste pomáhali s námi.        
Petra Blaško, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.
 
Kohouti porazili Chrudim

Česká Třebová - Chrudim 5:2, aneb sedmá výhra v řadě. Kohouti se herně a především gólově prosadili až v závěrečné desetiminutovce, do té doby byli na koni výborní hosté. Naše góly stříleli Michal Křečan, Jakub Vaňo, Lubomír Korhoň, Aleš Holík a Marek Hemský. Poděkování čtyře stovkám fanoušků. V tabulce jsou Kohouti na prvním místě tabulky s 39 body z 18 zápasů s tříbodovým náskokem před Hlinskem. V dalších zápasech Choceň porazila Chotěboř 5 : 3, Lanškroun prohrál doma se Světlou  se Světlou 1 : 6 a Litomyšl prohrála s Hlinskem 6 : 8. Další utkání bude 15.12. v Chotěboři.
 
Privatizace bytů také v Orlickém deníku

Privatizace bytů znamená rozhodnutí samotných nájemníků o tom, zda chtějí dále bydlet v městském domě a platit nájem, který nebude pořád stejný, regulovaný, ale v souladu s inflací  náklady na stavební práce rostoucí.   Velká většina domů nejen v České Třebové již byla privatizována, poslední privatizace proběhla v roce 2009. Od to doby se změnily podmínky, v r. 2013 byla přijata "privatizační novela", která zavádí pro další takové   případy nové podmínky.
Anketa vyhlášená mezi nájemníky se považuje za špatně provedenou. Asi měl být postup obrácený, tedy nejdříve informační setkání  a teprve tam se měly rozdat anketní dokumenty.  Tak by bylo možná pochopení otázek lepší.Už se na tom nedá nic změnit. Nic to však nemění na tom, že otázku zda privatizovat nebo nikoliv si musí zodpovědět sami nájemníci domů. Proti jejich vůli město postupovat nebude ani nebude prodávat vybrané domy jiným třetím osobám. To je zajištěno. Nikdy však nebude 100% souhlas, bude třeba řešit situaci třeba v případě, bude-li např. 70% pro prodej a ostatní se privatizace zúčastnit nehodlají.  Jistě to možné bude.
Dát slovo konkrétnímu člověku je velmi ošidné. Třeba v článku, který se tomu věnuje v Orlickém deníku ZDE, dala redaktorka Šárka Mikulecká slovo p. Končickému, který se staví do role hlasitého mluvčího zastánce privatizace za co nejlidovější cenu poukazujíc na to, že dům není v dobrém stavu a a lidé zde bydlí někteří spoustu let (jako by to mělo mít vliv na transakční cenu). Domy (nikoliv byty) hodlá v případě shody nájemníků prodávat město jako vlastník a musí to udělat v souladu se zákonem, nemůže stanovit bezdůvodně kvůli panu Končickému ceny nižší, všechny slevy je třeba odůvodnit, musí odpovídat znaleckému posudku, který zohlední onen špatný stavební stav a vyhovět srovnání s cenami při realizovaných prodejích ve městě či regionu. Až bude toto vyčísleno, pak se bude ptát město znovu  konkrétních lidí, zda jsou ochotni toto akceptovat. Nikdo je nebude nutit. Je to třeba rozmyslet, ale nedá se to dlouho odkládat, bude dobré, bude-li rozhodnutí potvrzená městskou samosprávou známé např. do poloviny příštího roku. Nebude-li privatizace, vše zůstane při starém, jde o městský bytový fond o který se město musí starat jako řádný hospodář. Znamená to současně, že cena nájemného nemůže zůstat stejná jako je nyní v posledních deseti letech bez minimálního navýšení. Bude-li  nájemce s rodinou bydlet ve stejně velkém bytě kdekoliv jinde, zaplatí mnohem více.
Smůlou současných nájemníků  privatizovaných domů je to, že se díky provedeným nástavbám nemohla privatizace provést před nástupem platnosti novely privatizačního zákona. Na tom ovšem nemá nikdo ze současných zastupitelů žádnou vinu. (mm)


Česká Třebová zpívala koledy

Mrzlo až praštělo, ale Staré náměstí, skutečně vzorně osvětlené a zazvučené  žilo celý podvečer. Kolem 18. hodiny se i Česká Třebová připojila k ostatním městům a spolu s nimi zpívala pořadateli vybrané koledy.  Každý kdo přišel - a přes slušný mráz zde byla opravdu spousta lidí a hlavně dětí - mohl nasávat tu pravou vánoční atmosféru. Vánoce jsou přece tady....
 

Školička bruslení leden - březen 2020

Školička je zaměřená na výuku hokejového bruslení a jeho zdokonalení.  Provádějí ji licencovaní trenéři se zkušenostmi při práci s mládeží.   Výuka probíhá dle nejnovějších metodik a bruslařských trendů, s ohledem na věk a možnosti dětí.   V roce 2020 bude Školička probíhat v hodinových lekcích, 2 x týdně - Leden/ Březen , celkem 20 hodin .       
Vybavení dětí:  brusle - nejlépe šněrovací – možnost zapůjčení, ochranná přilba - hokejová s obličejovým košíkem -  možnost zapůjčení, rukavice, teplé oblečení - využít funkční prádlo, kvalitní ponožky, láhev s pitím. 
(Není nutno děti strojit do několika vrstev oblečení, na ZS je teplota + 4°C) Informace tel.: 731 182 767
 
Krajské zastupitelstvo odmítlo návrh stavebního zákona

Proti připravované novele stavebního zákona se v úterý postavilo Zastupitelstvo Pardubického kraje, které tak podpořilo názor krajských radní. Krajští zastupitelé považují za důležité otevřít hlubší diskusi nad tímto návrhem, který je podle jejich mínění připravován velmi rychle bez prostoru na připomínky ze strany samospráv. Navíc upozorňují, že by změnou mohlo dojít k nabourání samotného řízení a oddálení rozhodování od občanů.
„V rámci předkládané novely de facto přihlížíme další reformě veřejné správy. Z mého pohledu je to další z centralizačních snah, které osobně odmítám, protože je nutné udržet rozhodování co nejblíže občanům. Jsem rád, že většina krajských zastupitelů tento problém vnímá a souhlasí s názorem radních. Ministerstvo pro místní rozvoj hovoří o zrychlení stavebního řízení, ale tímto návrhem spíše bouráme celý systém. Jsem přesvědčen, že procesní změny je možné řešit na úrovni stávajícího stavebního zákona,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Příprava zákona, na které se významným způsobem podílela Hospodářská komora ČR, jakožto zástupce jednoho z účastníků řízení, je velmi uspěchaná, chaotická a příliš se tlačí na pilu, protože nám není ponechán dostateční prostor na přípravu připomínek. Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra se navíc velmi rozcházejí v předpokládaných nákladech na tuto změnu. MMR hovoří o dvou miliardách a vnitro až o 14 miliardách, což je neakceptovatelné,“ řekl hejtman, který se dlouhodobě řadí mezi kritiky návrhu.
Nový stavební zákon má podle Ministerstva pro místní rozvoj ČR urychlit a zjednodušit povolování staveb. Ze současného průměru 5,4 roku by se mělo zkrátit na jeden rok. Harmonogram počítá s tím, že paragrafové znění by mělo být vypracované do konce října letošního roku. Po vypořádání připomínek v meziresortním řízení a projednání návrhu zákona legislativní radou by měla vláda návrh schválit do června 2020. Platný by měl být po schválení prezidentem od roku 2021.
 

Hasičská zbrojnice s příspěvkem kraje a GŘ HZS

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém posledním jednání v kalendářním roce 2019 schválilo poskytnutí dotace obci Poříčí u Litomyšle na vybudování nové hasičské zbrojnice. Kraj pomůže obci částkou 500 tisíc korun. Dalších 2,2 milionu korun získalo Poříčí od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v rámci mimořádné individuální dotace.
„V rámci našeho příspěvku ke státní dotaci primárně podporujeme pořízení dopravních automobilů. V roce 2019 jsme takto podpořili 47 žadatelů s tím, že každý od nás získal 300 tisíc korun. Hasičské zbrojnice jsme nepodpořili, avšak případ Poříčí je mimořádný. Obec byla jako jediná v kraji podpořena Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, a to částkou 2,2 milionu korun. Celkové náklady činí přibližně 6,5 milionu korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že současná hasičárna je součástí budovy, kde sídlí obecní úřad, lékař či pošta. 


Obcím a farnostem putují příspěvky na kulturu a památkovou péči

Letos poslední prostředky rozdělil Pardubický kraj z dotačního programu na podporu kultury a památkové péče. Příspěvky obcím a farnostem v celkové hodnotě 797 tisíc korun schválili zastupitelé kraje.
„Naše oddělení kultury a památkové péče je s žadateli v úzkém kontaktu a často jezdím do terénu i já, abych se přesvědčil, že přidělené krajské prostředky jsou dobře využité.  Podrobně to sleduje i náš výbor pro kulturu a památkovou péči. Snažíme se přispívat tam, kde se sami snaží památkám a kulturnímu životu pomoct a kde vidíme aktivitu a zájem. Nyní putují nejvyšší dotace z programu P4 do Voletic na kostel sv. Jiří a do Chrudimi na obnovu obou věží a západního průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie,“ informuje 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.
Významný příspěvek získali také v Chrasti, Jezbořicích, Kočí, ve Skutči a v Rohovládové Bělé. Nové žádosti o dotace bude možné podávat od 2. ledna.  •