Českotřebovský deník 288/2019 (18/10)
Závěrečný koncert Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka

Sobota  19. října 2019 v 19 hodin - kostel sv. Jakuba Česká Třebová
Vybráno z programového letáku festivalového koncertu:
Absolventka magisterského studia na hudební Akademii ve Stuttgartu
- Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
obor varhany: Prof. Jürgen Essl
 
V současné době  
- studentka hudební Akademie ve Stuttgartu, 
1) hlavní obor: varhany - studium Konzertexamen
 - nástavba po magisterském studiu -    ve třídě Prof. Jürgena Essla,
2) hlavní obor - cembalo - bakalářské studium Prof. Jörg Halubek
3) vedlejší obor: varhanní improvizace
- pedagogická činnost: výuka volitelného 
předmětu cembalo na hudební Akademii ve Stuttgartu
Absolventka magisterského studia AMU v Praze
obor varhany: doc. Jaroslav Tůma
 
Absolventka Konzervatoře v Českých Budějovicích
obor varhany: Mgr. Miroslava Svobodová
obor klavír: Mgr. Dinara Suleymanová
 
Jiné studium: 
Konzultace u Prof. Giedre Lukšaité Mrázkové,
obor hra na cembalo, 4 semestry 
Více zde: https://zahradkovamarie.webnode.cz/

Výstava Kamenná krása nyní k vidění v ústecké Hernychově vile

Na přelomu roku uplyne dalších pět let a mineralogové vstoupí do třetího desetiletí svého působení. I proto byla 3. října 2019 v  Městském muzeu  Ústí nad Orlicí otevřena nová expozice. Pod názvem Kamenná krása představuje v prostorách Hernychovy vily ukázky z bohaté sběratelské činnosti členů klubu.
Vedle mineralogických rarit z různých končin světa, jsou na výstavě k vidění minerály z nejbližšího regionu, drahé kameny, přístroje k jejich určování a také meteority a tektity. V paleontologické expozici najdeme i odpověď na otázky, zda bylo na Orlickoústecku moře, komu patřily smrtící čelisti, nebo co je to Dlakozubec olbřímský. Pro školní návštěvy jsou navíc připraveny pracovní listy a po předchozí domluvě i zajímavý doprovodný program.  Více ZDE

Prodám garáž v ČT v lokalitě Pod Březinou. Info na telefonu 603 795 005   


Koncert houslisty Čeňka Pavlíka a klavíristy Miroslava Sekery
bude  26. listopadu 2019 v českotřebovské Malé scéně

  Naši hosté, houslista Čeněk Pavlík spolu s klavíristou Mirkem Sekerou zahraji českotřebovským posluchačům skladby Františka Bendy, Johanna Sebastiana Bacha, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Henryka Wieniawského. Sólista Čeněk Pavlík českotřebovskému publiku vzkazuje:  dopřejme si dostatek času a soustředění k tomu, abychom své zážitky (pokud za to stojí) mohli plně vychutnat a čerpat z nich radost a sílu ! Více zde

Žádosti o Kotlíkové dotace krajský úřad stále přijímá

Příjem žádostí 5. výzvy kotlíkových dotací v Pardubickém kraji byl spuštěn v úterý 8. října v 6:30:00 hodin a stále trvá.  Zájem o příspěvek na výměnu hlavního zdroje vytápění byl enormní. Během první vteřiny byl zaznamenán rekordní počet přijatých žádostí.  
„Ke dni 18. října bylo elektronicky přijato 1663 žádostí a to není konec.  V páté výzvě je připraveno pro žadatele 176,4 miliónů korun. Pokud by nikdo z žadatelů od žádosti neodstoupil, všechny žádosti úspěšně prošly formálním hodnocením, pak by alokace projektu vystačila na 1585 žádostí. Ze zkušeností z minulých výzev a skutečnosti, že již evidujeme první žádosti o odstoupení od žádostí o poskytnutí dotace, reálně předpokládáme, že budou podpořeny žádosti výrazně nad hranicí pořadového čísla 1600,“ sdělila Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.  
Žádosti, které se do této alokace nyní „nevejdou“, utvoří tzv. Zásobník žádostí a budou postupně podporovány v došlém pořadí ihned po uvolnění potřebných finančních prostředků. Kdo stále uvažuje o podání žádosti, ať tak učiní co nejdříve, pravděpodobnost, že bude daná žádost podpořena, je stále velká.
V průběhu příjmu žádostí se neobjevily žádné systémové problémy, které by omezily či znemožnily žadatelům podat žádost či jakkoliv jinak by negativně ovlivnily průběh jejich přijímání. To dokazuje i fakt, že během prvních hodin příjmu nedošlo k vyčerpání alokace výzvy, jako tomu bylo v některých krajích.
„V následujících měsících se uskuteční formální kontrola všech žádostí. V případě nutnosti doplnění či vysvětlení budou žadatelé kontaktováni a vyzváni k nápravě. První smlouvy s úspěšnými žadateli budou podepsány na přelomu února a března příštího roku,“ dodala Hana Štěpánová.  
Veškeré potřebné informace naleznete na: https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3 + 1 v České Třebové volný od 1. 12. 2019. Tel. 603 795 005

Odborný seminář matematiků v Litomyšli

Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Vyšší odbornou školou pedagogickou a Střední pedagogickou školou Litomyšl pořádají ve dnech 17. – 19. září celostátní konferenci učitelů matematiky za účastí odborníků nejen z České republiky. Hlavní tématem konference, kterou zahájil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek, je „Matematika a její aplikace“.  Účastníky desátého ročníku na začátku akce potěšil pěvecký sbor pedagogické školy KOS.
„Navzdory nejrůznějším proklamacím jsem přesvědčen, že matematika je na našich školách vyučována velmi kvalitně. Je pouze na učitelích, jaké metody pro výuku zvolí. Konference v Litomyšli je pro pedagogy dobrou příležitostí k získání nových poznatků a k výměně zkušeností,“ sdělil Bohumil Bernášek.
Konference se účastní více jak 130 účastníků. Připraveny pro ně jsou přednášky například na téma: Svět matematických aplikací, Dva póly naší školské matematiky, Objevování jako příprava na učení aneb produktivní selhávání nebo Finanční gramotnost – jak na zdravý rodinný rozpočet. Kromě přednášek byly připraveny i workshopy.
„Je potřeba dát dětem maximální intelektuální autonomii. Tím, že vyřeší nastolený problém i za cenu, že to zabere více času, se doberou k řešení a nezapomenou výsledek. Matematika formuje myšlení a mnohdy i hodnotový systém dětí. Problém je potřeba zkoumat a analyzovat. Kolik mátě v životě problémů, na které máte návod? Musíte řešit a přemýšlet,“ řekl Milan Hejný, který diskutoval a přednášel se svým kolegou Františkem Kuřinou.


Tématem konference bylo bezpečné klima na školách

Třetí ročník odborné konference na téma „Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje“, jejímž hlavní organizátorem je Krajské centrum primární prevence při Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí, se uskutečnila dnes v Sále Jana Kašpara v Pardubicích za účasti radního pro školství Bohumila Bernáška. Věnovala se tématům z oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže. Určena byla pro pedagogy všech typů škol. Kromě přednášek byly nově zařazeny workshopy.  
Konference reagovala na aktuální situaci v Pardubickém kraji. Témata byly i z oblasti sexuální výchovy, neboť je diskutována otázka, zda pedagogové vědí, jak tuto problematiku přednášet dětem. Statistický výzkum realizovaný na školách Pardubického kraje, který byl prezentován na konferenci, potvrzuje zájem pedagogů i žáků o toto téma. Současně ukazuje zájem pedagogů se v této oblasti dále vzdělávat. Neméně závažným tématem jsou poruchy příjmu potravy, které souvisí s psychickým zdravím dětí a mladých lidí. Dalším prezentovaným a diskutovaným tématem byla problematika rasismu a xenofobie.


Termín pro příjem žádostí o dotaci na energetické úspory v bytových domech až do konce listopadu 2020.

Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:
 •  zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna otvorových výplní);
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje na pevná fosilní paliva za kotel na biomasu;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla;
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
 • instalace solárních fotovoltaických soustav;
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • výměna předávací stanice;
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY V ZAVEDENÉM STUDIU V CENTRU ČESKÉ TŘEBOVÉ. HLEDÁME KOLEGYNI KOSMETIČKU, MASÉRKU NEBO NEHTAŘKU. Více info na 605 940 684