Českotřebovský deník 306/2019 (6/11)
Vedení města rok ve svých funkcích  - důvod pro tiskovou konferenci

Program tiskovky na českotřebovské radnici, uspořádané dne 6. listopadu byla z větší části určen pro tzv. "širší média", jejichž redaktoři nepřijíždí do České Třebové na lov svých informací každý den.  Bylo však dobře, že přijeli, neboť osobní setkání a diskuze jsou  pro získání informací daleko lepší než telefonování na dálku. V programu byla jednak prezentace činnosti vedení města v uplynulém době, ale také  představení dalších vybraných záměrů na zbytek volebního období.  
Byly také podány aktuálních informace: stávka učitelů základních škol a zajištění náhradního programu pro ty žáky, jejichž rodiče měli problém se zajištěním hlídání, zřízení odlehčovací služby v Sociálních službách Česká Třebová nebo prezentace oficiálního stanoviska  vedení města k demolici Zedníkovy vily, označení  např. v Orlickém deníku jako "buranský postup." Následně přišla řeč na to, že město vybírá některé cenné budovy a navrhuje pro ně do budoucna pečlivější ochranu s využitím územního plánu města.  Třeba takovou, že by úpravy a rekonstrukce takových staveb musely navrhovat a provádět autorizované firmy. 
Velká pozornost redaktorů širších médií byla věnována aktuálním stavu jednání mezi SŽDC a městem ohledně rekonstrukce železničního uzlu. Zde podal zevrubnou informaci  místostarosta Dalibor Zelený, který tento problém úspěšně řeší od nástupu do své funkce. Město shromáždilo připomínky občanů k návrhu revidované hlukové studie, projednalo je s Hygienou. Úzce spolupracuje s investorem, všechny připomínky byly jednotlivě projednány a výsledek jednání byl předán zastupitelům města.  Vedení města také společně s investorem připravuje na písemný dokument, ve kterém budou shromážděny k zapracování podstatné připomínky občanů tak, aby se staly součástí dokumentace pro územní řízení. 
Dalibor Zelený také informoval o probíhajících opravách silnic ve městě. zde mají být práce na rekonstrukci průtahu města dokončeny do 17. listopadu. Při stavbě vzniklo měsíční zpoždění způsobené např. nutností zcela rekonstruovat také spodní vrstvy silnice I/14 v úseku od prodejny Křib ke křižovatce s ulicí Hubálkovou. Do 15. listopadu budou také na náklad investora (ŘSD) dokončeny opravy objízdné trasy vynucené rekonstrukcí silnice. Současně se blíží dokončení rekonstrukce Litomyšlské ulice, kde byla nad rámec původního projektu provedena rekonstrukce kanalizace v úseku pod železničním odjezdem. Tím budou odstraněny záplavy lokality při větších deštích.
Zájem novinářů byla také o připravovaný záměr privatizace dalších městských bytů. Pro tento  záměr se nyní připravují především byty v čp,  1979 - 83 na Trávníku, kde se většina obyvatel domu přiklání k úmyslu privatizace. Po vyhodnocení ankety bude teprve definitivně rozhodnuto. Další možný bytový objekt k privatizaci  je na Farářství se 114 byty. Zde se má také uskutečni setkání s obyvateli, snad začátkem prosince t.r., aby se  i zde diskutovalo o tom, zda si obyvatelé městských domů čp. 1101 - 1112 domů privatizaci přejí nebo nepřejí. Podmínky privatizace ovšem mají svůj zákonný rámec, na kterém město mnoho měnit nemůže. Privatizace proběhne za podstatně jiných podmínek, než v předcházejících osmi vlnách, které skončily před deseti lety. Město bude realizovat privatizaci uvedených domů ovšem jen tehdy, pokud o to bude mezi obyvateli zájem. Rozhodně je nebude k privatizaci nikoho nutit a nebude byty prodávat třetím osobám nebo firmám, kteří zde nebydlí. Foto Michal Horák  (mm)
 
Když se spojí ti správní lidé, mohou se dít zázraky
A jeden takový se stal v sobotu 26. října, kdy se na bazárku oblečení v České Třebové vybralo celkem 46 482,- pro děti a maminky z Dětského centra Veská u Pardubic. S takovouto částkou jsme nepočítali my, ani Dětské centrum. Díky Vám všem jsme předčili naše očekávání. Nesmírně děkujeme všem zúčastněným. Všem, kteří nám darovali oblečení, ramínka, tašky. Všem, kteří nám půjčili stojany a pomohli s odvozem. Všem, kteří pomáhali s organizací akce. Těm, kteří včera dorazili a přispěli. Děkujeme skvělé kavárně Caffe Lucerna za to, že nám opět vyšla vstříc a poskytla nám prostory.
Také moc děkujeme holkám z ASIJO za vytvoření jedinečných voucherů na dovolenou u nich na Bali a přispění nám tak 20 000,- z celkové vybrané částky. Já za sebe bych chtěla poděkovat všem mým kamarádkám a rodině za to, že mě podpořili a strávili mnoho hodin svého volného času organizací, za to, že do toho šli celým svým srdcem. Díky nám všem maminky s dětmi z Dětského centra Veská v červnu pojedou na výlet do Krkonoš. Vzhledem k takto velké vybrané částce možná i na více dní. Bez těchto peněz by si takové aktivity nemohli dovolit. Bude to pro ně nejspíše zážitek na celý život, jelikož na žádném takovém výletě ještě nikdy nebyli. Ještě jednou - děkuji.  Romana Chadimová.     Více ZDE
 
Technohrátky na Skalce ovládli roboti. I ve stávkový den vše bylo podle plánu

„Stávkový“ den se TECHNOhrátek Pardubického kraje netýkal. Naopak – ve Vyšší odborné škole a Střední škole technické Česká Třebová nabídly 120 žákům z devíti základních škol atraktivní a akční program, během něhož aktéři pronikali do základů velice žádaných oborů na pracovním trhu. V učebnách a dílnách se například pájely led diody, roztloukaly nýty, vyráběla ptačí krmítka a především se programovali a ovládali roboti, kteří se stali hlavní atrakcí akce.
VOŠ a SŠ technická Česká Třebová nabízí unikátní skladbu učebních a maturitních oborů z oblasti informačních technologií, elektrotechniky, strojírenství, dopravy a výroby nábytku. Na základě úzké spolupráce s ní nabízejí významné firmy žákům stipendia až 3 500 korun měsíčně, možnost odborné praxe a po absolvování školy i zaměstnání. „Jsem ráda, že jste k nám přijely, i když je stávkový den. TECHNOhrátky jsou o hraní a zábavě a právě tímto způsobem zde získáte informace o tom, jaké obory škola vyučuje a jakou perspektivu nabízí,“ vzkázala dětem při tradičním slavnostním zahájení Magdalena Peterková, starostka České Třebové, která byla v minulosti sama dlouholetou členkou pedagogického sboru této školy. Více v samostatném článku ZDE

Koupím garáž V Lukách, telefon  603 720 832                    


 
Virtuální prohlídka: Staré náměstí a okolí rotundy sv. Kateřiny

Virtuální prohlídka byla pořízena společností Panoramas, s.r.o.  a umístěna na portálu virtualtravel.cz před více lety, proto na Starém náměstí najdete ještě v čele prodejnu květin Šárky Neradové a nejsou zde na prestižním vyvýšeném místě centra umístěny  nynější šeredné (velkoobjemové) kontejnery na tříděný odpad. Také u rotundy sv. Kateřiny nejdete ještě budovu bývalého sirotčince v původní porobě, také původní oplocení zahrady a vegetaci ve stavu, ve kterém, byla tak před 4 - 5 lety. pro srovnání s dneškem to je celkem zajímavé si na dále uvedený odkaz kliknout. Jsou zde zařazeny ještě další virtuální prohlídky jiných zajímavých míst v regionu (Toulovcovy maštale....).  
https://www.virtualtravel.cz/ceska-trebova/rotunda-svate-kateriny
 

Blíží se Tříkrálová sbírka 2020

Na začátku ledna proběhne jubilejní 20. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu. Doporučený termín koledování v Královéhradecké diecéze je stanoven na 4.-12. ledna.
6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. V průběhu let vznikl z tohoto svátku lidový zvyk - koledovat, tedy popřát hospodáři úrodný rok a požehnat jeho dům a ten se na oplátku koledníkům štědře odměnil. Na tuto lidovou tradici navázala i Tříkrálová sbírka Charity ČR.  Malí koledníci přijdou v lednu k našim dveřím a zazpívají „štěstí, zdraví vinšujem vám…“ a my se můžeme jejich přáním nechat obdarovat.  Zároveň i tentokrát máme možnost přispět prostřednictvím organizací Charity potřebným.
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě. Také stabilní rodina je základní životjistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti zdeí Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:
- Sociálně terapeutické dílny
- Domácí hospicová péče
- Pečovatelská služba
- Rodinná centra
- Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Občanská poradna
- Zařízení pro osoby bez přístřeší
- Přímá pomoc lidem v nouzi
V roce 2019 se v orlickoústeckém okrese vybralo 3.078.392,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v Charitní pečovatelské službě, dále Rodinném centru Mozaika a Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, jejichž cílem je posílení základních funkcí rodiny, prevence problémů v rodině, sociálního vyloučení nebo pomoc při začleňování dětí do kolektivu. Další podíly byly určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%). 
Bližší regiolní informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz

 


JE TO JIŽ DVANÁCT LET, CO ODEŠEL MICHAL RABAS.

Datum 5. listopadu 2007 se do dějin obnovené krajské samosprávy zapsalo velmi smutným písmem. Zemřel hejtman Pardubického kraje Michal Rabas. Člověk, který bojoval se zákeřnou nemocí a svůj boj prohrál. Každý rok si připomínáme jeho památku na pardubickém hřbitově spolu s jeho a nyní i mým blízkým spolupracovníkem ředitelem krajského úřadu Jaroslavem Folprechtem. Nejinak tomu bylo i letos. Jméno v pořadí druhého hejtmana nese také cena, kterou Pardubický kraj každoročně uděluje lidem, kteří se zasloužili o záchranu života, zdraví či rozvoje medicíny. S tímto návrhem jsem přišel po svém nástupu do funkce před sedmi lety. Myslím, že symbolika ceny je zřejmá!  FB Martin Netolický, Foto Luboš Kozel