Českotřebovský deník 339/2019 (10/12)
Soňa Mužíková složila slib zastupitele, Aleš Spirman zvolen radním

Jednání zastupitelstva města se 9.12. zúčastnilo 26 z 27 zastupitelů, omluvena byla Bc. Zuzana Nejedlá, Dis.  Začátek jednání se od ostatních pracovních zasedání  poněkud lišil. Prvním bodem bylo složení slibu nové zastupitelky paní Soni Mužikové, která získala mandát jako další náhradník z kandidátky 27 statečných po odstoupení Martina Fišera. Tím se stalo zastupitelstvo města opět kompletní. Rada města měla po odstoupení radního Martina Fišera jen 8 členů, následovala tedy doplňovací volba. Na návrh Soni Mužikové byl jediným kandidátem Ing. Bc. Aleš Spirman, v otevřené volbě (nikdo nepožadoval tajnou volbu) získal 23 hlasů a byl zvolen novým radním.  Více ZDE


Česko čeká velká odpadková revoluce

Kromě zcela nového základního zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností je to i novela zákona o obalech a tzv. změnový zákon, který řeší dopady nové legislativy do souvisejících právních norem.  Nejdůležitějším cílem nové legislativy je především zvýšení třídění a recyklace odpadů, odklon od skládkování a s tím související plnění povinných evropských cílů. Podle nich již v roce 2025, tzn. za necelých 6 let, musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. Dnes se jí to daří pouze z 39 % vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2030 musí být v ČR recyklováno 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více. Více ZDE
 
Moravská ulice opravena - slibovaný kruhový objezd u Korada nevyšel ?

Mám dojem že českotřebovští úředníci mají alergii na kruhové objezdy. Krásný Metrans byl povolen a zřízen křižovatka přetěžována  nehledě na to co všechno tento kšeft způsobil a poničil. Navrhuji konšelům města Česká Třebová zrušit i když je krásný kruhový objezd na ulici Kateřinka / v části lepšo lidí / a přenést ke Koradu. Za třicet let nových demokratických odborníků nebyl vypracován obchvat města a zhotoven alespoň jeden kruhový objezd. Počkáme ještě odhadem dalších třicet let než tito myšlenkově páprdové budou snad vyměněny. Kryštof Vávra
 
Pan Vávra nemá pravdu, plete hrušky a jablka dohromady

Je třeba trpělivě vysvětlovat co může město a co stát, respektive ŘSD, která je vlastníkem silnic I. třídy a investorem jejich úprav.
Investorem rekonstrukce silnice I/14  na průtahu městem v letech 2018/2019 bylo Ředitelství silnice  a dálnic, veškeré práce spojené s investicemi i opravami třeba jen kanálů nebo dopravního značení je v její pravomoci, také zimní údržba. To není věc města. Nyní vzniká jen dohoda o tom, aby město (resp. Vodárenská společnost)  mohlo čistit kanalizační vpusti a potom tuto práci fakturovalo ŘSD. Podobně investice, opravy a údržbu silnic II. a III. třídy zase zajišťuje Pardubický kraj.
Město se stará o místní komunikace a chodníky po stránce investic, oprav i údržby.  Moc vám leží v žaludku  realizovaný "kruhový objezd" na Kateřinské ulici. Byl tak naprojektovaný a vytvořený s dotací státu na komunikace a inženýrské sítě v lokalitě. Podobně vznikla obdobná řešení i v sídlištích rodinných domků jinde.  Jenže vy pletete všechno dohromady, neb je to jednodušší a to vám vyhovuje. Vaše slova o lepšolidech ani nekomentuji, asi vám slova mluvčího Ovčáčka hodně imponují.
Kruhový objezd u tunelů bude investice jiného druhu, než byla modernizace průtahu města, bude stát desítky milionů korun. Je připravena studie, kterou mimochodem iniciativně zaplatilo ze svého město Česká Třebová, aby proces jeho přípravy urychlilo. Město také už nyní v předstihu vykupuje pozemky potřebné pro realizaci tohoto kruháče, aby vše bylo snadnější až ŘSD řekne "že do toho půjde". Město má velký zájem na tom, aby zde tento kruhový objezd vznikl, protože jednak  vyřeší dopravní situaci a jednak umožní dopravní přístup na městské pozemky na ploše naproti Koradu, neboť majitel benzinky (a účelové komunikace k ní vedoucí) dělá problémy. Tedy "demokratičtí odborníci" na naší radnici se mohou rozkrájet, ale karty rozdává někdo jiný podle jeho priorit.  Podobně se díky zamítavému stanovisku "demokratických odborníků" z Policie ČR nepodařilo prosadit kruhový objezd který by umožnil společnou obsluhu areálů OD Tesco a OC Kaufland. Proti tomu by nepomohlo ani to, kdybychom např. zorganizovali třeba hladovku.
A ještě ke kruháči u tunelů. Bude součástí a důležitým uzlem pro nový obchvat města. ŘSD zatím zahájilo zkoumání vlivu na životní prostředí (proces EIA), stabilizuje se trasa obchvatu, je v územním plánu města i kraje, jsou odsouhlaseny sjezdy z obchvatu na Lidickou ulici a u Aveny Dlouhá Třebová. Obchvat vede dál kolem skládky a rybníku Hvězda na obchvat Opatova. Připomínám, že nyní zahajovaný obchvat Svitav z Hradce nad Svitavou do Lačnova se připravoval přes deset let, přestože byl veden jako priorita I. třídy. Ani sebeosvícenější úředníci nepomohou. 
Milan Mikolecký


Nejlepší školní jídelny získaly ocenění Pardubického kraje 

Snahou Pardubického kraje je zvýšit prestiž školního stravování. Rada Pardubického kraje proto založila novou tradici, kdy chce udělovat školním kuchařským kolektivům cenu radního Pardubického kraje nazvanou „Gastrohvězda školních jídelen“.  V letošním roce získalo tuto cenu jedenáct kolektivů ze stravovacích zařízení.
„Naší snahou je ocenit a zviditelnit kuchaře a kuchařky ze školních jídelen a ukázat žákům a jejich rodičům, že se v našich školách vaří  moderně, zdravě a chutně. Faktem bohužel zůstává, že práce personálu školních jídelen je špatně ohodnocena. Platové záležitosti ve školství jsou záležitostí centra, jsme ale ubezpečováni, že se situace zlepší, “ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství. 
V letošním roce bylo plaketou „Gastrohvězda školních jídelen“ oceněno 11 školních jídelen ze středních škol, základních škol, mateřských škol a dětských domovů. Jedná se o zařízení, která reprezentovala Pardubický kraj ve finále nezávislé celostátní soutěže v oblasti školní gastronomie, kde se probojovaly mezi deset nejlepších v České republice. Oceněny byly i jídelny, které se zúčastnily projektu „Moderní pojetí tradičních receptur ve školních jídelnách Pardubického kraje- Kuchyně našich babiček“, který pořádá Pardubický kraj. Jídelny získaly plakety, diplomy pro jednotlivce a také samolepky, kterými budou moci ozdobit svá pracoviště.
„Velice mne těší, kolik školních jídelen se probojovalo mezi republikovou špičku. Kolektivy ze ZŠ Felberova ve Svitavách a SOŠ a SOU Polička se navíc republikového finále zúčastnily vícekrát, což svědčí o jejich dlouhodobé kvalitě,“ řekl Bohumil Bernášek.
Oceněné školní jídelny ZŠ Svitavy, Felberova 2  ŠJ Králíky  ZŠ a MŠ Svratouch  MŠ Luže   ZŠ a MŠ Stolany.   SOŠ a SOU Polička. SZŠ Svitavy  OU Chroustovice  DDsŠ, SVP a ZŠ Chrudim  SPŠS Pardubice  SŠOŘaS Žamberk.


Německé sociální pracovnice z regionu Tübinngen  v dětském centru Svitavy

Pardubický kraj navštívily dvě sociální pracovnice z partnerského regionu Tübingen v Německu. Setkaly se jak s managementem sociálního odboru našeho kraje, tak i s organizacemi, které se věnují ohroženým rodinám a dětem. Z
„Diskutovali jsme o shodných rysech i odlišnostech v našem a německém systému. Největším rozdílem je rychlost a intenzita podpory rodině v začátku problému. V tom jsou v Německu proti nám napřed a mohou nám být dobrým příkladem,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.  „Pokud musí být dítě z rodiny v Německu odebráno, mají rodiče tři měsíce na to, aby situaci stabilizovali natolik, aby se dítě mohlo vrátit.  Pokud se to podaří, pracují dále s rodinou na řešení problému. Uzavřou takzvaný Hilfe Plan mezi úřadem, rodinou a neziskovkou, která rodině pomáhá. Rodina v takové situaci dostává maximální podporu, ale s důrazem na to, že bez její snahy a aktivity se situace nemůže zlepšit.  Díky tomu jsou pak rodiče aktivnější a více motivovaní problém řešit.  Pokud to ovšem nejde, rozhodují o svěření dítěte do pěstounské péče. U nás se tato fáze většinou protáhne u soudu, v Německu, pokud rodiče souhlasí, k soudu vůbec nemusí,“ dodává Pavel Šotola.
„V Dětském centru Svitavy se jim líbila také péče o nezletilé matky s dětmi, které se učí nezávislosti s odstupňovanou podporou a kontrolou. Zaujala je i dětská skupina, kterou využívají ženy pracující na směny podle svých potřeb,“ doplnil poznatky z návštěvy Ladislav Valtr, krajský radní pro zdravotnictví.