Českotřebovský deník 341/2019 (12/12)
Jaký byl vztah skautingu a trampingu v meziválečném Československu

Na toto téma přednášel ve středu 11. prosince podvečer v badatelně Městského muzea PhDr. Jan Randák, Ph.D. z Karlovy univerzity a byla to opravdu zajímavá akce. Škoda, že tentokrát byla účast v přednáškové síni Městského muzea za očekáváním. Vždyť Česká Třebová je často považována za skautskou i trampskou základnu! Účastníci přednášky se dozvěděli, že vzájemný vztah organizovaných skautů a  tzv. "divokých skautů"  neboli trampů nebyl vůbec idylický.  Tramping od svého vzniku datovaného  cca před 100 lety nebyl nijak organizován. Zatímco dnes je buď záležitostí spíše starší generace, tak  tenkrát to byla věc mladých lidí, kteří se jezdili nebo chodili do přírody odreagovat se vším všudy, z čehož pramenily veškeré problémy. Lidé pak moc nerozlišovali  tyto "divoké skauty" od organizovaného skautského hnutí, vznikaly problémy a třenice. Ani skautské organizované hnutí nebylo jednotné. Dnes se Junák - svaz skautů a skautek odkazuje na Antonína Benjamina Svojsíka jako svého zakladatele, ale byly i jiné skautské organizace, např. podle tehdejších politických stran, které chtěly mít vliv také na "svoji" mládež.
Není cílem tohoto  textu toto nyní do podrobností vykládat. Jen na tom chci doložit, že problematika skautingu a trampingu je velmi složitá a málo zmapovaná. Myslím, že jsme v České Třebové udělali dobře, že jsme nešli do finančně nejistého, ale také těžko historicky uchopitelného projektu, jakým mělo být tzv. Trampské muzeum. Ve skutečnosti se jednalo o možnost získat (a za naše peníze zaplatit a provozovat) určitě bohatou, ale  možná jednotvárnou sbírku určitého sektoru hnutí bez historického začlenění.  Dnes možná není v republice nikdo, kdo by o této problematice podal nějaký komplexní výklad. Klobouk dolů před znalostmi přednášejícího PhDr. Jana Randáka. Za jeho slovy bylo také možné cítit mnoho dalších vrstev problémů, které do přednášky nestačil zařadit. Škoda, že na této akci nebyli ti českotřebovští propagátoři myšlenky postavit trampské muzeum, zjistili by, jak je to všechno složité. Za samotným honosným názvem "Trampské muzeum" se vlastně skrývala prázdnota.... Jenže my jsme chtěli mít za každou cenu "celostátní muzeum", které nemají jinde a dalo spoustu práce to minulému vedení města vymluvit. Takováto přednáška Jana Randáka měla být již v této době pro zastupitele povinná.
Z přednášky je mi jasné, že tramping i skauting vedl  mladé lidi do přírody, zatímco trampové ji užívali pro relaxaci, tak skautské hnutí, které mělo větší disciplínu, sloužilo též k výchově vůle, zavedlo i jakési uniformy, proto je charakteristika tohoto hnutí i jako militantního až "vojáčkování". Vývoj ovšem ukazuje, že výchova mládeže bez takového působení je složitá, ne-li nemožná.  (mm)
Fotografie: přednášející PhDr. Jan Randák, Ph.D., zakladatel Junáctví A.B. Svojsík, dobové dokumenty z I. republiky. 
Ztracená naděje

Ukončení motokrosové sezony

V pátek 29.11.2019 se v areálu firmy RAZPO spol. s r.o., hlavního sponzora týmu DD Racing z.s., sešli jeho příznivci, přátelé, rodina  a ostatní podporovatelé, aby zhodnotili a slavnostně ukončili letošní náročnou sezonu. Ta nezačala vůbec dobře. Zranění ramene v tréninku před prvním závodem MMČR v Lokti znamenalo pro jezdce Denise Dvořáka vynechání tohoto podniku. To byl jeden z hlavních důvodů, díky kterému našemu jezdci v celkovém pořadí jen o čtyři body uniklo umístění v TOP 10, ale celková jedenáctá příčka byla z našeho pohledu v tak těžké mezinárodní konkurenci a při technických potížích ve třetím závodě v Dalečíně skvělým výsledkem. Více ZDE

Krajský rozpočet 2020 schválen a připraven financovat významné akce            

Krajští zastupitelé schválili návrh rozpočtu na rok 2020, který odpovídá plánům na realizaci velkých investic především v oblasti zdravotnictví, ale také dopravy, kultury či školství. Na ty bude využito také předpokládané zvýšené inkaso daní a úvěr Evropské investiční banky či jiné dostupné finanční produkty.
„Krajský rozpočet pro příští rok je připraven na financování velkých krajských investic, mezi které patří centrální příjmy v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici, výstavba monobloku Nemocnice následné péče v Moravské Třebové či investice v Automatických mlýnech v Pardubicích. Jedná se o akce, jejichž přípravu pravidelně sledujeme a dohlížíme na to, aby nedocházelo k neopodstatněnému prodražování a klouzání termínů. V tuto chvíli je zadluženost kraje nejnižší za posledních 15 let s tím, že se nám daří maximálně využívat vlastní zdroje. Pro tyto velké investice však v tuto chvíli plánujeme přijetí úvěru Evropské investiční banky či některého jiného finančního nástroje dle jeho výhodnosti pro kraj. Zároveň na únorovém zastupitelstvu předpokládáme zapojení až půl miliardy korun ze zlepšeného daňového inkasa letošního roku,“ řekl k rozpočtu hejtman Martin Netolický.
Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 počítá s celkovými příjmy ve výši 4,661 miliard korun, celkovými výdaji ve výši 5,002 miliard korun. Objem příjmů je navržen na základě znalostí jejich vývoje v minulých obdobích a s ohledem na aktuální predikci daňových příjmů vydanou Ministerstvem financí ČR. Dále je přihlédnuto k chystaným změnám právních předpisů, které mohou výši skutečných příjmů kraje ovlivnit. Jelikož výše příjmů zásadně ovlivňuje objem výdajů, byl při přípravě rozpočtu kladen velký důraz na reálnost příjmů tak, aby čerpání prostředků v roce 2020 nebylo ohroženo neplněním příjmů.


Investoři navrhli v Litomyšli sedm projektů na výstavbu bytů

Nedostatek bydlení je jedním z největších problémů Litomyšle a patří mezi priority současného vedení města. Málo dostupných bytů a parcel chtějí zastupitelé vyřešit například developerskými projekty, které vyhlásili v polovině letošního roku. Ke konci roku 2019 přišla z městského úřadu pozitivní zpráva.
Do výzvy pro soukromé podnikatele na výstavbu nových bytů u nemocnice se přihlásili čtyři zájemci se sedmi projekty. V projektech se plánuje vybudování 50 až 100 nových bytů v této lokalitě. O vítězi, který bude moci projekt realizovat, rozhodne odborná porota. „Osobně mě velice příjemně překvapil počet přihlášených i kvalita návrhů. Nyní musíme ve spolupráci s odborníky vybrat nejlepší řešení pro Litomyšlany, aby se co nejdříve mohlo začít stavět. Nicméně na nás čeká ještě hodně práce, osobně bych byl rád, kdyby vítěz mohl začít s realizací ke konci příštího roku,“ uvedl starosta Daniel Brýdl.


Ústí zpívalo koledy

Ve středu 11. prosince se úderem 18 hodiny na Mírovém náměstí ropzezněly známé české koledy v podání souboru ALOU VIVAT a široké veřejnosti. Projekt "Česko zpívá koledy" regionálních Deníků, který je založený na myšlence společného zpívání vybraných koled v jeden den a čas si také v tomto nenechalo ujít mnoho lidí.
 
Stacionář v Ústí se stěhuje do nového

Tradiční předvánoční besídka klientů Stacionáře v Ústí nad Orlicí se v úterý 10. prosince konala naposledy ve staré budově v ulici T.G. Masaryka. Připraven byl také hudební program s koledami. Mezi hosty byli také místostarostové Jiří Preclík a Pavel Svatoš, kteří všem popřáli klidné Vánoce a předali klientům dort. Stacionář působil v budově v ulici T.G. Masaryka od 2. března roku 1992. Po 27 letech se bude v prosinci tohoto roku stěhovat do kompletně zrekonstruované budovy v ulici Čs. armády, bývalého internátu zdravotní školy. Bude mít kapacitu 18 klientů.  Slavnostní den otevřených dveří se zde uskuteční v pátek 20. prosince od 13 hodin.V Ústí nad Orlicí reorganizovali radu města

V pondělí 9. prosince se uskutečnilo letošní poslední zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. V úvodu jednání schválilo zastupitelstvo návrh na snížení počtu členů rady města z 9 na 7. Na funkcí radního před časem rezignoval Petr Strákoš a v den jednání pondělního zastupitelstva na funkci rezignoval Jan Zábrodský, oba ze sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci, které získalo ve volbách 10 mandátů. V sedmičlenné radě má nyní 3 zástupce, starostu Petra Hájka, místostarostu Mgr. Pavla Svatoše a Bc Annu Škopovou, předtím mělo 5 zástupců. Dalšími členy rady města v Ústí n.O. je Jiří Preclík, Mgr. Luboš Bäuchel, (Ústí žije), Matouš Pořický (ODS)  Mgr. Jan Pokorný (KDU-ČSL) a Mgr. Luboš Bäuchel. Váha vítězného sdružení Oušťáci se tedy touto úpravou v radě města snížila.
Dále zastupitelé schválili rozpočtové provizorium a to do doby než bude schválen rozpočet města na rok 2020. V rámci schvalování obecně závazných vyhlášek pro následující rok bylo schváleno zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu a to z nynějších 590,- na 690,- Kč za osobu a rok. V příjmech města se tato částka projeví ve výši 9,2 milionu korun, přičemž náklady města na odpadové hospodářství jsou téměř 13 milionů korun. V této částce je také poskytovaná sleva občanům za třídění odpadu ve výši téměř 900 tisíc korun. Nárůst nákladů je způsoben vyšší cenou za uložení jedné tuny odpadu na skládce, dále zvyšující se cenou výkupu tříděného odpadu a také celkově vyšším objemem slev poskytovaných obyvatelům zapojeným do systému třídění odpadu ve městě. Potěšující je, že díky třídění se každoročně výrazně zvyšuje objem vytříděného odpadu.
Druhou upravovanou vyhláškou je Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů. S ohledem na povinnost majitelů psů od 1. ledna 2020 mít očipovaného psa bude nově z této vyhlášky vypuštěna úleva ve výši 50 % ze sazby, pokud byl pes označen mikročipem. Pokud by úleva byla zachována, platila by pro všechny očkované psy a ztratila by tak svůj smysl. Do vyšší sazby poplatku byla doplněna ulice Východní, která se nachází v katastrálním území Oldřichovice. 
V rámci tříhodinového jednání dále zastupitelé schválili například členství města v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na léta 2020-2023, návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Ústí nad Orlicí a řadu finančních a majetkoprávních záležitostí.
 
Aby děti v dětských centrech měly stejná práva

Krajské zastupitelstvo na svém úterním jednání schválilo zákonodárnou iniciativu, která se týká novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tato jednoduchá novela by měla narovnat historickou nesrovnalost, kdy není zdravotní péče poskytovaná v rámci dětských center hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
„Na rozdíl od ostatních zdravotních služeb v České republice, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, je ale v tomto případě úhrada zdravotních služeb zajišťována pouze z rozpočtu zřizovatele zařízení, kterým je obvykle kraj. Okrajovým zdrojem financování je příspěvek rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte. Většina dětských center financuje také část svých nákladů ze soukromých darů fyzických a právnických osob. Celou tuto historickou nesrovnalost tak chceme touto jednoduchou novelou, která dětská centra postaví vedle zdravotnické záchranné služby, napravit,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se na podání zákonodárné iniciativy domluvil s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.
Potřebnost novely vnímá také krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Dětská centra v současné době procházejí více či méně přirozenou transformací, kdy se minimalizuje počet zdravých dětí do tří let věku a naopak se jejich činnost posouvá směrem k péči o děti s těžkým zdravotním postižením. Prostředky, které by nově byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, můžeme investovat do zvelebování těchto zařízení a především pak do dalšího zlepšování poskytované zdravotnické péče o tyto děti,“ sdělil krajský radní Ladislav Valtr


Nejmenší děti i díky Pardubickému kraji nekončí v dětských domovech

Dětskému centru Veská a Dětskému centru Svitavy se daří realizovat plánované změny a nejsou v nich umístěna žádná miminka ani odložené zdravé děti s nařízenou ústavní výchovou.
„Díky transformačním aktivitám Pardubického kraje se podařilo, že děti nejútlejšího věku (0 - 6 let), pokud nemohou zůstat ve své biologické rodině, jsou přednostně umísťovány do náhradních rodin, kde se jim dostává zasloužené individuální péče a přístupu nebo jsou výjimečně společně se staršími sourozenci svěřeny do dětských domovů,“ říká Markéta Tauberová, ředitelka Dětského centra Veská. 
Dětská centra v Pardubickém kraji však nezůstala prázdná, zaměřila se na poskytování potřebných zdravotních služeb rodinám s dětmi s potřebou velmi vysoké míry podpory a zdravotní péče.
„Centra pečují o děti s kombinovaným postižením, obvykle trvale upoutané na lůžko, často s prognózou krátkého dožití, jejichž zdravotní stav je často nestabilní, včetně uplatnění principů paliativní péče. Prioritou je pro dětská centra vždy sdílená péče s rodinou umístěného dítěte, kdy nejde primárně o "odložené" děti.  Dále naše centra poskytují preventivní zácvikové, edukační a diagnostické pobyty rodičů s dětmi a krizové pobyty zanedbávaných, zneužívaných a týraných dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,“ vysvětluje radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Současný stav je výsledek práce, která započala v roce 2014. Pardubický kraj se aktivně účastnil různých projektů transformace péče o ohrožené děti. Jednou z aktivit byla i tvorba plánů pro transformaci pobytových zařízení pro děti, které nemohou vyrůstat v biologické rodině. Zapojena byla i obě zařízení v gesci zdravotní, Dětské centrum Veská a Dětské centrum Svitavy.
„V plánech, které byly pro jednotlivé organizace vytvořeny, stejně tak i ve schválené strategii kraje byl kladen důraz na to, aby děti zejména do 3 let věku nebyly umísťovány do různých typů zařízení, na snížení celkových kapacit pobytových služeb pro děti bez doprovodu rodičů a na vytvoření podmínek pro individuální práci a přístup s celou rodinou ohroženého dítěte“, dodává Ladislav Valtr.