Českotřebovský deník 305/2019 (3/11)
Stanovisko vedení města Česká Třebová k demolici Zedníkovy vily 

"Demolice prvorepublikové vily Miroslava a Jarmily Zedníkových je ztrátou pro celé město, ale s její záchranou mělo být započato mnohem dříve, protože stav budovy se v posledních desetiletích zhoršil do té míry, že by případná oprava této stavby byla nebývale finančně náročná. Vlastník budovy se rozhodl k její demolici a upřednostnění vlastních podnikatelských záměrů na svém pozemku, aniž by došlo k oficiálnímu jednání mezi ním a městem.
V tento okamžik již neexistovala jiná zákonná možnost, jak stržení budovy zabránit. Vedení města v důsledku této nepříjemné události cítí ještě větší závazek k zachování alespoň zbylých staveb architekta Vanického v České Třebové. Konkrétně se jedná především o bytový dům na ulici Masarykova a budovu bývalé chlapecké školy na Habrmanově ulici. Oba tyto objekty jsou v současné době v městském majetku a péči. Osud dalších zajímavých budov v našem městě je řešen přípravou seznamu budov, které budou chráněny územním plánem."

Stanovisko vedení města k privatizaci městských bytů v tzv."Čtverci"
Privatizace městských bytů se řeší ve zvláštním článku na odkazu ZDE. Prvním domem, navrženým k privatizaci je tzv. "Jezevčík"  na Trávníku. S jeho obyvateli se vedení města sešlo dne 5.11. na jednání  v sále Kulturního centra. Obdobné jednání se uskuteční také k problematice privatizace bytového komplexu "Čtverec". Vzhledem k tomu, že někteří  obyvatelé tohoto komplexu privatizaci navrhovali, uskutečnila se anketa k problematice možné privatizace i zde. Stanovisko  vedení města k privatizaci najdete ZDE
Proč stávkujeme - vyjádření učitelů Habrmanova

Nyní jde možná jen o 10% do tarifů, ale do budoucna však jde o prestiž..", vysvětlují pedagogové z  největší českotřebovské základní školy ve svém dopise rodičům a přátelům školy. Celý text vysvětlení najdete ZDE


Projekty EPC ušetří kraji ročně více než 48 milionů na energiích

Už po jedenácté vyhodnotil Pardubický kraj úspory, kterých dosáhl prostřednictvím takzvaných EPC projektů, což jsou energeticky úsporná opatření v objektech v majetku kraje. Celkově je do EPC projektů zapojeno přes 50 organizací, které Pardubický kraj spravuje, jako například školy, domovy sociální péče a nemocnice.
Metoda EPC spočívá v tom, že poskytovatel této služby navrhne a dodá energeticky úsporná opatření. Náklady na realizaci jsou následně postupně spláceny z dosažených úspor, přičemž poskytovatel služby klientovi potřebné snížení nákladů smluvně garantuje.
„V roce 2018 se díky EPC projektům v rámci sedmi balíčků podařilo ušetřit částku 48.325.801 korun, což je znovu více, než v roce předcházejícím. Do ovzduší se díky těmto projektům dostalo o 7, 3 tisíc tun méně kysličníku uhličitého,“ uvedl Roman Línek, zodpovědný za majetek a investice.
Pardubický kraj využívá tyto projekty již od roku 2007. „Celkem jsme už uskutečnili sedm balíčků, které přinesly do majetku kraje více než 300 milionů investic do energetických zařízení. V tomto roce čtyři projekty EPC budou končit s tím, že veškerá realizovaná energetická opatření budou splacena. Do konce roku pak bude dokončena realizace osmého balíčku, který by měl přinést další garantovanou roční úsporu na spotřebě energií a vody ve výši minimálně 3,3 milionu korun,“ dodal Línek.
Pardubický kraj tak má systémově komplexně pokryty těmito projekty prakticky veškeré své objekty, kde dochází ke spotřebě energií a vody a kde byly objeveny rezervy v energetické efektivitě budov.
Velmi rychle jsou však vyvíjeny nové technologie, a tak i z tohoto pohledu bude Pardubický kraj dále analyzovat možnosti dalšího využití energetického potenciálu svých budov s cílem dalšího snižování energetické náročnosti.

 

Úplný a velmi aktuální přehled o výjezdech hasičů v Pardubickém kraji

Informace najdete na https://www.hzscr.cz/clanek/aktualni-vyjezdy.aspx  (Do ČT. se vyjíždělo třeba také dnes 5. listopadu..)

 • Každý druhý řidič byl už ve svém životě součástí dopravní nehody.

  Dopravní nehody jsou součástí každodenního života. Svědkem nehody byl už téměř každý, poměrně alarmující informací je zjištění, že přímým účastníkem nehody byl každý druhý řidič. Z průzkumu agentury STEM/MARK, který si nechala vypracovat Asociace Záchranný kruh, zároveň vyplývá, že ženy jsou za volantem opatrnější. 60,6 procenta řidiček nebylo nikdy součástí dopravní nehody, zatímco u mužů je toto číslo výrazně nižší — 42,6 procenta.
  Z výsledků průzkumu vyplývá, že kampaně upozorňující na rizika u dopravních nehod ovlivňují při řízení 91,3 % řidičů. Po zhlédnutí reálných ukázek z dopravních nehod 60,5 % mužů a 71,7 % žen uvedlo, že bude řídit opatrněji. „Obecně platí, že ženy jsou za volantem opatrnější. Méně bourají, jezdí pomaleji a více dbají na svou bezpečnost. My máme velkou radost nejen z reakcí žen, kampaň totiž velmi pozitivně vnímají také řidiči. Dokonce 94,9 procenta mužů v průzkumu uvedlo, že díky reálným záběrům z nehod, které se v naší kampani objevují, si řidič lépe uvědomí, jaké nebezpečí na silnicích hrozí. A z našich zkušeností víme, že jakmile si člověk riziko uvědomí, upraví svoje řízení a jezdí výrazně zodpovědněji,“ říká Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh.
  Řidiče nejvíce rozptyluje nebo unavuje při řízení monotónní cesta
  Respondenti v průzkumu měli také uvést, jaké tři faktory nejvíce ovlivňují jejich soustředění při řízení. Nejčastěji řidiči odpověděli, že je unavuje monotónní cesta (52,5 %), jejich pozornost také snižuje únava (48,8 %), křik v autě (30,0 %) reklamy v okolí (23,0 %) nebo moderní technika ve voze (14,8 %).
  Součástí průzkumu byla také otázka, jestli by si řidiči přáli, aby na českých dálnicích byl zvýšen rychlostní limit. Takzvanou německou variantu, tedy neomezenou rychlost na dálnicích, by volilo 11,4 % dotázaných, o deset až dvacet kilometrů v hodině by rychlostní hranici zvýšilo 37,1 % respondentů, stávající varianta vyhovuje 51,5 % řidičů. „I u odpovědí na tuto otázku jsme zaznamenali, že ženy mnohem častěji volí klidnější jízdu. Zatímco 44,4 procenta mužů by rádo jezdilo po dálnicích stočtyřicítkou nebo dokonce stopadesátkou, u žen je to pouze 27,8 procenta,“ uzavírá Lukáš Hutta
   

  Vstupenky na Hudební Skuteč už v prosinci

  Od prosince jsou v prodeji vstupenky na XVII. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Ten proběhne v termínu od 22. března do 17. května 2020. 
  Během těchto dvou měsíců můžete ve Skutči a okolí navštívit celkem 15 koncertů/představení. Mezi lákadla patří samotný úvod, který nabídne vynikajícího houslistu Jiřího Vodičku s Moravskou filharmonií Olomouc. Velké oblibě se vždy také těší koncerty na zimním stadionu. Tam zavítá nejprve zpěvačka Dasha s Filharmonií Hradec Králové a poté Marta Jandová s Václavem Noidem Bártou v projektu RockSymphony.  V programu dále figuruje opera Prodaná nevěsta, balet Louskáček, opereta Na tý louce zelený nebo muzikál Starci na chmelu. Na koncertech v okolí vystoupí například zpěvačka Irena Budweiserová, hobojista Vilém Veverka či slovenská herečka Božidara Turzonovová. Závěr festivalu bude neméně slavnostní. Skutečské publikum potěší vokální kvarteto 4TET v čele s Jiřím Kornem. Více informací získáte na stránkách hudebni.skutec.cz


  V Opatovci jsou na své Čapí hnízdo právem hrdí

  Dotace Pardubického kraje pomáhají také v obcích, které patřily od konce 30. let minulého století do takzvaných Sudet. Patří mezi ně i Opatovec na Svitavsku, kde po odsunu Němců po 2. světové válce zůstali pouze tři obyvatelé. Venkovskou sounáležitost se tu daří obnovovat sice pomaleji, ale úspěšně, jak se přesvědčil při své návštěvě 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Už řadu let tu mají také svůj úspěšný projekt s názvem Čapí hnízdo.
  „V obci je vidět spousta práce, mají opravený kulturní dům, školu, opravují kapličku a využívají také naše dotační tituly. Líbí se mi, jak s krajskou pomocí vytvořili centrum pro setkávání lidí u sportovního a dětského hřiště. Krásně zastřešili verandu a neformálně to tu žije po celou dobu od jara do podzimu. Teď tu chystají ještě fitness hřiště, které si vyžádaly zejména místní ženy. Kromě dotací z programu na obnovu venkova využívají i program na obnovu památek. Nyní kraj obci přispěl 150 tisíc korun na opravu věžičky kaple,“ komentuje prohlídku obce Roman Línek.
  Podle skutečného čapího hnízda v obci dostal před pár lety název projekt na revitalizaci základní školy a mateřské školky. Tam se už malá čápátka vesele učí nebo si hrají a schází se tam i spolky. Vedení obce by ke škole ještě v budoucnu rádo připojilo novou tělocvičnu.
  „Naším největším hendikepem je rozvleklost jednotlivých částí obce, která nám neumožňuje budovat společnou kanalizaci. Sto milionů korun si na to naše obec skutečně dovolit nemůže, budeme to muset řešit jinak. Snažíme se obnovovat spolkový život a vracet se k tradicím. Máme tu osm spolků, které pořádají plesy, Den matek, divadla a další akce. K výročí republiky jsme vloni vysadili alej padesáti lip podél historické cesty k lesu, tak snad tu dalším generacím něco zanecháme,“ říká starosta Martin Smetana. Ten je zejména pro řadu starších lidí v obci takovým ombudsmanem, se kterým mohou řešit třeba takzvané šmejdy.
  Velmi pietně a elegantně se tu vyrovnali i s historií obce na místním hřbitově. Nenavštěvované staré německé náhrobní kameny umístili na jednu stranu hřbitova, v druhé části je pomník padlým sovětským vojákům a zbytek opraveného hřbitova slouží místním obyvatelům.