Českotřebovský deník 363/2020 (21.12)
Nové video Českotřebovského deníku:  Sláva na výsostech Bohu

Ohlédnutí za předčasně ukončenou výstavou betlémů
Video v plné velikosti najdete ZDE
Ohlédnutí za předčasně ukončenou výstavou českotřebovských betlémů v Městském muzeu. Výstava byla otevřena od 3. do 18 prosince a další pokračování přes Vánoce již zrušilo nařízení vlády díky zhoršené epidemiologické situaci. Video umožňuje virtuální prohlídku výstavy, na které uvidíme výhradně betlémy, které jsou součástí sbírek našeho městského muzea. Velkým sběratelem betlémů byl především Jiří Pištora, který jako správce a později ředitel muzea v devadesátých letech vytvořil opravdu velmi zajímavou sbírku, která je v našem regionu ojedinělá. Video dokumentuje betlémy připravené pro výstavu v roce 2020 a umožní jejich prezentaci formou projekce i v dalších letech.
Součástí videa je také prezentace Českotřebovského Unzeitigova pohyblivého betlému, který je od roku 2012 trvale umístěn ve výstavní síni Kulturního centra. Betlém byl připraven na výstavu v době vánočních svátků, ale epidemie koronaviru zpřístupnění betlému neumožnila. Patří také do sbírek českotřebovského městského muzea a je proto právem součástí naší virtuální prohlídky. Video připravil Českotřebovský deník (mm)

Letos je Česká Třebová po 30 letech poprvé bez Rybovy vánoční mše

Koncertní provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby se stalo v České Třebové trvalou součástí adventního kulturního programu.  Koncerty se konaly nejdříve v Národním domě, potom také ve velkém sále Kulturního centra.  Měly jednu výhodu - bylo zde teplo. Ale nemohly navozovat tu správnou vánoční atmosféru, kterou získáme při provedené mše v  kostele svatého Jakuba. Sice při nižší teplotě a v méně pohodlných lavicích, ale  má to vánoční   náboj který se jinde získat jednoduše nedá. Rybova mše byla trvale zařazena v kalendáři pěveckého spolku Bendl Česká Třebová, který s "Rybovkou" vystupoval nejen u nás v České Třebové, ale pravidelně i dalších místech našeho a sousedního okresu. Připomeňme Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, letos měl vystoupit také v Dlouhé Třebové. Pořadatelem adventních provedení Rybovy mše v České Třebové byl trvale Komorní orchestr Jaroslava Kociana a jeho dirigent Bohuslav Mimra. Letos  však bylo třeba Rybovku z adventního programu vyškrtnout a můžeme si tak pouze připomínat koncerty z minulých let. Vždy jsem tato provedení bohatě dokumentoval a protože zůstala dobře uložená v archivu, tak si je můžeme nyní znovu připomenout. A z loňského koncertu máme k dispozici také krátký videozáznam Libora Vašiny
 
Při bádání v archivních souborech  jsem vždy v prosinci běžného roku našel  zprávy o provedení Rybovy mše. Hrála se nejdříve v Národním domě, potom v Dělnickém domě přejmenovaném na Kulturní centrum a od roku 2008 pravidelně v kostele sv. Jakuba. Informace o provedení Rybovy mše v letech 2003 - 2019 podávám přehledně v krátkých souborech
Rybova Česká mše vánoční 2019  v České Třebové
Rybova Česká mše vánoční 2019  v České Třebové VIDEO Libora Vašiny
Rybova Česká mše vánoční 2018  v České Třebové
Rybova vánoční mše a Křičkova Valašská mše pastorální 2017
Rybova vánoční mše v roce 2016
Rybova vánoční mše v roce 2015
Před pěti lety (2014) zpíval Bendl Rybovu mši 3x
Rybova Česká mše vánoční 2013
Rybova Česká mše vánoční 2012
Rybova Česká mše vánoční 2011
Rybova Česká mše vánoční 2010
Rybova vánoční mše 2009
Rybova mše 2008 se poprvé konala v kostele sv. Jakuba
Rybova vánoční mše 2007 byla naposledy v Kulturním centru
Rybova vánoční mše 2006 s koncertem J. Kadavého
Rybova mše 2005 - navíc krásná harfenistka
Rybova vánoční mše v r. 2003 byla v Kulturním centru
Všechna provedení mají jedno společné: Vždy spolupracoval Komorní orchestr Jaroslava Kociana (provedení řídil Bohuslav Mimra) se smíšeným pěveckým sborem Bendl (sbormistr Josef Menšík). basový  sólový part vždy spolehlivě zajistil František Čech a u varhan byla Blanka Poukarová.  Další sólisté se postupně měnili, na fotografiích to všechno poznáte. První provedení Rybovy mše po sametové revoluci se konalo v prosinci 1990 v Národním domě.
Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby můžeme shlédnout a poslechnout na Štědrý večer ve 22:25 lze na ČT Art. Vystoupí sólisté Alžběta Poláčková, Veronika Hajnová, Petr Nekoranec a Jan Štáva, komorní sbory En arché a Česká píseňČeskou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek (záznam z roku 2014)

Přes park na Zámostí můžeme (konečně) volně procházet

Kvalita cesty je ovšem velmi nedokonalá. Jistě proto, že  se zde bude ještě na jaře opět pracovat. Dnešek věnovali pracovníci firmy MADOS úklidu všeho co překáží a před polednem odstranili i pytle se zbytky stavebního odpadu. Chodník a prostor u autobusové zastávky ovšem potřebuje finální úpravu, které se už letos nedočkáme.  Díky tomuto otevření průchodu do parku jsou tedy již všechny komunikace vedoucí na most opět schůdné, i když vyžadují další opravy a úpravy. Součástí  investice je i budoucí oprava komunikací poškozených stavbou. Aby opravy měly patřičnou kvalitu, nelze je provádět v zimním období. Na nové komunikaci na na mostě zůstává označení "projíždíte stavbou" a třicítka, některé umístěné dopravní značky jsou ještě přenosné a naznačují, že nejde o definitivní stav. Jednosměrka v části Podbranské ulice k mlýnu je však již opět vedena původním tradičním směrem, od Tyršova náměstí tedy projedete po celé délce Podbranské ulice až na Lidickou nebo do Bezděkova. Ty hlavní práce se do zimy dodělat podařilo. Podbranská ulice takto upravena ve své historii ještě nikdy nebyla. Nebýt Pardubického kraje, tak by zde zůstal původní stav asi ještě hodně dlouho. (mm)

IVECO bude spolupracovat v oblasti školství

Společnost IVECO zaměstnává ve Vysokém Mýtě přibližně čtyři tisíce lidí a je tak jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. O výsledcích letošního roku, ale také plánech na ty následující hovořil s generálním ředitelem společnosti Davidem Křížem, ale také zástupci odborů hejtman Martin Netolický. Výsledkem jednání je dohoda o užší spolupráci v oblasti školství, a to jak v podpoře technického vzdělávání na jednotlivých středních školách, tak v konkrétních oborech, které jsou a v blízké budoucnosti budou pro IVECO důležité.
„Společnost IVECO se velmi dobře vypořádala se situací letošního roku, kdy musela od konce března do začátku května přerušit výrobu autobusů ve Vysokém Mýtě, jelikož byl problém s nestabilitou v dodávkách vstupů pro výrobu od subdodavatelů. Avšak do konce roku se podařilo minimalizovat dopady odstávky a vyrobit a dodat zákazníkům objednané autobusy,“ uvedl hejtman Martin Netolický, podle kterého je důležitá také spolupráce se státem. Velmi pozitivně vnímám snahu a spolupráci s Ministerstvem zahraničí při hledání možností na zahraničních trzích, a to vzhledem k tomu, že více než 93 procent produkce výrobního závodu je určeno pro export,“ řekl hejtman Netolický.
Společným úkolem pro Pardubický kraj a vedení společnosti je spolupráce v oblasti školství. „Společnost potvrzuje, že v současné době velmi složitě hledá na trhu práce kvalifikované pracovníky. Společně budeme chtít spolupracovat při prezentaci a zlepšování technických oborů v regionu, které jsou pro IVECO klíčové tak, abychom se například v ideálním případě dostali na úroveň duálního systému vzdělávání. To nejlepší, co můžeme studentům dát, je odborná praxe přímo v podniku, který si již během studia může vybrat své potenciální zaměstnance. Bohužel tento systém byl před 30 lety rozbourán a nyní ho velmi složitě dáváme znovu dohromady bez jasného legislativního zázemí,“ řekl hejtman Netolický.

Pro zlepšení práce s nadanými žáky 

Pardubický kraj od září loňského roku realizuje projekt Smart akcelerátor II. V rámci tohoto projektu vyhlašuje kraj dotační program pro identifikaci a práci s nadanými žáky v základních školách. Jedná se o pilotní projekt, na základě kterého bude určen další postup při práci s nadanými dětmi a rozvíjení jejich potenciálu.
„Práce s nadanými dětmi základních škol a rozvíjení jejich talentu a potenciálu je tématem dlouho debatovaným. Často se bohužel nepodaří v dítěti jeho talent rozpoznat ve správný čas, což je určitě škoda. V rámci tohoto pilotního projektu máme připraven 1,5 milionu korun pro obce, které zřizují základní školy,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje a evropských fondů Ladislav Valtr. „Předmětem dotace je úhrada osobních nákladů pedagogů v základních školách, kteří se budou ve školním roce 2021/2022 věnovat práci s talentovanými žáky a dále doplňkově pořízení potřebných výukových pomůcek, nástrojů a služeb. Maximální výše podpory je 270 tisíc korun s tím, že vždy je požadována spoluúčast žadatele ve výši 10 procent,“ doplnil radní Valtr.


RESAO bude řešit dopady klimatických výkyvů v našem kraji

Regionální strategie adaptačních opatření (RESAO) se stala po rozhodnutí krajských zastupitelů základním koncepčním dokumentem celého Pardubického kraje pro oblast řešení dopadů klimatických výkyvů.
RESAO je projekt připravovaný Institutem enviromentálních výzkumů a aplikací (IEVO), jehož je Pardubický kraj zřizovatelem. Vzniká ve spolupráci s odbornými partnery a v letech 2020 až 2024 je rozložen do několika základních etap: startovací, návrhová, implementační, projekční a realizační. Zaměřen je primárně na vodu, ale nejenom na ni – důraz klade na správné fungování krajiny jako celku. „Osobně jsem velmi rád, že jsme jako zastupitelstvo takto rozhodli. Jde o zásadní krok, který náš kraj posunuje zase o další kus dopředu. Náskok před ostatními získáváme v rámci celé ČR. V této souvislosti určitě patří všem, kteří se o založení institutu zasloužili, velké poděkování,“ poznamenal radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.
RESAO pracuje s logikou spočívající v tom, že je potřeba navrhovat opatření v místech, kde existuje potenciál ke zlepšení. A zároveň v místech, kde jsou jasně specifikovány požadavky i poptávka a bez realizace opatření by území mohlo přestat plnit své funkce. V první etapě bylo vyhodnoceno celkem 10 prioritních oblastí – problematických území v rámci celého Pardubického kraje. Nyní následují návrhové studie jako podklad pro projektové práce či například pro žádosti o dotace. 
„Cílem celého tohoto materiálu a procesu musí být konkrétní realizace, nikoliv jen materiál samotný. Důležité bude mimo jiné udržet rovnováhu mezi jednotlivými opatřeními a efektivním hospodařením v krajině. Osobně v tomto vidím jednu z priorit,“ uvedl radní Miroslav Krčil.
 
Dětské centrum Veská rozšiřuje služby

Oo další oddělení pro odlehčovací pobyty dětí s těžkými postiženími rozšiřuje své služby Dětské centrum Veská. To před vánočními svátky navštívila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.
„Prioritou tohoto zdravotnického zařízení je sdílená péče s rodinou umístěného dítěte a je určena dětem s kombinovaným postižením, která jsou obvykle trvale upoutána na lůžko a jejichž zdravotní stav je nestabilní," připomněla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Za posledních sedm let se významně změnila struktura péče v tomto centru, které už díky efektivní práci s biologickou rodinou a rozšířenému pěstounství v našem kraji nepečuje o odložené děti a děti s nařízenou ústavní výchovou, to vše za významné podpory Pardubického kraje.
Důležitá pomoc pro rodiče
Ředitelka Markéta Tauberová připomněla, že při následné zdravotní pobytové péči formou respitního pobytu dítěte či formou stacionáře umožňují významné odlehčení pečující rodině, která se o dítě s těžkými postiženími stará v domácím prostředí. „Tato krátkodobá zdravotní pobytová a stacionární péče je obrovskou a velmi potřebnou pomocí rodičům, kteří mají těžce nemocné dítě, jež potřebuje kromě osobní také velmi vysokou míru zdravotní péče," vysvětlila a dodala, že zapojují i principy paliativní péče. „Doposud jsme všechny tyto služby poskytovali v jednom oddělení s kapacitou osm míst. Protože klademe důraz na individualitu v péči a zvyšuje se poptávka po respitní péči, otevíráme ještě druhé oddělení. Na původním oddělení zůstane 6 míst pro trvalejší pobyty a v novém oddělení bude možné umístit čtyři děti, do budoucna to bude až šest dětí," objasnila ředitelka. Na novém oddělení vzniká také zázemí pro rodiny, které za dětmi do centra často dochází a tráví tu s nimi společný čas.  
O financování se Dětské centrum Veská postaralo samo. „Investice byla v naší režii z investičního fondu organizace. Z odpisů jsme našetřili asi 900 tisíc korun. Na vybavení, například na postele, odsávačky, infuzní pumpy, oxymetry a sprchovací lůžko přispěli sponzoři. Dvě lůžka v celkové ceně 80 tisíc korun jsme zakoupili ze zvláštní dotace na lůžka od zřizovatele, tedy od Pardubického kraje."
Přidanou hodnotou jsou stabilní pracovní týmy šikovných zaměstnanců
Markéta Tauberová vede centrum sedm let. Během této doby se změnila struktura péče a také už tu nenajdeme „odložené" děti, ani děti s nařízenou ústavní výchovou. „Sloučili jsme dvě organizace, ale oddělili jsme jednotlivé služby – a sice zdravotnické zařízení v areálu ve Veské a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Holicích. Oba areály postupně modernizujeme a máme také děti a rodiny umístěné v bytech v komunitách – v Pardubicích, Chrudimi a Vysokém Mýtě," uvedla ředitelka. „Zde chci poděkovat všem kolegům a kolegyním našeho centra a zejména těm, kteří sloužili v rizikovém režimu v domácnostech, kde byly děti s covidovým onemocněním. Vše poctivě odsloužili a ani se nedožadovaly žádných speciálních odměn. Za to jim patří můj velký dík."

Vedení Dětského centra klade velký důraz na spolupráci s rodinou ve všech službách a na individuální přístup. Podle Michaely Matouškové umí centrum rychle a pružně reagovat na potřeby všech uživatelů služeb a na poptávku z terénu. „Přidanou hodnotou jsou lidé, stabilní pracovní týmy šikovných zaměstnanců s velkým srdcem a odhodláním pomáhat,“ dodala náměstkyně pro zdravotnictví s poděkováním za náročnou práci zaměstnancům centra.