Českotřebovský deník 17/2020 (16/1)  
Prvního června přijede do Malé scény opět Ivo Šmoldas

vo Šmoldas naposledy vystoupil v českotřebovské Malé scéně v květnu 2016 společně s českotřebovskou skupinou Babtrio  ještě s dalšími hosty. Společně tehdy oslavovali dvě stě let stáří. Bylo tehdy rychle vyprodáno, dokonce tak brzo, že Kulturní centrum ani nemuselo vylepovat na tuto akci připravené plakáty. Další vydařená akce s Ivo Šmoldasem se konala v pátek 10. listopadu 2017, opět v Malé scéně.  Místo Babtria zde s populárním moderátorem vystoupil River band, tedy proti Babtriu v rozšířeném složení. Opět úspěch a opět vyprodáno. Tato akce byla okořeněna tím, že všichni účastníci, tedy muzikanti a také Ivo Šmoldas, obdrželi od Vlastimily Babákové svůj portrét. Také udělal pořad udělal na posluchače velký dojem a přáli si jej  v nějaké formě zopakovat. Toto přání se nyní dočká realizace. Ivo Šmoldas potvrdil termín pondělí 1. června a na tento den bude připravena i  českotřebovská Malá scéna. Spolu s populárním moderátorem vystoupí i českotřebovští muzikanti Milada Brunová, Vlastimila Babáková, Petr Skalický, Karel Dohnal, Jan Janíček (a případně i další, hostující), podobně jako na minulé vydařené akci. Přípravu této akce budu dále sledovat, věřím, že bude opět stejně vydařená, jako předešlé pořady toho druhu. Osobně tento pořad svým způsobem přirovnávám k "Pohodovému pátku" Zdeňka Neterdy, také se jedná spolupráci českotřebovských muzikantů s populárním moderátorem zase v jiném formátu. O listopadové akci z r. 2017 se více dozvíte na tomto odkazu ZDE
Kdo je Ivo Šmoldas:  Po absolutoriu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pracoval v nakladatelství Český spisovatel jako nakladatelský redaktor a manažer. Poté krátce působil v nakladatelství Columbus, později spoluzaložil soukromé vydavatelství Apsida.  V současné době pracuje jako umělec na volné noze, věnuje se především překladům z angličtiny, příležitostně též ze slovenštiny. Spolupracuje s Českou televizí, kde připravuje pořad o knihách Knižní svět, v České televizi také nepravidelně působí jako moderátor pořadů s kulturní tematikou. Pravidelně spolupracuje na glosování aktuálních Témat dne pro Rádio Impuls. Na Dvojce Českého rozhlasu uvádí vlastní talkshow Lenoška Iva Šmoldase. Do širšího povědomí diváků se dostává spíše jako moderátor.  (mm)


Tři lípy ohrožují bezpečnost v Sadové ulici 

Město Česká Třebová upozorňuje občany, aby při chůzi i průjezdu ulicí Sadová dbali zvýšené opatrnosti v úseku naproti DDM, kde hrozí nebezpečí, které způsobují tři dřeviny rodu Tilia cordata (lípa srdčitá), jejichž stav přímo ohrožuje provoz na ulici Sadová.
 
 
 
Státní pozemkový úřad, který je vlastníkem pozemku, na kterém se dřeviny nachází, byl již v minulosti ze strany města na stav stromů upozorněn. Vzhledem ke skutečnosti, že za stav dřeviny je dle zákona odpovědný vlastník pozemku, nemá město Česká Třebová žádný zákonný prostředek, jak majitele k potřebnému ošetření dřevin pomocí řezu přinutit. Z aktuální komunikace vlastníka se ovšem zdá, že by celá záležitost mohla být v brzké době vyřešena. 
 
Českotřebovský plavecký bazén   v únoru 2020

V souladu s potřebami mládeže  bude v době jarních prázdnin od 10. února odpovídajícím způsobem rozšířena provozní doba plaveckého bazénu pro veřejnost - bude otevřeno od 9 - 21 hodin. s výjimkou  pátku 14.2, kdy bude provozní doba do 17 hodin. To proto, že do týdenního prázdninového volna  připadá 14.2. svátek sv. Valentýna. Tuto skutečnost vedení bazénu připomene poprvé v jeho historii speciální valentýnskou akcí.  Dne 14. 2, bude od 17 - 21 hodin bude bazén otevřen pouze pro páry!


Jak staví byly město Čáslav (v areálu zrušených kasáren Prokopa Holého)
Rada města Čáslavi již určila zhotovitele podlimitní veřejné zakázky firmu Trigema Building, a.s., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Má hodnotu 108 milionů vč. DPH.  Město má již o tyto byty řadu zájemců, které bude v dokončených budovách prodávat.  V únoru pro zájemce informační schůzka, kde bude vysvětlena cena bytů, záloh na byty, výběr bytů, uzavírání smluv atd.
 
Pořádejme také veřejné ankety
Dobré zkušenosti s anketami pro řešení veřejných problémů města mají  např. v Čáslavi. Zdá se to jako dobrý způsob, jak poměrně rychle získat informace na některé téma. Můžeme se o tom přesvědčit např. na tomto odkazu, kde je výsledek poslední provedení ankety probíhající od října do listopadu. Je zde zřejmé trvání ankety i způsob zpracování.   Vše potřebné najdete na odkazu ZDE Anketa nemusí probíhat jen elektronicky, ale i písemnou formou, aby se mohli zapojit skutečně všichni.
 
Organizátory Skiinterkritéria v Říčkách trápí klimatické podmínky
Žákovské závody ve slalomu a obřím slalomu mají v Říčkách dlouhou tradic a dobrou úroveň. Pořádání tohoto závodu bylo i důvodem pro mnohé investice do areálu v Říčkách. Co ale není v silách pořadatelů, je možnost ovlivnit počasí a zajistit  kvalitní podmínky v této důležité stránce.  Historie závodů pamatuje celkem čtyři ročníky, které musely být kvůli nedostatku sněhu zrušeny. Bylo to v letech 1990, 1993, 2007 a 2014. Takovou verzi si ale organizátoři letos nechtějí připustit a věří ve vydařený závod. Dosavadní vývoj zimy je však problémový Černá sjezdovka, na které se konají závody v obřím slalomu i slalomu dosud  nebyla uvedena do provozu a není ani upravena.
 
Sociální služby Česká Třebová , Domov pro seniory přijmou do nepřetržitého provozu všeobecnou sestru. Nástup k 1.4.2020. Informace podá Drvoštěpová D. 739 344 576, nebo  zdravotni@socialnisluzbyct.cz


Námitky dvou dopravců pozdržely výběrové řízení pro regionální autobusovou dopravu. Cestujících se to však nedotkne, sdělil Michal Kortyš

Pardubický kraj připravil v únoru 2019 výběrové řízení na autobusové dopravce pro regionální dopravu, kteří by tuto službu zajišťovali dalších deset let. V poslední možný den pro podání přihlášek byly proti zadávací dokumentaci podány námitky dvou společností. Zeptali jsme se náměstka pro dopravu Michala Kortyše, jaký bude nyní postup kraje a co mohou podané námitky znamenat pro cestující v regionu.
Pane náměstku, shrňte prosím základní parametry tendru na autobusové dopravce?
Našim cílem bylo vybrat autobusové dopravce, kteří budou poskytovat služby ve veřejné linkové osobní dopravě od poloviny roku 2020 na dobu deseti let. Po řadě jednání a debat jsme rozdělili Pardubický kraj do osmi oblastí, u kterých jsme jednoznačně nadefinovali počet autobusů v různých kategoriích, dále jízdní řády, jež je dopravce povinen akceptovat a další nutné požadavky. Chceme pro cestující zkrátka vybrat nejlepší možnou variantu k přepravě autobusovými spoji.
Termín uzavření smlouvy s vybranými dodavateli autobusové přepravy byl předpokládán nejpozději koncem října 2019. V novém roce stále čekáme na uzavření těchto smluv. Co se stalo?
Proti vyhlášené veřejné zakázce byly v poslední možný den pro podání přihlášek podány námitky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tyto námitky dvou dopravců pozdržely celé výběrové řízení.
Jaké námitky tyto společnosti podaly?
Podaných námitek bylo hned několik, avšak ÚOHS se v naší věci zabývá pouze dvěma případy. Jedním je požadavek Pardubického kraje na bankovní záruku poskytnutou výhradně bankou na území ČR a s licencí České národní banky, jež se společnostem zdá diskriminační. Druhý případ představuje stanovení kategorií autobusů, co se týče jejich rozměrů, což údajně vytváří bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže.
Je již rozhodnuto o dalších krocích Pardubického kraje?
Již jsme proti rozhodnutí ÚOHS podali rozklad, jelikož jsme přesvědčeni, že jsme v žádném případě hospodářskou soutěž neporušili a nikoho nediskriminovali. Celé výběrové řízení bylo svěřeno firmě, která se řízeními zabývá abychom neudělali žádnou chybu. V tuto chvíli společně děláme vše, abychom našim cestujícím i nadále zachovali potřebný servis. Oslovíme možné dopravce k zajištění obsluhy mezidobí, než se tato věc podaří vyřešit. Cestující se tak jednoznačně nemusí bát o autobusovou dopravu v našem kraji.


Akademie volného času v Ústí nad Orlicí
Městská knihovna v Ústí nad Orlicí pořádá v roce 2020 již 10. ročník Akademie volného času. Jde o cyklus osmi vzdělávacích přednášek pro nejširší veřejnost. Přednášejícími jsou regionální lektoři, lekce se zaměřují na historii Ústí nad Orlicí, slavné rodáky a osobnosti regionu. Zajímavostí je, že pravidelným přednášejícím za této akademii je také "pražský Českotřebovák" Prof. RNDr. Pavel Kovář (ovšem také rodák z Ústí n.O.) a také to, že můžete všechny proslovené přednášky z minulých ročníků sledovat i dodatečně na youtube kanálu orlickoústecké knihovny. Pavel Kovář má v letošním ročníku akadeemie dokonce dvě přednášky. Domnívám se, že by se pro uvedená témata našlo dostatek posluchačů také v našem městě.
Přehled  přednášek uvádíme. První přednášku komponovanou jako literární pořad přednesla ústecká rodačka a básnířka, žijící v Praze, Věra Ludíková v středu 15. ledna. Cyklus Akademie volného času je obdobou cyklů seminářů, které pořádá  Českotřebovské městské muzeum.
Z dalších zajímavých akcí v ústecké městské knihovně
V pondělí 13. ledna byla zahájena výstava historických fotografií z facebookové skupiny ZAPOMENUTÉ OUSTÍ, která přináší řadu snímků míst v našem městě, která již dnes nenajdete. Na tuto výstavu navazuje komentované promítání dalších historických fotografií a to ve středu 22. ledna od 18 hodin. Z kapacitních důvodů je třeba se předem přihlásit.
Akademie volného času 2020
15. 1. 2020 18:00 Věra Ludíková: Betlém nad Orlicí
12. 2. 2020 18:00 František Musil: Průšvihy české šlechty
13. 3. 2020 18:00 Pavel Holásek: Zlomky, řeči, dialogy (setkání s filosofickými texty)
15. 4. 2020 18:00 Marie Macková: Althannové jinde i ve východních Čechách
13. 5. 2020 18:00 František Musil: Nástup Habsburků do české politiky
17. 6. 2020 18:00 Pavel Kovář: Byl J.E. Purkyně největším Čechem anebo „jenom“ největším vědcem?
7. 10. 2020 18:00 Marie Macková: Dobrá potrava pro státní rozpočet? Přece kolek!
11. 11. 2020 18:00 Pavel Kovář: Dá se přenést krajina? (Na okraj knihy Přenesená krajina – český venkov v rumunském Banátu)
V Litomyšli pořádají vzdělávací program pro seniory v silniční dopravě

Ve čtyřech únorových a březnových termínech vždy od 18:00 do 20.00 hod. budou ve Středisku volného času probíhat informativně-vzdělávací programy pro seniory v silniční dopravě, zaměřené na BESIP chodců, cyklistů a řidičů ostatních vozidel. pořadatel upozorňuje na omezenou kapacitu na potřebu se na akci přihlásit. 
 
Dlouhodobě pronajmu zrekonstruovaný, částečně zařízený a zateplený byt 2+1 (55m2) v prvním patře (výtah) na Novém náměstí v ČT. Zahrada u domu, sklep, plastová okna. Klidná a bezpečná lokalita. Cena 8 000,- (nájem, topení, voda) + cca 500,- (elektřina, plyn). Vratná kauce 8 000,- (jeden nájem dopředu). Ideální pro dva nekuřáky. Bez velkých zvířat. Tel.: 737 866 423.