Českotřebovský deník 285/2019 (15/10)
Objeven další "kostlivec ve skříni"

Městská samospráva  připravuje investiční  činnost pro další rok. Nyní v pondělí 21. října se uskuteční mimořádné jednání městského zastupitelstva, které projedná investiční záměr na stavbu šaten a tribuny pro městský atletický stadion na Skalce.
Zatím byla za cca 20 milionů korun realizována jeho I. etapa, citelně však chybí  jakékoliv zázemí.  V II. etapě má být vybudován komplex šaten a tribuna. jde o drahou investici, před rokem byla její cena stanovena na 43 milionů korun a tak velké investice jsme se hrozili. Stadion bez šaten je poloviční, provozovat jej bez šaten nemá smysl. Proto měla být již loni podána žádost o dotaci na MŠMT. Potřebný projekt pro stavební povolení však nebyl včas připraven a tak se akce odložila. Nyní bylo na pouhý měsíc říjen otevřeno "okno pro podávání žádostí na investiční dotaci" a protože je nyní již vše správně připraveno, tak to je důvodem pro svolání zastupitelstva města, projednání a schválení potřebných materiálů.
Investice byla znovu posouzena, po konzultaci se sportovci došlo k úpravám v projektu. Ceny stavebních prací však rychle rostou a tak už se nejedná o 43, ale skoro o 48 milionů korun. Pro srovnání připomeňme, že za necelých šedesát postavil Pardubický kraj sousední velikánskou tělocvičnu se šatnami.   Celý článek najdete ZDE
 
Listopadové reminiscence Blanky Kostřicové

Bylo to vlastně takové Literární autorské čtení "navíc" inspirované nadcházejícím 30. výročím od listopadové "sametové revoluce"  1989. Blanka Kostřicová v přednášených vyznávala hodnoty, které začaly měnit naši společnost před 30 lety. Události v listopadu 1989  navazovaly na jiné další akce, které poznamenaly celý tehdejší rok, kdy další střet "visel ve vzduchu" při každé významné události.  To jsme si u nás, vlastně na venkově" tolik neuvědomovali, neboť jsme nemohli autenticky prožívat atmosféru velkých center, zejména těch studentských.  Autorka  také prožila tyto dny a týdny i mimo Českou Třebovou, např. v Olomouci  a ve svých vybraných částí kniy Dole a nahoře ukázala, že po mnoha letech  tzv. "poslušnosti" vznikla pro naši společnost velká šance na svobodný život.   Dále pak na literárním večeru přečetla dvě povídky z knihy Třebovské povídky, které jsou sice z pozdější doby, zachycují období následných svobodných voleb, ale jsou inspirovány polistopadovou realitou. K přečteným textům byla na besedě zajímavá diskuze, je zřejmé, že získanou svobodu někde i zneužívají a ne všichni si dnes váží hodnot, které po roce 1989 změnily řád naší společnosti. Za uspořádání akce je třeba poděkovat jak českotřebovské městské knihovně, tak i autorce, takováto "živá akce", měla dle mého názoru větší význam, že poněkud odtažitě pojatá ne tak přitažlivá výstava "Než přišla svoboda" na Starém náměstí. (mm)
 

Přehled plánovaných akcí  v Ekocentru Podorlicko Podbranská ulice 

Středa 16.10. Cirkulární ekonomika - Odpady jinak od 17 hodin
Sobota 2.11.2019  od 9 do 16 hodin  Burza věcí a nápadů
Čtvrtek 6.11. od 17,00 schůze výboru ČSOP
Pondělí 11. 11. od 18,00   „Vzácné houby“ Přednáška mykologa p. Kříže 
Sobota 16. 11. od 9 do 17,00 SBĚRATELSKÁ VÝMĚNNÁ BURZA ČAJOVÝCH PŘEBALŮ
Čtvrtek 21. 11. od 18,00  „Maroko na kole“Přednáška M. Čížka
Úterý 26.11. od 17,00 Italský večer – členská schůze
 
„PERNÍKOVÝ ADVENT“
Sobota 7. 12. 2018 v časovém rozmezí 13,30 – 15,00
Co je třeba udělat: do 21.11.2019 se přihlaste na e-mailové adrese  pernicky.csop@seznam.cz, nahlaste počet účastníků,  pro které organizátoři napečou díly na chaloupky.


PRVNÍ ZMĚNY V Pardubické nemocnici NASTALY.
DALŠÍ BUDOU NÁSLEDOVAT.

Dnes jsme spolu s kolegy z rady Pardubický kraj řešili v rámci mimořádné valné hromady společnosti Nemocnice Pardubického kraje nežádoucí události. Naposledy případ matky a novorozeného dítěte, kterému pravděpodobně nebyly v souladu s doporučenými postupy odborné společnosti ordinovány včas léky proti nákaze streptokokem. Vzhledem k tomu, že jde o opakovaný problém, který se objevil a je mediálně přetřásán ze všech stran, vyzvali jsme představenstvo, aby nemocnice zcela změnily styl komunikace mimořádných událostí navenek a zároveň také k opatřením na samotném dotčeném oddělení. Obdržel jsem sice petici lékařů proti odvolání primáře, na druhé straně ovšem stojí v sázce pověst a kredibilita zařízení navenek. Jako zástupcům vlastníka, tedy Pardubického kraje, tedy zástupcům občanů kraje nám záleží na poskytování kvalitní, dostupné zdravotní péče "lege artis". Proto již není možné dále váhat, je třeba provést srozumitelné kroky, které pomohou vrátit důvěru veřejnosti v největší zdravotnické zařízení kraje.
Představenstvo jednomyslně odvolalo ředitelku Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánku Fraňkovou s tím, že další opatření budou následovat tak, aby se vše urychleně vrátilo do standardní situace.
Zajímá mě ovšem i to, co se stalo před přijetím pacientky. Proč občanka Vamberka z Královéhradeckého kraje nebyla ani vyšetřena ve své spádové nemocnici v Rychnově nad Kněžnou? Proč Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje pacientku nepřevezla do spádové Fakultní nemocnice Hradec Králové? Proč musela ve vozidle ZZS ujet 108 km? To jsou otázky stejně vážné, jako problém v PKN. Proto jsem inicioval na čtvrtek tohoto týdne schůzku, kde by si všichni zainteresovaní měli vyměnit informace, co se vlastně stalo.  FB Martin Netolický


Zdravý selský rozum pro dobu informační

Co je to mediální gramotnost a k čemu nám může sloužit?   16. 10. 2019 17:00–19:00 v Městské knihovně
Jaká je role médií v našich životech? Jsme schopni se v záplavě informací zorientovat? Jaké jsou základní praktické metody kritického vyhodnocování informací, zdrojů a jejich důvěryhodnosti? V úvodní lekci cyklu přednášek o médiích a internetu se zaměříme na téma mediální gramotnosti a její užitečnosti v současné informační době. 
Hostem a lektorem bude Jaroslav Valůch, vedoucí projektů mediálního vzdělávání v organizaci Transitions. Dlouhodobě se věnuje oblasti využívání moderních komunikačních prostředků, ověřování informací, posilování mediální gramotnosti a prevence násilí z nenávisti. Spolupracoval s řadou iniciativ i institucí v regionech střední i východní Evropy, jihovýchodní Asie, Blízkého východu a severní Afriky. Působil jako humanitární pracovník v Barmě a na Haiti.
 
Jak vyvěšovat vlajky při státním smutku

Při státním smutku (vyhlašuje vláda) se na budovách, na kterých se vyvěšuje státní vlajka zejm. při příležitosti státních svátků, vyvěšuje státní vlajka na znamení smutku. Vlajková výzdoba začíná v 16:00 předcházejícího dne a končí v 8:00 dne následujícího po dni státního smutku.  Na znamení smutku se vlajka spustí na půl žerdi. Není-li v době vyhlášení státního smutku státní vlajka vyvěšena, postupuje se při jejím vyvěšení tak, že se nejprve vztyčí až na vrchol stožáru (nechá se cca 5 vteřin vlát) a následně se spustí. Je-li již vyvěšena, spustí se na půl žerdi.  Pokud je současně se státní vlajkou na jiném stožáru vyvěšena jiná vlajka, resp. jiné vlajky, je nutno spustit na půl žerdi i tyto vlajky, a to do stejné výše, jako je spuštěna vlajka státní. Spuštění vlajky na půl žerdi je ovšem možné pouze při vyvěšení vlajky na vlajkovém stožáru.
Není-li možno státní vlajku vyvěsit na půl žerdi zejména proto, že je na dotčené budově vyvěšována formou praporu do držáku (tuleje), postupuje se následovně: Je-li na budově jen jeden držák, vyvěsí se místo státní vlajky černý prapor. Jsou-li na budově dva držáky, vyvěsí se státní vlajka nalevo při čelním pohledu na budovu a černý prapor napravo. Je-li na budově více držáků (a na všech budou vyvěšeny vlajky/prapory), platí obecná pravidla hierarchie vlajek – tedy státní vlajka je vždy na nejčestnějším místě.
Na znamení státního smutku se nikdy nevyvěšuje na společném stožáru státní vlajka s černou vlajkou!
(Zdroj informace: ministerstvo vnitra ČR., obrázek: vyvěšené vlajky na MěÚ ve Vsetíně)


Kuřáci hází nedopalky na zem i vedle koše! Vynálezce má nevídané řešení 

 V Praze pravděpodobně přišli na nový způsob, jak zabránit tomu, aby kuřáci házeli nedopalky cigaret na zem. Takzvané vajglovníky ve tvaru terče je mají přimět k tomu, aby nedopalek odhodili do koše. Někteří lidé si s čistotou ulic hlavu vůbec nelámou.  Některým kuřákům je zatěžko házet vykouřené cigarety do odpadkových košů. Ačkoli mladík stojí vedle koše, nedopalek končí na zemi.
S tím, aby nedopalků v ulicích bylo co nejméně, má pomoct speciální popelník ve tvaru terče. Odhození nedopalku má být podle autora tohoto nápadu zábavou. "Pokud se kuřák trefí, nedopalek spadne dovnitř, kam se jich vejde 1200. Pokud se netrefí, pořád je to výhoda, že se centralizují a snáze uklízí," vysvětlil autor nápadu Lukáš Malý. Momentálně jsou v Praze už dva takové terče, do budoucna by se měly objevit i na dalších místech, například v Kladně, ve Slaném či v Plzni. Města ale bojují s nedopalky různě. V Karlových Varech uvažovali o zavedení jiného než peněžitého trestu za odhození. "Ten, kdo odhodí nedopalek, by musel uklidit 100 metrů okolo," přiblížil mluvčí magistrátu Karlovy Vary Jan Kopál. V Česku hrozí za odhození nedopalku, ale třeba i žvýkačky, pokuta až deset tisíc korun. Ve světě jsou ale ještě přísnější. V Singapuru hříšníkům "přišijí" rovnou veřejně prospěšné práce. Při extrémních případech znečištění to může být i 50 ran holí.  Podle TVNOVA
 
Jak v České Třebové?
Místem s největší koncentrací špačků je jistě bezbariérový východ z haly nádraží. Je zde odpadkový koš, ale nestačí. Dříve to bývalo horší, nyní je místo přece jen pravidelně uklízeno. Spousty špačků jsou také v dlažbě na parkovišti automobilů u pošty 02.
 
Kladrubský hřebčín postupně plní podmínky od UNESCO

o trochu překvapivém červencovém zapsání Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních koní v Kladrubech nad Labem na seznam světového dědictví UNESCO se poprvé sešla Rada památky, aby projednala plnění podmínek, které jsou s tímto zápisem spojeny. Nadále pak bude působit jako Rada památky UNESCO a střežit udržitelnost tohoto kulturního statku v jeho kvalitě.
Předsedou rady a tím, kdo koordinuje zájmy tří ministerstev, kraje, poslanecké sněmovny, památkářů a místních obcí je už několik let Roman Línek: „S řešením připomínek jsme začali už v červnu, když jsme je obdrželi. Jedním z požadavků byla památková ochrana Kladrubského náhonu – to se stalo v létě, kdy byl prohlášen kulturní památkou. Teď se rozbíhá rozšíření takzvané nárazníkové zóny, takového ochranného pásma památky o zhruba 260 hektarů, které řeší podle zákona stavební úřad v Přelouči. V takto vymezené oblasti by do budoucna neměla vyrůst žádná výšková stavba,“ nastínil Línek nejpodstatnější kroky. K těm patří také zpracování nového management plánu. „To je plán správy celého statku, jeho poslední verze byla z roku 2012 a od té doby se řada věcí změnila a mnoho dalších nároků klade zápis UNESCO. Kromě toho jsme vysoutěžili dodavatele návštěvnické strategie, zpracováváme vyhodnocení rizik, vlivy správy Povodí Labe, provozovatelů vysokého napětí, plán obnovy zeleně či digitalizaci dokumentů a propagaci památky,“ dodal Línek.
 Informace o plnění podmínek musí odejít do konce ledna 2020 do centra UNESCO v Paříži. Všichni věří, že se to podaří včas.

 

Sociální podnikání ve Francii nás inspiruje

Zástupci Pardubického kraje řeší s partnerským regionem Centre-Val de Loire jižně od Paříže už několik let problematiku sociálního podnikání, ve které jsou Francouzi o pořádný krok napřed. Nyní se do francouzských sociálních podniků podívali přímo zástupci podobných podniků z našeho kraje spolu se zástupci neziskových organizací a dalších institucí, které se sociálním podnikáním v kraji zabývají.
O sociálním podnikání ve Francii se mluví jako o sociální a solidární ekonomice a spadá do ní jak neziskový sektor, tak sociální podniky. Často se jedná o subjekty, které získávají finanční zdroje z různých směrů. Jedná se zejména o zdroje vládní a regionální, nicméně v mnoha případech většinovou část tvoří příjem z podnikatelských aktivit. Dnes tvoří tato část francouzské ekonomiky 10 procent HDP. Mezi těmito subjekty najdeme organizace typu našich výrobních družstev pro lidi s menším postižením a organizace typu našich sociálně terapeutických dílen pro lidi s větším hendikepem. V těch druhých mají nižší tempo, potřebují častější přestávky a další výhody, které by v běžném podnikatelském subjektu nebyly možné.
Pro založení sociálního podniku ve Francii je potřeba si nejprve zodpovědět tři zásadní otázky: Dává ekonomický smysl? Má projekt společenský dopad? Splňuje environmentální požadavky?
Ve společnostech typu výrobních družstev mají všichni zaměstnanci svůj podíl, začíná na 20 procentech z prvního platu. Tím mají zaručeno každoroční pravidelné přerozdělování části zisku. Francouzská legislativa pamatuje na to, že lidé se sníženou pracovní schopností mají nižší produktivitu práce a tak stát dotuje mzdu lidí s lehčím postižením. Ve společnosti fungují tzv. zaučovací stáže na 15 dní, posléze dostávají zaměstnanci smlouvu na dobu určitou na 6-18 měsíců a následně na dobu neurčitou.
Zástupci firem a institucí z Pardubického kraje navštívili také Regionální školu sociální práce nedaleko historického Orleán, která se zabývá vzděláváním lidí pracujících v sociální sféře. Škola má poměrně široký záběr. Nabízí vzdělávací kurzy všech úrovní od jednoletých až po víceleté zakončené magisterským titulem. Jedním z hlavních cílů je snaha propojovat odborné vzdělávání přímo s praxí, proto má škola velký zájem o pravidelné umisťování svých studentů do sociálních podniků, a to i mimo francouzský region. Škola je soukromá a zpoplatněná a podobné vzdělání není možné ve Francii získat na státních školách.

Cestovní agentura CAM s.r.o.,
Ústí nad Orlicí, M. R. Štefánika 234

Tel: 606 748 616   www.agenturacam.cz
Zveme vás na 4-denní relaxační výlet do termálních lázní v Maďarsku, Bűkfűrdó hotel Répce Gold 4* s polopenzí
Jedeme ve čtvrtek 6.2. - 9.2.2020 autobusem z ÚO, ČT
cena: Kč 5 890,-/osoba v ceně je 3x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní a zážitkové části, zapůjčení županu, pobytová taxa, doprava autobusem z ÚO,ČT
Dále nabízíme výlet do DRÁŽĎAN spojený s nákupy v Primarku i prohlídkou města
jedeme v sobotu 23.11.2019 autobusem z ÚO,ČT, cena Kč 690,-/osoba