Českotřebovský deník 291/2019 (21/10)     
Mimořádné zasedání zastupitelstva města trvalo jen 10 minut

Jednalo se o dotaci na stavbu šaten a tribuny atletického stadionu
Hlavním důvodem mimořádného setkání zastupitelů bylo projednání a schválení investičního projektu Šatny a tribuna atletického stadionu na Skalce a schválení podání žádosti o dotaci MŠMT.
Připravovaný projekt obsahuje objekt šaten s tribunou (budova 1) a provozní objekt (budova 2) o celkové zastavěné ploše 1171 m2, dále zpevněné plochy  mezi atletickým a zimním stadionem a přípojky pro technickou infrastrukturu. V budově šaten je navrženo 9 šaten pro 166 sportovců a na tribune je celkem 274 míst pro sezení.  V budově 2 je klubovna, sociální zařízení pro veřejnost a skladovací prostory pro provoz areálu.  Celkové náklady na realizaci projektu jsou 47 849 tis. Kč včetně DPH. Město požádalo o dotaci, která je stanovena do výše 50% . Město žádá o dotaci ve výši 23 924 tis. Kč. Hodnota investičního projektu ukazuje, že bez přiznání dotace město nebude moci tuto investici bez omezení dalších (často již  připravených)  záměrů  realizovat. Ceny stavebních prací rok od roku rostou, jen za poslední rok vyrostly o náklady na tento projekt několik milionů korun.
Okno pro podávání žádosti bylo otevřeno dne 1. října 2019 a bude uzavřeno 31.10. 2019, projekt je připraven pro stavební povolení, o které již bylo požádáno. Poskytovateli dotace je třeba stavební povolení předložit do 3. ledna 2020. V případě přiznání dotace bude třeba investici realizovat a předat řádně dokončenou bez vad a nedodělků do 31.12. 2020.  Za jediný rok bude třeba stihnout vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby a vlastní realizaci stavby.

Obrázek se po kliknutí zvětší

Jak se ukázalo, tak to není jediná podmínka. Ta další je známa již několik let a nebyla nikdy s dokončením atletického stadionu veřejně spojována. Aby mohl být výše popsaný projekt zkolaudován a tím dokončen definitivně celý sportovní komplex Skalka, musí být splněna před několika lety stanovená podmínka státního podniku Povodí Labe, která spočívá ve vybudování záchytné nádrže na dešťovou vodu  pod svahem v Benátkách před vyústěním již realizované kanalizace do řeky Třebovky. Vybudování této nádrže se skutečně připravovalo, ale nikdy nebylo spojováno s dokončením sportovního komplexu na Skalce, byla to součást projektu budoucího "parku Benátky". Teprve nyní při podání žádosti o stavební povolení na objekt šaten, byla tato podmínka oprášena.
Podařilo se alespoň to, že stavba zmíněné nádrže není součástí projektu "Šatny a tribuna", ale nádrž je třeba dokončit do termínu kolaudace šaten, tedy do konce roku  2020.  Tento problém je třeba převést i na peníze. Není to zrovna málo, cca 4,5 milionu Kč včetně DPH. Tyto peníze si musíme přičíst k milionům potřebným na výstavbu šaten. Celková částka na projekt bude tedy více než 52 mil. Kč, v případě přiznání dotace zaplatíme "ze svého"  přes 28 mil. Kč. Jako problém vidím to, že se tento požadavek objevil "z ničeho nic" až těsně před schvalováním tohoto projektu.  Je proto "nepříjemným překvapením", tedy v podstatě "kostlivcem ve skříni".  Byl připraven minulým vedením města a uschován na odborech investic a životního prostředí pod názvem "vodní nádrž s biotopem" v projektu na park Benátky. Přitom projednávaným projektem "šatny a tribuna pro stadion" se přitom samospráva zabývala  prakticky celý rok a nikdo na to neupozornil.
 Je to důsledek toho, že už v minulosti se jednalo tak, že byly záměry posuzovány izolovaně každý zvlášť bez souvislostí, že nebyly představeny připravované ani hotové projekty, ani nebyl přesně popsán účel, ke kterému jsou určeny.
V diskuzi místostarosta Ing. Dalibor Zelený potvrdil nutnost prakticky ročního termínu potřebného na dokončení projektu a realizaci stavby a také to, že vedení města po zjištění této potřeby ihned zahájilo kroky k získání dotace ze Státního fondu životního prostředí na zadržování vody v krajině.  Při hlasování pak zastupitelé většinou  25 hlasů z 26 přítomných potvrdili souhlas s projektem a s podáním žádostí o dotaci  na MŠMT. Přesný termín, kdy bude o žádosti rozhodnuto, není přesně znám, zřejmě se tak stane až začátkem roku 2020.  (mm)
 
V podjezdu na Litomyšlské ulici je nutné opravit kanalizaci

Podle výsledku kamerového průzkumu stávající kanalizace byla nalezena příčina dlouhodobých problémů  s odtokem dešťových vod v železničním podjezdu. Protože se zde současně rekonstruuje vozovka, je logické, že oprava zahrne a odstraní  i tento problém. Bude to ovšem znamenat úplné uzavření komunikace v tomto úseku a  vynucení objížďky. Osobní a dodávková auta se jistě přizpůsobí, využijí sousední podjezd u Javorky. Ale pro nákladní vozidla a autobusy bude objížďka delší. Omezení bude sice dočasné, ale nutné.  Změny dopravy budou brzo vyhlášeny, mají trvat cca 3 týdny.

Přijďte se podívat na oslavu 28. října do Litomyšle

Srdečně zveme širokou veřejnost na tradiční oslavu vzniku samostatného Československa. Veterán klub Litomyšl ve spolupráci s Četnickou pátrací stanicí Pardubice, Sborem paní a dívek a městem Litomyšl na 28. října 2019 připravil oblíbenou Jízdu za T.G.M.
Program:
8.00 - 9.00 hod.            Výstava historických vozidel na Smetanově náměstí
9.00 - 9.30 hod.            Spanilá jízda historických vozidel k sokolovně
10.00 hod.                    Pietní akt u pomníku obětem první a druhé světové války
11.00 hod.                    Přejezd do Vlčkova
12.00 hod.                    Uctění památky T.G.M.
12.00 - 13.00 hod.       Výstava historických vozidel ve Vlčkově
 
Zájezd na muzikály autobusem do Prahy 7.12. 

Využijte možnost rezervace (jen do konce října)!
Muzikály: Kvítek Mandragory za 790,- až 1140,-   Čarodějky za 840,- až 1240,-   Mefisto  za 1230,-  Drakula za 1140,-  Johanka z Arku za 990,-Kč.  
 Prodej zájezdů na rok 2020, slevy až 33 % .
V podělí a ve čtvrtek v kanceláři na Splavě 53, na mailu a telefonu kdykoliv.
Tel. 723226287, mail: hvtour.ca @seznam.cz . Hana Vraspírová, CA Č. Třebová

Transparentní samospráva a občanská participace".

Kdy a kde? Pardubice, Kongresové centrum 12. listopadu 2019.
Co bude obsahem konference?
Situace v oblasti prevence a boje s korupcí na regionální a místní úrovni, využívání nástrojů, které vedou ke zvyšování transparentnosti a střet zájmů na lokální úrovni samospráv a implementace protikorupčních opatření. Dobré příklady na úrovni měst a obcí, které efektivně bojují s korupcí a zavádějí proklientsky orientovanou praxi. Témata konference míří především na zástupce veřejné správy na regionální a místní úrovni, na své si přijdou ale i zástupci široké veřejnosti.
Konferenci pořádá Asociace pro transparentnost, z.s. Vznikla s ambicí posílit boj proti korupci zejména na regionální úrovni. Naším primárním cílem je rozvoj občanské společnosti a hájení mechanismů demokracie a transparentnosti. Realizujeme i analytickou a investigativní činnost se zaměřením na lokální úroveň veřejného vládnutí. Míříme také na rozšiřování členské základny, která by pomohla zmenšit nedůvěru občanů v nestrannost veřejné správy na všech úrovních vládnutí.
Zájem o účast na konferenci mají i zastupitelé Koalice pro Českou Třebovou. Může být příslibem i získání dalších podnětů pro působení v zastupitelstvu města.
Záštitu nad konferencí převzala Ing. Věra Kovářová (STAN) z Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR. Akci bude moderovat David Ondráčka, ředitel české pobočky TI.

Orlickoústecká zdravka bude slavit 40 let od založení

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2019 propuknou oslavy 40. výročí založení střední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí. Škola byla zřízena k 1. září 1979 se čtyřmi třídami, které byly do Ústí nad Orlicí přemístěny včetně vybavení v Litomyšle, kde byla tehdy zdravka zrušena. 
V Ústí nad Orlicí tehdy školy získala pro sebe přízemí budovy ústeckého gymnázia a svou současnou budovu získala až po zrušení OV KSČ v roce 1990 - 91. Během lety byla potom tato budova rozšířena a pro vyučování zdravotnickým předmětům lépe přizpůsobena. (Dříve za I. republiky byla v této budově  zemědělská zahradnická škola). Opodstatněnost zřízení zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí dal i další rozvoj, protože pro druhou největší nemocnici v dnešním Pardubickém kraji je třeba zajistit střední zdravotnické pracovníky. Systém vzdělávání středního zdravotnického personálu prošel během let několika změnami. Podstatným faktem je, že plnohodnotné vzdělání všeobecné sestry lze dnes získat pouze na Vyšší zdravotnické škole, po po maturitě a čtyřletém studiu byl absolvent ve funkci "zdravotnického asistenta" a nyní "praktické sestry", která nemá všechny kompetence pro samostatnou činnost a nebyla tedy zdravotnickými zařízením tolik žádána. Proto bylo snahou vedení školy  vytvořit v Ústí n.O. podmínky pro Vyšší odborné studium, což se ve spolupráci s Pardubickým krajem podařilo.

Co připravuje RC ROSA v listopadu

8/11 10:00 – 11:00 Raná péče se zaměřením na oční vady. Beseda o diagnostice, rehabilitaci, kompenzačních pomůckách a o rozsahu poskytovaných služeb s poradkyněmi rané péče. Komu, kde a proč nabízí Společnost pro ranou péči svou odbornou pomoc? Co je cílem práce v rodinách?
9/11 9:30 – 13:00 Keramické otisky ručiček a nožiček Přijďte v sobotu na dílnu, tvořit se svými dětmi a vyrobit si neopakovatelný dárek třeba pro babičku. Přihlášení předem, možno si domluvit i termín na odpoledne. Vstupné70 Kč, v ceně výrobek. Další výrobky 50 Kč/ks
11/11 16:00 Svatomartinský průvod v Javorce             
                                                           16:00 Prodej svítících předmětů, lampionů, perníků, čaje
16:45 Příchod sv. Martina
17:00 Svatomartinský průvod Javorkou
18:00 Ohňová překvapení
13/11 16:00 Malování na textil, přijďte si vyrobit originální dárek. S sebou 1-2 trika, na místě je možné zakoupit k zdobení textilní tašku nebo stahovací batůžek, lektor Monika Kaplanová, přihlášení a další info na tel. 737 901 339 či kaplanovamoni@seznam.cz, vstupné 130 Kč
15-16/11 Nocování v Rose Halloweenské od 17:00 do 15:00 následujícího dne, pro děti od 5 let samostatně, mladší s rodiči, hry + tvoření, cena 300 Kč, sleva pro sourozence a majitele Rodinných pasů
19/11 11:00 Uklízíme hravě, zdravě Přijďte si popovídat s Monikou Bartoníčkovou o jejích zkušenostech s výrobky firmy Eurona by Cerny, o šetrných výrobcích pro miminka, o prostředcích, které čistí a neškodí … s praktickými ukázkami.
23/11 9:30 – 13:00 Keramické otisky ručiček a nožiček Přijďte v sobotu na dílnu, vyrobit si otisky ručiček svých dětí nebo celé rodiny, Přihlášení předem. Vstupné70 Kč, v ceně výrobek. Další výrobky 50 Kč/ks
25 - 29/11 9:00 - 11:30 ADVENTNÍ DEKORACE Tvoříme celý týden. K dispozici budou větvičky a přírodniny, zakoupení korpusů věnců, zapichováků pod svíčky i dalších dekoraci. Můžete si přinést i své ozdoby. Přijďte do herny, cena dekorace dle použitého materiálu.

Listopadová dílna Klubu Červenka

bude z důvodu nemoci zrušena.


Litomyšlská škola TRADING CENTRE míří do Milána 

Školní rok se rozběhl na plné obrátky. S příchodem nového roku mívají mnozí představu, že přijde něco moderního, pokrokového, změna, která rok učiní lepším, a my tím pádem budeme spokojenější.
Nejinak  tomu je i u nás ve škole. Pečlivé promýšlení, plánování a zařizování přineslo své plody v podobě řady novinek.
Žáci školy stejně jako vyučující předmětu písemná a elektronická komunikace ocení revitalizaci staronové učebny, kde bude možno komfortně vyučovat nejen "psaní všemi deseti".
Sbor pedagogů na škole posílil příchodem dvou rodilých mluvčí, a to Christy Sust a Saskie Leinweberové. Podle jména je nad slunce jasné, se kterou ze sympatických dam se žáci potkávají v hodině anglického jazyka a se kterou při výuce němčiny.
Trading Centre vyniká mezi jinými středními školami výrazně vyšší hodinovou dotací pro cizí jazyky, z čehož případní zájemci mohou těžit i při skládání mezinárodní zkoušky Cambridge FCE z angličtiny. Příprava na ni probíhá i letos. Nově na škole běží i seminář přípravy na maturitní zkoušku z českého jazyka,v němž je pozornost věnována zejména zvládnutí didaktických testů.
Ano, týdny školního roku mizí v nedohlednu stejně jako italské sportovní automobily. Proč v závěru článku hledám paralelu mezi tempem ubíhajícího školního roku a italskými sporťáky? Miláno. To je ta tajenka a zároveň třešnička na dortu pro 11 žáků naší školy, kteří se chystají na jarní stáž do italského města módy, fotbalu a rychlých aut. Ten nejodvážnější si v hlavním městě italské Lombardie pobyde celé tři měsíce, ostatní zde stráví očekávaných, ale rozhodně ne běžných 14 dnů.
Vysoké tempo na Trading Centre si budeme držet až do června, přijďte se podívat během dnů otevřených dveří, jak se nám to daří. První příležitost dostanete již 6. listopadu.
Těšíme se na Vás.  Mgr. Marie Horváthová Janoušková
 
Burzy filantropie přinesly neziskovkám už více než 10 milionů korun

Pardubický kraj a Koalice nevládek Pardubicka se v roce 2012 inspirovaly televizním Dnem D a na zkoušku uspořádaly setkání veřejného a podnikatelského sektoru, aby získaly podporu pro prospěšné projekty neziskových organizací. Myšlenka se ujala, dostala název Burza filantropie a letos v říjnu dokonce její zisky překročily magickou hranici.
„V roce 2011 jsme se pustili do prvních pilotáží a burz filantropie „nanečisto“, aby si jak zástupci podnikatelské sféry, tak neziskových organizací a veřejné správy vyzkoušeli své role. Čekalo nás postupné vytváření pravidel a mantinelů burzy. Vše se usadilo a v roce 2018 se webové stránky Burzy filantropie dočkaly dokonce i anglické verze,“ přiblížila vývoj projektu Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka.
Každoročně se Burza filantropie koná v každém okresu kraje, v Pardubicích bývají i dvě do roka. Díky tomu, že přihlašovatelé představují svůj projekt přímo před donátory, mají šanci zvýraznit jeho kvality i potřebný dopad na místní komunitu. Získávají tak prostředky například pro práci s hendikepovanými, seniory, znevýhodněnými dětmi a podobně. Nechybějí ani podpořené projekty z oblasti kultury či životního prostředí. Na poslední burze v Poličce získaly podporu třeba projekty pro muzikoterapii v denním stacionáři v Litomyšli, svoz dětí ze znevýhodněných rodin do klubu Bonanza Vendolí nebo zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem a mnohé další.
Své letošní putování po Pardubickém kraji zakončí dobročinný projekt ve středu 23. října již po osmé v Ústí nad Orlicí. Místem konání bude opět Hotel UNO. S obdobným projektem se do budoucna počítá i v České Třebové, v první řadě je třeba připravit ve spolupráci s neziskovkami vhodné projekty. Nepůjde o miliony, ale třeba jen o tisíce. I menší projekty ale mohou být prospěšné...