Českotřebovský deník 292/2019 (22/10)      
Provoz pod mostem na Litomyšlské bude úplně zastaven

Vzhledem k výsledkům kamerového průzkumu, který odhalil příčiny problémů s odtokem vody z komunikace v tomto úseku, bude doprava pod železničním mostem od zítřka 24. 10. 2019 do 11. 11. 2019 zcela zastavena. Průjezd mezi ulicí Sadová a Masarykova zůstane po celou dobu zachován, stejně jako "u pivovaru" průjezd mezi ulicemi Matyášova a Kubelkova s možností odbočit na Litomyšl. Pro dopravu byly především pro autobusové linky na Litomyšl a do Přívratu a stanoveny objížďky. Pro linku směr Přívrat a Sloupnice budou bez náhrady zrušeny autobusové zastávky  Kubelkova ulice a Parník-Armaturka. Autobus linky na Přívrat pojede po I/14 na Parník, pak ulicí Palackého a za železničním podjezdem odbočí vpravo do ulice Pod Březinou a na Zacharovec. Linka na Litomyšl  bude vedena ulicemi Sadová, Masarykova (zastávky budou zachovány v současné podobě), potom objížďkovou trasou přes Parník a ulicí Kubelkovou se vrátí  na Litomyšlskou ulici na zastávku U pivovaru. Na této objížďkové trase žádné zastávky nebudou.
Celou mapu trasy objížďky najdete ZDE
72hodin - společně pečujeme o přírodu

72 hodin je dobrovolnickou akcí jenž v České republice pořádá Česká rada dětí a mládeže. Do akce jsme se zapojili s projektem Tradiční kultury - ovocný sad ZŠ Na rovině Česká Třebová.
Našim záměrem bylo vysázet ovocný sad v lokalitě města Česká Třebová. Na základě tohoto cíle jsme zahájili jednání na odboru životního prostředí MěÚ a nakonec jsme dostali povolení k výsadbě na okraji města Česká Třebová nad vesnicí Svinná, kde jsme se sešli 20.10. v dopoledních hodinách v počtu 35 dobrovolníků (žáci, jejich rodiče a příbuzní). Společně byly zasazeny 3 hrušně, 3 jabloně, 3 třešně. Tato aktivita je v souvislosti s projektovou výukou letošního školního roku, který nese název „SVĚT V NAŠICH RUKOU“. Tento projekt je nástavbou pro globální témata s možností dětí se podílet na vytváření zdravého a smysluplného prostředí kolem nás a sociálně enviromentálně odpovědného chování. Pevně věříme, že tento projekt brzy ponese své první ovoce a poslouží nejen nám k dalšímu užitku.  Tým pedagogů ZŠ na rovině.

Blanka Kostřicová uvede hosta - Sylvii Richterovou      


Městská knihovna  - pondělí 4. 11. 2019 od 19:00
Prof. PhDr. Sylvie Richterová (1945 Brno) je ve světě uznávaná prozaička, básnířka a literární vědkyně. V roce 1971 přesídlila se svým mužem, italským literárním vědcem Sergio Corduasem, do Itálie, kde přednášela českou literaturu na několika univerzitách. Přestože byla v Itálii legálně, pro svou otevřenou podporu českého disentu se ocitla mezi tzv. zakázanými autory. Čeští čtenáři se tedy s jejím dílem mohli seznámit až po roce 1989. – Sylvie Richterová představí v České Třebové svoje dílo prozaické. Nebude to její první zdejší čtení – před třinácti lety vystoupila (společně s Jiřím Kratochvilem) v Modrém trpaslíku.  Stalo se tak na akci "Literáti na trati" v listopadu 2006 (viz fotografie vpravo)
Jaké bude listopadové literární čtení: Blanka Kostřicová přečte na úvod večera svou povídku Everest a Trpaslík (z Třebovských povídek), která je inspirována tímto prvním třebovským čtením Sylvie Richterové.  Z něho jsou i dvě dále uvedené fotografie....

Kraj modernizuje další silnice na Orlickoústecku

Pardubický kraj pokračuje v modernizaci silnic na Orlickoústecku. Od minulého týdne je v provozu nově opravená silnice mezi Ústím nad Orlicí a Chocní a nyní se pracuje na modernizaci silnice II/360 v ulici Cihlářská přímo v Ústí nad Orlicí. Oprava, která začala 23. září, potrvá 45 dnů.
„Po úspěšném dokončení modernizace úseku od lesní křižovatky se silnicí III/36016 po začátek obce Hrádek pokračuje kraj v opravách na Orlickoústecku. Velmi složitý úsek, který se nachází mezi Chocní a Ústím nad Orlicí nás, jako investora, vyšel na více jak 47 milionů korun,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Nyní modernizujeme přímo v Ústí nad Orlicí, v ulici Cihlářská. Přesněji v úseku od světelné křižovatky se silnicí I/14 u Domova důchodců po kruhový objezd na křižovatce ulic Cihlářská, Letohradská a Popradská. V tomto případě předpokládáme dokončení stavby začátkem měsíce listopadu. Celková investice do modernizace tohoto úseku se pohybuje okolo 17 milionů,“ dodal.
Současné práce probíhají za částečných uzavírek poloviny komunikace. Částečnou uzavírkou jsou ovlivněny některé autobusové linky, které mají náhradní zastávky.
Pokládky asfaltových vrstev se na ulici Cihlářská uskuteční od 23. do 26. října, kdy bude silnice úplně uzavřena pro vozidla do 3,5 t. Tato doprava bude vedena přes město Ústí nad Orlicí. Tranzitní doprava nad 3,5 t bude odkláněna již v Žamberku a Dolní Dobrouči. Doprava nad 3,5 t, která přijede do místa stavby, bude vedena stavbou samotnou a provoz bude řízen jejími pracovníky. Sousední nákupní zóna bude přístupná po celou dobu uzavírky.
Nová nemocnice v Moravské Třebové bude za 296 milionů

V rámci příprav na vybudování nové budovy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové došlo po jednání s projektanty na popud hejtmana Martina Netolického k přepracování projektu a úpravám. Po výměně projekčního týmu došlo ke změnám, které nemají vliv na kvalitu poskytované péče a odpovídají krajem stanovenému limitu. Rada kraje proto v pondělí schválila upravený investiční záměr, který počítá s částkou na stavbu v hodnotě 296,5 milionu korun včetně daně.
„V letních měsících nám projektanti představili návrh, který vysoce přesahoval stanovený limit, což vedlo k výměně projekčního týmu. Celý projekt byl zrevidován a upraven tak, aby nebyla zasažena medicínská část. Vypadly tak pouze položky, které na pacienta a lékaře nemají žádný vliv. Jedná se kupříkladu o zelené střechy či vnitřní systém oběhu vzduchu. Nechceme být dojnou krávou, a proto detailně sledujeme jednotlivé projekty, které jsou hrazeny z veřejných zdrojů. Jde nám o účelnou investici, nikoliv o megalomanskou stavbu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Po úpravách se konečně dostáváme pod stanovený limit, který byl 300 milionů korun včetně daně. Nadále však budeme dohlížet na to, aby se stavba neprodražovala, jelikož nás v oblasti zdravotnictví čekají další důležité investice,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
V rámci úprav investičního záměru doznal drobné změny také harmonogram stavby. „Z důvodů pozdějšího vydání společného povolení a z důvodu optimalizace investičních nákladů, musí být upraven i harmonogram investiční akce. V současné době je předpoklad dokončení projektové dokumentace v březnu příštího roku. Realizaci stavby je tedy možné bez zohlednění zkrácení vlivem soutěží zahájit v letních měsících příštího roku a dokončit do prosince 2021,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek s tím, že výsledný termín dokončení může ovlivnit výběrové řízení na dodavatele stavby, jelikož vedle ceny bude hodnocena také doba dokončení od předání stavby.
Radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr dodal, že i přes úpravy projektu a posun zahájení stavby se stále jedná o neopakovatelnou příležitost pro dlouhodobou stabilizaci zdravotní péče na Moravskotřebovsku. „Výstavba nové nemocnice včetně stanoviště naší krajské záchranné služby byla, je a bude ambiciózním, avšak také jediným komplexním a dlouhodobým řešením, o které jsme se mohli pro zlepšení úrovně následné zdravotní péče v okolí Moravské Třebové pokusit. V 90. letech zde vznikla složitá a dosud přetrvávající situace, kterou jsme se rozhodli konečně vyřešit. V rámci stávajícího areálu by nikdy nebylo možno učinit taková stavební a technická opatření, abychom dostali následnou péči ve městě na odpovídající úroveň,“ řekl radní Ladislav Valtr.
Součástí projektu je kromě samotné nemocnice s 90 lůžky následné péče také stravovací provoz, rehabilitace, biochemická laboratoř a stanoviště záchranné služby včetně stání pro sanitní vozy.
 
Třímilionová dotace pro Pardubickou nemocnici na obnovu očního operačního mikroskopu

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. požádala o individuální dotaci ve výši 3 000 000 Kč. Jedná se o pořízení přístroje na oční oddělení do nemocnice v Pardubicích, v pořizovací hodnotě 4 300 000 Kč. „Nemocnice pravidelně investuje do moderního přístrojového vybavení, aby mohla zlepšovat komfort a rozšiřovat služby pro své pacienty, kde významnou část tvoří občané města. Proto udělení dotace na zastupitelstvu města podpořím,“ vysvětluje Jiří Skalický, zastupitel města a dlouholetý primář PKN. Stávající operační mikroskop je již technicky zastaralý a nedisponuje možností navigace. Oční mikroskop slouží pro osvětlení a zvětšení operačního pole a na podporu vizualizace při postupech v oblasti oftalmologie. Lze jej využít pro chirurgické postupy na předním a zadním segmentu oka. Statutární město Pardubice každoročně finančně podporuje Pardubickou nemocnici a přispívá na pořízení přístrojového vybavení, čímž výrazně se výrazně zvyšuje komfort a kvalita zdravotnických služeb, které nemocnice poskytuje. I v roce 2018 byla Nemocnice Pardubického kraje, a.s. podpořena na pořízení přístrojového vybavení finančními prostředky ve výši 3 000 000 Kč.
Krajské dotace na příští rok jsou připraveny

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila vyhlášení dotačních programů pro rok 2020. Možnost podávat žádosti o krajské dotace je v rámci většiny programů stanovena od 2. do 31. ledna. Přehled všech dotací bude již od středy k dispozici na internetových stránkách kraje v sekci Dotace.„Schéma krajských dotačních titulů je dlouhodobě stabilní, avšak k drobným změnám dochází.
V rámci jednání se starosty či zástupci různých spolků se setkáváme s pozitivní zpětnou vazbou na způsob vyplňování a administrace našich dotací. Ty jsou nastaveny tak, aby co nejméně zatěžovaly žadatele a byly pro něj co nejsrozumitelnější,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který v rámci dotačních titulů na rok 2020 zdůraznil krajské dotace pro obce a vlastníky lesů. „V rámci jednání kůrovcového štábu jsme avizovali vyhlášení dotačního titulu pro obce a vlastníky lesů v rámci odstraňování kůrovcového dřeva. Návrh dotačního titulu byl zpracováván v těsné spolupráci se zástupci dobrovolných i profesionálních hasičů, ale také vlastníků lesů. Tento dotační titul bude vyhlášen později po doladění všech potřebných detailů,“ sdělil hejtman Netolický.
Změnu po uživatelské stránce doznalo prostředí krajských internetových stránek. „V rámci nových webových stránek se nám podařilo sjednotit odkazy na jednotlivé krajské dotace. Ty jsou nyní přehledně k dosažení v záložce Dotace na domovské stránce. Pevně věřím, že tato struktura bude pro žadatele přívětivá,“ řekla krajská radní Hana Štěpánová, která připomněla také změnu v rámci dotačního titulu pro obce na pořízení strategických dokumentů. „Tento titul nově rozšiřujeme také o možnost pořízení pasportů obecního majetku. Zde máme připraveno celkem 800 tisíc s tím, že 400 tisíc korun jde na strategické dokumenty a 400 tisíc na pasporty,“ doplnila Štěpánová.
Mezi další změny v rámci dotačních titulů na příští rok patří navýšení limitů pro žadatele v rámci dotací na podporu sportu a volnočasových aktivit ze 40 na 50 tisíc korun, ale také v rámci podpory budování infrastruktury cestovního ruchu, kde bude nově možné získat místo 200 až 300 tisíc korun. V rámci krajského Programu obnovy venkova je možné žádat o dotace na obecní prodejny v průběhu ledna, o dotace z dalších programů bude možné žádat už v průběhu prosince. Nadále bude i v příštím roce vyhlášena dotace na takzvané oplocenky, kde kraj v letošním roce rozdělil částku 3,1 milionu korun v rámci 104 došlých žádostí.

O nejexotičtější zemi jihovýchodní Asie

Jakub Venglář: Barma / Myanmar: Pekelný ráj
6. 11. 2019 od 18 hodin
Cestovatelský stand up o nejexotičtější zemi jihovýchodní Asie. Dlouho uzavřená zemička mezi Thajskem a Indii skrývá víc, než by Indiana Jones stihl odhalit v deseti filmech. Pradávná historie se mezi palmami proplétá se stále živými tradicemi, o kterých si v sousedství vypráví jen nejstarší pamětníci. Kde nečarovali domorodí stavitelé pagod, tam se vyřádila sama příroda. A jestli vám nestačí se dívat, v Myanmaru je člověk pořád jen krůček od toho, aby se stal součástí šíleného vodního svátku nebo peprné historky.  Jak se průšvihy mění v nezapomenutelné zážitky? Co se skrývá za krvavými úsměvy? A proč Barmánci vypadají, jako by právě vylezli z koupelny?
Nominujte svou Alej roku 2019. Uzávěrka je koncem října

O titul Aleje roku spolku Arnika bojuje zatím 5 alejí z Pardubického kraje mezi 55 z celé republiky. Lidé si mohou připomenout celosvětový Den stromů, který proběhl v neděli, právě nominací své nejoblíbenější aleje nebo stromořadí. Na vítěze čeká let balonem a spousta dalších milých cen. Autor nejkrásnější fotografie získá novou digitální zrcadlovku. Čas zbývá jen do konce října.
Dosud nominované aleje v Pardubickém kraji
Název
Druh
Místo
bříza
Hlinsko
březová
Višnáry u Litomyšle
lipová
Hoješín u Seče
sakurová
Litomyšl, ulice 9.května
jedlé kultivary jeřábu
Zaječice, Na Příčnici

Přijďte se podívat na oslavu 28. října do Litomyšle

Srdečně zveme širokou veřejnost na tradiční oslavu vzniku samostatného Československa. Veterán klub Litomyšl ve spolupráci s Četnickou pátrací stanicí Pardubice, Sborem paní a dívek a městem Litomyšl na 28. října 2019 připravil oblíbenou Jízdu za T.G.M.
Program:
8.00 - 9.00 hod.            Výstava historických vozidel na Smetanově náměstí
9.00 - 9.30 hod.            Spanilá jízda historických vozidel k sokolovně
10.00 hod.                    Pietní akt u pomníku obětem první a druhé světové války
11.00 hod.                    Přejezd do Vlčkova
12.00 hod.                    Uctění památky T.G.M.
12.00 - 13.00 hod.       Výstava historických vozidel ve Vlčkově
 
Zájezd na muzikály autobusem do Prahy 7.12. 

Využijte možnost rezervace (jen do konce října)!
Muzikály: Kvítek Mandragory za 790,- až 1140,-   Čarodějky za 840,- až 1240,-   Mefisto  za 1230,-  Drakula za 1140,-  Johanka z Arku za 990,-Kč.  
 Prodej zájezdů na rok 2020, slevy až 33 % .
V podělí a ve čtvrtek v kanceláři na Splavě 53, na mailu a telefonu kdykoliv.
Tel. 723226287, mail: hvtour.ca @seznam.cz . Hana Vraspírová, CA Č. Třebová

Listopadová dílna Klubu Červenka

bude z důvodu nemoci zrušena.

  •