Českotřebovský deník 312/2019 (12/11)
OPRAVA FASÁDY ŠTÍTU SOKOLOVNY JE UKONČENA

Dnes, 11. 11. 2019, skončila oprava fasády Sokola a to instalací nápisu a sokolského znaku. Tuto opravu jsme  realizovali díky dotačnímu programu Pardubického kraje a Župy Pippichovy. Děkujeme za podporu a děkujeme také firmě, která realizovala stavební práce. Jmenovitě Josefu Kovářovi a jeho kolegům. Michal Kadlec
 
Konference Transparentní samospráva a občanská participace Pardubice

V kongresovém centru Pardubice se dnes 12. listopadu konala zajímavá akce organizovaná pod křídly organizace Transparency International, která  dobře reagovala na aktuální problémy současných samospráv zejména na úrovní měst a obcí. Nakonec David Ondračka, jako nejznámější představitel a ředitel TI celou konferenci moderoval a vnášel do ní své zkušenosti.  Zúčastnil jsem se společně se zástupci městských samospráv např. ze Svitav, Vysokého Mýta, také Žamberka a řady dalších měst a obcí v našem Pardubickém kraji. 
Uvedu Probíraná témata, ke kterým se zpravidla rozběhla intenzivní neméně zajímavá diskuze: Mapování rizik korupce v regionech, spolupráce úředníků, tajemníka úřadu a samosprávy na obecních úřadech, střet zájmů v kontextu komunální politiky, radniční a nezávislá periodika, transparentnost a otevřená data v samosprávě atd. Přednášeli odborníci z praxe i vysokých škol, byly předneseny výsledky provedených průzkumů a uvedena řada příkladů z praxe.
Pro mne osobně to znamená získání nového vztahu spolupráce s organizací Transparency International, která je ochotná pomoci městským samosprávám v případech, kdy je třeba "každá jiná rada drahá". A protože má mnoho zkušenosti z praxe, může porovnat s jinými řešenými případy a  výsledky, kterých bylo při vyřešení problému dosaženo a nejde přitom o represi, ale o poskytnutí kvalifikované rady nebo konzultace. Nemusíme být tedy v naší městské samosprávě na všechno sami, máme se na koho obrátit. Zastupitelé přece nemohou být odborníky na všechno. K problémům řešeným na konferenci se ještě vrátím, jde totiž o problémy, se kterými se můžeme setkat běžně v praxi. (mm)
 
Přehled modelových tržních nájmů a transakčních cen bytů  dle MMR ČR   

Výpis z materiál Ministerstva pro místní rozvoj pro 4 srovnatelná města v našem regionu
V tabulkovém přehledu jsou uvedeny pro všechna sledovaná území veličiny průměru, mediánu, Tyto údaje jsou uvedeny nejen pro výsledný model, ale také pro nájmy podle realitních portálů a také jsou zde uvedeny výše transakčních cen nemovitostí v daném území.  V této tabulce v případě transakčních cen nemovitostí a nabídkových cen nájmů podle realitních portálů jsou uváděny počty pozorování i jednotlivé statistické hodnoty bez agregace s ostatními územími v případě, že území obsahuje 20 nebo méně záznamů. 
Nabídkové ceny nájmů podle realitních portálů jsou ponechány v původní cenové hladině bez další úpravy.
  Č. Třebová Ústí n.O. Vys. Mýto  Svitavy
Počet transakcí  od poloviny r. 2017 do konce r.2018
Průměrná transakční cena bytů za 1 m2 podlažní plochy bytu v Kč
Mediánová transakční cena bytů za 1 m2 podlažní plochy bytu v Kč
Počet zaznamenaných nabídek bytů na realitních portálech
Modelová průměrná cena nájmu bytů za 1m2   v Kč
Modelovaná mediánová cena nájmů bytů za 1 m2   v Kč
 39
19858
19274
50
122
119
 
23
19937
20460
125
118
121
 
30
24819
24802
62
125
125
 
93
21836
22414
114
125
129
V současné době probíhá veřejná diskuze na téma zvyšování nájmů v městských bytech a také privatizace městského bytového fondu. V této souvislosti se uvádí nutnost prodeje bytu za běžnou cenu, kterou je třeba jasně vymezit. Má-li město prodávat byty za za nižší cenu, musí to řádně zdůvodnit. Tento pojem je definován v § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990. Na základě této definice bylo při výpočtu obvyklé ceny vycházeno z dat ČSÚ pro období 2015-2017 v Pardubickém kraji, statistik publikovaných v odborném časopisu EKONOM pro Českou Třebovou za rok 2018.
Nyní byl Ministerstvem pro místní rozvoj publikován materiál, který umožňuje stanovit a srovnat  transakční ceny bytů i ceny nájmu pro velký počet měst v ČR. Mezi nimi je např. 27 měst v Pardubickém kraji. Nejdražší průměrná transakční cena vychází v Pardubicích a činí 34934 Kč/m2 , V Holicích (273900) v Litomyšli (27242) a v Chrudimi (26484) Kč/m2.  Nejnižší transakční cena bytu je v Nasavrkách (7692), Jevíčku (9765) Chrasti (13889)  a Králíkách (14 050Kč), Třemošnici (14086) a Poličce (15794 Kč/m2.)  Česká Třebová se tedy pohybuje někde v polovině hodnota našeho kraje.
Hodnoty průměrných nájmů za 1m2 se pohybují téměř všude nad hodnotou 100Kč/m2 ( výjimka Třemošnice 95). Nejvyšší průměrná hodnota nájmu je v Pardubicích 160 Kč/m2.  Tyto hodnoty jsou zjištěny za běžně pronajímané byty, nejde tedy o byty nově postavené.  Srovnáme-li je s hodnotami nájemného aplikovaného na městské byty v České Třebové (51,95Kč/m2, je zřejmé, že se "naše hodnota" nachází daleko za možnostmi, které by měly být  stanoveny. Více ZDE


Do interní ambulance a diabetické poradny Městské polikliniky v České Třebové hledám zdravotní sestru. Nástup l. l. 2020, velmi dobré platové podmínky, úvazek 0,75 , případně l,00, pěkné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, 3 dny jako sick days, příspěvek na obědy.

Předpokladem  je příslušná  kvalifikace a určitá praxe, schopnost empatické komunikace, spolehlivost.
Za nabídky děkuje MUDr. Hana Fialová, kontakt: 465 534 236  v pracovní dny, mail:
interna.hanafialova@seznam.cz


Putovní výstava Než přišla svoboda tento týden oficiálně končí, ale zájem veřejnosti si vyžádal jeho pokračování

Výstava byla vyhotovená v několika exemplářích a představila se v každém okrese kraje na čtyřech místech. „Tento týden pouť krajem končíme, ale zájem o výstavu projevila i další místa, takže jsme se rozhodli ji poskytnout i tam, kde budou mít příležitost si ji prohlédnout další lidé. V Pardubicích se tedy v druhé polovině listopadu představí ještě před univerzitou a nádvoří zámku, další kopie bude v parku Hamzovy léčebny v Luži a také na náměstí v Letohradu. Oproti ostatním celostátním výstavám k Sametové revoluci je tato specifická tím, že tu lidé najdou konkrétní místa z našeho kraje, zkušenosti regionálních disidentů i regionálního undergroundu, běžný život ve městech s početnými sovětskými posádkami i místní odstraněné pomníky normalizace,“ uvedl Línek.
Výstavu připravil s kolektivem zástupců všech čtyř regionálních muzeí ředitel toho vysokomýtského Jiří Junek: „Naším cílem bylo na dvaceti panelech představit to, co ve společnosti charakterizovalo období v letech 1968 – 1989, a to konkrétně v našem kraji.  Mladé lidi nejvíce zajímalo, jak to bylo s cestováním, kluci se zajímali o vojnu a ptali se také na to, jak probíhalo zatýkání osob, které podepsaly Chartu 77 a jaké byly osobní prožitky signatářů Charty 77 z tohoto období. Třeba ve Svitavách, Hlinsku, Litomyšli, Vysoké Mýtě, či v Moravské Třebové nás mladí lidé svým zájmem příjemně překvapili.“
Za dobu putování výstavy se pro ni vžilo druhé pojmenování Od normalizace k normálnosti. „Dnešní doba má spoustu nedokonalostí, ale na rozdíl od normalizace je normální. Pokud někdo dneska tvrdí, že voda teče nahoru, můžeme mu na rozdíl od normalizačních let bez obav říct, že je to nesmysl,“ uzavřel Roman Línek.
Další zájemci o výstavu mohou kontaktovat Regionální muzeum Vysoké Mýto.

Stavební produkce si udržela vysokou úroveň z loňského září

Stavební produkce v září po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,2 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 12,0 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 4,6 %. Meziročně bylo zahájeno o 45,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 40,9 % bytů více.
Stavební produkce v září 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,8 %. Meziročně vzrostla o 0,2 %.Stavební úřady v září 2019 vydaly 7 535 stavebních povolení, meziročně o 12,0 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 33,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 4,6 %. Počet zahájených bytů v září 2019 meziročně vzrostl o 45,8 % a dosáhl hodnoty 3 653 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 2,9 %. V bytových domech vzrostl počet zahájených bytů více než pětkrát, ale meziroční srovnání bylo zčásti ovlivněno nízkou srovnávací základnou. Počet dokončených bytů v září 2019 meziročně vzrostl o 40,9 % a činil 3 308 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 18,8 %, v bytových domech vzrostl počet dokončených bytů dvojnásobně. 
Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2019
Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2019 byla reálně v porovnání s 2. čtvrtletím 2019 nižší o 0,2 %. Meziročně produkce vzrostla o 0,4 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně snížila o 0,4 % (příspěvek -0,3 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 2,2 % (příspěvek +0,7 p. b.). Bez očištění byla produkce meziročně vyšší o 1,8 % (3. čtvrtletí 2019 mělo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o tři pracovní dny více).
Stavební úřady ve 3. čtvrtletí 2019 vydaly 22 394 stavebních povolení, meziročně o 7,9 % více. Orientační hodnota těchto staveb činila 100,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 9,8 %.  Podlahová plocha nových budov povolených ve 3. čtvrtletí 2019 činila 1 844 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo růst o 14,1 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 22,0 %, nebytových budov vzrostla o 5,2 %. Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2019 se meziročně se zvýšil o 22,6 % a činil 10 035 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 0,1 %, u bytů v bytových domech byl nárůst více jak dvojnásobný. Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostl o 11,8 % a činil 9 355 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 4,9 %, v bytových domech vzrostl o 30,2 %.

Úspěšná přehlídka škola byla také v Pardubicích

Konala se na zimním stadionu Na zájemce o studiu a další hosty bylo připraveno 57 vystavovatelů.   Přehlídku středních škol doplila prezentace subjektů z podnikatelské sféry. Žáci a jejich rodiče tak budou moci posoudit, jaký velký je zájem zaměstnavatelů o absolventy určitých oborů a podle toho vybírat konkrétní školu. Informace bylo možné získat i o krajských a podnikových stipendiích poskytovaných žákům vybraných oborů už v průběhu studia.  
Žáci si mohli vyzkoušet některá povolání. Připraven byl např. trenažer bagru a lokomotivy.  Zajímavostí byla bezesporu virtuální stavba domu. Na hokejové kostce běžela prezentace jednotlivých škol a uskutečnila se  i soutěž o mobilní telefon nebo autogramiáda basketbalistů BK JIP Pardubice. Na ploše se konala také prezentace činnosti společnosti CZ LOKO Česká Třebová
 

O dotace na výstavbu v pasivním standardu je mezi obcemi zájem


Alokace 500 milionů korun nestačila na obrovský zájem o výstavbu základních či mateřských škol, sportovních hal, kulturních domů a nemocničních pavilonů, do jejichž výstavby se chce pustit řada měst a obcí po celém Česku. V aktuálně uzavřené dotační výzvě v Operačním programu Životní prostředí zaměřené právě na podporu pasivní výstavby na Státní fond životního prostředí ČR dorazilo na čtyři desítky žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 1,2 miliardy korun.
Veřejné budovy postavené v pasivní standardu mají velmi nízkou spotřebu energií, což přináší ekologické i ekonomické výhody. Náklady na jejich výstavbu jsou sice o něco málo vyšší, ale díky nízkým provozním výdajům se poměrně rychle vrací. Od rezortu životního prostředí dostanou investoři až třicet procent z ceny projektu. Žádosti o dotace mohly obce, města, kraje a další subjekty podávat průběžně od 4. dubna 2017 do konce října letošního roku. Zájem o ně byl opravdu mimořádný. Celkem se sešlo 39 projektů s požadavkem na dotaci ve výši 1,2 miliardy korun a alokace výzvy tak byla překročena o více než 700 milionů korun. Došlé projekty byly schvalovány průběžně, aby se žadatelé mohli co nejdříve pustit do jejich realizace. Schváleno bylo dosud na pětadvacet projektů, některé z nich se již dokončují nebo realizují. Další příležitost požádat o dotaci na výstavbu v pasivním standardu budou mít obce a města na jaře příštího roku. Nová výzva se otevře 2. března 2020 a žádosti bude možné podávat až do 2. března 2021.