Českotřebovský deník 298/2019 (29/10)      
První rok na radnici

Právě před rokem se po ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva  změnilo po mnoha  letech kompletní vedení města, od toho dne má naše město první starostku ve své v historii. Uplynul první rok na radnici. Tomuto výročí se věnuji v rozhovoru se starostkou města Magdalénou Peterkovou ZDE.  Bude možná dobré se na uplynulý rok podívat také očima obyčejného občana. Změnit staré pořádky zakořeněné 16tiletým řízením jednoho týmu není snadné a proto se může zdát, že řada  otázek se zatím neřešila. Také investice ve městě se provádí především podle toho, co bylo připraveno v minulých letech. Navíc je třeba korigovat  informaci, že nové zastupitelstvo získalo město v dobrém finančním stavu. Bohužel současně převzalo řadu úkolů, které vyplynuly na světlo až při realizaci připravených akcí. Jde o poměrně náročné podmiňující investice, se kterými se nepočítalo a které je třeba provést, bez nich by dotované investice (např. Bikerezort Peklák nebo šatny atletického stadionu) nešlo zkolaudovat.
Situaci ve městě komplikují investice ŘSD a Pardubického kraje do silnic, v případě Podbranské ulice potrvají i napřesrok. Jsou však zapotřebí. Díky odložené dotaci nebylo možné provést rekonstrukci chodníků v Riegrově a Moravské ulici. Tedy také napřesrok, pak bude průjezd městem bez chyby. Podobně jde o záměr na park s hřištěm na sídlišti Trávník.
Co se rozhodně změnilo, tak to je schopnost komunikovat s občany. Problémů je mnoho, je třeba hledat koncensus v prioritách a  to bez diskuze není možné. Důležité je že existuje zřejmá snaha přinášet vlastní řešení i nápady i ze strany opozice, zejména od aktivních zastupitelů České pirátské strany. Platí to také o podnětech z veřejnosti, které se dostaly i do realizace. Jde např. o několikastupňové projednání  revize hlukové studie k plánované modernizaci železničního uzlu, podnět otužilců k čištění vodoteče a jezírka v Javorce,  možnost dopravního připojení sídliště Křib na veřejnou dopravu, daří se spolupráce s podnikateli, kde město získalo důležitou podporu pro přímé připojení na dálnici....  (mm)
Foto: rok staré snímky z ustavujícího jednání nového  zastupitelstva města                           
 
Seminář pro pamětníky: opět plný dům

V úterý 29. října se konal další díl pamětnického seriálu Martina Šebely, téma bylo opravdu zajímavé: Lékaři , lékárny a drogerie v České Třebové. Přednášející byl opět velmi dobře připraven, opět přesvědčil, že jeho fotografický archiv nemá ve Třebové srovnání. Fotografie samy o sobě by nemusely ještě mnoho znamenat, pokud by nebyly doplněny komentářem, který dával vzpomenuté osobnosti města a členy jejich rodin do vzájemných souvislostí a vztahů, nahlédli jsme do tehdejších lékařských ordinací, lékáren, poznali tehdejší materialisty. Připomeňme si jen pár známých lékařů: Dr. Lašek, Welemín, Arnstein, Janík, E. a Fr. Sychra, Dr. Krása, manželé Fialovi, Štěpánkovi, (a celá jejich rodina) Dr. M. Spirman, Dr. L. Blodík, Dr. Vasyl Melnyk, zubní lékaři a dentisté Dr. Štanglerová, Doubravová, Sýkora, Ptáčník, Sedláček... I podle snímků bylo zřejmé, že Česká Třebová byla ve své historii živé město s významnými osobnostmi, které se také účastnily i společenského, kulturního i sportovního života. Člověk se tak při poslechu komentáře doprovázeného dobovými snímky ocitl v historické době např. první republiky nebo období po II. světové válce. Seriál jak se zdá má  nové a nové inspirace a témata se tedy snad nikdy nevyčerpají.  V příštím díle v závěru měsíce listopadu se téma semináře zaměří na první ročníky Jabkancové pouti, kdy se hrálo, zpívalo a tancovalo nahoře na horním pódiu, dechovka hrála za plotem na zahradě a Jabkance se pekly ještě např. u Häuslerů, u Drábků a v dalších rodinách. Nebude stejná jako přednáška o jabkancích v loňském roce. Bude také zaměřena na životní osudy jejich zakladatelů, Č. Hampla, K. Tomše, O. Bittla, J. Vařečkové, J. Sedláčkové.
Účast na úterní přednášce byla úctyhodná - přišlo 72 zájemců....  (mm)
 
Zátiší na skateboardovém hřišti na sídlišti Lhotka

Obrázek napovídá, že se zde nějakou dobu neuklízelo. Také o tom, že si uživatelé tohoto hřiště, postaveného cca před 9 lety u kotelny na sídlišti Lhotka, s úklidem po svém působení starost nedělají. Pravda je ovšem i taková, že vhodné odpadkové koše zde nejsou a to také může být důvodem. Jinak by bylo třeba všechno, co po působení zdejší mládeže zbude, nosit cca 40 - 50 metrů do kontejnerů na tříděný odpad, umístěných u autobusové zastávky.  To asi na nikom žádat nelze. Věřím, že se úklid udělá ještě nyní na podzim a nenechá se to na přírodě, aby pokryla terén milosrdným bílým příkrovem  On také nemusí třeba dlouho napadnout....


Adventní koncert v kostele sv. Jakuba:
Písně z Českotřebovského kancionálu

Vítej, Jezu Kriste - písně z Českotřebovského kancionálu - zpívá na adventním koncertu  Smíšený sbor Církve bratrské  z České Skalice, hraje soubor staré hudby Bona Nota. Koncert se uskuteční v kostele sv. Jakuba v České Třebové   v sobotu 14. prosince od 17 hodin. Plakát na akci najdete ZDE
 
Čtyři festivaly doplní tvář Pardubického kraje

Rada Pardubického kraje navrhla doplnit dokument Tvář kraje, který mapuje nejvýznamnější události, které se konají na území našeho regionu a mají zajištěnou finanční podporu. Dále byla navržena nová jména na seznam slavných rodáků.
Tvář kraje obohatí Mezinárodní hudební festival v Letohradě, který má třicetiletou tradici. Hudební festival Zlatá Pecka založila operní pěvkyně Dagmar Pecková, která je spjata s Pardubickým krajem už od svého narození.  Její angažovanost v mezigeneračním festivalu je příkladná.
Třetí  navrženou událostí je Hudební léto v Heřmanově Městci.  Během patnácti let si festival dokázal vybudovat pověst uznávané akce, která brzy začala lákat návštěvníky z celého kraje. 
Mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad prezentuje kulturní dědictví Pardubického kraje.  Mezinárodní dosah je dán každoroční účastí sdružení, která prezentuji keltskou kulturu.
Do seznamu slavných rodáků a osobností by nově mohli přibýt jména bratrů Hermenegilda a Karla Škorpilových. Rodáci z Vysoké Mýta se zasloužili zcela zásadně o rozvoj bulharské archeologie na konci 19. a začátku 20. století. Dalším navrženým je páter František Antonín Mens. Hudební skladatel z Bystrého se jako kněz zabýval nejen tvorbou duchovní hudby, ale také výukou hry na housle a violoncello. 

OZNÁMENÍ

Pohřební služba Eko Bi s.r.o. zahajuje provoz od úterý 29.10.2019
Provozní doba:  Po – Pá od 7.00 do 15.30 hodin
Hřbitovní 1160  56002 Česká Třebová 
Mobil: 733 615 000


Francouzský partnerský region  se může učit i od nás

Již od roku 2003 je francouzský region Centre – Val de Loire partnerským regionem Pardubického kraje. V průběhu minulého týdne jej navštívili zástupci kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a náměstkem Romanem Línkem. Řeč byla nejen o společných projektech v oblasti kultury, školství, sociálních věcí, ale také o fungování stavebních úřadů a samosprávy jako takové.
„Region Centre je po Prešovském samosprávném kraji naším druhým zahraničním partnerem. Dlouhodobě je spolupráce zaměřena na předávání zkušeností v oblasti kultury, školství či sociálních věcí. Velmi aktivní jsme především v oblasti sociálního podnikání, dobrovolnictví, ale také v rámci různých projektů škol. V tuto chvíli to již není jen o tom, že bychom se učili pouze my od francouzské strany, ale i naši partneři se mnohdy inspirují od nás,“ řekl hejtman Martin Netolický, který ocenil především četné studentské výměny. „Zahraniční studijní pobyty či výjezdy se snažíme dlouhodobě podporovat. Nyní například v rámci dobrovolnické činnosti v oblasti sociálních služeb působí několik dobrovolníků, což jsme finančně po dohodě s panem radním Šotolou podpořili. Je to velká šance nejen pro výuku jazyka, ale i získání jiného pohledu na podobnou problematiku,“ doplnil hejtman Netolický.
Vzhledem k připravovanému projektu v Automatických mlýnech v Pardubicích bylo součástí cesty muzeum sv. Rocha ve městě Issoudun. „Jedná se o muzejní komplex v historickém špitálním areálu, který byl vhodně doplněn moderní přístavbou. Kromě kaple z 15. století a lékárny ze 17. století je zde postupně představena jak historická expozice, tak moderní umění včetně soudobých fotografů a malířů. Pro nás se jedná o možnou inspiraci fungování muzea pro náš projekt ve Winternitzových mlýnech,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek, který má ve své gesci kulturu, majetek a investice.
Zástupci regionu Centre, v čele s viceprezidentem Charlesem Fournierem, informovali o své snaze dávat novou náplň bývalým průmyslovým areálům. Jeden z nich se v Issoudun v roce 2006 stal sídlem vzdělávacího střediska v oblasti hudebního průmyslu, součástí je také depozitář muzea čí filmový archiv regionu. „Snažíme se nezabírat další volnou zemědělskou půdu a místo toho pracujeme s prostory, které chátrají. Díky obdobným projektům zachraňujeme často architektonicky zajímavé objekty a můžeme zemědělskou půdu využívat k jejímu hlavnímu účelu,“ uvedl Dominique Roullet, který je viceprezidentem regionální rady regionu Centre se zodpovědností územní plánování a digitalizaci. Roullet zároveň na přání hejtmana Martina Netolického informoval o fungování stavebních úřadů a systému rozhodování.

5. ledna bude znovu otevřena Státní opera v Praze 

Pouhých 75 dní nás dělí od otevření Státní opery po její generální rekonstrukci, která proběhla v rekordním čase tří let. Státní opera prošla naposledy komplexnější opravou v 70. letech minulého století. Historická budova dostane nové jevištní technologie včetně unikátní točny. Ve druhém podzemním podlaží vzniká moderní zkušebna s vynikající akustikou, renovovány byly zkušebny, baletní, orchestrální i sborový sál a zázemí umělců. Provozní část budovy získává nový vzhled, byla osazena její skleněná fasáda. Na rekonstrukci budovy se podílelo mnoho restaurátorů, kteří vyčistili monumentální nástěnné malby Eduarda Veitha na stropě auditoria i vzácné fresky. V hledišti budou instalována nová křesla, do kterých diváci poprvé usednou na začátku příštího roku, inovací budou čtecí zařízení s variabilní možností titulků.
Předání stavby Národnímu divadlu je naplánováno na 15. prosince 2019. Financování generální rekonstrukce Státní opery je zajištěno z programu Péče o národní kulturní poklad. Během prvního pololetí budeme zkušebním provozem testovat nové jevištní technologie i dispozice rekonstruovaných prostor,“ uvedl ředitel Národního divadla prof. MgA. Jan Burian.
Milníky generální rekonstrukce představí výstava v provozní budově Národního divadla na náměstí Václava Havla. Otevřena bude každý všední den od 14 do 18 hodin až do 15.listopadu 2019. Státní opera se divákům znovu otevře v neděli 5. ledna 2020, po 3 letech rekonstrukce a přesně 132 let od jejího prvního otevření, velkolepým večerem s podtitulem Státní opera v proměnách času (1888–2018).  (obrázek: Nová opona Státní opery - zdroj Opera plus)

PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY V ZAVEDENÉM STUDIU V CENTRU ČESKÉ TŘEBOVÉ. HLEDÁME KOLEGYNI KOSMETIČKU, MASÉRKU NEBO NEHTAŘKU. Více info na 605 940 684

Odkaz československých legionářů ve Francii

Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým vzdali v společně s vojenským přidělencem Armády ČR v Paříži Jaroslavem Sejpkou a představiteli Krajského vojenského velitelství Pardubice hold padlým československým vojákům nejen v první, ale také ve druhé světové válce. Nejprve navštívili jediný samostatný československý vojenský hřbitov ve Francii La Targette nedaleko Arrasu a následně se přesunuli na pařížský hřbitov La Targette. Stalo se tak den před oslavami 101. výročí od vzniku Československa.
„Českoslovenští legionáři bojující v první světové válce ve Francii přispěli velkou měrou ke vzniku samostatného státu, což si uvědomoval také prezident T. G. Masaryk, který jejich zásluhy s těmi sokolskými neustále připomínal. Jsem rád, že osudy padlých  nejsou zapomenuty ani dnes, a to díky Ministerstvu obrany, ale především Československé obci legionářské, která na jejich odkaz dlouhodobě upozorňuje,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Považuji pietní akty na obou místech za velmi důstojné připomenutí vzniku našeho samostatného státu. Bohužel v posledních letech se z tohoto významného výročí stala spíše debata o došlých či nedošlých pozvánkách, což rozhodně není důstojné. Jsme proto rád, že jsme mohli v poklidu uctít památku všech hrdinů, jejichž jména jsou ve většině veřejnosti neznámá,“ doplnil hejtman Netolický.
Hřbitov La Targette
Jedná se o jediný samostatný československý hřbitov ve Francii. Hřbitov i památník jsou věnovány padlým, kteří bojovali na západní frontě v první, ale i druhé světové válce. V roce 1919 přeživší vojáci z Roty Nazdar společně s dalšími příslušníky československé armády ve Francii založili „Sdružení čs. dobrovolníků ve Francii“. Pomník v La Targette byl odhalen 31. května 1925. Na přilehlý vojenský hřbitov bylo následně v dalších letech přeneseno celkem 206 ostatků vojáků ze 73 vojenských a obecních hřbitovů v celé Francii. Slavnostního otevření se hřbitov dočkal v září 1959.
Hřbitov Père Lachaise (viz fotografie)
Největší pařížský hřbitov s rozlohou 44 hektarů je patrně neznámějším francouzským hřbitovem. Jsou zde pochování například Honoré de Balzac, Edit Piaf, Georges Bizet, Auguste Comte či Édouard Daladier. České vojáky v první světové válce připomíná velký pomník sousedící s památníky upomínající další zahraniční vojáky bojující ve Francii. Svůj hrob zde má také malíř František Kupka, který byl rovněž členem Roty Nazdar.

Listopadová dílna Klubu Červenka

bude z důvodu nemoci zrušena.


 
  •