Českotřebovský deník 356/2019 (29/12)
Věneček ukončil taneční

S dvacetidenním zpožděním se vracíme do soboty 7. prosince 2019 , kdy se v  sále  českotřebovského internátu Na Skalce  uskutečnil závěrečný věneček  tanečních kurzů. Zdejší sál letos opět ožil. Stalo se tak  poté,  co se  po několikaleté přestávce, pořádání tanečních kurzů navrátilo z Národního domu právě do těchto  prostor. A tak se opakovala situace, kterou několik generací obyvatel našeho města  osobně prožilo. Pohled na skupinky mládeže stoupající po dlouhém schodišti k místu konání akce, osvětlená okna sálu a automobily zaplněné parkoviště před hlavním vstupem do budovy.
Průvodcem večera se jako každý rok stal taneční mistr Jan Bílek z Ústí nad Orlicí. Věneček začal slavnostním nástupem žáků kurzů. Jemu   přihlíželo, obdobně, jako i v předchozích  letech, velké množství přítomných hostí, mezi nimiž byla celá řada rodičů, prarodičů, sourozenců, ale i starších kamarádů, někdejších Bílkových žáků. Ti zcela zaplnili prostory sálu. Slavnostní nástup zvolna přešel do oblíbené taneční série, věnované právě rodičům   a hostům  žáků. A tak účastníci kurzu měli možnost provést maminky, tatínky, babičky a další členy svých rodin. Po této  úvodní  části nic nebránilo tomu, aby věneček pokračoval v bujarém veselí. K tanci a poslechu vyhrávala, stejně  jako i v minulých letech  již osvědčená kapela Combo 2 z Litomyšle pod vedením pana Jiřího Mikysky.
Všichni přítomní si mohli v průběhu večera připomenout snad všechny známé tance, samozřejmě klasické, došlo však  i  na ty modernější. Stranou však  nezůstaly ani ty „pamětnické“, jakými je např.  letkis.
Spokojené úsměvy na tvářích přítomných  svědčily o tom, že se věneček líbil.  Během večera návštěvníků pozvolna ubývalo, ti dříve narození postupně odcházeli ke svým domovům, ale příslušníci té mladší generace vydrželi až do konce a mnohým se ani domů nechtělo. Ale všechno pěkné jednou končí a tak skončily i ty letošní taneční.  A tak nezbývá, než poděkovat všem pořadatelům, bez jejichž pomoci by taneční na této úrovni nebylo možno ve Třebové uspořádat. Stejné díky též patří  vedení školy a internátu za poskytnutí svých  prostor.  A tak  již teď  se všichni „tancechtiví“ obyvatelé našeho města mohou těšit  na  příští taneční , které se zde uskuteční na podzim roku následujícího. Martin Šebela 
 
 

Vyberte si z dalších 42 prosincových příspěvků                                                   

 


Českotřebovský videoměsíčník uvádíme od září 2019                                        


Kteří poslanci zastupují Pardubický kraj v Parlamentu ČR